Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

N024G – DCI RILUZOLUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

N024G – DCI RILUZOLUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/n024g-dci-riluzolum/

În prezent singurul medicament înregistrat şi aprobat în tratamentul pacienţilor cu scleroza laterala
amiotrofica (SLA) este RILUZOLUM, efectele fiind acelea de încetinire a evoluţiei afecţiunii.

I. Indicaţii ale tratamentului:
– toţi pacienţii cu SLA (conform criteriilor EL ESCORIAL) trebuie să primească tratament cu
Riluzolum (dovezi de clasa I A)
– excluderea altor afecţiuni de tip SLA-like
II. Criteriile de diagnostic El Escorial sunt următoarele:
1. Forma clinic definită de SLA:
– Semne de neuron motor central şi neuron motor periferic în cel puţin 3 regiuni diferite
– Forma clinică definită de SLA-explorări de laborator ce susţin diagnosticul
– Semne de neuron motor central şi periferic într-o regiune cu pacient purtător de mutaţie genetică
patogenică
– Semne de neuron motor şi neuron motor periferic în două regiuni cu unele semne de neuron motor
central rostral de semnele de neuron motor periferic
2. Forma clinică probabilă de SLA:
– Semne de neuron motor central în una sau mai multe regiuni şi semne de neuron motor periferic
definite prin examenul EMG în cel puţin 2 regiuni
3. Forma clinică posibilă de SLA:
– Semne de neuron motor central şi periferic într-o regiune sau
– Semne de neuron motor central în cel puţin 2 regiuni sau
– Semne de neuron motor central şi periferic în 2 regiuni dar semne de neuron motor central rostral
de semnele de neuron motor periferic

III. Doza de administrare este de 50 mg de 2 ori pe zi
Toţi pacienţii sub tratament trebuie monitorizaţi periodic astfel:
– La debutul bolii trebuie monitorizate funcţia hepatică, hemoleucograma şi evoluţia clinică a
pacienţilor cu SLA
– Ulterior supravegherea clinică şi testele biologice (hepatice şi hematologice) trebuie repetate
trimestrial
IV. Prescriere:
1. Diagnosticul pozitiv de SLA şi iniţierea tratamentului cu Riluzolum (D.C.I.) – utilizat cu denumirea
comercială de RILUTEK – trebuie realizate doar de către medicii neurologi specialişti/primari din clinicile
universitare atestate oficial, care vor elibera o scrisoare medicală către medicul specialist/primar din
teritoriu aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărui evidenţă se află pacientul
2. În baza acestei scrisori medicale, medicul neurolog specialist/primar din teritoriu va face prescripţia
medicală lunară pentru pacientul respectiv şi va supraveghea evoluţia clinică a bolnavului, atât în ceea ce
priveşte evoluţia bolii de bază cât şi eventuala apariţie a unor reacţii secundare la tratament, situaţie în care
va lua măsurile medicale care se impun.
3. Evidenţa pacienţilor incluşi în acest program (date de identificare, CNP, domiciliu, data confirmării
diagnosticului) va fi făcută atât de către clinicile universitare unde s-a făcut iniţierea tratamentului (care vor
desemna un medic responsabil pentru evidenţa acestor bolnavi) cât şi de către medicul neurolog
specialist/primar din teritoriu care prescrie şi supraveghează medical permanent pacienţii respectivi.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: