Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 1206/233/2022

L01XC19 – DCI BLINATUMOMABUM

Actualizat la APRILIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XC19 – DCI BLINATUMOMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc19-dci-blinatumomabum/

I. INDICAŢII
Leucemie acută limfoblastică (LAL)
II. CRITERII INCLUDERE ÎN TRATAMENT:
– Copii şi adolescenţi cu vârsta de minim 1 an cu leucemie acută limfoblastică cu precursor
de celulă B şi cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, refractară sau recidivată
după administrarea a cel puţin două tratamente anterioare sau recidivată după transplantul
alogen de celule stem hematopoietice.
– Pacienţi copii şi adolescenţi cu vârsta de minim 1 an cu LLA cu precursor de celulă B şi
cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, la prima recidivă, cu risc crescut, ca
parte a terapiei de consolidare
– Pacienţii adulţi cu leucemie acută limfoblastică cu precursor de celulă B, refractară sau
recidivantă, cu cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă
– Pacienţi adulţi cu leucemie acută limfoblastică cu precursor de celulă B, cu cromozom
Philadelphia negative, CD19 pozitivă în prima sau a doua remisie completă cu boala
minimă reziduală (MRD) mai mare sau egală cu 0,1%
III. CONTRAINDICAŢII:
– Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
– Alăptare (în timpul şi cel puţin 48 ore după încheierea tratamentului)
IV. TRATAMENT
– Tratamentul se iniţiază sub îndrumarea şi supravegherea unui medic cu experienţă în
tratamentul bolilor hematologice
– La iniţierea tratamentului se recomandă spitalizarea pentru cel puţin primele 9 zile în
cazul ciclului 1 şi pentru cel puţin primele 2 zile din ciclul al 2-lea
– La iniţierea tratamentului pentru boala minimă reziduală se recomandă spitalizarea pentru
cel puţin primele 3 zile în cazul ciclului 1 şi primele 2 zile ale ciclurilor următoare
– Pentru pacienţii copii şi adolescenţi cu LLA cu precursor de celulă B, la prima recidivă,
cu risc crescut, se recomandă spitalizarea cel puţin în primele 3 zile ale ciclului.
– La pacienţii cu antecedente/prezenţa unei patologii relevante de sistem nervos central
(SNC), se recomandă spitalizarea pentru minimum primele 14 zile în cazul ciclului 1;
durata spitalizării din ciclul 2 se stabileşte pe baza toleranţei din primul ciclu, fiind de
minimum 2 zile; se recomandă prudenţă deoarece s-au înregistrat cazuri de apariţie
tardivă a evenimentelor neurologice în al 2-lea ciclu
– Pentru toate ciclurile subsecvente la iniţiere şi reiniţiere (ex: întreruperea tratamentului
timp de 4 ore sau mai mult) se recomandă supravegherea de către un medic cu
experienţă/spitalizare
Doze şi mod de administrare:
• LLA cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ
– Pacienţii pot primi 2 cicluri de tratament
– Un singur ciclu de tratament constă din 28 de zile (4 săptămâni) de perfuzie continuă
– Ciclurile de tratament sunt separate printr-un interval fără tratament de 14 zile (2 săptămâni)
– Pacienţii care au obţinut o remisiune completă (RC/RCh*) după 2 cicluri de tratament pot
primi pe baza unei evaluări individuale a raportului risc/beneficiu, până la 3 cicluri
suplimentare de tratament de consolidare
• RC (remisiune completă): ≤ 5% blasti în măduva osoasă, fără semne de boală şi
recuperare completă a numărătorilor sanguine (Trombocite > 100.000/mmc şi neutrofile >
1.000/mmc)
• RCh* (remisiune completă cu recuperare hematologică parţială): ≤ 5% blasti în măduva
osoasă, fără semne de boală şi recuperare parţială a numărătorilor sanguine (Trombocite >
50.000/mmc şi neutrofile > 500/mmc)
– Sacii de perfuzie se pregătesc pentru administrare timp de 24, 48, 72 sau 96 ore conform
instrucţiunilor din RCP-ul produsului
Doza recomandată este în funcţie de greutatea pacientului:

LLA cu precursor de celulă B, cu MRD pozitivă
– MRD cuantificabilă trebuie confirmată printr-un test validat cu sensibilitatea minimă de 10-
4.
Testarea clinică a MRD, indiferent de tehnica aleasă, trebuie realizată de un laborator calificat,
care este familiarizat cu tehnica, urmând ghiduri tehnice bine stabilite
– Pacienţii trebuie să primească 1 ciclu de tratament de inducţie urmat de până la 3 cicluri
suplimentare de tratament de consolidare
– Un singur ciclu de tratament constă din 28 de zile (4 săptămâni) de perfuzie continuă
– Ciclurile de tratament sunt separate printr-un interval fără tratament de 14 zile (2 săptămâni)
– Majoritatea pacienţilor răspund după 1 ciclu de tratament. Continuarea tratamentului la
pacienţii care nu prezintă o îmbunătăţire hematologică şi/sau clinică se face prin evaluarea
beneficiului şi a riscurilor potenţiale asociate.
Doza recomandată (la pacientii cu o greutate corporala de minim 45 kg) este în funcţie de
greutatea pacientului:

• LLA cu precursor de celulă B, la prima recidivă, cu risc crescut
Pacienţilor copii şi adolescenţi cu LLA cu precursor de celulă B, la prima recidivă, cu risc
crescut, li se poate administra 1 ciclu de tratament cu blinatumomab după inducție și 2 cure de
chimioterapie de consolidare. Un singur ciclu de tratament constă din 28 zile (4 săptămâni) de
administrare sub formă de perfuzie continuă.

Premedicaţie şi medicaţie adjuvantă:
– La adulţi LLA cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia
negativ: 20 mg dexametazonă i.v. cu 1 oră înaintea iniţierii fiecărui ciclu terapeutic
– La copii şi adolescenţi: 10 mg/m2 dexametazonă (a nu se depăşi 20 mg) pe cale orală sau
intravenoasă cu 6 până la 12 ore înainte de începerea administrării blinatumomab (ciclul 1,
ziua 1). Se recomandă ca aceasta să fie urmată de 5 mg/m2 dexametazonă administrată pe
cale orală sau intravenoasă în decurs de 30 de minute înainte de începerea administrării
blinatumomab (ciclul 1, ziua 1).
– La adulţi cu LLA cu precursor de celulă B, cu MRD pozitivă: 100 mg prednison i.v. sau un
echivalent (de exemplu dexametazonă 16 mg) cu 1 oră înainte de iniţierea fiecărui ciclu de
tratament blinatumomab
– Tratament antipiretic (ex. paracetamol) pentru reducerea febrei în primele 48 de ore ale
fiecărui ciclu terapeutic
– Profilaxia cu chimioterapie intratecală, înaintea şi în timpul tratamentului cu blinatumomab,
pentru prevenirea recăderii LAL la nivelul sistemului nervos central
• Tratamentul pre-faza pentru pacienţii cu masă tumorală mare (blasti leucemici ≥ 50 în
măduva osoasă sau > 15.000/mmc în sângele periferic):
– Dexametazonă (a nu se depăşi 24 mg/zi)
• Ajustarea dozelor
– Întreruperea temporară sau permanentă a tratamentului în cazul apariţiei unor toxicităţi
severe (grad 3) sau ameninţătoare de viaţă (grad 4): sindromul de eliberare de citokine,
sindromul de liză tumorală, toxicitate neurologică, creşterea valorilor enzimelor hepatice şi
oricare alte toxicităţi relevante clinic.
– Dacă durata întreruperii tratamentului după un efect advers nu depăşeşte 7 zile, se continuă
acelaşi ciclu până la un total de 28 zile de perfuzie, incluzând zilele dinainte şi după
întreruperea tratamentului
– Dacă întreruperea datorită unui efect advers este mai lungă de 7 zile se începe un ciclu nou
– Dacă toxicitatea durează mai mult de 14 zile pentru a rezolva se întrerupe definitiv
tratamentul cu blinatomomab (excepţie cazurile descrise în tabel)

 

*) Pe baza criteriilor comune de terminologie NCI pentru evenimente adverse (CTCAE) versiunea 4.0.
Gradul 3 este sever, iar gradul 4 pune în pericol viaţa pacientului.
• Mod de administrare:
– Pentru evitarea administrării unui bolus inadecvat, blinatumomab trebuie perfuzat printr-un
lumen dedicat.
– Manipularea şi prepararea medicamentului înainte de administrare se va face conform
instrucţiunilor din RCP
– Blinatumomab se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă continuă, la o viteză de
curgere constantă, utilizând o pompă de perfuzie pe o perioadă de până la 96 ore; tuburile
intravenoase utilizate pentru administrare trebuie să conţină un filtru in-line de 0,2 microni,
steril, non-pirogenic, cu legare scăzută de proteine.
– Doza terapeutică la adulţi de 9 mcg/zi sau 28 mcg/zi, respectiv la copii 5 mcg/m2
/zi sau 15
mcg/m2
/zi trebuie administrată prin infuzarea unei cantităţi totale de 250 ml de soluţie de
blinatumomab la una din cele 4 viteze constante de administrare asociate duratei de infuzare:
• 10 ml/oră pentru durata de 24 ore
• 5 ml/oră pentru o durată de 48 ore
• 3,3 ml/oră pentru o durată de 72 ore
• 2,5 ml/oră pentru o durată de 96 ore
V. ATENŢIONĂRI şi PRECAUŢII
• Siguranţa şi eficacitatea la copii < 1 an nu au fost stabilite. Nu există date pentru copii < 7
luni.
• Evenimente neurologice
– au fost observate după iniţierea administrării: pot fi de grade diferite: encefalopatie,
convulsii, tulburări de vedere, tulburări de conştienţă, confuzie şi dezorientare, tulburări de
coordonare şi echilibru, etc.
– timpul median de apariţie a fost de 9 zile de la iniţierea tratamentului; la vârstnici – 12 zile
– majoritatea evenimentelor s-au rezolvat după întreruperea tratamentului
– rata mai mare de apariţie la vârstnici
– se recomandă efectuarea unui examen neurologic înainte de începerea tratamentului şi
monitorizarea clinică ulterioară pentru detectarea apariţiei unor semne sau simptome
neurologice
• Infecţii.
– La pacienţii cărora li s-a administrat blinatomomab, s-au observat infecţii grave (sepsis,
pneumonie, bacteremie, infecţii oportuniste şi infecţii la nivelul locului de cateter) unele
letale; incidenţa mai mare la pacienţii cu status de performanţă ECOG ≥ 2.
– Monitorizarea atentă şi tratament prompt
• Sindromul de eliberare de citokine
– Evenimentele adverse grave ce pot fi semne ale sindromului de eliberare de cytokine: febră,
astenie, cefalee, hipotensiune arterială, creşterea bilirubinei totale, greaţă
– Timpul mediu de debut a fost de 2 zile
– Monitorizare atentă
• Reacţiile de perfuzie
– În general rapide, apărând în 48 ore după iniţierea perfuziei
– Unii – apariţie întârziată sau în ciclurile ulterioare
– Monitorizare atentă, în special în timpul iniţierii primului şi al doilea ciclu de tratament
• Sindromul de liză tumorală
– Poate fi ameninţător de viaţă
– Măsuri profilactice adecvate (hidratare agresivă şi terapie uricozurică) şi monitorizare atentă
a funcţiei renale şi a balanţei hidrice în primele 48 ore după prima perfuzie
• Imunizări
– Nu se recomandă vaccinarea cu vaccinuri cu virus viu timp de cel puţin 2 săptămâni de la
începerea tratamentului, în timpul tratamentului şi până la recuperarea limfocitelor B la
valori normale după primul ciclu de tratament
– Datorită potenţialului de scădere a numărului de celule B la nou-născuţi ca urmare a
expunerii la blinatumomab în timpul sarcinii, nou-născuţii trebuie monitorizaţi pentru
scăderea numărului de celule B şi vaccinările cu vaccinuri cu virusuri vii atenuate ar trebui să
fie amânate până ce numărul de celule B ale copilului a revenit la valori normale
VI. PRESCRIPTORI:
Iniţierea tratamentului la adulţi se face de către medicii din specialitatea hematologie.
Continuarea tratamentului la adulţi se face de către medicul hematolog.
– Iniţierea tratamentului la copii şi adolescenţi < 18 ani se face de către medicii din specialitatea
pediatrie cu Supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică,
Competenţă în oncopediatrie, Atestat de studii complementare în oncologie şi hematologie
pediatrică, medic cu specialitatea oncologie şi hematologie pediatrică.
– Continuarea tratamentului la copii şi adolescenţi < 18 ani se face de către medicii din
specialitatea pediatrie cu Supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie
pediatrică, Competenţă în oncopediatrie, Atestat de studii complementare în oncologie şi
hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie şi hematologie pediatrică.”

Autor: Anca Rusen

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: