Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A10AE54 – DCI COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM)

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A10AE54 – DCI COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a10ae54-dci-combinatii-insuline-glarginelixisenatidum/

I. Indicaţie:
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) este indicat la adulţi pentru
tratamentul diabetului zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru a îmbunătăţi controlul
glicemic, ca adjuvant dietei și exercițiului fizic, adăugat la metformină administrată în asociere cu
sau fără inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză ( SGLT-2).

II. Criterii de includere în tratamentul specific:
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) în asociere cu metformină cu
sau fără inhibitori ai cotransportorului de sodiu-glucoză 2 (SGLT2), pentru tratamentul diabetului
zaharat de tip 2, la adulţi, pentru a îmbunătăţi controlul glicemic, la pacienţii necontrolaţi sub
terapia anterioară.

Doze şi mod de administrare
• COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) este disponibil sub formă
de două stilouri injectoare (pen-uri), care oferă diferite opţiuni de administrare, adică
stiloul injector (pen-ul)
• COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) (10 – 40), respectiv
stiloul injector (pen-ul) COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM
(30 – 60). Diferenţierea între concentraţiile stilourilor injectoare (pen-urilor) se bazează pe
intervalul de doze al stiloului injector (pen-ului)
• COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) 100 unităţi/ml + 50
micrograme/ml stilou injector (pen) preumplut eliberează doze în trepte cuprinse între 10
şi 40 unităţi insulină glargin, în combinaţie cu 5 – 20 μg lixisenatidă (stiloul injector (penul) COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) (10 – 40)
• COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) 100 unităţi/ml + 33
micrograme/ml stilou injector (pen) preumplut eliberează doze în trepte cuprinse între 30
şi 60 unităţi insulină glargin, în combinaţie cu 10 – 20 μg lixisenatidă (stiloul injector
(pen-ul) COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) (30 – 60).

Pentru a evita erorile de medicaţie, medicul prescriptor trebuie să se asigure că sunt menţionate în
prescripţie concentraţia corectă şi numărul corect de trepte de dozare.
Doza trebuie stabilită în mod individual, pe baza răspunsului clinic, şi se ajustează treptat, în
funcţie de necesarul de insulină al pacientului. Doza de lixisenatidă este crescută sau scăzută
odată cu doza de insulină glargin şi depinde, de asemenea, de care dintre stilourile injectoare
(pen-uri) se utilizează.

Doza iniţială
Tratamentul cu insulina bazală sau cu agonistul receptorului pentru peptidul 1 asemănător
glucagonului (glucagon like peptide-1 (GLP-1) ) sau cu un medicament antidiabetic oral, altul
decât metformina și inhibitorii SGLT-2, trebuie întrerupt înainte de iniţierea administrării de
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM).
Doza iniţială de COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) se bazează pe
tratamentul antidiabetic anterior şi, recomandarea de a nu depăşi doza iniţială recomandată pentru
lixisenatidă de 10 μg:

*) unităţi insulină glargin (100 unităţi/ml)/μg lixisenatidă
**) Dacă se utilizează o insulină bazală diferită:
• Pentru insulina bazală administrată de două ori pe zi sau pentru insulina glargin (300 unităţi/ml), doza totală zilnică
utilizată anterior trebuie scăzută cu 20% pentru a selecta doza iniţială de COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE +
LIXISENATIDUM).
• Pentru orice altă insulină bazală, trebuie aplicată aceeaşi regulă ca în cazul insulinei glargin (100 unităţi/ml). Doza zilnică
maximă este de 60 unităţi de insulină glargin şi 20 μg lixisenatidă, ceea ce corespunde la 60 trepte de dozare. COMBINAŢII
(INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) trebuie injectat o dată pe zi, în ora de dinaintea unei mese. Este preferabil
ca injecţia să fie efectuată în fiecare zi înainte de aceeaşi masă, după ce a fost aleasă cea mai convenabilă masă.
Ajustarea dozei
Doza de COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) se stabileşte în
conformitate cu necesarul de insulină al fiecărui pacient în parte. Se recomandă să se optimizeze
controlul glicemic prin ajustarea dozei pe baza glicemiei în condiţii de repaus.

Se recomandă monitorizarea atentă a glicemiei în timpul stabilirii dozei şi în săptămânile
ulterioare.
Dacă pacientul începe administrarea cu stiloul injector (pen-ul) COMBINAŢII (INSULINE
GLARGINE + LIXISENATIDUM) (10 – 40), doza poate fi ajustată până la 40 trepte de dozare
cu acest stilou injector (pen).
• Pentru doze > 40 trepte de dozare/zi, ajustarea dozei trebuie continuată cu stiloul injector
(pen-ul) COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) (30 – 60).
• Dacă pacientul începe administrarea cu stiloul injector (pen-ul) COMBINAŢII
(INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) (30 – 60), doza poate fi ajustată până la
60 trepte de dozare cu acest stilou injector (pen).
• Pentru doze totale zilnice > 60 trepte de dozare/zi, nu trebuie utilizat COMBINAŢII
(INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM).
Ajustarea dozei şi a orei de administrare a COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE +
LIXISENATIDUM) trebuie efectuată de către pacienţi numai sub supraveghere medicală, cu
monitorizare adecvată a glicemiei.

Atenţionări speciale:

1. Vârstnici (cu vârsta > 65 ani)
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) poate fi utilizat la pacienţii
vârstnici. Doza trebuie ajustată în mod individual, pe baza monitorizării glicemiei. La vârstnici,
deteriorarea progresivă a funcţiei renale poate duce la scăderea constantă a necesarului de
insulină. Pentru lixisenatidă, nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de vârstă. Experienţa
terapeutică cu COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) la pacienţii cu
vârsta > 75 ani este limitată.

2. Insuficienţă renală
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) nu este recomandat la pacienţii
cu insuficienţă renală severă şi cu afecţiune renală în stadiu terminal, deoarece nu există
suficientă experienţă terapeutică privind utilizarea lixisenatidei. Nu este necesară ajustarea dozei
de lixisenatidă la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. La pacienţii cu insuficienţă
renală, necesarul de insulină poate fi diminuat ca urmare a scăderii metabolizării insulinei. La
pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată, care utilizează COMBINAŢII (INSULINE
GLARGINE + LIXISENATIDUM), pot fi necesare monitorizarea frecventă a glicemiei şi
ajustarea dozei.

3. Insuficienţă hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei de lixisenatidă la pacienţii cu insuficienţă hepatică. La pacienţii
cu insuficienţă hepatică, necesarul de insulină poate fi diminuat, din cauza capacităţii diminuate
de gluconeogeneză şi scăderii metabolizării insulinei. La pacienţii cu insuficienţă hepatică, pot fi
necesare monitorizarea frecventă a glicemiei şi ajustarea dozei de COMBINAŢII (INSULINE
GLARGINE + LIXISENATIDUM).

4. Copii şi adolescenţi COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) nu
prezintă utilizare relevantă la copii şi adolescenţi.

III. Criterii de evaluare a eficacităţii terapeutice

1. Pacientul va fi monitorizat de către medicul prescriptor, în funcţie de fiecare caz în parte,
clinic: toleranţa individuală, semne şi simptome de reacţie alergică, evaluarea funcţiei renale,
gastrointestinale sau alte evaluări clinico-biochimice, acolo unde situaţia clinică o impune;
paraclinic prin determinarea valorii glicemiei bazale şi postprandiale în funcţie de fiecare caz în
parte şi evaluarea HbA1c, creatinina, rata filtrării glomerulare la iniţierea tratamentului, şi ulterior
periodic, la 6 şi 12 luni.

2. Ori de câte ori se produc modificări ale schemei terapeutice, eficienţa acestora trebuie probată
prin determinarea glicemiei a-jeun şi postprandială (acolo unde este posibil şi a HbA1c).

3. Schemele terapeutice instituite vor fi menţinute doar dacă demonstrează un avantaj terapeutic
şi sunt de folos la obţinerea şi menţinerea echilibrului metabolic în ţintele propuse). La rezultate
similare (în termenii ţintelor terapeutice şi ai calităţii vieţii pacientului) vor fi menţinute schemele
terapeutice cu un raport cost-eficienţă cât mai bun.

IV. Contraindicaţii
Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

V. Precauţii
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) nu trebuie utilizat la pacienţii cu
diabet zaharat de tip 1 sau pentru tratamentul cetoacidozei diabetice.

1. Hipoglicemie
Hipoglicemia a fost reacţia adversă observată, raportată cel mai frecvent în timpul tratamentului
cu COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM).
Hipoglicemia poate apărea dacă doza de COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE +
LIXISENATIDUM) este mai mare decât este necesar. Factorii care cresc susceptibilitatea la
hipoglicemie impun monitorizarea deosebit de atentă şi pot necesita ajustarea dozei. Aceşti
factori includ: – schimbare a zonei de injectare – îmbunătăţire a sensibilităţii la insulină (de
exemplu prin îndepărtarea factorilor de stres) – activitate fizică neobişnuită, crescută sau
prelungită – afecţiuni intercurente (de exemplu vărsături, diaree) – consum neadecvat de alimente
– omitere a unor mese – consum de alcool etilic – anumite afecţiuni endocrine decompensate (de
exemplu în hipotiroidism şi în insuficienţa glandei hipofizare anterioare sau adrenocorticale) –
tratament concomitent cu anumite alte medicamente – lixisenatida şi/sau insulina în asociere cu o
sulfoniluree pot duce la creşterea riscului de hipoglicemie. Prin urmare, COMBINAŢII
(INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) nu trebuie administrat în asociere cu o
sulfoniluree. Doza de COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) trebuie
stabilită în mod individual, pe baza răspunsului clinic, şi se ajustează treptat, în funcţie de
necesarul de insulină al pacientului.

2. Pancreatită acută
Utilizarea agoniştilor receptorilor pentru peptidul-1 asemănător glucagonului (glucagon like
peptide 1 GLP-1) a fost asociată cu un risc de apariţie a pancreatitei acute. Au fost raportate
câteva evenimente de pancreatită acută pentru lixisenatidă, cu toate că nu a fost stabilită o relaţie
de cauzalitate. Pacienţii trebuie informaţi despre simptomele caracteristice ale pancreatitei acute:
durere abdominală severă, persistentă. În cazul în care este suspectată pancreatita, trebuie
întrerupt tratamentul cu COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM); dacă se
confirmă diagnosticul de pancreatită acută, nu trebuie reînceput tratamentul cu lixisenatidă. Este
necesară prudenţă la pacienţii cu antecedente de pancreatită.

3. Afecţiuni gastro-intestinale severe
Utilizarea agoniştilor receptorilor GLP-1 se poate asocia cu reacţii adverse gastro-intestinale.
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) nu a fost studiat la pacienţii cu
afecţiuni gastro-intestinale severe, inclusiv gastropareză severă şi, prin urmare, nu este
recomandată utilizarea COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) la
această grupă de pacienţi.

4. Insuficienţă renală severă
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min) sau cu boală
renală în stadiu terminal, nu există experienţă terapeutică. Nu este recomandată utilizarea la
pacienţii cu insuficienţă renală severă sau cu boală renală în stadiu terminal

5. Medicamente administrate concomitent~.
Întârzierea golirii gastrice, determinată de lixisenatidă, poate reduce viteza de absorbţie a
medicamentelor administrate pe cale orală. COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE +
LIXISENATIDUM) trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii trataţi cu medicamente administrate
pe cale orală care necesită o absorbţie gastro-intestinală rapidă, care necesită supraveghere clinică
atentă sau au un indice terapeutic îngust. Recomandări specifice referitoare la administrarea unor
astfel de medicamente sunt prezentate în Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP)

6. Deshidratare:
Pacienţii trataţi cu COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) trebuie
sfătuiţi cu privire la riscul potenţial de deshidratare, ca urmare a reacţiilor adverse gastrointestinale şi trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se evita depleţia de lichide.

7. Formare de anticorpi
Administrarea COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) poate determina
formare de anticorpi anti-insulină glargin şi/sau anti-lixisenatidă. În cazuri rare, prezenţa unor
astfel de anticorpi poate face necesară ajustarea dozei de COMBINAŢII (INSULINE
GLARGINE + LIXISENATIDUM), pentru a corecta tendinţa la hiperglicemie sau hipoglicemie.

Evitarea erorilor de medicaţie
Pacienţii trebuie instruiţi să verifice întotdeauna eticheta stiloului injector (pen-ului) înainte de
fiecare injecţie, pentru a evita înlocuirea accidentală a unei concentraţii de COMBINAŢII
(INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) cu cealaltă şi înlocuirea din greşeală cu alte
medicamente antidiabetice injectabile. Pentru a evita erorile de administrare şi un potenţial
supradozaj, nici pacienţii şi nici profesioniştii din domeniul sănătăţii nu trebuie să utilizeze
niciodată o seringă pentru a extrage medicamentul din cartuşul aflat în stiloul injector (pen-ul)
preumplut.

Grupe de pacienţi neinvestigate
COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) nu a fost studiat în asociere cu
inhibitori ai dipeptidil peptidazei 4 (DPP-4), medicamente sulfonilureice, glinide si pioglitazonă.

Reacţii adverse

a. Reacţiile adverse raportate cel mai frecvent în timpul tratamentului cu COMBINAŢII
(INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) au fost hipoglicemia şi reacţiile adverse gastrointestinale.
Reacţiile adverse gastro-intestinale (greaţă, vărsături şi diaree) au fost reacţiile adverse raportate
frecvent în timpul perioadei de tratament. Reacţiile adverse gastro-intestinale au fost predominant
uşoare şi tranzitorii.

b. Tulburări ale sistemului imunitar
Reacţii alergice (urticarie) posibil asociate cu COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE +
LIXISENATIDUM) au fost raportate la 0,3% din pacienţi. În timpul utilizării după punerea pe
piaţă a insulinei glargin şi a lixisenatidei, au fost raportate cazuri de reacţii alergice generalizate,
inclusiv reacţie anafilactică şi angioedem.

c. Imunogenitate: Administrarea COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM)
poate determina formarea de anticorpi împotriva insulinei glargin şi/sau a lixisenatidei. După 30
săptămâni de tratament cu COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) în
două studii clinice de fază 3, incidenţa formării de anticorpi anti-insulină glargin a fost de 21,0%
şi 26,2%. La aproximativ 93% din pacienţi, anticorpii anti-insulină glargin au prezentat
reactivitate încrucişată la insulina umană. Incidenţa formării de anticorpi anti-lixisenatidă a fost
de aproximativ 43%. Nici statusul anticorpilor anti-insulină glargin, nici al anticorpilor antilixisenatidă nu au avut un impact relevant clinic asupra siguranţei sau eficacităţii.

d. Reacţii la nivelul locului de injectare.~ Anumiţi pacienţi (1,7%) care urmează terapie care
conţine insulină, inclusiv COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM), au
prezentat eritem, edem local şi prurit la locul injectării.

Pentru informaţii detaliate cu privire la reacţiile adverse, interacţiuni cu alte medicamente,
proprietăţi farmacologice este obligatoriu a se studia Rezumatul caracteristicilor produsului
(RCP) produsului Combinaţii (insuline glargine + lixisenatidum)

VII. Întreruperea tratamentului:
Decizia de întrerupere temporară sau definitivă a tratamentului va fi luată în funcţie de indicaţii
şi contraindicaţii de către specialistul diabetolog, la fiecare caz în parte.

VIII. Prescriptori:
Iniţierea, continuarea şi monitorizarea se face de către medicii diabetologi sau de către medicii cu
competenţă/atestat în diabet conform prevederilor legale în vigoare. Prescripţia medicală trebuie
să menţioneze intervalul de doze şi concentraţia stiloului injector (pen-ului) preumplut combinaţii
(insuline glargine + lixisenatidum), precum şi numărul de trepte de dozare care trebuie
administrate.”

Autor: Anca Rusen

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: