Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

N020G – DCI DONEPEZILUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

N020G – DCI DONEPEZILUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/n020g-dci-donepezilum/

I. Stadializarea afecţiunii
a) Există trei stadii ale demenţei din boala Alzheimer (sindromul demenţial este stadiul clinic cel mai
avansat al acestei boli, şi nu trebuie confundat cu boala Alzheimer ca entitate neuropatologică şi
clinică) clasificate după scorurile obţinute la Mini-Evaluarea Statusului Mental (MMSE):
– forme uşoare – scor la MMSE 20 – 26; – forme moderate – scor la MMSE 11 – 19; – forme severe –
scor la MMSE </= 10.
b) În cazul demenţelor mixte, criteriile de utilizare sunt aceleaşi ca pentru demenţa din boala
Alzheimer.
c) Conform Ghidului EFNS, în cazul demenţei de intensitate uşoară până la moderată sau severă din
boala Parkinson şi boala difuză cu corpi Lewy, donepezilum este indicat ca terapie de linia 1 (dovezi
de tip IA).

II. Criterii de includere (vârstă, sex, parametri clinico-paraclinici etc.)
– pacienţi cu diagnostic de boală Alzheimer în stadiul de demenţă, demenţă vasculară, demenţă
mixtă, demenţă din boala difuză cu corpi Lewy, demenţă asociată bolii Parkinson
– pacienţi cu cel puţin una dintre următoarele modificări: – scor </= 26 la MMSE (Mini-Evaluarea
Statusului Mental) – scor </= 5 la Testul Desenării Ceasului pe scala de 10 puncte a lui Sunderland
– stadiul 3 pe Scala de Deteriorare Globală Reisberg

III. Tratament: Medicaţie specifică substratului lezional
Perioada de tratament: de la debut până în faza terminală. Doza se individualizează în funcţie de
respondenţa terapeutică, Donepezilum – forme farmaceutice cu administrare orală în doze de 2,5 – 10
mg/zi

IV. Monitorizarea tratamentului – Parametrii care se evaluează
– Toleranţa
– MMSE
– Simptomatologie noncognitivă
– Evaluarea stării somatice
V. Criterii de excludere
– lipsa răspunsului terapeutic la preparat
– intoleranţă la preparat (hipersensibilitate, reacţii adverse)
– noncomplianţă terapeutică
– comorbiditatea somatică
Înlocuirea preparatului se va face cu: Galantaminum, Memantinum, Rivastigminum. Schimbarea
preparatului o va face medicul prescriptor (psihiatru, neurolog, geriatru) care dispensarizează pacientul
în funcţie de particularităţile evolutive ale bolii, de comorbiditatea somatică existentă şi de medicaţia
specifică acesteia individualizând tratamentul.

VI. Reluarea tratamentului
Administrarea acestei clase de medicamente reprezintă o modalitate de tratament de tip continuu până
la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fază terminală).

VII. Prescriptori:
Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de
familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.

 

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: