Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

M09AX07 – DCI NUSINERSENUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

M09AX07 – DCI NUSINERSENUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/m09ax07-dci-nusinersenum/

I. DEFINIŢIA AFECŢIUNII
Atrofia musculară spinală (AMS) este o boală neuromusculară progresivă care rezultă din
mutaţii la nivelul genei SMN1 din cromozomul 5q. O a doua genă, SMN2, situată în apropierea
SNM1, este responsabilă pentru o mică parte din producţia de proteină SMN. AMS prezintă un
spectru de manifestări clinice ale bolii, severitatea afecţiunii fiind corelată cu numărul mai mic de
copii ale genei SMN2 şi cu vârsta mai mică în momentul debutului simptomelor.

II. INDICAŢII TERAPEUTICE
Nusinersen este indicat pentru tratamentul atrofiei musculare spinale 5q.

III. CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENTUL SPECIFIC
Decizia de tratament trebuie să se bazeze pe o evaluare individualizată, realizată de un
specialist cu experienţă în tratarea pacienţilor cu AMS, cu privire la beneficiile tratamentului
pentru pacienţi, în raport cu riscurile potenţiale al tratamentului cu nusinersen. Evaluarea clinică
iniţială se va realiza în condiţii de stare stabilă a pacientului, fără afecţiuni intercurente, pentru a
reflecta corect situaţia funcţiei motorii şi respiratorii

A. Pacienţi cu AMS Tip I
a. Obiectivele tratamentului
Îmbunătăţirea funcţiei motorii şi/sau menţinerea funcţiei motorii precum şi ameliorarea
funcţiei respiratorii care implică o îmbunătăţire funcţională relevantă (evitarea necesităţii
ventilaţiei asistate permanente sau prelungirea timpului până la apariţia necesităţii unei ventilaţii
asistate permanente) şi creşterea duratei de supravieţuire şi calităţii vieţii copilului.
b. Criterii de iniţiere a tratamentului
Se consideră eligibili pentru iniţierea tratamentului cu nusinersen pacienţii care îndeplinesc
următoarele criterii:
– testarea genetică a demonstrat o mutaţie (deleţie) homozigotă sau heterozigotă
compusă a genei 5q SMN1;
– existenţa a cel puţin 2 copii ale genei SMN2;
– pacienţi cu AMS tip Ib sau Ic.
SAU:
– în situația în care pacientul a avut tratament cu nusinersen și acesta a fost întrerupt
iar, dupa 8 luni de la întrerupere, se constată o înrăutățire semnificativă a
funcției motorii asociată acestei întreruperi obiectivată pe scala HINE2
(pierderea câte unui punct la fiecare dintre criteriile motorii din scala HINE –
secţiunea 2 – controlul capului, răsucire, şedere, mers târât, susţinere în picioare,
mers, cu excepţia categoriei mişcare de pedalare, la care se consideră
semnificativă pierderea a două puncte) dar pacientul a ramas eligibil (nu are
criterii de excludere si nu are criteriile de intrerupere 2,3,4) tratamentul poate fi
reintrodus.

B. Pacienţi cu AMS Tip II şi Tip III
a. Obiectivele tratamentului
Ameliorarea relevantă a funcţiei motorii şi respiratorii care implică îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacienţilor.
b. Criterii de iniţiere a tratamentului
Se consideră eligibili pentru iniţierea tratamentului cu nusinersen pacienţii care îndeplinesc
următoarele criterii:
– testarea genetică a demonstrat o deleţie homozigotă sau heterozigotă compusă a
genei 5q SMN1
– existenţa a cel puţin 2 copii a genei SMN2;
– pacienţi simptomatici cu diagnostic de atrofie musculară spinală tip II sau III;
– Scor < 54 puncte la măsurarea funcţiei motorii cu ajutorul Scalei Hammersmith
Functional Motor Scale – Expanded (HFMSE)
SAU:
– la pacienți care au primit tratament cu nusinersen, însă s-a decis întreruperea
acestuia, iar la 8 luni de la oprirea tratamentului se constată o pierdere de > 3 puncte
pe scala HFMSE, dar pacientul a ramas eligibil (nu are criterii de excludere si nu are
criteriile de intrerupere 2,3,4) acesta poate fi reintrodus.
Notă: Se consideră că pacienţii cu un scor HFMSE al funcţiei motorii peste 54 puncte nu necesită
tratament şi vor beneficia de monitorizare clinică adecvată, considerându-se eligibili pentru
tratament în situaţia în care se constată o scădere > 3 puncte la evaluarea cu ajutorul scalei
HFMSE.
C. Pacienți cu AMS presimptomatici:
a. Obiectivele tratamentului
Realizarea achizițiilor motorii (susținerea capului, achiziția poziției șezânde fără sprijin și a
mersului independent), evitarea necesității suportului respirator permanent sau prelungirea
timpului până la apariţia necesităţii unei ventilaţii asistate permanente şi creşterea duratei de
supravieţuire şi a calităţii vieţii copilului.
b. Criterii de iniţiere a tratamentului
Se consideră eligibili pentru iniţierea tratamentului cu nusinersen pacienţii care îndeplinesc
următoarele criterii:
– testarea genetică a demonstrat o mutaţie (deleţie) homozigotă sau heterozigotă
compusă a genei 5q SMN1,
– fără simptome clinice,
– existenţa a 2 copii sau 3 copii ale genei SMN2,
Notă: pacienții cu 4 copii SMN2 vor fi evaluați la fiecare 3-6 luni și tratați la apariția prinelor
semnne clinice
V. CRITERII DE EXCLUDERE

A. Pacienţi cu AMS Tip I
Nu se recomandă iniţierea tratamentului cu nusinersen în oricare din următoarele situaţii:
– pacienţi fără confirmare genetică a bolii AMS,
– pacienţi cu mai puţin de 2 copii SMN2,
– pacienţi cu AMS tip 0,
– pacienţi care necesită ventilaţie asistată invazivă permanentă (>16 h/zi de ventilație
continuă în ultimele >21 zile sau traheostomie, care nu sunt urmare a unui episod acut
reversibil),
– situaţii clinice care pot împiedica puncţia lombară (spre exemplu, pacienţi la care fuziunea
vertebrală împiedică accesul în spaţiile intervertebrale) sau la care pot apărea complicaţii
importante,
– istoric de afecţiuni cerebrale sau medulare care ar putea interfera cu procedura puncţiei
lombare sau cu circulaţia lichidului cefalo-rahidian. Existenţa unui șunt ventriculoperitoneal sau ventriculo-cardiac nu va fi considerată criteriu de excludere.
B. Pacienţi cu AMS Tip II sau Tip III
Nu se recomandă iniţierea tratamentului cu nusinersen în următoarele situaţii:
– pacienţi care necesită ventilaţie asistate invazivă permanentă (>16 h/zi de ventilație
continuă în ultimele >21 zile sau traheostomie, care nu sunt urmare a unui episod acut
reversibil),
– situaţii clinice care pot împiedica puncţia lombară (spre exemplu, pacienţi la care fuziunea
vertebrală împiedică accesul în spaţiile intervertebrale) sau la care pot apărea complicaţii
importante,
– istoric de afecţiuni cerebrale sau medulare care ar putea interfera cu procedura puncţiei
lombare sau cu circulaţia lichidului cefalo-rahidian. Existenţa unui șunt ventriculoperitoneal sau ventriculo-cardiac nu va fi considerată criteriu de excludere.
– boala în stadii foarte avansate cu scor > 47 pe scala funcţională Egen care nu au beneficiu
clinic şi nu ar putea fi stabilizaţi cu ajutorul tratamentului (pacienţi cu activitate
funcţională minimă care necesită asistenţă pentru toate activităţile vieţii cotidiene, cu
traheostomie, etc.), cu afectare clinică ireversibilă, la care nu există posibilitatea obţinerii
unui beneficiu clinic relevant şi nu se consideră că ar putea fi stabilizaţi cu ajutorul
tratamentului.
VI. TRATAMENT
a. Doze şi algoritm de administrare
Tratamentul cu nusinersen trebuie iniţiat cât mai curând posibil după diagnostic, cu 4 doze de
încărcare – câte o doză (1 flacon 5 ml soluţie injectabilă nusinersen) în zilele 0, 14, 28 şi 63.
Ulterior trebuie să se administreze o doză de întreţinere la fiecare 120 de zile.
În situațiile de forță majoră (catastrofe naturale, război, epidemii, etc) sau alte situații
excepționale, ținând cont de bunele practici medicale și siguranța pacientului administrarea
tratamentului:
– se poate face cu o întârziere de cel mult 7 zile pentru primele patru administrări și 14 zile
(până la maxim 30 de zile) dupa a 4-a administrare (date care se regăsesc în
FORMULARUL PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE
ELIGIBILITATE AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI
NUSINERSENUM),
– administrările se pot face mai devreme cu maximum 4 zile (perioadă între administrări
minim 10 zile) pentru perioada de inițiere (între dozele 1-3), maximum 7 zile (între dozele
3 si 4) și maximum 30 de zile (perioadă între adminstrări minimă 3 luni) pentru perioada
de continuare,
– în situațiile de mai sus la următoarea administrare pacientul reia calendarul lui prestabilit
de injectare, astfel dacă a venit cu 30 de zile înainte de 4 luni injectarea următoare se va
face la 4 luni +30 zile, daca a venit cu o intarziere de 30 zile urmatoarea injectare se va
face dupa 3 luni.
b. Mod de administrare
Nusinersen este destinat administrării intratecale, prin puncţie lombară. Tratamentul trebuie
administrat de către profesionişti în domeniul sănătăţii cu experienţă în efectuarea puncţiilor
lombare.
Nusinersen se administrează, conform RCP, sub formă de injecţie intratecală în bolus, pe
parcursul a 1 până la 3 minute, folosind un ac de anestezie spinală. Injecţia nu trebuie
administrată în zonele în care pielea prezintă semne de infecţie sau inflamaţie. Se recomandă ca
volumul de lichid cefalorahidian (LCR) echivalent cu volumul de nusinersen soluţie injectabilă
care urmează a fi injectat să fie eliminat înainte de administrare.

Măsuri speciale:
– poate fi necesară sedarea, în funcţie de starea clinică a pacientului;
– ecografia sau altă tehnică imagistică pot fi luate în considerare pentru a ghida
administrarea intratecală de nusinersen, în special la pacienţii cu vârsta mai mică şi la
pacienţii cu scolioză;
– analiza LCR la orice administrare: analiza biochimică, celule +\- culturi.
– trebuie utilizată tehnica aseptică la pregătirea şi administrarea nusinersen conform
instrucţiunilor din Rezumatul Caracteristicilor Produsului,
Notă: Pacienţii trataţi cu nusinersen vor primi concomitent îngrijirile standard conform
Declaraţiei de Consens pentru îngrijirile standard acordate pacienţilor cu Atrofie Musculară
Spinală (vaccinuri, profilaxia infecţiilor cu virus sinciţial respirator, aport nutriţional adecvat,
suport respirator la nevoie).

VII. CRITERII DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE

A. Pacienţi cu AMS Tip I
Se recomandă evaluarea la iniţierea tratamentului şi la fiecare 4 luni, cu prilejul vizitei pentru
administrarea tratamentului cu nusinersen. Pacientul va fi monitorizat pe Fişa Iniţială şi Fişa de
follow-up (Anexa 1).

1. Date generale:
– data apariţiei simptomelor,
– data diagnosticului,
– status-ul vaccinărilor conform schemei Ministerului Sănătății
– date antropometrice (greutate, înălţime, IMC), curbele de creștere (WHO),
– respirație paradoxală DA/NU,
– scolioză: DA/NU,
– retracții musculare: DA (și localizare) /NU

2. Date despre îngrijirile de suport:
– modul de alimentaţie: oral/sondă nasogastrică/gastrostomie
– kinetoterapie: DA/NU
– fizioterapie respiratorie: DA/NU
– utilizare cough-assist: DA/NU
– ventilaţie asistată: DA/NU, cu caracter non-invaziv/invaziv, diurnă / nocturnă

3. Teste de laborator:
Se recomandă efectuarea lor la iniţierea tratamentului, la 6 luni şi la fiecare prezentare pentru
continuarea tratamentului:
– hemoleucogramă complete,
– teste de coagulare: INR, TTPa,
– teste ale funcţiei hepatice: ALT, AST, bilirubina,
– teste ale funcţiei renale: creatinina, uree, proteinuria,
– ASTRUP, VSH, proteina C reactivă.

4. Criterii de evaluare a eficacităţii a tratamentului
a. Evaluarea funcţiei musculare:
– criteriile de evaluare conform standardelor pentru dezvoltarea copilului ale Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (susţine capul da/nu, stă aşezat da/nu; se deplasează da/nu) (Anexa 2)
– numărul de puncte – Scala Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) –
Secţiunea 2 (Anexa 2)
– numărul de puncte – Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for Neuromuscular
Disease (CHOP-INTEND) (Anexa 2)
b. Evaluarea funcţiei respiratorii
– numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator
c. Alte criterii:
– numărul episoadelor de infecţii ale căilor respiratorii inferioare faţă de vizita precedentă,
– necesitatea internărilor pentru infecţii respiratorii – Nu/Da (de câte ori),
– necesitatea internărilor pentru alte motive – Nu/Da (de câte ori).
B. Pacienţi cu AMS tip II sau III
Se recomandă evaluarea la iniţierea tratamentului şi la fiecare 4 luni, la momentul vizitelor pentru
administrarea tratamentului. Pacienţii vor fi monitorizaţi pe Fişa Iniţială şi Fişa de follow-up
(Anexa 1).

1. Date generale:
– data apariţiei simptomelor,
– data diagnosticului,
– status-ul vaccinărilor conform schemei Ministerului Sănătății
– date antropometrice (greutate, înălţime, IMC), curbele de creștere (WHO),
– scolioză: DA/NU,
– retracții musculare: DA (și localizare) /NU

2. Date despre îngrijirile de suport:
– modul de alimentaţie: oral/sondă nasogastrică/gastrostomie
– kinetoterapie: DA/NU
– fizioterapie respiratorie: DA/NU
– utilizare cough-assist: DA/NU
– ventilaţie asistată: DA/NU, cu caracter non-invaziv/invaziv, diurnă / nocturnă

3. Teste de laborator:
Se recomandă efectuarea lor la iniţierea tratamentului, la 6 luni şi la fiecare a doua prezentare
pentru continuarea tratamentului:
– hemoleucogramă completă
– teste de coagulare: INR, TTPa
– teste ale funcţiei hepatice: ALT, AST, bilirubina
– teste ale funcţiei renale: creatinina, uree, proteinurie
– ASTRUP, proteina C reactivă

