Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

A002C – DCI : PALONOSETRONUM

Ultima actualizare: 27.07.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Ordin 846/2017

I. Definiţia afecţiunii: EMESIS indus de chimioterapie: simptome acute de greaţă şi varsatură asociate chimioterapiei înalt şi moderat emetogene

II. Stadializarea afecţiunii:

    EMESIS-UL 

    Anticipator (inainte de instituirea chimioterapiei) 

    Acut (aparut în primele 24 h postchimioterapie) 

    Cu debut tardiv (aparut intre 24 h şi 120 h postchimioterapie) 

III. Criterii de includere (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.) 

    vârsta: peste 18 ani 

    tratamentul poate fi administrat oricarui pacient care se afla în regim terapeutic cu antineoplazice/chimioterapice inalt şi moderat emetogene

IV. Tratament (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)

    doza: administrare unica – o doza de palonosetron este de 0,25 mg, intravenos, în bolus, cu 30 de minute inainte de inceperea chimioterpiei 

    > nu este necesară ajustarea sau scaderea dozelor 

    > studiile clinice au demonstrat siguranta utilizarii pana la 9 cicluri de chimioterapie 

V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)

    parametrii clinici: 

    raspuns complet (fără emeza şi fără medicatie de urgenta) 

    control complet (raspuns complet şi nu mai mult de greata usoara) 

    fără greaţă (conform Scala Likert) 

    parametrii paraclinici: În timpul tratamentului cu palonosetron (Aloxi), nu s-au inregistrat modificari ale testelor de laborator, semnelor vitale şi EKG. 

    periodicitate: respecta periodicitatea chimioterapiei instituite 

VI. Criterii de excludere din tratament:

    Reacţii adverse severe 

    Co-morbidităţi – nu este cazul 

    Non-responder: nu exista criterii de excludere/renuntare la medicatie antiemetica la pacienţii care prezinta emeza refractara la tratament şi necesita medicatie de urgenţă 

    Non-compliant – nu se aplică 

VII. Reluare tratament (conditii) – NA 

VIII. Prescriptori: Medici din specialitatile oncologie medicala şi oncologie hematologica