L01XC19 – DCI : Blinatumomabum

19/09/2018

L01XC19 – DCI : Blinatumomabum

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc19-dci-blinatumomabum/

INDICAŢII: leucemie acută limfoblastică (LAL)

    CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENT: 

    Pacienţi adulţi cu leucemie acută limfoblastica cu precursor de celulă B, refractară sau recidivantă, cu cromozom Philadelphia negativ 

    CONTRAINDICAŢII: 

    Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi 

    Alăptare (în timpul şi cel puţin 48 ore dupa încheierea tratamentului) 

    TRATAMENT 

    tratamentul se iniţiază sub îndrumarea şi supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul bolilor hematologice 

    la iniţierea tratamentului se recomandă spitalizarea pentru cel puţin primele 9 zile în cazul ciclului 1 şi pentru cel puţin primele 2 zile din ciclul al 2-lea. 

    la pacienţii cu antecedente/prezenţa unei patologii clinice relevante de sistem nervos central (SNC), se recomandă spitalizarea pentru minimum primele 14 zile în cazul ciclului 1; durata spitalizării din ciclul 2 se stabileşte pe baza toleranţei din primul ciclu, fiind de minimum 2 zile; se recomandă prudenţă deoarece s-au înregistrat cazuri de apariţie tardivă a evenimentelor neurologice în al 2-lea ciclu 

    pentru toate ciclurile subsecvente: la iniţiere şi reiniţiere (ex: întreruperea tratamentului timp de 4 ore sau mai mult) se recomandă supravegherea de către un medic cu experienţă/spitalizare. 

    Doze şi mod de administrare: 

    ○ pacienţii pot primi 2 cicluri de tratament 

    ○ un singur ciclu de tratament constă din 28 zile (4 săptămâni) de perfuzie continuă 

    ○ ciclurile de tratament sunt separate printr-un interval fără tratament de 14 zile (2 săptămâni) 

    ○ pacienţii care au obţinut o remisiune completă (RC/RCh*) după 2 cicluri de tratament pot primi, pe baza unei evaluări individuale a raportului risc/beneficiu, până la 3 cicluri suplimentare de tratament de consolidare 

 • RC(remisiune completă): ≤ 5% blaşti în măduva osoasă, fără semne de boală şi recuperare completă a numărătorilor sanguine (Trombocite > 100.000/mmc şi neutrofile > 1.000/mmc)
 • RCh* (remisiune completă cu recuperare hematologică parţială): ≤ 5% blaşti în măduva osoasă, fără semne de boală şi recuperare parţială a numărătorilor sanguine (Trombocite > 50.000/mmc şi neutrofile > 500/mmc)

    ○ Doza recomandată (pentru pacienţii de cel puţin 45 Kg): 

 

Ciclul 1

Interval liber 2 săptămâni (zilele 29 – 42)

Ciclul 2 şi ciclurile subsecvente (ziua 1 – 28)

Doza iniţială Ziua 1- 7

Doza subsecventă
Ziua 8 – 28

9 mcg/zi – perfuzie continuă

28 mcg/zi – perfuzie continuă

28 mcg/zi – perfuzie continuă

 

    ○ Sacii de perfuzie se pregătesc pentru administrarea timp de 24, 48, 72 sau 96 ore conform instrucţiunilor din RCP-ul produsului. 

    ○ Premedicaţie şi medicaţie adjuvantă: 

 • 20 mg dexametazonă i.v. cu 1 oră înaintea iniţierii fiecărui ciclu terapeutic
 • tratament antipiretic (ex. paracetamol) pentru reducerea febrei în primele 48 ore ale fiecărui ciclu terapeutic.
 • profilaxia cu chimioterapie intratecală, înaintea şi în timpul tratamentului cu blinatumomab, pentru prevenirea recăderii LAL la nivelul sistemului nervos central

    ○ Tratamentul pre-fază pentru pacienţii cu masa tumorală mare (blaşti leucemici ≥ 50% în măduva osoasă sau > 15.000/mmc în sângele periferic): 

 • Dexametazona (a nu se depăşi 24 mg/zi)

    ○ Ajustarea dozelor 

 • Întreruperea temporară sau permanentă a tratamentului în cazul apariţiei unor toxicităţi severe (grad 3) sau ameninţătoare de viaţă (grad 4): sindromul de eliberare de citokine, sindromul de liză tumorală, toxicitate neurologică, creşterea valorilor enzimelor hepatice şi oricare alte toxicităţi relevante clinic.
 • Dacă durata întreruperii tratamentului după un efect advers nu depăşeste 7 zile, se continuă acelaşi ciclu până la un total de 28 zile de perfuzie, incluzând zilele dinainte şi după întreruperea tratamentului
 • Dacă întreruperea datorită unui efect advers este mai lungă de 7 zile se începe un ciclu nou.
 • Dacă toxicitatea durează mai mult de 14 zile pentru a se rezolva se întrerupe definitiv tratamentul cu blinatumomab (excepţie cazurile descrise în tabel)

 

Toxicitate

Grad*

Acţiune

Sindromul de eliberare de citokine
Sindromul de liză tumorală

Grad 3

Se întrerupe blinatumomab până la rezolvare şi se reîncepe cu 9 mcg/zi; se escaladează la 28 mcg/zi după 7 zile dacă toxicitatea nu reapare

Grad 4

Se întrerupe permanent tratamentul

Toxicitate neurologică

Convulsii

Se întrerupe permanent tratamentul dacă apare mai mult de o convulsie

Grad 3

Se întrerupe până la nu mai mult de grad 1 (uşor) şi pentru cel puţin 3 zile apoi se reîncepe cu 9 mcg/zi; se escaladează la 28 mcg/zi după 7 zile dacă toxicitatea nu reapare.Pentru reiniţiere se administrează premedicaţie cu 24 mg dexametazonă; apoi se reduce treptat dexametazona în 4 zile. Dacă toxicitatea apare la 9 mcg/zi, sau dacă rezolvarea toxicităţii durează mai mult de 7 zile, se întrerupe permanent tratamentul.

Grad 4

Se întrerupe permanent tratamentul

Creşterea valorilor enzimelor hepatice

Grad 3

Dacă sunt relevante clinic se întrerupe tratamentul până la nu mai mult de grad 1 (uşor) apoi se reîncepe cu 9 mcg/zi. Se escaladează la 28 mcg/zi după 7 zile dacă toxicitatea nu reapare.

Grad 4

Se întrerupe permanent tratamentul

Alte reacţii adverse clinic relevante (apreciate de medicul curant)

Grad 3

Se întrerupe tratamentul până la nu mai mult de grad 1 (uşor) apoi se reîncepe cu 9 mcg/zi. Se escaladează la 28 mcg/zi după 7 zile dacă toxicitatea nu reapare.

Grad 4

Se întrerupe permanent tratamentul

 

   * Pe baza criteriilor comune de terminologie NCI pentru evenimente adverse (CTCAE) versiunea 4.0. 

    Gradul 3 este sever; gradul 4 este ameninţător de viaţă. 

 

    ○ Mod de administrare: 

 • Pentru evitarea administrarii unui bolus inadecvat, blinatumomab trebuie perfuzat printr-un lumen dedicat.
 • Manipularea şi prepararea medicamentului înainte de administrare se va face conform instrucţiunilor din RCP
 • Blinatumomabul se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă continuă, la o viteză de curgere constantă, utilizând o pompă de perfuzie pe o perioadă de până la 96 ore; tuburile intravenoase utilizate pentru administrare trebuie să conţină un filtru in-line de 0,2 microni, steril, non-pirogenic, cu legare scazută de proteine.
 • Doza terapeutică de 9 mcg/zi sau 28 mcg/zi trebuie administrată prin infuzarea unei cantităţi totale de 240 ml de soluţie de blinatumomab la una din cele 4 viteze constante de administrare asociate duratei de infuzare:
 • • 10 ml/oră pentru o durată de 24 ore
 • • 5 ml/oră pentru o durată de 48 ore
 • • 3,3 ml/oră pentru o durată de 72 ore
 • • 2,5 ml/oră pentru o durată de 96 ore
 • Alegerea duratei perfuziei trebuie facută de către medicul curant în funcţie de frecvenţa schimbării sacilor de perfuzie. Doza terapeutică livrată nu se modifică.
 • Din motive de sterilitate, sacul de perfuzie trebuie schimbat de către personal calificat la maximum fiecare 96 ore

    ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII 

    Evenimente neurologice 

 • au fost observate dupa inişierea administrării; pot fi de grade diferite: encefalopatie, convulsii, tulburări de vedere, tulburări de conştienţă, confuzie şi dezorientare, tulburări de coordonare şi echilibru, etc.
 • timpul median de apariţie a fost de 9 zile de la iniţierea tratamentului; la vârstnici – 12 zile
 • majoritatea evenimentelor s-au rezolvat după întreruperea tratamentului
 • rată mai mare de apariţie la vârstnici
 • se recomandă efectuarea unui examen neurologic înainte de începerea tratamentului şi monitorizarea clinică ulterioară pentru detectarea apariţiei unor semne sau simptome neurologice

    Infecţii. 

 • la pacienţii cărora li s-a administrat blinatumomab, s-au observat infecţii grave (sepsis, pneumonie, bacteremie, infecţii oportuniste şi infecţii la nivelul locului de cateter), unele letale; incidenţa mai mare la pacienţii cu status de performanţă ECOG ≥ 2.
 • monitorizare atentă şi tratament prompt

    Sindromul de eliberare de citokine 

 • evenimentele adverse grave ce pot fi semne ale sindromului de eliberare de cytokine: febră, astenie, cefalee, hipotensiune arterială, creşterea bilirubinei totale, greaţă
 • timpul mediu de debut a fost de 2 zile
 • monitorizare atentă

    Reacţiile legate de perfuzie. 

 • în general rapide, apărând în 48 ore după iniţierea perfuziei
 • unii – apariţie întârziată sau în cicluri ulterioare
 • monitorizare atentă, în special în timpul iniţierii primului şi al doilea ciclu de tratament

    Sindromul de liză tumorală 

 • poate fi ameninţător de viaţă
 • măsuri profilactice adecvate (hidratare agresivă şi terapie uricozurică) şi monitorizare atentă a funcţiei renale şi a balanţei hidrice în primele 48 ore după prima infuzie.

    Imunizări 

 • Nu se recomandă vaccinarea cu vaccinuri cu virus viu timp de cel puţin 2 săptămâni de la începerea tratamentului, în timpul tratamentului şi până la recuperarea limfocitelor B la valori normale după ultimul ciclu de tratament

    PRESCRIPTORI 

    Iniţierea se face de către medicii din specialitatea hematologie. Continuarea tratamentului se face de către medicul hematolog.

Autor: Anca Rusen

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Noile reglementari in modul de acordare a concediilor medicale, in vigoare din 1 august 2021

CDC: Varianta Delta a SARS-CoV-2, la fel de contagioasa ca varicela

Pfizer: A treia doza de vaccin produce de 5 ori mai multi anticorpi impotriva variantei Delta

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a lansat Ghidul asiguratului

CE a semnat un contract pentru un tratament experimental cu anticorpi impotriva Covid-19