M05BX05 DCI BUROSUMABUM

05/08/2020

M05BX05 DCI BUROSUMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/m05bx05-dci-burosumabum/

DCI BUROSUMABUM
INTRODUCERE
Rahitismul este o afecțiune specifică perioadei de creștere, fiind caracterizat prin
afectarea mineralizării la nivelul cartiajului de creștere, ceea ce conduce la deformări
osoase, scăderea rezistenței osului, statură mică. Diagnosticul se pune clinic și
radiologic, pe baza modificărilor specifice.
Rahitismele hipofosfatemice sunt forme etiologice rare și in această categorie
intră rahitismele dobândite prin pierderile urinare de fosfor din cadrul tubulopatiilor
complexe (ex. Sindromul Fanconi), precum și formele genetice de rahitism
hipofosfatemic (RHF), dintre care cea mai frecventă este prin mutația genei PHEX,
situată pe cromozomul X (RHF X-linkat).
RHF X-linkat se caracterizează prin creșterea nivelelor de FGF-23 (factorul 23 de
creștere a fibroblaștilor sintetizat la nivelul octeoblastelor și osteocitelor) datorită scăderii
inactivării sale, ceea ce conduce la creșterea eliminărilor urinare de fosfor
(hiperfosfaturie), hipofosfatemie, scăderea hidroxilării în poziția 1 α a 25 OH vitaminei D
(cu scăderea absorbției fosforului seric și accentuarea consecutivă a hipofosfatemiei),
hiperparatiroidism secundar.
Terapia convențională a RHF presupune utilizarea analogilor activi (1 α hidroxilați
sau 1,25 dihidroxilați) ai vitaminei D administrați în 1-2 prize zilnice, respectiv
administrarea sărurilor de fosfor în 3-6 prize zilnice; formele severe de rahitism,
necontrolate terapeutic, necesită corecții chirugicale ale deformărilor membrelor
inferioare prin tehnici de osteotomie sau prin ghidarea creșterii prin hemiepifiziodeză.
Burosumabul este un anticorp monoclonal (IgG1) uman recombinant, care se leagă de
FGF23 și inhibă activitatea acestuia. Prin inhibarea FGF23, burosumabul crește
reabsorbția tubulară renală a fosfatului și crește concentrația serică de 1,25-(OH)2
vitamina D.
Indicație terapie
Tratamentul hipofosfatemiei X-linkate (HXL), cu evidențe radiografice de boală
osoasă, la copii cu vârsta de minim 1 an și la adolescenți al căror schelet este încă în
creștere.
SCOPUL TRATAMENTULUI CU BUROSUMAB LA COPII
Scopul tratamentului este de a îmbunătăți creșterea, de a preveni deformitățile
scheletale și de a reduce durerea, de a îmbunătăți mineralizarea dinților și de a scădea
complicațiile asociate bolii (deformările și durerile articulare, abcesele dentare,
tulburările de auz).
CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENTUL CU BUROSUMAB
Următoarele criterii de includere trebuie îndeplinite concomitent
1. Copiii cu vârsta de minim 1 an și adolescenți al căror schelet este încă în
creștere (definită ca viteza de creștere de minim 2 cm/an și/sau vârsta osoasă de
maxim 14 ani la sexul feminin și respectiv 16 ani la sexul masculin), care
îndeplinesc criteriile clinice, biologice și radiologice de rahitism
hipofosfatemic, definite conform anexelor 1-3
2. Istoricul familial de RHF X-linkat și/sau confirmare genetică (identificarea
mutațiilor genei PHEX).
Daca analiza moleculară nu este disponibilă, în judecata indicației terapeutice trebuie
luate în considerare următoarele aserțiuni:
– valoare crescută a FGF23 este sugestivă pentru diagnostic în condițiile în care
sunt excluse alte cauze dobândite de hipofosfatemie (necesită evaluarea
prezenței în urină a glucozei, aminoacizilor, acidului uric, proteinuriei cu masă
moleculară mică);
– transmiterea tata-fiu, hipercalciuria sau debutul simptomatologiei dupa vârsta doi
ani sugerează forma autozomal dominantă de rahitism hipofosfatemic sau
osteomalacie indusă tumoral;
– coexistența osteosclerozei severe, a craniosinostozei, a metacarpienelor mâini
scurte și late, a calcificărilor arteriale, a calcificărilor ligamentului longitudinal
posterior (spinal) sau a pseudoxantoma elasticum sugerează forma autozomal
recesivă de rahitism hipofosfatemic;
– coexistența petelor cafe au lait sau istoricul sindromic sugestiv pune diagnosticul
de rahitism hipofosfatemic din sdr. Mc Cune Albright sau neurofibromatoză și nu
se încadrează în indicațiile de terapie.
3. Răspunsul nesatisfăcător la terapia convențională (analogi activi de vitamina
D și suplimentare cu săruri de fosfor), definit ca (alternativ sau concomitent):
a) Viteză de creștere staturală sub -2 DS/an pentru vârstă și sex sau viteză de
creștere sub 4 cm/an la copiii cu vârste între 4-8 ani după un an de terapie
convențională menținerea unei viteze de creștere similare cu cea pretratament
după un an de terapie convențională
și/sau
b) Persistența modificărilor radiologice de rahitism – definită ca persistența unui
RSS de minim 2 după un an de terapie convențională (anexa 3)
și/sau
c) Necesitatea corecției chirurgicale a deformărilor membrelor inferioare după
consultarea cu medicul chirurg ortoped pediatru cu expertiză în diagnosticul,
monitorizarea și terapia ortopedică a deformărilor membrelor inferioare și/sau
rahitismului hipofosfatemic
și/sau
d) Hiperparatiroidismul secundar persistent concomitent cu valori persistent
crescute ale fosfatazei alcaline (la minim două evaluări biologice succesive la
interval de 6 luni)
Sau
3’) Intoleranța/reacțiile adverse ale terapiei convenționale:
– Simptomatologie digestivă (dureri abdominale, greață, vărsături) și/sau
– Apariția nefrocalcinozei
Sau
3”) Lipsa de aderență la terapia convențională în condițiile asigurării unei
monitorizări adecvate
4. Valori ale fosfatemiei sub limitele normale pentru vârstă la momentul inițerii
terapiei
PARAMETRII DE EVALUARE MINIMĂ ŞI OBLIGATORIE PENTRU INIŢIEREA
TRATAMENTULUI CU BUROSUMAB (* EVALUĂRI NU MAI VECHI DE 1
SĂPTĂMÂNĂ, ** EVALUĂRI NU MAI VECHI DE 3 LUNI)
1. **criterii antropometrice (greutate, înălțime, talie șezândă sau raport vertexpube/
pube-sol, perimetru cranian, formă particulară a capului) + semne clinice de
rahitism (genu varum/genu valgum etc) + măsurarea distanței intercondilare în
genu varum, respectiv intermaleolare în genu valgum (ref biblio) + evaluare clinică
generală (inclusiv tensiunea arterială)
• standardele antropometrice recomandate pentru înălțime sunt curbele
sintetice pentru România (Pascanu I și colab)
2. ** radiografie pumn comparativ și radiografie membre inferioare (ortoleg: bazin,
femur, genunchi, gambă, gleznă) – pe baza cărora se va calcula scorul de severitate a
rahitismului (RSS), conform anexei 3
3. *calcemie, albuminemie, fosfatemie, fosfatază alcalină (investigații efectuate a
jeun sau la minim 4 ore de la ultima masă – valorile scăzute ale fosfatemiei sunt
criteriu obligatoriu pentru inițierea terapiei cu burosumab
4. *calciurie, fosfaturie, creatinină în urina pe 24 ore la copii mai mari de 3 ani,
respectiv calciu, fosfor, creatinină în spotul de urină la copii sub 3 ani
5. dozare PTH, 25 OH vitamina D, 1,25 (OH)2 vitamina D in cazuri selectionate
6. dozare FGF23 – în cazuri selecționate – vezi criterii de includere punctul 2 sau
testarea mutatiei PHEX in mod specific pentru cazurile de pacienti de novo fara
istoric familial de HXL,
SCHEMA TERAPEUTICĂ PENTRU BUROSUMAB (INIȚIERE ȘI MONITORIZARE)
Considerații generale
Tratamentul trebuie inițiat de către un medic endocrinolog sau pediatru cu
experiență în tratamentul pacienților cu boli osoase metabolice dintr-o clinică
universitară (Bucureşti, Iaşi, Tg. Mureş, Cluj, Timișoara, Oradea) numit evaluator.
Administrarea pe cale orală a fosfatului și analogilor de vitamina D trebuie
încetată cu 1 săptămână înainte de inițierea tratamentului. La momentul inițierii,
concentrația serică a fosfatului în condiții de repaus alimentar trebuie să fie sub
intervalul valorilor de referință pentru vârsta respectivă.
Doze
Doza inițială recomandată este de 0,8 mg/kg de greutate corporală, administrată
la interval de două săptămâni. Dozele trebuie rotunjite la cel mai apropiat multiplu de 10
mg. Doza maximă este de 90 mg.
Ajustarea dozelor de terapie se va face astfel:
După inițierea tratamentului cu burosumab și la fiecare modificare a dozei se va
doza fosfatemia serică la 4 săptămâni de la administrarea dozei. În cazul în care
concentrația serică a fosfatului în condiții de repaus alimentar se încadrează în intervalul
valorilor de referință* pentru vârsta respectivă, trebuie menținută aceeași doză.
*Pentru prevenirea mineralizărilor ectopice se va menține fosfatemia la limita inferioară a
normalului.
În cazul în care concentrația serică a fosfatului în condiții de repaus alimentar
este sub intervalul valorilor de referință pentru vârsta respectivă, doza poate fi crescută
treptat, cu cel mult 0,4 mg/kg, la 4 săptămâni, până la o doză maximă de 2,0 mg/kg
(doză maximă de 90 mg).
În cazul în care concentrația serică a fosfatului în condiții de repaus alimentar
este peste intervalul valorilor de referință pentru vârsta respectivă, următoarea doză nu
trebuie administrată, iar concentrația serică a fosfatului în condiții de repaus alimentar
trebuie reevaluată în decurs de 4 săptămâni.
Pacientul trebuie să aibă o valoare a concentrației serice a fosfatului în condiții de
repaus alimentar sub intervalul valorilor de referință pentru vârsta respectivă pentru a
reîncepe administrarea burosumabului, la aproximativ jumătate din doza anterioară
(rotunjire la cel mai apropiat multiplu de 10 mg).
Doza de burosumab nu trebuie ajustată cu o frecvență mai mare decât la interval
de 4 săptămâni.
PARAMETRII DE EVALUARE MINIMĂ ŞI OBLIGATORIE PENTRU
IMONITORIZAREA TRATAMENTULUI CU BUROSUMAB
1. Clinic
Aceeași parametrii cu cei de la inițiere – la interval de 6 luni
2. Paraclinic și explorări complementare

– Ecografie cardiacă dacă valorile TA sunt ˃ percentila 95 pentru vârstă, talie, sex
– Examen FO și RMN cerebral – în caz de formă anormală a extremității cefalice
(craniosinostoză), cefalee persistentă/alte semne de HTIC, scăderea
performanțelor școlare
– Examen ORL si audiograma la nevoie
CRITERIILE DE EVALUARE A EFICACITĂŢII TERAPEUTICE URMĂRITE ÎN
MONITORIZAREA COPIILOR DIN PROTOCOLUL TERAPEUTIC CU BUROSUMAB
1. Evaluarea şi reevaluarea pacienţilor se face de către un medic endocrinolog
sau pediatru cu experiență în tratamentul pacienților cu boli osoase
metabolice dintr-o clinică universitară (Bucureşti, Iaşi, Tg. Mureş, Cluj,
Timișoara, Oradea) numit evaluator. Acesta va colabora la nevoie în decizia
terapeutică (inițiere și monitorizare) cu un medic ortoped pediatru de asemenea
cu expertiză în diagnosticul, monitorizarea și terapia ortopedică a deformărilor
membrelor inferioare și/sau rahitismului hipofosfatemic.
2. Criterii de apreciere a eficienţei terapiei:
În cursul primului an de terapie
– îmbunătățirea vitezei de creștere staturală (cu minim 2 cm/an)
– Normalizare valori fosfor
– Normalizare valori fosfataza alcalină
– Imbunătățire scor radiologic rahitism la 40 / 64 săptămâni
3. Situaţii de oprire definitivă a tratamentului pentru promovarea creşterii:
– Vârsta osoasă 14 ani la fete şi 15,5 ani la băieţi sau
– Viteza de creştere sub 2 cm pe an sau
– Refuzul părinţilor, al susţinătorilor legali sau al copilului peste 12 ani sau
– Complianță inadecvată sau
– Apariția de reacţii adverse grave sau contraindicaţii ale tratamentului – pe
parcursul terapiei
Prescriptori:
După atingerea dozei eficiente (minim 3 luni de la inițierea terapiei) pe baza scrisorii
medicale din centrele mai sus menționate, medici endocrinologi sau pediatri cu atestat
de endocrinopediatrie din teritoriu pot continua prescripția. Aceştia vor asigura
supravegherea evoluţiei clinice a pacientului (inclusiv reacții adverse), vor efectua
ajustarea dozei la valorile fosfatemiei (consult cu medicul evaluator), vor monitoriza
corectitudinea administrării şi a complianţei între evaluări.
ANEXA 1.
CRITERII CLINICE DE DIAGNOSTIC RHF
Semne clinice de rahitism afectând îndeosebi membrele inferioare (deformare în
var/valg), mai ales când au apărut în pofida terapiei profilactice cu vitamina D și calciu.
Statură mică
Mers cu baza de susținere largă
Abcesele dentare recurente, mai ales cele apărute în perioada mici copilării
ANEXA 2.
CRITERII BIOLOGICE DE RHF
Calcemie normală/low normal
Hipofosfatemie
Rată de reabsorbție tubulară a fosfatului sub 90%*
Valori crescute ale fosfatazei alcaline
Valori normale/ușor crescute ale PTH
Valori normale ale 25 (OH) vitaminei D
Valori la limita inferioară/reduse ale 1,25 (OH)2 vitamina D
* se vor exclude cazurile dobândite de fosfaturie prin evaluarea prezenței în urină a
glucozei, aminoacizilor, acidului uric, proteinuriei cu masă moleculară mică
Rata de reabsorbție a fosfatului = 1-(Ur Ph x PlCr)/(UrCr x PlPh))X100
ANEXA 3
CRITERII RADIOLOGICE DE RAHITISM – scor Thacher (RSS) – apreciază severitatea
rahitismului la nivelul articulației pumnului și a genunchiului (total maxim posibil – 10,
maxim pumn =4, maxim genunchi = 6).

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Vlad Voiculescu: Solutia militara nu este o solutie pentru Romania

OMS: 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid administrate in regiunea europeana

Dr. Catalina Poiana: Controlul osteoporozei trebuie sa fie o prioritate

Asociatiile de pacienti: Romania nu se confrunta doar cu problema Covid

UMF “Iuliu Hatieganu”, in topul celor mai bune universitati