Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A16AX07S – DCI SAPROPTERINUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A16AX07S – DCI SAPROPTERINUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a16ax07-dci-sapropterinum/

Criterii de includere:
– Pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta de 4 ani sau peste, cu diagnostic de
hiperfenilalaninemiei (HFA) cu fenilcetonurie (FCU), care au fost identificaţi că răspund la un
astfel de tratament.
– Pacienţi adulţi, adolescent şi copii de toate vârstele cu diagnostic de hiperfenilalaninemiei (HFA)
cu deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) care au fost identificaţi că răspund la un astfel de
tratament.

TRATAMENT (doze, mod de administrare, ajustarea dozelor, perioada de tratament)
În timpul administrării sapropterinei, este necesară monitorizarea activă a ingestiei de fenilalanină din
dietă, precum şi a ingestiei totale de proteine, pentru a asigura un control adecvat al concentraţiei
plasmatice de fenilalanină şi echilibrul nutriţional.
Deoarece HFA determinată fie de FCU, fie de deficitul de BH4, este o afecţiune cronică, odată ce se
demonstrează răspunsul la tratament, se recomandă administrarea ca tratament de lungă durată.

FCU
Doza de iniţiere a tratamentului cu sapropterina la pacienţii adulţi, adolescenţi şi copii cu FCU este de 10
mg/kg, o dată pe zi. Doza se poate ajusta, de obicei între 5 şi 20 mg/kg/zi, pentru a obţine şi menţine
concentraţiile plasmatice adecvate de fenilalanină, recomandate de medic.

Deficitul de BH4
Doza de iniţiere a tratamentului la pacienţii adulţi, adolescenţi şi copii cu deficit de BH4 este de 2 până la
5 mg/kg greutate corporală, o dată pe zi. Doza poate fi ajustată până la 20 mg/kg şi zi.

Ajustarea dozei
Doza zilnică calculată pe baza greutăţii corporale trebuie rotunjită până la cel mai apropiat multiplu de
100. De exemplu, o doză zilnică calculată de 401 mg până la 450 mg trebuie rotunjită descrescător la 400
mg. O doză calculată de 451 mg până la 499 mg trebuie rotunjită crescător până la 500 mg.
Este posibil să fie necesar să se împartă doza zilnică totală în 2 sau 3 prize, repartizate de-a lungul zilei,
pentru a optimiza efectul terapeutic.

Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
Concentraţiile plasmatice ale fenilalaninei trebuie determinate înainte de iniţierea tratamentului, la o
săptămână după începerea tratamentului cu doza de iniţiere recomandată şi săptămânal timp de peste o
lună la fiecare ajustare a dozei.
Un răspuns satisfăcător este definit ca o reducere ≥ 30% a concentraţiilor plasmatice de fenilalanină sau
atingerea obiectivelor terapeutice cu privire la concentraţiile plasmatice de fenilalanină definite pentru
fiecare pacient în parte de către medicul curant. Pacienţii care nu vor atinge acest nivel de răspuns în
timpul perioadei test de o lună, trebuie consideraţi ca non-responsivi.
Evaluări clinice regulate (monitorizarea concentraţiilor plasmatice de fenilalanină şi tirozină, a aportului
nutriţional şi a dezvoltării psihomotorii).

Criterii de excludere
– non-responsivi
– Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

Prescriptori: medici din specialitatea diabet, nutriţie şi boli metabolice, medici din specialitatea pediatrie
din unităţile sanitare nominalizate pentru derularea programului. Tratamentul se poate acorda doar prin
farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare care derulează acest program.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: