Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XE10A – DCI EVEROLIMUS (AFINITOR)

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XE10A – DCI EVEROLIMUS (AFINITOR)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe10a-dci-everolimus-afinitor/

1. CARCINOMUL RENAL CU CELULE CLARE

I. Indicaţii – Carcinom renal

II. Criterii de includere
1. Carcinom renal cu sau fără celule clare (confirmat histologic)
2. Boală local avansată, metastazată sau recidivată (chirurgical nerezecabilă)
3. Vârsta mai mare sau egală cu 18 ani
4. Probe biologice care să permită administrarea tratamentului în condiţii de siguranţă:
funcţii medulară hematogenă, renală şi hepatică adecvate
5. Tratamentul anterior cu cytokine şi/sau inhibitori FCEV

III. Criterii de excludere:
1. Pacienţi aflaţi sub tratament cronic cu corticosteroizi (> 5 mg/zi prednison sau echivalent)
sau alţi agenţi imunosupresivi,
2. Pacienţi care prezintă o hipersensibilitate la everolimus sau alte rapamicine (sirolimus,
temsirolimus),
3. Pacienţi cu metastaze la nivelul SNC care nu sunt controlate neurologic,
4. Reacţii adverse inacceptabile şi necontrolabile chiar şi după reducerea dozelor sau după
terapia simptomatică specifică a reacţiilor adverse apărute în timpul tratamentului.
5. Histologie de sarcom renal

IV. Posologie

Doza recomandată şi mod de administrare:
Doza recomandată este de 10 mg everolimus o dată pe zi, la aceeaşi oră.
Comprimatele nu trebuie mestecate sau sfărâmate.

Atenţionări:
Au fost raportate:
• pneumonită neinfecţioasă (inclusiv boala pulmonară interstiţială) este un efect de clasă al
derivaţilor rapamicinei, inclusiv everolimus; unele cazuri au fost severe şi în câteva
ocazii, rezultatul letal,
• infecţii bacteriene, micotice, virale sau cu protozoare, inclusiv infecţii cu patogeni
oportunişti; unele au fost severe (au produs sepsis, insuficienţă respiratorie sau hepatică)
şi ocazional, letale,
• reacţii de hipersensibilitate care includ dar nu se limitează la: anafilaxie, dispnee, eritem
facial, durere toracică sau angioedem,
• ulceraţii ale mucoasei bucale, stomatită şi mucozită bucală,
• cazuri de insuficienţă renală (inclusiv insuficienţă renală acută), unele cu rezultat letal.

Ajustări ale dozei:
Dacă este necesară reducerea dozei se recomandă administrare a 5 mg zilnic.
Pacienţii vârstnici (> 65 ani): Nu este necesară ajustarea dozei.
Insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei.
Insuficienţă hepatică:
– uşoară (Child-Pugh A) – doza recomandată este de 7,5 mg zilnic;
– moderată (Child-Pugh B) – doza recomandată este de 5 mg zilnic;
– severă (Child-Pugh C) – everolimus este recomandat numai dacă beneficiul dorit
depăşeşte riscul.
În acest caz, doza de 2,5 mg zilnic nu trebuie depăşită.
Ajustările dozei trebuie efectuate dacă statusul hepatic al pacientului (Child-Pugh) se schimbă în
timpul tratamentului.

V. Monitorizare
• imagistic – evaluarea prin ex CT/RMN;
• înainte de iniţierea tratamentului şi periodic – funcţia renală (uree, creatinină), proteinuria,
colesterol, trigliceride, hemoleucogramă completă
• frecvent – control glicemic la administrarea medicamentelor care pot induce
hiperglicemie,
• periodic – depistarea simptomelor pulmonare care indică boală pulmonară interstiţială sau
pneumonită; apariţiei ulceraţiilor bucale; apariţiei reacţiilor de hipersensibilitate.

VI. Criterii de întrerupere a tratamentului

Întreruperea temporară: până la ameliorarea simptomelor (grad < 1) şi reiniţierea cu doza
redusă se recomandă în următoarele situaţii (la latitudinea medicului curant):
• pneumonită neinfecţioasă grad 2,3;
• stomatită grad 2,3;
• alte toxicităţi non-hematologice (exclusiv evenimente metabolice) – grad 2 dacă
toxicitatea devine intolerabilă, şi grad 3,
• evenimente metabolice (de exemplu hiperglicemie, dislipidemie) – grad 3,
• trombocitopenie – grad 2 (< 75, > 50 x 109
/I), până la revenirea la grad < 1 (> 75 x 109
/I),
grad 3 şi 4 (< 50 x 109
/I), până la revenirea la grad < 1 (> 75 x 109
/I), neutropenie – grad 3
(> 1, > 0,5 x 109
/l), până la revenirea la grad < 2 (> 1 x 109
/I), grad 4 (< 0,5 x 109
/I), până
la revenirea la grad < 2,
• neutropenie febrilă – grad 3, până la revenirea la grad < 2 (> 1,25 x 109
/I) şi dispariţia
febrei.

Întreruperea definitivă a tratamentului se recomandă în caz de:
• pneumonită neinfecţioasă – grad 2, dacă recuperarea nu are loc în maximum 4 săptămâni;
grad 3, dacă reapare toxicitatea; grad 4,
• stomatită – grad 4,
• alte toxicităţi non-hematologice (exclusiv evenimente metabolice) grad 3, la reiniţierea
tratamentului; grad 4,
• evenimente metabolice (de exemplu hiperglicemie, dislipidemie) – grad 4,
• neutropenie febrilă – grad 4.
• decizia medicului sau a pacientului

Perioada de tratament: Tratamentul trebuie continuat atât timp cât se observă beneficii clinice
sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

VII. Prescriptori
Medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul
oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.
2. TUMORI NEURO-ENDOCRINE

I. Indicaţie – Tumori neuroendocrine nefuncţionale, nerezecabile sau metastatice, bine
diferenţiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine pulmonară sau gastro-intestinală, la adulţi cu
boală progresivă.

II. Criterii de includere
1. Tumora neuro-endocrină bine diferenţiată (confirmat histologic)
2. Boală local avansată nerezecabilă, metastazată sau recidivată (chirurgical nerezecabilă)
3. Origine pulmonară sau gastro- intestinală (localizarea tumorii primare)
4. Probe biologice care să permită administrarea tratamentului în condiţii de siguranţă:
funcţii medulară hematogenă, renală şi hepatică adecvate
5. Vârsta mai mare sau egală cu 18 ani

III. Criterii de excludere:
1. Pacienţi care prezintă o hipersensibilitate la everolimus sau alte rapamicine (sirolimus,
temsirolimus)
2. Pacienţi cu metastaze la nivelul SNC care nu sunt controlate neurologic
3. Boala slab diferenţiată cu indice de proliferare (ki-67) crescut.

IV. Posologie

Doza recomandată şi mod de administrare:
Doza recomandată este de 10 mg everolimus o dată pe zi, la aceeaşi oră.
Comprimatele nu trebuie mestecate sau sfărâmate.

Atenţionări: Au fost raportate:
1. pneumonită neinfecţioasă (inclusiv boala pulmonară interstiţială) este un efect de clasă al
derivaţilor rapamicinei, inclusiv everolimus (unele cazuri au fost severe şi în câteva
ocazii, rezultatul letal)
2. infecţii bacteriene, micotice, virale sau cu protozoare, inclusiv infecţii cu patogeni
oportunişti (unele au fost severe – au produs sepsis, insuficienţă respiratorie sau hepatică
şi ocazional, letale)
3. reacţii de hipersensibilitate care includ dar nu se limitează la: anafilaxie, dispnee, eritem
facial, durere toracică sau angioedem
4. ulceraţii ale mucoasei bucale, stomatită şi mucozită bucală
5. cazuri de insuficienţă renală (inclusiv insuficienţă renală acută), unele cu rezultat letal.

Ajustări ale dozei:
Dacă este necesară reducerea dozei se recomandă administrare a 5 mg zilnic.

Pacienţii vârstnici (> 65 ani): Nu este necesară ajustarea dozei.
Insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei.
Insuficienţă hepatică:
– uşoară (Child-Pugh A) – doza recomandată este de 7,5 mg zilnic;
– moderată (Child-Pugh B) – doza recomandată este de 5 mg zilnic;
– severă (Child-Pugh C) – everolimus este recomandat numai dacă beneficiul dorit
depăşeşte riscul. În acest caz, doza de 2,5 mg zilnic nu trebuie depăşită. Ajustările dozei
trebuie efectuate dacă statusul hepatic al pacientului (Child-Pugh) se schimbă în timpul
tratamentului.

V. Monitorizare
• imagistic – evaluare periodică prin ex CT/RMN;
• înainte de iniţierea tratamentului şi periodic – glicemie, funcţia renală (uree, creatinină),
proteinuria, colesterol, trigliceride, hemoleucogramă completă
• periodic – depistarea simptomelor care pot indica:
– boală pulmonară interstiţială sau pneumonită;
– apariţiei ulceraţiilor bucale;
– apariţiei reacţiilor de hipersensibilitate.

VI. Criterii de întrerupere a tratamentului

Întreruperea temporară, la latitudinea medicului curant – până la ameliorarea simptomelor
(grad < 1) şi reiniţierea cu doză redusă se recomandă în cazul apariţiei unor toxicităţi gradul 2 sau
3 (de ex: pneumonită neinfecţioasă grad 2, 3, stomatită grad 2, 3, hiperglicemie, dislipidemie –
grad 3, trombocitopenie – grad 2 – 4, neuropenie – grad 3 – 4).

Întreruperea definitivă a tratamentului se recomandă în caz de:
• pneumonită neinfecţioasă – grad 2, dacă recuperarea nu are loc în maximum 4 săptămâni;
grad 3, dacă reapare toxicitatea; grad 4,
• stomatită – grad 4,
• alte toxicităţi non-hematologice (exclusiv evenimente metabolice) grad 3, la reiniţierea
tratamentului; grad 4,
• evenimente metabolice (de exemplu hiperglicemie, dislipidemie) – grad 4,
• neutropenie febrilă – grad 4.
• decizia medicului sau a pacientului

Perioada de tratament: Tratamentul trebuie continuat atât timp cât se observă beneficii
clinice sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

VII. Prescriptori
Medici din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul
oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: