Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A10BD15 DCI COMBINAȚII (DAPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM)

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A10BD15 DCI COMBINAȚII (DAPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a10bd15-dci-combinatii-dapagliflozinum-metforminum/

I. Indicaţii terapeutice
Combinaţie Dapagliflozinum + Metforminum este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul
diabetului zaharat de tip 2 ca tratament adjuvant la dietă şi exerciţii fizice:
II. Criterii de includere în tratamentul specific:
La pacienţii insuficient controlaţi cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie
• în asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul diabetului zaharat la pacienţii insuficient
controlaţi cu metformin şi aceste medicamente
• pentru pacienţii trataţi deja cu asocierea dapagliflozin şi metformin sub formă de comprimate
separate.
III. Doze şi mod de administrare
Administrarea Combinaţiei Dapagliflozinum + Metforminum se recomandă pentru pacienţii adulţi,
peste 18 ani cu diabet zaharat tip 2.
Adulți cu funcție renală normală (rata filtrării glomerulare [RFG] ≥ 90 ml/min)
Doza recomandată este de un comprimat de două ori pe zi. Fiecare comprimat conţine o doză fixă
de dapagliflozin şi metformin de 5mg/1000mg
3.1 Pentru pacienţii insuficient controlaţi cu metformin în monoterapie sau metformin în asociere
cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat.
Pacienţii insuficient controlaţi cu metformin în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente
pentru tratamentul diabetului zaharat trebuie să utilizeze o doză zilnică totală de Combinaţie
Dapagliflozinum + Metforminum echivalentă cu 10 mg dapagliflozin, plus doza zilnică totală de
metformin sau cea mai apropiată doză terapeutică adecvată, deja administrată. În cazul în care
Combinaţia Dapagliflozinum + Metforminum este utilizată în asociere cu insulină, sau un
secretagog al insulinei, cum este o sulfoniluree, se poate lua în considerare utilizarea unei doze mai
mici de insulină sau de secretagog al insulinei pentru a reduce riscul de hipoglicemie.
3.2 Pentru pacienţii care trec de la comprimate separate de dapagliflozin şi metformin
Pacienţii care trec de la comprimate separate de dapagliflozin (10 mg doza zilnică totală) şi
metformin
la Combinaţia Dapagliflozinum + Metforminum trebuie să utilizeze aceleaşi doze zilnice de
dapagliflozin şi metformin pe care le utilizau deja sau cea mai apropiată doză terapeutică adecvată
de metformin.
3.3. Categorii speciale de pacienţi
A.Insuficienţă renală
O RFG trebuie evaluată înainte de inițierea tratamentului cu medicamente care conțin metformin și
cel puțin anual după aceea. La pacienții cu risc crescut de evoluție ulterioară a insuficienței renale și
la vârstnici, funcția renală trebuie evaluată mai frecvent, de exemplu o dată la 3‑6 luni.
Doza zilnică maximă de metformin trebuie de preferat să fie divizată în 2-3 doze zilnice. Factorii
care pot crește riscul de acidoză lactică (vezi pct 4.4) trebuie revizuiți înainte de a se lua în
considerare inițierea cu metformin la pacienții cu GFR <60 ml/minut.
Dacă nu este disponibilă o concentrație adecvată de Combinaţie Dapagliflozinum + Metforminum,
în locul combinației în doză fixă trebuie utilizate monocomponentele individuale.
Tabelul 1. Doze la pacienții cu insuficiență renală

B. Insuficienţă hepatică
Acest medicament nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică.
C. Vârstnici (≥ 65 ani)
Deoarece metformin este eliminat parţial prin excreţie renală şi deoarece este foarte probabil ca
pacienţii vârstnici să aibă o funcţie renală diminuată, acest medicament trebuie utilizat cu precauţie
la pacienţi odată cu creşterea în vârstă. Monitorizarea funcţiei renale este necesară pentru a preveni
acidoza lactică asociată cu administrarea metformin, mai ales la pacienţii vârstnici. De asemenea,
trebuie avut în vedere riscul de depleţie volumică.
IV. Monitorizarea tratamentului:
– de către medicul specialist diabetolog sau medicul cu competenţă/atestat în diabet, în
funcţie de fiecare caz în parte, pe baza unor parametri clinici şi paraclinici.
– clinic: toleranţă individuală, semne/simptome de reacţie alergică – paraclinic: parametrii de
echilibru metabolic (glicemie bazală şi postprandială în funcţie de fiecare caz în parte),
HbA1c la iniţierea tratamentului şi ulterior periodic, parametrii funcţiei renale înainte de
iniţierea tratamentului şi periodic ulterior.
V. Contraindicaţii
Combinaţia Dapagliflozinum + Metforminum este contraindicată la pacienţii cu:
– Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.;
– Orice tip de acidoză metabolică acută (de exemplu acidoză lactică, cetoacidoză diabetică);
– Pre-comă diabetică;
– Insuficienţă renală severă (RFG < 30 ml/min);
– Condiţii medicale acute cu potenţial de afectare a funcţiei renale, precum:
• Deshidratare.
• Infecţie severă.
• Şoc;
– Afecţiune acută sau cronică ce poate determina hipoxie tisulară, precum:
– Insuficienţă cardiacă sau respiratorie.
– Infarct miocardic recent.
– Şoc;
– Insuficienţă hepatică;
– Intoxicaţie acută cu alcool etilic, etilism.
VI. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
6.1 Dapagliflozin nu trebuie utilizat la pacienţi cu diabet zaharat de tip 1.
6.2 Acidoză lactică
În caz de deshidratare (diaree severă sau vărsături, febră sau aport redus de lichide), administrarea
Combinaţiei Dapagliflozinum + Metforminum trebuie întreruptă temporar și se recomandă
contactarea medicului.
6.3 Funcţia renală
Eficacitatea glicemică a dapagliflozin este dependentă de funcţia renală iar eficacitatea este redusă
la pacienţii care au insuficienţă renală moderată şi probabil este absentă la pacienţii cu insuficienţă
renală severă. Tratamentul Combinaţiei Dapagliflozinum + Metforminum nu trebuie inițiat la
pacienții cu RFG < 60 ml/minut și trebuie întrerupt la pacienții cu valori ale RFG aflate persistent
sub 45 ml/minut).
Monitorizarea funcției renale
Funcţia renală trebuie evaluată:
• Înainte de iniţierea tratamentului şi anual după aceea.
• În cazul unei funcții renale cu valori ale RFG <60ml/minut și la pacienții vârstnici, de cel
puțin de 2-4 ori pe an.
• Înainte de iniţierea tratamentului concomitent cu medicamente care pot reduce funcţia renală
şi apoi periodic
• Dacă funcţia renală scade persistent sub o valoare a RFG de 45 ml/minut, tratamentul
trebuie întrerupt.
• Metformin este contraindicat la pacienții cu RFG < 30 ml/min și administrarea acestuia
trebuie întreruptă temporar în prezența afecțiunilor care influențează funcția renală.
6.4 Utilizare la pacienţi cu risc de depleţie volemică, și/sau hipotensiune arterială
Se recomandă precauţie în cazul pacienţilor la care o scădere a tensiunii arteriale indusă de
dapagliflozin predispune la un risc, cum sunt pacienţii aflaţi sub tratament cu medicamente antihipertensive, cu antecedente de hipotensiune arterială sau pacienţii vârstnici.
În cazul unor afecţiuni intercurente care pot duce la depleţie volemică (de exemplu, afecțiuni
gastrointestinale), se recomandă monitorizarea atentă a volemiei (de exemplu prin examen clinic,
măsurători ale tensiunii arteriale, teste de laborator, inclusiv hematocrit) şi a electroliţilor.
Întreruperea temporară a tratamentului cu acest medicament se recomandă la pacienţii care dezvoltă
depleţie volemică până la corectarea acesteia.
6.5 Cetoacidoza diabetică
Riscul cetoacidozei diabetice trebuie luat în considerare în cazul simptomelor nespecifice cum sunt
greaţă, vărsături, anorexie, durere abdominală, senzație de sete intensă, dificultate în respirație,
confuzie, stare neobişnuită de oboseală sau somnolență. Pacienții trebuie evaluați imediat pentru
cetoacidoză dacă prezintă aceste simptome, indiferent de concentrația glucozei în sânge.
6.6 Fasceită necrozantă care afectează perineul (gangrena Fournier)
Trebuie să se țină cont de faptul că o infecție uro-genitală sau un abces perineal poate fi
premergător fasceitei necrozante. În cazul în care există suspiciunea de gangrenă Fournier, se va
întrerupe administrarea Combinaţiei Dapagliflozinum + Metforminum și se va institui imediat
tratament (inclusiv antibiotice și debridare chirurgicală).
6.7 Infecţii ale tractului urinar
Excreţia urinară a glucozei se poate asocia cu un risc crescut de infecţii ale tractului urinar; de
aceea, întreruperea temporară a tratamentului trebuie luată în considerare atunci când se tratează
pielonefrita sau urosepsisul.
6.8 Vârstnici (≥ 65 ani)
Pacienții vârstnici pot prezenta un risc mai mare de apariție a depleției volemice și sunt mai
susceptibili de a fi tratați cu diuretice.
6.9 Amputații ale membrelor inferioare
Este importantă consilierea tuturor pacienților diabetici în ceea ce privește îngrijirea preventivă de
rutină a piciorului.
6.10 Intervenţie chirurgicală
Administrarea Combinaţiei Dapagliflozinum + Metforminum trebuie întreruptă la momentul
intervenției chirurgicale, sub anestezie generală, spinală sau epidurală. Tratamentul poate fi reluat
după cel puțin 48 ore de la intervenția chirurgicală sau la reînceperea hrănirii pe cale orală și cu
condiția că funcția renală să fi fost reevaluată și să se fi constatat că este stabilă. Tratamentul trebuie
întrerupt la pacienții care au fost spitalizați pentru intervenții chirurgicale majore sau afecțiuni
medicale acute grave.
VII. Întreruperea tratamentului: decizia de întrerupere temporară sau definitivă a tratamentului
cu dapagliflozină va fi luată în funcţie de indicaţii şi contraindicaţii de către medicul specialist sau
medicul cu competenţă/atestat în diabet, la fiecare caz în parte.
VIII. Prescriptori: Iniţierea se face de către medicii diabetologi, alţi medici specialişti cu
competenţa în diabet în baza protocolului terapeutic şi ghidului în vigoare, iar continuarea se poate
face şi de către medicii desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare sau medicii de familie, în
dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.”

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: