Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

J05AX18 – DCI LETERMOVIRUM (forma orală)

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

J05AX18 – DCI LETERMOVIRUM (forma orală)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/j05ax18-dci-letermovirum-forma-orala/

I. Indicația terapeutică
Letermovirum este indicat în tratamentul profilactic al reactivării infecției cu virusul citomegalic (CMV) şi al bolii
induse de virusul citomegalic la adulţi CMV-seropozitivi [R+] la care s-a efectuat un transplant alogen de celule
stem hematopoietice (TCSH).
II. Criterii pentru includerea unui pacient în tratament
1. Criterii de includere în tratament
• Adulţi cu vâsta ≥18 ani CMV-seropozitivi [R+]
• Pacientii care au primit un transplant alogen de celule stem hematopoietice
2. Criterii de excludere:
• hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
• femei aflate în perioada fertilă, dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile Programului de prevenire a
sarcinii
• pacienți de sex masculin care nu pot urma sau respecta măsurile contraceptive necesare
• Administrare concomitentă cu pimozidă.
• Administrare concomitentă cu alcaloizi din ergot.
• administrarea concomitentă cu dabigatran, atorvastatină, simvastatină, rosuvastatină sau
pitavastină.
• pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa Child Pugh C).
• pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată asociată cu insuficiență renală moderată sau severă
III. Tratament
Tratamentul trebuie inițiat și monitorizat sub supravegherea unor medici cu experiență în transplantul de celule
stem hematopoietice.
Tratamentul trebuie inceput dupa TCSH.
• Tratamentul poate sa fie iniţiat in ziua efectuării transplantului şi nu mai târziu de 28 zile după
transplant.Tratamentul profilactic cu letermovir trebuie continuat pe durata a 100 zile după
transplant.
Mod de administrare:
• Tratamentul cu letermovir se administreaza oral o data pe zi,in doza de 480 mg. Comprimatele
trebuie înghiţite întregi şi pot fi luate cu sau fără alimente. Comprimatul nu trebuie divizat,
sfărâmat sau mestecat.
Durata de administrare:
– Siguranța și eficacitatea administrării letermovir pentru mai mult de 100 zile nu au fost studiate în
studiile clinice.
– Profilaxia prelungită cu letermovir mai mult de 100 zile după transplant poate fi benefică la unii
pacienți cu risc crescut de reactivare tardivă a infecției cu CMV.
– Administrarea profilactică de letermovir pentru mai mult de 100 zile necesită o evaluare atentă a
raportului beneficiu risc.
Asociere cu alte medicamente:
– Risc de reacţii adverse sau de diminuare a efectului terapeutic ca urmare a interacţiunilor cu alte
medicamente
– Utilizarea letermovir concomitent cu anumite medicamente poate genera interacţiuni
medicamentoase cunoscute sau potenţial semnificative, unele dintre acestea putând duce la:
• posibile reacţii adverse semnificative din punct de vedere clinic, cauzate de expunerea mai
mare la medicamentele administrate concomitent sau la letermovir.
• scăderea semnificativă a concentraţiilor plasmatice ale medicamentului administrat
concomitent poate determina scăderea efectului terapeutic al medicamentului respectiv.
Asocierea cu Ciclosporina:
În cazul în care letermovir este administrat concomitent cu ciclosporină, doza trebuie scăzută până la 240 mg, o
dată pe zi.
• Dacă administrarea ciclosporinei este iniţiată după începerea tratamentului cu letermovir,
următoarea doză de letermovir trebuie scăzută la 240 mg, o dată pe zi.
• Dacă se întrerupe administrarea ciclosporinei, după începerea tratamentului cu letermovir, doza
următoare de letermovir trebuie crescută la 480 mg, o dată pe zi.
• Dacă administrarea ciclosporinei este întreruptă temporar, din cauza valorilor crescute ale
concentrațiilor plasmatice de ciclosporină, nu este necesară ajustarea dozei de letermovir.
IV. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Grupe speciale de pacienţi
– Insuficienţă hepatica – Nu este necesară ajustarea dozei de letermovir în cazurile de insuficienţă
hepatică uşoară (Clasa Child Pugh A) până la moderată (Clasa Child Pugh B). letermovir nu este
recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa Child Pugh C).
– Insuficiență hepatică asociată cu insuficiență renală- letermovir nu este recomandat la pacienţii cu
insuficienţă hepatică moderată asociată cu insuficiență renală moderată sau severă.
– Insuficienţă renală – Nu este recomandată ajustarea dozei de letermovir la pacienții cu insuficiență
renală ușoară, moderată sau severă. Nu se pot face recomandări privind dozele la pacienţii cu
boală renală în stadiu terminal (BRST) care efectuează sau nu dializă. Eficacitatea și siguranța nu
au fost demonstrate la pacienții cu BRST.
– Copii şi adolescenţi – Siguranţa şi eficacitatea letermovir la pacienţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost
stabilite. Nu sunt disponibile date .

Interacțiuni medicamentoase
letermovir trebuie utilizat cu prudenţă concomitent cu medicamente care sunt substraturi ale CYP3A şi al căror
interval terapeutic este îngust (de exemplu, alfentanil, fentanil şi chinidină), deoarece administrarea
concomitentă poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale medicamentelor care sunt substraturi ale
CYP3A. Se recomandă monitorizarea atentă şi/sau ajustarea dozelor medicamentelor care sunt substraturi al
CYP3A administrate concomitent.
În cazul administrării concomitente cu ciclosporină, tacrolimus, sirolimus, în general este recomandată
monitorizarea mai frecventă, în primele 2 săptămâni după inițierea și după oprirea tratamentului cu letermovir,
precum și după schimbarea căii de administrare a letermovirului.
Letermovir este un inductor moderat al enzimelor și transportorilor. Efectul inductor poate determina scăderea
concentrațiilor plasmatice ale unora dintre medicamentele metabolizate și transportate. Ca urmare, pentru
voriconazol și fenitoină, se recomandă efectuarea monitorizării acțiunilor terapeutice ale medicamentului
(therapeutic drug monitoring TDM). Administrarea concomitentă cu dabigatran trebuie evitată, din cauza riscului
de reducere a eficacității acestuia.Letermovir poate crește concentrațiile plasmatice ale medicamentelor
transportate de OATP1B1/3, cum sunt multe dintre statine.
Excipienţi
letermovir conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de
lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
V. Criterii pentru întreruperea tratamentului
În cazurile în care boala sau viremia ADN CMV au fost considerate semnificative clinic, profilaxia cu letermovir a
fost întreruptă și s a inițiat tratament sau terapie standard de îngrijire preventivă (pre-emptive therapy (PET)).
VI. Prescriptori: medicii din centrele acreditate pentru activitatea de transplant medular pe perioada internarii
pacientului si ulterior, pe perioada starii post transplant, de catre medicul hematolog sau medicul de familie aflat
în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidenţă, in baza scrisorii
medicale emisa de medicul specialist din aceste centre. In scrisoarea medicala se va mentiona obligatoriu doza de
administrare si numarul de zile de tratament cu letermovir ramase din durata recomandata de administrare de
100 zile dupa transplant.

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: