Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

C10BA06 – DCI COMBINAȚII (ROSUVASTATINUM + EZETIMIBUM)

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

C10BA06 – DCI COMBINAȚII (ROSUVASTATINUM + EZETIMIBUM)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/c10ba06-dci-combinatii-rosuvastatinum-ezetimibum/

I. Definiţie – Dislipidemie
II. Criterii de includere: tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând hipercolesterolemia
heterozigotă familială) la adulţii:
• care nu sunt controlaţi în mod adecvat cu rosuvastatină în monoterapie; sau
• ca terapie de substituţie la pacienţii controlaţi în mod adecvat cu substanţele individuale
administrate concomitent, la aceleaşi concentraţii ca şi în combinaţia în doză fixă, dar
administrate separat.
III. Criterii de excludere:
Contraindicaţii:
– la pacienţii cu hipersensibilitate la substanţele active (rosuvastatină, ezetimib) sau la
oricare dintre excipienţi;
– la pacienţii cu afecţiuni hepatice active, incluzând pe cei cu creşteri inexplicabile,
persistente ale valorilor plasmatice ale transaminazelor şi în cazul oricărei creşteri a
valorilor plasmatice ale transaminazelor de peste 3 ori limita superioară a normalului
(LSN);
– în timpul sarcinii şi alăptării, precum şi la femei aflate la vârsta fertilă, care nu utilizează
măsuri adecvate de contracepţie;
– la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min);
– la pacienţii cu miopatie;
– la pacienţii trataţi concomitent cu ciclosporină.
IV. Tratament
– Pacientul trebuie să urmeze un regim alimentar hipolipemiant adecvat, iar acesta trebuie
continuat pe durata tratamentului;
– Tratamentul cu combinaţia în doză fixă trebuie iniţiat numai după stabilirea dozelor
adecvate de rosuvastatină sau amândouă monocomponentele. Tratamentul trebuie stabilit
individual în concordanţă cu nivelul ţintă de lipide, cu scopul recomandat al tratamentului
şi cu răspunsul clinic al pacientului. În stabilirea dozei trebuie să se ţină cont de riscul
potenţial al reacţiilor adverse. Dacă este necesară ajustarea dozei aceasta trebuie să se facă
după 4 săptămâni de tratament. Doza zilnică recomandată este de 1 capsulă, cu sau fără
alimente;
– Trebuie administrat fie cu cel puţin 2 ore înainte, fie cu mai mult de 4 ore după utilizarea
unui chelator de acizi biliari;
– Copii şi adolescenţi: Siguranţa şi eficacitatea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani
nu au fost încă stabilite;
– Utilizarea la pacienţii vârstnici: La pacienţii cu vârsta peste 70 ani, se recomandă
administrarea unei doze iniţiale de 5 mg. Combinaţia în doză fixă nu este indicată ca
tratament de primă intenţie. Tratamentul cu combinaţia în doză fixă trebuie iniţiat numai
după stabilirea dozelor adecvate de rosuvastatină sau a celor două monocomponente.
– Administrarea la pacienţii cu insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei la
pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. La pacienţii cu insuficienţă renală
moderată (clearance creatinină < 60 ml/min), doza iniţială recomandată este de
rosuvastatină 5 mg. Combinaţia în doză fixă nu este indicată ca tratament de primă
intenţie. Tratamentul cu combinaţia în doză fixă trebuie iniţiat numai după stabilirea
dozelor adecvate de rosuvastatină sau a celor două monocomponente. La pacienţii cu
insuficienţă renală severă este contraindicată administrarea rosuvastatinei, în orice doză.
– Administrarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică: Nu este necesară ajustarea dozei la
pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (scor Child-Pugh 5 – 6). Tratamentul nu este
recomandat la pacienţii cu disfuncţie hepatică moderată (scor Child Pugh 7 – 9) sau severă
(scor Child-Pugh > 9). Este contraindicat la pacienţii cu afecţiuni hepatice active.
– Rasă: La subiecţii asiatici, au fost observate expuneri sistemice crescute. La pacienţii de
origine asiatică, este recomandată administrarea unei doze iniţiale de rosuvastatină 5 mg.
Combinaţia în doză fixă nu este indicată ca tratament de primă intenţie. Tratamentul cu
combinaţia în doză fixă trebuie iniţiat numai după stabilirea dozelor adecvate de
rosuvastatină sau a celor două monocomponente.
– Polimorfisme genetice: Este cunoscut faptul că polimorfismele genetice specifice pot
conduce la o creştere a expunerii la rosuvastatină. Pentru pacienţii cunoscuţi ca având
astfel de tipuri specifice de polimorfisme, se recomandă o doză minimă zilnică.
– Administrarea la pacienţii cu factori predispozanţi pentru miopatie: La pacienţii cu factori
predispozanţi pentru miopatie, doza iniţială recomandată este de rosuvastatină 5 mg.
Combinaţia în doză fixă nu este indicată ca tratament de primă intenţie. Tratamentul cu
combinaţia în doză fixă trebuie iniţiat numai după stabilirea dozelor adecvate de
rosuvastatină sau a celor două monocomponente.
– Tratament concomitent: Rosuvastatina este un substrat al mai multor proteine
transportoare (de exemplu, OATP1B1 şi BCRP). Riscul de miopatie (inclusiv
rabdomioliză) este crescut în cazul în care este administrat concomitent cu anumite
medicamente care pot creşte concentraţia plasmatică a rosuvastatinei din cauza
interacţiunilor cu aceste proteine transportoare (de exemplu, ciclosporina şi anumiţi
inhibitori de protează ce includ combinaţii de ritonavir cu atazanavir, lopinavir, şi/sau
tipranavir).
V. Monitorizarea tratamentului
Pacienţii trebuie monitorizaţi în scopul evaluării răspunsului şi a eventualelor efecte adverse care
pot apărea.
VI. Prescriptori
Medicii din specialitatea cardiologie, medicină internă, diabet zaharat, medicina de familie.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: