L04AX06 DCI POMALIDOMIDUM

05/08/2020

L04AX06 DCI POMALIDOMIDUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l04ax06-dci-pomalidomidum/

DCI POMALIDOMIDUM
DEFINIŢIA AFECŢIUNII
– Mielomul Multiplu (MM)
CRITERII DE INCLUDERE
• În asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom
multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin două scheme de
tratament anterioare, incluzând lenalidomidă și bortezomib, și care au prezentat
progresia bolii la ultimul tratament.
CRITERII DE EXCLUDERE
• hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
• sarcina
• femei aflate în perioada fertilă, dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile
Programului de prevenire a sarcinii
• pacienți de sex masculin care nu pot urma sau respecta măsurile contraceptive
necesare
TRATAMENT
Tratamentul trebuie inițiat și monitorizat sub supravegherea unor medici cu
experiență în tratamentul mielomului multiplu; schema de tratament va fi menținută sau
modificată, în funcție de datele clinice și de laborator.
Mod de administrare:
– se administrează oral, la aceeași oră în fiecare zi.
– capsulele nu trebuie deschise, sfărâmate sau mestecate ; capsulele trebuie
înghițite întregi, de preferință cu apă, cu sau fără alimente
– dacă pacientul uită să administreze o doză de pomalidomidă într-o zi, atunci
acesta trebuie să utilizeze doza prescrisă în mod normal în ziua următoare;
doza nu trebuie ajustată pentru a compensa doza omisă în zilele anterioare
– se recomandă apăsarea pe un singur capăt al capsulei pentru scoaterea
acesteia din blister, reducând astfel riscul deformării sau ruperii capsulei.
Doza recomandată:
– pomalidomida: doza inițială recomandată este de 4 mg o dată pe zi,
administrată pe cale orală în zilele 1 până la 21 ale ciclurilor repetate de 28 de
zile.
– dexametazona: doza recomandată este de 40 mg o dată pe zi, administrată pe
cale orală, în zilele 1, 8, 15 și 22 ale fiecărui ciclu de tratament de 28 zile.
Tratamentul cu pomalidomidă în asociere cu dexametazonă trebuie administrat
până la apariția progresiei bolii sau a unei toxicități inacceptabile.
Modificarea sau întreruperea dozei de pomalidomidă
Pentru a începe un nou ciclu de tratament cu pomalidomidă, numărul de
neutrofile trebuie să fie ≥ 1 x 109/l și numărul de trombocite trebuie să fie ≥ 50 x 109/l.
Instrucțiunile privind întreruperea sau scăderea dozei de pomalidomidă în cazul
reacțiilor adverse asociate sunt prezentate în Tabelul 1, iar nivelurile de doză sunt
definite în Tabelul 2 de mai jos:
Tabelul 1. Instrucțiuni privind modificarea dozei de pomalidomidă

Tabelul 2. Reducerea dozei de pomalidomidă

Dacă reacțiile adverse apar după scăderi ale dozelor de până la 1 mg,
administrarea medicamentului trebuie oprită.
In cazul in care nu este disponibila in Romania decat forma farmaceutica
Pomalidomida 4 mg, in cazul in care apar reactii adverse care nu pot fi gestionate de
catre medical specialist se recomanda intreruperea temporara a tratamentului.
Modificarea sau întreruperea dozei de dexametazonă
Instrucțiunile privind modificarea dozei de dexametazonă în cazul reacțiilor
adverse asociate sunt prezentate în Tabelul 3.
Tabelul 3. Instrucțiuni privind modificarea dozei de dexametazonă

Dacă rezolvarea reacțiilor toxice se prelungește peste 14 zile, atunci se reia doza
de dexametazonă la un nivel de doză cu o treaptă sub doza anterioară.
Instrucțiunile privind scăderea dozei de dexametazonă în cazul reacțiilor adverse
asociate sunt prezentate în Tabelul 4 de mai jos.
Tabelul 4. Scăderea dozei de dexametazonă

Dexametazona trebuie oprită dacă pacientul nu poate tolera doza de 10 mg în
cazul celor cu vârsta ≤ 75 ani, sau doza de 8 mg în cazul celor cu vârsta > 75 ani.
Cu toate acestea, deciziile privind întreruperea/reluarea dozei sunt la latitudinea
medicului, conform versiunii actuale a Rezumatului caracteristicilor produsului (RCP).
MONITORIZAREA TRATAMENULUI. ATENŢIONĂRI şi PRECAUŢII
A. Teratogenicitate
a. Pentru pacienții de sex feminin:

– Pomalidomida, asemănătoare din punct de vedere structural cu talidomida, nu
trebuie utilizată în timpul sarcinii deoarece se prevede un efect teratogen.
– Condițiile Programului de prevenire a sarcinii trebuie îndeplinite în cazul tuturor
pacientelor, cu excepția cazurilor în care există dovezi sigure privind faptul că
pacientele respective nu se mai află în perioada fertilă.
– Criterii pentru femeile care nu se mai află în perioada fertilă (trebuie îndeplinit
cel puțin unul dintre criterii):
• vârsta > 50 ani și amenoree instalată în mod natural de > 1 an (amenoreea
instalată în urma tratamentului citostatic sau în timpul alăptării nu exclude
posibilitatea ca pacienta să fie în perioada fertilă)
• insuficiență ovariană prematură confirmată de către un medic specialist
ginecolog

salpingo-ovarectomie bilaterală sau histerectomie în antecedente
• genotip XY, sindrom Turner, agenezie uterină
– Pomalidomida este contraindicată femeilor aflate în perioada fertilă, cu excepția
cazurilor în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
• pacienta înțelege riscul teratogen prevăzut pentru făt
• pacienta înțelege necesitatea utilizării unor măsuri contraceptive eficace,
în mod continuu, începând cu cel puţin 4 săptămâni înaintea inițierii
tratamentului, pe toată durata tratamentului și timp de cel puţin 4
săptămâni după întreruperea definitivă a tratamentului
• pacienta aflată în perioada fertilă trebuie să urmeze toate recomandările
privind măsurile contraceptive eficace, chiar dacă prezintă amenoree
• pacienta trebuie să fie capabilă să aplice măsurile contraceptive eficace
• pacienta este informată și înțelege posibilele consecințele ale unei sarcini,
precum și necesitatea de a consulta imediat un medic, în cazul în care
există riscul de a fi gravidă
• pacienta înțelege necesitatea de a începe tratamentul imediat după ce i se
eliberează pomalidomidă, în urma obținerii unui rezultat negativ la testul de
sarcină
• pacienta înțelege necesitatea de a efectua teste de sarcină și acceptă
efectuarea acestora la intervale de cel puţin 4 săptămâni, cu excepția
cazurilor de sterilizare tubară confirmată
• pacienta confirmă că înțelege riscurile și precauțiile necesare asociate cu
utilizarea pomalidomidei.
– Pentru femeile aflate în perioada fertilă, medicul care prescrie medicamentul
trebuie să se asigure că:
• pacienta îndeplinește condițiile specificate în Programul de prevenire a
sarcinii, incluzând confirmarea faptului că pacienta are o capacitate
adecvată de înțelegere
• pacienta a luat cunoștință de condițiile menționate mai sus.
b. Pentru pacienții de sex masculin
– datele farmacocinetice au demonstrat că pomalidomida este prezentă în sperma
umană în timpul tratamentului.
– toți pacienții de sex masculin cărora li se administrează pomalidomidă trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
• pacientul înțelege riscul teratogen prevăzut, în cazul în care are raporturi
sexuale cu o femeie gravidă sau aflată în perioada fertilă.
• pacientul înțelege necesitatea utilizării prezervativelor dacă are raporturi
sexuale cu o femeie gravidă sau aflată în perioada fertilă, care nu
utilizează metode contraceptive eficace pe toată durata tratamentului, pe
parcursul întreruperii administrării și timp de 7 zile după întreruperea
administrării dozei și/sau oprirea tratamentului; sunt incluși și pacienții de
sex masculin vasectomizați, care trebuie să utilizeze prezervativul dacă au
raporturi sexuale cu o femeie gravidă sau aflată în perioada fertilă, întrucât
lichidul seminal poate conține pomalidomidă chiar și în absența
spermatozoizilor.
• pacientul înțelege că, dacă partenera sa rămâne gravidă în timp ce lui i se
administrează pomalidomidă sau în decurs de 7 zile după ce acesta a
încetat administrarea pomalidomidei, trebuie să își informeze imediat
medicul curant, iar partenerei sale i se recomandă să se adreseze unui
medic specialist sau cu experiență în teratologie, pentru evaluare și
recomandări.
c. Contracepție
– Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze cel puţin o metodă
contraceptivă eficace timp de cel puţin 4 săptămâni înainte de tratament, pe
durata tratamentului și timp de cel puţin 4 săptămâni după întreruperea definitivă
a tratamentului cu pomalidomidă, inclusiv pe durata întreruperii temporare a
tratamentului, cu excepția cazului în care pacienta se angajează să mențină o
abstinență totală și continuă, confirmată lunar.
– Dacă nu utilizează o metodă contraceptivă eficace, pacienta trebuie să se
adreseze personalului medical calificat, pentru recomandări privind inițierea
contracepției.
– Metode contraceptive adecvate:
• implantul
• dispozitivul intrauterin cu eliberare de levonorgestrel
• acetatul de medroxiprogesteron, preparat retard
• sterilizarea tubară
• rapoarte sexuale numai cu un partener vasectomizat; vasectomia trebuie
confirmată prin două analize ale spermei cu rezultate negative
• anticoncepționale care inhibă ovulația care conțin numai progesteron
(desogestrel)
– Atenţionări:
• pacientele cu mielom multiplu cărora li se administrează pomalidomidă și
dexametazonă, prezintă un risc crescut de tromboembolie venoasă, ca
urmare nu se recomandă administrarea de contraceptive orale combinate;
dacă o pacientă utilizează în mod obișnuit un contraceptiv oral combinat,
acesta trebuie înlocuit cu una dintre metodele contraceptive eficace
enumerate mai sus; riscul tromboemboliei venoase se menține timp de 4-6
săptămâni după întreruperea administrării unui contraceptiv oral combinat.
• eficacitatea contraceptivelor steroidiene poate fi scăzută în timpul
tratamentului concomitent cu dexametazonă.
• implanturile și dispozitivele intrauterine cu eliberare de levonorgestrel
prezintă un risc crescut de infecție în momentul inserției și de apariție a
hemoragiilor vaginale neregulate; trebuie evaluată necesitatea instituirii
unui tratament profilactic cu antibiotice, în special la pacientele cu
neutropenie.
• introducerea dispozitivelor intrauterine cu eliberare de cupru nu este în
general recomandată, din cauza riscului potențial de infecție în momentul
inserției și de apariție a unor pierderi de sânge semnificative la
menstruație, care pot determina complicații la pacientele cu neutropenie
severă sau trombocitopenie severă.
d. Teste de sarcină
– femeile aflate în perioada fertilă trebuie să efectueze, sub supraveghere
medicală, teste de sarcină având o sensibilitate de cel puțin 25 mUI/ml
– în mod ideal, testul de sarcină, emiterea prescripției medicale și eliberarea
medicamentului trebuie efectuate în aceeași zi
– la femeile aflate în perioada fertilă, pomalidomida trebuie eliberată într-un interval
de 7 zile de la data emiterii prescripției medicale.
• Înaintea inițierii tratamentului
– testul de sarcină trebuie efectuat, sub supraveghere medicală, în
timpul consultației medicale în care se prescrie pomalidomidă sau
într-un interval de 3 zile înaintea consultației, în condițiile în care
pacienta a utilizat o metodă contraceptivă eficace timp de cel puțin
4 săptămâni.
– testul trebuie să confirme faptul că pacienta nu este gravidă în
momentul inițierii tratamentului cu pomalidomidă.
• Monitorizarea pacientelor și oprirea tratamentului
– testul de sarcină trebuie repetat, sub supraveghere medicală, cel
puţin la fiecare 4 săptămâni, inclusiv după cel puţin 4 săptămâni de
la încheierea tratamentului, cu excepția cazurilor de sterilizare
tubară confirmată.
– testele de sarcină trebuie efectuate în ziua consultației medicale în
care se prescrie medicamentul sau în interval de 3 zile înaintea
acestei consultații.
e. Precauții suplimentare
– pacienții trebuie instruiți să nu dea niciodată acest medicament altei persoane, iar
la sfârșitul tratamentului să restituie farmacistului toate capsulele neutilizate.
– pacienții nu trebuie să doneze sânge sau spermă în timpul tratamentului (inclusiv
în cursul întreruperilor administrării dozei) și timp de 7 zile după întreruperea
tratamentului cu pomalidomidă.
– prescripția la femeile aflate la vârsta fertilă poate fi efectuată pe o durată maximă
de 4 săptămâni iar prescripția pentru toți ceilalți pacienți poate fi efectuată pe o
durată maximă de 12 săptămâni.
B. Alăptarea.
– din cauza reacțiilor adverse posibile ale pomalidomidei la copiii alăptați, trebuie
luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe administrarea
medicamentului, având în vedere beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul
terapiei pentru femeie.
C. Evenimente hematologice (neutropenie / anemie / trombocitopenie):
– hemograma completă trebuie efectuată la momentul inițial, săptămânal în primele
8 săptămâni și apoi lunar.
– poate fi necesară modificarea dozei
– poate fi necesară administrarea substituției cu produse de sânge și/sau factori de
creștere.
D. Evenimente tromboembolice (predominant tromboză venoasă profundă și
embolie pulmonară) și evenimente trombotice arteriale (infarct miocardic și
accident vascular cerebral):
– evaluarea atentă a factorilor de risc preexistenți ai pacientului
– pacienții cu factori de risc cunoscuți pentru tromboembolie – incluzând tromboză
precedentă – trebuie monitorizați strict
– scăderea la minim a tuturor factorilor de risc care pot fi modificați (ex: fumat,
hipertensiune arterială și hiperlipidemie)
– se recomandă tratamentul anticoagulant (cu excepția cazului în care acesta este
contraindicat): acidul acetilsalicilic, warfarina, heparina sau clopidogrel, în special
la pacienții cu factori de risc trombotic suplimentari.
– medicamentele eritropietice, ca și medicamentele care pot crește riscul de
evenimente tromboembolice, trebuie utilizate cu precauție.
E. Tumori primare suplimentare (ex: cancerul cutanat nemelanomatos)
– evaluarea atentă a pacienților înaintea și în timpul tratamentului, utilizând
măsurile standard de screening al neoplaziilor în vederea identificării tumorilor
maligne primare și începerea tratamentului conform indicațiilor.
F. Reacții alergice şi reacţii cutanate severe
– la utilizaea pomalidomidei au fost raportate angioedem și reacții cutanate severe,
inclusiv Sindrom Stevens Johnson (SSJ), necroliză epidermică toxică (TEN) sau
reacție la medicament cu eozinofilie și simptome sistemice (RMESS)
– administrarea pomalidomidei trebuie întreruptă în caz de erupție cutanată
exfoliativă sau buloasă sau dacă se suspectează SSJ, TEN sau RMESS și nu
trebuie reluată după întreruperea administrării din cauza acestor reacții.
– în caz de angioedem, administrarea de pomalidomidă trebuie încetată definitiv.
– pacienţilor cu antecedente de erupții cutanate tranzitorii asociate cu administrarea
de lenalidomidă sau talidomidă nu trebuie să li se administreze pomalidomidă
G. Reactivarea hepatitei B
– trebuie stabilit statutul viral al hepatitei B înainte de inițierea tratamentului cu
pomalidomidă.
– pentru pacienții cu rezultat pozitiv la testul pentru infecția cu VHB, se recomandă
adresarea către un medic specialist în tratamentul hepatitei B.
– trebuie procedat cu prudență la utilizarea pomalidomidei în asociere cu
dexametazonă la pacienții cu antecedente de infecție cu VHB, inclusiv pacienții
care au status pozitiv pentru anticorpi anti-HBc, dar negativ pentru AgHBs; acești
pacienți trebuie monitorizați cu atenție pentru depistarea semnelor și simptomelor
de infecție activă cu VHB pe parcursul tratamentului.
H. Insuficienţa renală
– la pacienţii aflaţi in regim de hemodializă, în zilele în care se efectuează ședințe
de hemodializă, doza de pomalidomidă trebuie administrată după efectuarea
hemodializei.
I. Disfuncție cardiacă
– s-au raportat evenimente cardiace, inclusiv insuficiență cardiacă congestivă,
edem pulmonar și fibrilație atrială, în principal la pacienți cu boală cardiacă
preexistentă sau factori de risc cardiac.
– precauție adecvată; monitorizare periodică pentru depistarea semnelor sau
simptomelor de evenimente cardiace.
J. Boală pulmonară interstițială (BPI)
– evaluare precaută a pacienților cu debut acut sau cu o agravare inexplicabilă a
simptomelor pulmonare, în vederea excluderii BPI.
– tratamenul cu pomalidomidă trebuie întrerupt pe durata investigării acestor
simptome și, în cazul confirmării BPI, trebuie inițiat tratamentul adecvat.
– administrarea pomalidomidei trebuie reluată numai după o evaluare completă a
beneficiilor și riscurilor.
K. Neuropatie periferică
– la pacienții cu neuropatie periferică manifestă ≥ gradul 2 se impune precauție
când se ia în considerare tratamentul cu pomalidomidă
CRITERII DE EVALUARE A EFICACITĂȚII TERAPEUTICE
Se utilizează criteriile elaborate de către Grupul Internațional de Lucru pentru Mielom
(IMWG).

PC=plasmocite; MO=maduva osoasa; CR=raspuns complet; VGPR=raspuns partial foarte bun;
PR=raspuns partial; ASO-PCR=reactia in lant a polimerazei, specifica anumitor alele; FLC=lanturi usoare
libere.
PRESCRIPTORI:
Iniţierea și continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea
hematologie.”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Comisia Europeana a stabilit un portofoliu de 10 mijloace terapeutice impotriva Covid-19

Moderna anunta ca vaccinul sau anti-Covid este eficient si sigur pentru copiii intre 6 si 11 ani

Cseke Attila: Este nevoie de o noua abordare a campaniei de vaccinare, mai ales in zonele rurale

Metodologie noua de monitorizare a sarcinii | Carnetul gravidei

DSP Sibiu: Includerea medicilor de familie in activitatea de eliberare a certificatelor verzi