Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L012C – DCI BORTEZOMIBUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L012C – DCI BORTEZOMIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/protocol-l012c-dci-bortezomibum/

I. DEFINIŢIA AFECŢIUNII
– Mielomul Multiplu (MM)

II. CRITERII DE INCLUDERE (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
– indicat ca monoterapie sau în combinaţii terapeutice, conform ghidurilor ESMO şi NCCN, la
pacienţii adulţi cu mielom multiplu progresiv la care s-a administrat anterior cel puţin un
tratament şi cărora li s-a efectuat un transplant de celule stern hematopoietice sau nu au
indicaţie pentru un astfel de transplant.
– indicat în combinaţie cu melfalan şi prednison sau în alte combinaţii terapeutice conform
ghidurilor ESMO şi NCCN la pacienţii adulţi cu mielom multiplu netrataţi anterior, care nu sunt
eligibili pentru chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stern hematopoietice.
– indicat în combinaţii terapeutice conform ghidurilor ESMO şi NCCN pentru iniţierea
tratamentului pacienţilor adulţi cu mielom multiplu netrataţi anterior, care sunt eligibili pentru
chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stern hematopoietice.

III. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
– Tratamentul trebuie iniţiat şi administrat sub supravegherea unui medic calificat şi cu experienţă
în utilizarea agenţilor chimioterapeutici

MIELOM MULTIPLU PROGRESIV (pacienţi trataţi cu cel puţin o terapie anterioară):
– Doza de bortezomib recomandată este de 1,3 mg/mp de suprafaţă corporală în 4 – 6 administrări
lunare, în monoterapie sau în combinaţii terapeutice.
– Intervalul de timp dintre dozele consecutive de bortezomib trebuie să fie de minim 72 de ore.
– Numărul total al administrărilor să nu depăşească 40.

MIELOM MULTIPLU (pacienţi netrataţi anterior)
– pacienţi care nu sunt eligibili pentru chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule
stern hematopoietice:
• Doza de bortezomib recomandată este de 1,3 mg/mp de suprafaţă corporală în 4 – 6
administrări lunare, în monoterapie sau în combinaţii terapeutice.
• Intervalul de timp dintre dozele consecutive de bortezomib trebuie să fie de minim 72 de
ore.
• Numărul total al administrărilor să nu depăşească 40.
– pacienţi eligibili pentru chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stern
hematopoietice (terapie de inducţie)
• Doza de bortezomib recomandată este de 1,3 mg/mp suprafaţă corporală, de două ori pe
săptămână, timp de două săptămâni în zilele 1, 4, 8 şi 11, ca parte a unui ciclu de
tratament,
• Intervalul de timp dintre dozele consecutive de bortezomib trebuie să fie de minim 72 de
ore.
• Pot fi administrate până la 4 – 6 cicluri din acest tratament asociat.

IV. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
Monitorizarea tratamentului se face conform criteriilor EBMT (European Society for Blood and Marrow
Transplantation) reevaluate de către IMWG (Internaţional Myeloma Working Group).

Parametrii urmăriţi sunt (adaptat fiecărei situaţii în parte):
– nivelul seric al Proteinei M serice sau urinare (electroforeză cu imunofixare),
– serum free light chains (FLC) pentru MM non-secretor,
– leziunile osoase prin imagistică,
– determinări cantitative imuno-globuline serice (IgA, IgG, IgM),
– plasmocitoza prin aspirat sau biopsie osteomedulară
– cuantificarea plasmocitelor medulare prin imunofenotipare şi/sau imunohistochimie.

V. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
Nu este indicat tratamentul cu Bortezomibum în cazul:
– Hipersensibilităţii la bortezomib, boron sau la oricare dintre excipienţi şi
– în cazul insuficientei hepatice severe.

VI. REACŢII ADVERSE
– Infecţii şi infestări:
• foarte frecvente: herpes zoster,
• frecvente: pneumonie, bronşită, sinuzită, nazofaringită, herpes simplex.
– Tulburări hematologice şi limfatice:
• foarte frecvente: neutropenie, trombocitopenie, anemie,
• frecvente: leucopenie, limfopenie.
– Tulburări ale sistemului nervos:
• foarte frecvente: neuropatie periferică, neuropatie senzorială periferică, parestezii, cefalee,
• frecvente: ameţeli (excluzând vertijul), disgeuzie, agravarea neuropatiei periferice,
polineuropatie, disestezie, hipoestezie, tremor.
– Tulburări qastro-intestinale:
• foarte frecvente: vărsături, diaree, greaţă, constipaţie,
• frecvente: dureri abdominale, stomatită, dispepsie, scaune moi, dureri la nivelul abdomenului
superior, flatulenţă, distensie abdominală, sughiţ, ulceraţii bucale, dureri faringolaringiene,
xerostomie.
– Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:
• foarte frecvente: erupţii cutanate,
• frecvente: edeme periorbitale, urticarie, erupţii cutanate pruriginoase, prurit, eritem,
hipersudoraţie, piele uscată, eczemă.

VII. CO-MORBIDITĂŢI
– Pacienţii cu MM au patologia asociată caracteristică vârstnicului, comorbidităţile fiind date de
afectarea cardio-vasculară, cerebro-vasculară, diabet, afectare renală sau hepatică, pulmonară
sau gastro-intestinală
– Tratamentul cu BORTEZOMIBUM trebuie întrerupt la apariţia oricărui efect toxic nonhematologic de Gradul 3 sau hematologic de Gradul 4, excluzând neuropatia. Imediat după
remiterea simptomelor de toxicitate, tratamentul cu BORTEZOMIBUM poate fi reiniţiat.

VIII. PRESCRIPTORI:
– iniţierea se face de către medicii din specialităţile hematologie sau oncologie medicală, după caz.
– continuarea tratamentului se face de către medicul hematolog sau oncolog, după caz.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: