Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 1206/233/2022

L01XC31 – DCI AVELUMABUM

Actualizat la APRILIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XC31 – DCI AVELUMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc31-dci-avelumabum/

A. Carcinom cu celule Merkel
I. Indicaţii
Avelumab este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu carcinom cu celule
Merkel metastatic, recurent sau inoperabil.
Această indicație se codifică la prescriere prin codul 118 (conform clasificării internaționale a
maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală).
II. Criterii de includere:
• Vârsta peste 18 ani
• Indice al statusului de performanţă ECOG 0, 1 sau 2
• Diagnostic histologic de carcinom cu celula Merkel, aflat în stadiu evolutiv local avansat,
metastatic, recurent sau inoperabil.
• Avelumab poate fi utilizat în indicaţia menţionată mai sus, în oricare linie terapeutică (prima
sau oricare linie ulterioară).
III. Criterii de excludere
• Hipersensibilitate la substanţă activă sau la oricare dintre excipienţi
• Insuficienţă renală severă
• Insuficienţă hepatică severă
*) Pacienţii cu următoarele afecţiuni au fost excluşi din studiile clinice:
– metastază activă la nivelul sistemului nervos central (SNC);
– boală autoimună activă sau în antecedente;
– antecedente de alte patologii maligne în ultimii 5 ani;
– transplant de organ;
– afecţiuni care au necesitat supresie imunitară terapeutică
– infecţie activă cu HIV
– hepatită activă cu virus B sau C.
_____________
*) După o evaluare atentă a riscului potenţial asociat cu aceste condiţii, tratamentul cu Avelumab poate fi utilizat la aceşti
pacienţi, dacă medicul curant consideră că beneficiile depăşesc riscurile potenţiale (observaţie similară cu cea prevăzută în
cazul protocoalelor altor 2 DCI-uri: nivolumab şi pembrolizumab).
IV. Tratament
Doze
Doza recomandată de Avelumab în monoterapie este de 800 mg administrată intravenos în
decurs de 60 minute, la interval de 2 săptămâni.
Administrarea Avelumab trebuie să continue conform schemei de tratament recomandate, până la
progresia bolii sau apariţia toxicităţii inacceptabile. Tratamentul poate fi continuat la pacienţii cu
progresie radiologică a bolii, care nu este asociată şi cu deteriorare clinică semnificativă, definită prin:
• apariţia unor simptome noi sau agravarea celor preexistente,
• alterarea statusului de performanţă timp de mai mult de două săptămâni
• necesităţii terapiei de urgenţă, de susţinere a funcţiilor vitale.
Premedicaţie
Pacienţilor trebuie să li se administreze premedicaţie cu un antihistaminic şi cu paracetamol înaintea
administrării primelor 4 perfuzii (doze) cu Avelumab. În cazul în care cea de-a patra perfuzie este
finalizată fără nici o reacţie asociată perfuziei, premedicaţia pentru dozele următoare trebuie
administrată la latitudinea medicului curant.
Modificări ale tratamentului
Nu este recomandată creşterea sau reducerea dozei. Poate fi necesară amânarea sau întreruperea
administrării dozelor, în funcţie de siguranţa şi tolerabilitatea la nivel individual.
V. Monitorizarea tratamentului
• Examen imagistic – examen CT efectuat regulat pentru monitorizarea răspunsului la tratament
(la interval de 8 – 12 săptămâni în primul an de tratament) şi/sau alte investigaţii paraclinice în
funcţie de decizia medicului (RMN, scintigrafie osoasă, PET-CT).
• În cazul apariţiei efectelor secundare, mai ales a celor autoimune, trebuie efectuată o evaluare
adecvată, inclusiv eventuale consulturi interdisciplinare.
• Evaluare biologică: în funcţie de decizia medicului curant

VI. Efecte secundare. Management
Pacienţii care urmează tratament cu Avelumab pot prezenta efecte secundare autoimune, asemănătoare
cu cele care apar şi la celelalte produse din categoria inhibitorilor PD1 sau PDL1:
• Reacţii asociate perfuziei
• Pneumonită mediată imun
• Hepatită mediată imun
• Colită mediată imun
• Patologii endocrine mediate imun:
– Tulburări tiroidiene (hipotiroidie/hipertiroidie)
– Insuficienţă suprarenaliană
– Diabet zaharat de tip 1
• Nefrită şi disfuncţie renală mediate imun
• Alte reacţii severe adverse mediate imun:
– miocardită care a inclus cazuri letale,
– miozită,
– hipopituitarism,
– uveită,
– sindrom Guillain-Barré

Managementul acestor efecte secundare presupune:
– amânarea sau întreruperea administrării dozelor de Avelumab (dacă este necesar)
– consulturi interdisciplinare (endocrinologie, gastroenterologie, pneumologie, neurologie,
nefrologie, etc.)
– corticoterapia – metilprednisolon 1 – 4 mg/kgc este tratamentul de elecţie pentru aceste efectele
secundare imune cu intensitate medie/mare (CTCAE grd 3 sau 4)
– alte măsuri terapeutice specifice fiecărui efect secundar în parte (antibiotice, substituţie
hormonală, etc.)
VII. Situaţii speciale – populaţii speciale de pacienţi
Vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici (cu vârsta ≥ 65 ani).
Copii şi adolescenţi
Siguranţa şi eficacitatea Avelumab la pacienţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite.
Insuficienţă renală
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. Datele
provenite de la pacienţi cu insuficienţă renală severă sunt insuficiente.
Insuficienţă hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. Datele provenite de la
pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată sau severă sunt insuficiente pentru recomandări privind
dozele.

VIII. Criterii de întrerupere a tratamentului:
• Progresia radiologică asociată cu deteriorare clinică. Medicul curant poate aprecia ca fiind
oportun să continue tratamentul cu Avelumab în prezenţa progresiei radiologice la pacienţi care
nu prezintă deteriorare clinică definită astfel:
– apariţia unor simptome noi sau agravarea celor preexistente,
– alterarea statusului de performanţă timp de mai mult de două săptămâni
– necesităţii terapiei de urgenţă, de susţinere a funcţiilor vitale.
• Toxicitate intolerabilă
• Decizia medicului sau a pacientului

IX. Prescriptori
Medici din specialitatea oncologie medicală.
B. CANCER RENAL
I. Indicaţie (face obiectul unui contract cost-volum)
Bavencio în asociere cu axitinib este indicat ca tratament de primă linie la pacienți adulți cu carcinom
renal (CR) avansat.
Această indicaţie se codifică la prescriere prin codul 137 (conform clasificării internaţionale a
maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală).
II. Criterii de includere
• carcinoam renal non-urotelial, confirmat histopatologic,
• boala netratata anterior
• stadii avansate loco-regional (inoperabile), recidivate sau stadiul metastazat de boala
• vârsta > 18 ani
III. Criterii de excludere
• hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare din excipienți
• ECOG mai mare de 2 (cu exceptia cazurilor la care beneficiul terapeutic poate exista la pacienti
cu ECOG mai mare de 2 – in opinia medicului curant)
* Pacienții cu următoarele afecțiuni au fost excluși din studiile clinice:
– metastază activă la nivelul sistemului nervos central (SNC)
– boală autoimună activă sau în antecedente
– antecedente de alte patologii maligne în ultimii 5 ani
– transplant de organ
– afecțiuni care au necesitat supresie imunitară terapeutică
– infecție activă cu HIV
– hepatită activă cu virus B sau C
_____________
* După o evaluare atentă a riscului potențial asociat cu aceste condiții, tratamentul cu avelumab poate fi utilizat la acești
pacienți, dacă medicul curant consideră că beneficiile depășesc riscurile potențiale (observație similară cu cea prevăzută în
cazul protocoalelor altor DCI-uri din aceeasi clasa terapeutica).
IV. Tratament
Doze
Doza recomandată de avelumab în asociere cu axitinib este de 800 mg administrată intravenos în
decurs de 60 minute, la interval de 2 săptămâni și doza recomandată de axitinib este de 5 mg,
administrată pe cale orală, de două ori pe zi (la interval de 12 ore), cu sau fără alimente, până la
progresia bolii sau atingerea unui nivel inacceptabil al toxicității.
Pentru informații privind dozele de axitinib, consultați informațiile referitoare la medicament pentru
axitinib.
Administrarea avelumab trebuie să continue conform schemei de tratament recomandate, până la
progresia bolii sau apariția toxicității inacceptabile. Tratamentul poate fi continuat la pacienții cu
progresie radiologică a bolii, care nu este asociată și cu deteriorare clinică semnificativă, definită prin:
• apariția unor simptome noi sau agravarea celor preexistente
• alterarea statusului de performanță timp de mai mult de două săptămâni
• necesitatea terapiei de urgență, de susținere a funcțiilor vitale.
Premedicație
Pacienților trebuie să li se administreze premedicație cu un antihistaminic și cu paracetamol înaintea
administrării primelor 4 perfuzii (doze) cu avelumab. În cazul în care cea de-a patra perfuzie este
finalizată fără nici o reacție asociată perfuziei, premedicația pentru dozele următoare trebuie
administrată la latitudinea medicului curant.
Modificări ale tratamentului
Nu este recomandată creșterea sau reducerea dozei. Poate fi necesară amânarea sau întreruperea
administrării dozelor, în funcție de siguranța și tolerabilitatea la nivel individual.
V. Monitorizarea tratamentului
• Examen imagistic – examen CT efectuat regulat pentru monitorizarea răspunsului la tratament
(la interval de 8-12 săptămâni în primul an de tratament) si / sau alte investigații paraclinice în
funcție de decizia medicului (RMN, scintigrafie osoasa, PET-CT)
• În cazul apariției efectelor secundare, mai ales a celor autoimune, trebuie efectuată o evaluare
adecvată, inclusiv eventuale consulturi interdisciplinare
• Evaluare biologică: în funcție de decizia medicului curant
Managementul efectelor secundare presupune:
• amânarea sau întreruperea administrării dozelor de avelumab (dacă este necesar)
• consulturi interdisciplinare (endocrinologie, gastroenterologie, pneumologie, neurologie,
nefrologie, etc)
• corticoterapia – metilprednisolon 1-4 mg/kgc ( sau alt corticoid in doza echivalenta terapeutic)
este tratamentul de elecție pentru efectele secundare imune cu intensitate medie / mare (CTCAE
grd 3 sau 4)
• alte măsuri terapeutice specifice fiecărui efect secundar în parte (antibiotice, imunosupresoare,
substituție hormonală, etc)
VII. Situații speciale – populații speciale de pacienți
Vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții vârstnici (cu vârsta ≥ 65 ani).
Copii și adolescenți
Siguranța și eficacitatea avelumab la pacienți cu vârstă sub 18 ani nu au fost stabilite.
Insuficiență renală
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată. Datele
provenite de la pacienți cu insuficiență renală severă sunt insuficiente pentru recomandări privind
dozele.
Insuficiență hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară. Datele provenite de la
pacienți cu insuficiență hepatică moderată sau severă sunt insuficiente pentru recomandări privind
dozele.
Fertilitatea, sarcina
Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să evite sarcina în timpul administrării avelumabului și
trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului cu avelumab și timp de cel
puțin 1 lună de la administrarea ultimei doze de avelumab.
Nu se cunoaște efectul avelumabului asupra fertilității la bărbați și la femei.
Alăptarea
Nu se cunoaște dacă avelumabul se secreta în laptele uman. Având în vedere că se cunoaște faptul că
anticorpii pot fi secretați în laptele uman, nu se poate exclude un risc pentru nou-născuți/sugari.
Femeile care alăptează trebuie sfătuite să nu alăpteze în timpul tratamentului și timp de cel puțin 1 lună
de la administrarea ultimei doze, din cauza potențialului de apariție a unor reacții adverse grave la
copiii alăptați.
VIII. Criterii de întrerupere a tratamentului
• Progresia radiologică asociată cu deteriorare clinică. Medicul curant poate aprecia ca fiind
oportun să continue tratamentul cu avelumab în prezența progresiei radiologice la pacienți care
nu prezintă deteriorare clinică definită astfel:
– apariția unor simptome noi sau agravarea celor preexistente
– alterarea statusului de performanță timp de mai mult de două săptămâni
– necesitatea terapiei de urgență, de susținere a funcțiilor vitale
• Toxicitate intolerabilă
• Decizia medicului sau a pacientului
IX. Prescriptori
Medici din specialitatea oncologie medicală.”

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: