Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

N020G – DCI : DONEPEZILUM

Ultima actualizare: 27.07.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Ordin 846/2017

I. Stadializarea afecţiunii

a)Există trei stadii ale demenţei din boala Alzheimer (sindromul demenţial este stadiul clinic cel mai avansat al acestei boli, şi nu trebuie confundat cu boala Alzheimer ca entitate neuropatologică şi clinică) clasificate după scorurile obţinute la Mini-Evaluarea Statusului Mental (MMSE):

    forme uşoare – scor la MMSE 20 – 26; 

    forme moderate – scor la MMSE 11 – 19; 

    forme severe – scor la MMSE < /= 10. 

b)În cazul demenţelor mixte, criteriile de utilizare sunt aceleaşi ca pentru demenţa din boala Alzheimer.

c)Conform Ghidului EFNS, în cazul demenţei de intensitate uşoară până la moderată sau severă din boala Parkinson şi boala difuză cu corpi Lewy, donepezilum este indicat ca terapie de linia a 1 (dovezi de tip IA).

II. Criterii de includere (vârstă, sex, parametri clinico-paraclinici etc.)

    pacienţi cu diagnostic de boală Alzheimer în stadiul de demenţă, demenţă vasculară, demenţă mixtă, demenţă din boala difuză cu corpi Lewy, demenţă asociată bolii Parkinson 

    pacienţi cu cel puţin una dintre următoarele modificări: – scor < /= 26 la MMSE (Mini-Evaluarea Statusului Mental) – scor < /= 5 la Testul Desenării Ceasului pe scala de 10 puncte a lui Sunderland – stadiul 3 pe Scala de Deteriorare Globală Reisberg 

III. Tratament: Medicaţie specifică substratului lezional 

    Perioada de tratament: de la debut până în faza terminală Doza se individualizează în funcţie de respondenţa terapeutică Donepezilum – forme farmaceutice cu administrare orală în doze de 2,5 – 10 mg/zi

DCI

Doza iniţială

Doza ţintă

Donepezilum

2,5-5 mg/zi

10 mg o data/zi (doza
unică)

Creşterea dozelor se face la fiecare 4-6 săptămâni. 

IV. Monitorizarea tratamentului – Parametrii care se evaluează

    Toleranta MMSE 

    Simptomatologie noncognitivă 

    Evaluarea stării somatice 

V. Criterii de excludere

    lipsa răspunsului terapeutic la preparat 

    intoleranţă la preparat (hipersensibilitate, reacţii adverse) 

    noncomplianţă terapeutică 

    comorbiditatea somatică 

    Inlocuirea preparatului se va face cu: Galantaminum, Memantinum, Rivastigminum. Schimbarea preparatului o va face medicul prescriptor (psihiatru, neurolog, geriatru) care dispensarizează pacientul în funcţie de particularităţile evolutive ale bolii, de comorbiditatea somatică existentă şi de medicaţia specifică acesteia individualizând tratamentul. 

VI. Reluarea tratamentului

    Administrarea acestei clase de medicamente reprezintă o modalitate de tratament de tip continuu până la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fază terminală). 

VII. Prescriptori: 

    Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.