H01AC03 – DCI : Mecaserminum

20/09/2018

H01AC03 – DCI : Mecaserminum

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/h01ac03-dci-mecaserminum/

INTRODUCERE

    Creşterea liniară postnatală la copii este influenţată de o serie de factori de mediu şi genetici printre care un rol major îl are axul GH (hormonul de creştere hipofizar)/IGF-1 (factorul de creştere asemănător insulinei tip 1). IGF-1 este un hormon peptidic cu 70 de aminoacizi, sintetizat la nivel hepatic, cu o structură similară proinsulinei, avînd rol şi de factor de creştere. La copiii normali, GH este principalul reglator al secreţiei IGF-1 care circulă în sânge sub forma unui complex ternar alcătuit din IGF-1, subunitatea acid-labilă (ALS) şi proteina de legare a IGF-1 (IGFBP-3). Nivelul seric al ultimelor două (ALS şi IGFBP-3) este de asemenea dependent de un nivel normal de GH. 

    Deficitul primar sever de IGF-1 (DPSIGF) se caracterizează printr-o producţie inadecvată de IGF-1, în ciuda unei secreţii suficiente de GH, cu repercusiuni importante asupra creşterii staturale. Forma clasică severă se datorează unui defect genetic care afectează receptorul hormonului de creştere (GHR) şi poarta denumirea de nanism Laron. Acesta asociază valori extrem de reduse, chiar nedozabile, ale nivelului plasmatic al IGF-1. 

    Din punct de vedere genetic şi molecular sunt descrise şi alte defecte sau anomalii postreceptor ce afecteaza căile de transmitere a GH (de exemplu STAT5b) sau include mutaţii ale genei IGF-1. 

    Indicatie 

    Tratamentul de lunga durata al deficitului de creştere la copiii si adolescenţii cu vârste cuprinse intre 2-18 ani cu diagnosticul de DPSIGF. 

    SCOPUL TRATAMENTULUI CU MECASERMIN LA COPII 

 • Promovarea pe termen lung a unei creşteri liniare compensatorii la cei cu hipostatură datorat deficitului de IGF-1 în condiţii de siguranţă terapeutică.
 • Atingerea potenţialului genetic şi familial propriu fiecărui individ; atingerea înălţimii finale a populaţiei normale, dacă este posibil.

    CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENTUL CU MECASERMIN 

 1. Categorii de pacienţi eligibili pentru tratament: copii peste 2 ani cu statură mai mică sau egală -3 DS faţă de talia medie normală pentru vârstă şi sex, cu varsta osoasă intarziată faţă de varsta cronologica, la care s-au exclus in mod obligatoriu cauzele secundare de deficitul de IGF-1 precum: malnutriţia, afecţiunile inflamatorii cronice sau terapia sistemică cu doze farmacologice de corticosteroizi, hipotiroidismul precum şi orice alte cauze de faliment al creşterii si care se încadrează în una din următoarele situaţii*:
 • Pacienţii cu tabloul clinic şi genetic clasic de nanism Laron (identificarea mutaţiilor în gena GHR, istoric familial pozitiv, consangvinitate, trăsături clasice fenotipice – hipotrofia etajului mijlociu facial, bose frontale, privire în “apus de soare”, nas “în şa”) sau cei cu alte mutaţii documentate ale genelor implicate în transmiterea semnalului GH. La aceştia valori bazale crescute ale GH asociate cu valori reduse de IGF-1 şi/sau IGFBP-3 (sub percentila 2,5, respectiv sub -2DS pentru vârstă şi sex) permit începerea tratamentului. Aceste dozări hormonale trebuie efectuate prin metode imunometrice de dozare, la un laborator acreditat, care utilizează calibratorul recomandat de OMS – IS 02/254 WHO reference standard şi cu precizarea intervalului de confidenţă.
 • In absenţa trăsăturilor clasice de nanism Laron şi/sau a mutaţiilor identificate pentru DPSIGF investigarea axului GH/IGF-1 se va face respectand obligatoriu următoarele etape:
 • Dacă GH bazal (măsurat prin metode imunometrice) este sub 10 ng/ml, copilul trebuie să aibă cel puţin un test pentru aprecierea secreţiei GH (insulina, arginina hidroclorid/arginină hidroclorid-GHRH, clonidina, glucagon, L-DOPA). O valoare a GH de peste 10 ng/ml în testul de stimulare (minim 4 probe de GH in testul de stimulare) concomitent cu o valoare a IGF-1 sub percentila 2,5, respectiv -2 DS pentru varsta si sex este inalt sugestivă pentru rezistenta la GH, care va fi confirmată prin testul de generare IGF1 (punctul urmator); o valoare a GH bazal ≥ 10 ng/ml (metode imunometrice de dozare) nu mai impune test de stimulare a secretiei de GH;
 • Confirmarea diagnosticului se va face cu testul de generare IGF-1 care evaluează capacitatea hepatică de producere a IGF-1 la administrarea exogenă de rhGH. Se vor administra seara, timp de 4 zile, 0,033 mg/kgcorp/zi Somatropinum cu dozarea IGF-1 +/- IGFBP3 în prima zi şi în ziua 5. O creştere a IGF 1 faţa de valoarea bazală cu mai puţin de 15 ng/ml si/sau a IGFBP3 cu mai puţin de 0,4 mg/l este sugestivă pentru DPSIGF.

   * este preferabila confirmarea genetică (analiza mutaţiilor receptorului de GH/STAT5b/ALS/genă IGF1); în cazul în care aceasta nu se poate realiza se indică recoltarea şi păstrarea probelor de ADN înainte de iniţierea terapiei în vederea unei eventuale viitoare evaluări genetice. 

 

 1. Parametrii de evaluare minimă şi obligatorie pentru iniţierea tratamentului cu Mecasermin (* evaluări nu mai vechi de 3 luni, ** evaluări nu mai vechi de 6 luni):

a. criterii antropometrice* (greutate, înălţime, talie în poziţie şezândă, BMI) + evaluare clinică (stadiu pubertar după criteriile Tanner, TA etc)*

 • standardele antropometrice recomandate pentru înălţime sunt curbele sintetice pentru România – anexate (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu CP, Gherlan I, Marginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi C, Hermanussen M. Development of Synthetic Growth Charts for Romanian Population. Acta Endocrinologica (Buc), 2016, 12 (3): 309-318)

b. radiografie mână nondominantă pentru vârsta osoasă**;

 • aprecierea vârstei osoase corespunde atlasului Greulich & Pyle, 1959

c. dozare IGF I*(prin metode imunometrice, cu precizarea intervalului de confidenta)

d. dozare GH în cursul unuia dintre testele de stimulare (testele descrise la punctul 1)**.

e. biochimie generală: hemogramă, glicemie, transaminaze, uree, creatinină, profil lipidic, calcemie totala, ionica, fosfatemie, explorarea funcţiei tiroidiene*

f. fund de ochi*

g. examen cardiologic cu ecografie cardiacă**

h. opţional DXA – întregul corp **

i. opţional – examen ORL – status auditiv, status tonsilar **

j. opţional, în cazuri selecţionate, şi în cadrul unor laboratoare acreditate – IGFBP3 (proteina de legare 3 a IGF1), subunitatea acid-labila (ALS), GHBP (proteina de legare GH).

k. se mai recomandă pentru excluderea altor cauze de hipostatură: teste genetice, cariotip, talie parinti, screning pentru boala celiacă sau alte enteropatii, parazitoze, deficit proteo-energetic, boli organice: cardiace, renale, hepatice**

    SCHEMA TERAPEUTICĂ PENTRU MECASERMIN ÎN DPSIGF (INIŢIERE ‘I MONITORIZARE) 

 • Terapia cu Mecasermin trebuie iniţiată şi monitorizată, în toate circumstanţele, de către un endocrinolog cu expertiză în terapia de promovare a creşterii la copii.
 • Contraindicaţiile iniţierii tratamentului sunt: sensibilitatea la substanţa activă şi prezenţa sau suspiciunea de neoplazii active.
 • Iniţierea tratamentului poate necesita internarea în clinicile de specialitate pentru câteva zile, în special în cazul copiilor de vârstă mică datorită riscului potenţial de hipoglicemie.
 • Doza de iniţiere este de 40 ug/kg corp de două ori pe zi, administrată la 20-30 de minute după o masă sau gustare – doza se menţine cel puţin o săptămână şi se va creşte treptat, doar în lipsa reacţiilor adverse, cu 40 ug/kgcorp de două ori pe zi la fiecare 1-2 săptămâni pentru a se ajunge la doza eficientă, de menţinere, de 120 ug/kgcorp de două ori pe zi. După fiecare creştere se recomandă monitorizarea glicemiei preprandial (dimineaţa şi seara) pentru 2 zile. În primele luni de tratment se va evita efortul fizic susţinut şi intens la 2-3 ore de la administrarea preparatului. Intervalul recomandat pentru atingerea dozei eficiente este de aproximativ 3 luni.
 • Vizitele clinice se vor efectua la interval de 3-4 luni şi vor include
 • • evaluare auxologică, clinică (inclusiv examinarea locului de injectare), oftalmologică, evaluarea hipertrofiei amigaliene,
 • • consiliere dietetică.
 • • evaluarea aderenţei la tratament (prezentarea flacoanelor goale)
 • • monitorizarea apariţiei celor mai frecvente reacţii adverse: hipoglicemia, hiperplazia limfoidă (vegetaţii adenoide, hipertrofia amigdaliană), hipertensiunea intracraniană, epifizioliza capului femoral, scolioza, reacţii alergice, lipohipertrofia, hipoacuzia, tahicardia, excesul ponderal, hiperandrogenism, hipertrofie cardiacă.
 • Evaluarea biochimică se va efectua la 6 luni sau ori de cîte ori este nevoie.
 • Anual se recomandă dozarea IGF-1 (acesta este recomandat a se efectua ori de cîte ori există susupiciune de non-complianţă), examen cardiologic cu ecografie cardiacă şi radiografie de mână pentru vârstă osoasă.
 • Opţional, anual se poate efectua DXA (întregul corp) şi audiologie. În caz de simptomatologie clinică se recomandă şi polisomnografie şi pulsoximetrie.

    CRITERIILE DE EVALUARE A EFICACITĂŢII TERAPEUTICE URMĂRITE ÎN MONITORIZAREA COPIILOR DIN PROTOCOLUL TERAPEUTIC CU MECASERMIN 

 • Evaluarea şi reevaluarea pacienţilor se face de către un medic PRIMAR ENDOCRINOLOG dintr-o clinică universitară de Endocrinologie sau cu compartiment de endocrinologie cu experienţă în terapia de promovare a creşterii la copil (Bucureşti, Iaşi, Tg. Mureş, Cluj) numit evaluator.
 • Criterii de apreciere a eficienţei terapiei: în cursul primului an de tratament creşterea velocităţii de creştere cu cel puţin 30% faţă de velocitatea de dinaintea începerii tratamentului sau recuperarea a 0,3 DS din intarzierea de crestere
 • În cursul următorilor ani de tratament reducerea progresivă a deficitului statural (DS) cu excepţia cazurilor în care înălţimea a ajuns deja pe canalul genetic de creştere
 • Rezultatul reevaluării poate fi:
 • • ajustarea dozei zilnice,
 • • oprirea temporară (min 6 luni) sau definitivă a tratamentului.
 • Situaţii de oprire definitivă a tratamentului pentru promovarea creşterii:
 • • Vârsta osoasă 14 ani la fete şi 15,5 ani la băieţi sau
 • • Viteza de creştere sub 2,5 cm pe an sau
 • • Refuzul părinţilor, al susţinătorilor legali sau al copilului peste 12 ani sau
 • • Complianţă inadecvată sau
 • • Apariţia de reacţii adverse grave sau contraindicaţii ale tratamentului – pe parcursul terapiei

    Prescriptori: medici endocrinologi si pediatri. Aceştia vor asigura supravegherea evoluţiei clinice a pacientului (inclusiv reacţii adverse), vor efectua ajustarea dozei la modificările de greutate, vor monitoriza corectitudinea administrării şi a complianţei între evaluări.  

Autor: Anca Rusen

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Noile reglementari in modul de acordare a concediilor medicale, in vigoare din 1 august 2021

CDC: Varianta Delta a SARS-CoV-2, la fel de contagioasa ca varicela

Pfizer: A treia doza de vaccin produce de 5 ori mai multi anticorpi impotriva variantei Delta

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a lansat Ghidul asiguratului

CE a semnat un contract pentru un tratament experimental cu anticorpi impotriva Covid-19