4. Criterii de evaluare a eficacităţii a tratamentului
a. Evaluarea funcţiei musculare:
– mers DA/NU, independent/dispozitive mecanice
– numărul de ore petrecute în scaunul rulant
– numărul de puncte aferente Scalei Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE)
Secţiunea 2 (Anexa 2)
– numărul de puncte aferente scalei Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for
Neuromuscular Disease (CHOP-INTEND) (Anexa 2)
– distanta exprimata in metri obţinuta la testul de mers – 6 Minutes Walking Test (6MWT)
(Anexa 2)
– numărul de puncte obţinut la testul pentru funcţionalitatea membrului superior – Upper
Limb Module (RULM), versiunea revizuită (Anexa 2)
– numărul de puncte aferente Scalei Funcționale Motorii Hammersmith Extinse (HFMSE)
(Anexa 2)
b. Evaluarea funcţiei respiratorii
– numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator;
– spirometria (> 4 ani): FVC şi FEV1
c. Alte criterii:
– numărul episoadelor de infecţii ale căilor respiratorii inferioare faţă de vizita precedentă;
– necesitatea internărilor pentru infecţii respiratorii – NU/DA (de câte ori)
– necesitatea internărilor pentru alte motive – NU/DA (de câte ori)
C. Pacienţi cu AMS presimptomatici
Se recomandă evaluarea la iniţierea tratamentului şi la fiecare 4 luni, cu prilejul vizitei pentru
administrarea tratamentului cu nusinersen. Pacientul va fi monitorizat pe Fişa Iniţială şi Fişa de
follow-up (Anexa 1)
1. Date generale:
– status-ul vaccinărilor conform schemei Ministerului Sănătății,
– date antropometrice (greutate, înălţime, IMC), curbele de creștere (WHO),
– examen clinic general și neurologic
2. Date despre îngrijirile de suport:
– modul de alimentaţie: oral/sondă nasogastrică/gastrostomie
– fizioterapie respiratorie: da/nu
– ventilaţie asistată: Da/Nu, cu caracter invaziv/non-invaziv
– ventilaţie mecanică: Da/Nu
Notă: date important de menționat în evoluția pacientului, în cazul în care acesta devine
simptomatic.

3. Teste de laborator:
Se recomandă efectuarea lor la iniţierea tratamentului, la 6 luni şi la fiecare prezentare pentru
continuarea tratamentului:
– hemoleucogramă completă
– teste de coagulare: INR, TTPa
– teste ale funcţiei hepatice: ALT, AST, bilirubina
– teste ale funcţiei renale: creatinina, uree, proteinurie.
– ASTRUP, VSH, proteina C reactivă

4. Criterii de evaluare a eficacităţii tratamentului
a. Evaluarea funcţiei musculare:
– criteriile de evaluare conform standardelor pentru dezvoltarea copilului ale Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (susţine capul da/nu, stă aşezat da/nu; se deplasează da/nu) (Anexa 2);
– numărul de puncte – Scala Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) –
Secţiunea 2 (Anexa 2)
– numărul de puncte – Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for Neuromuscular
Disease (CHOP-INTEND) (Anexa 2)
b. Evaluarea funcţiei respiratorii
– suport ventilator: da/nu
– numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator;
c. Alte criterii:
– numărul episoadelor de infecţii ale căilor respiratorii inferioare faţă de vizita precedentă;
– necesitatea internărilor pentru infecţii respiratorii – Nu/Da (de câte ori)
– necesitatea internărilor pentru alte motive – Nu/Da (de câte ori)
VIII. CRITERII DE ÎNTRERUPERE A TRATAMENTULUI.

A. Pacienţi cu AMS Tip I
Se va lua în considerare întreruperea tratamentului dacă:
1) Pacientul prezintă efecte adverse severe asociate cu administrarea nusinersen;
2) Datorită stării clinice, riscurile induse de administrarea intratecală a nusinersen pun în
pericol viaţa pacientului;
3) Efectele adverse ale nusinersen sau ale administrării intratecale produc o deteriorare a
calităţii vieţii pacientului.
4) Lipsa complianței la tratament prin neprezentarea la administrarea tratamentului în zilele
programate, cu o întârziere de mai mult de 7 zile pentru primele trei administrări și mai
mult de 30 de zile începând cu a 4-a administrare (pentru situațiile de forță majoră)
5) Pacientul sau reprezentantul său legal (în cazul minorilor) nu mai dorește administrarea
tratamentului și își retrage consimțământul
6) Înainte de administrarea celei de a VI-a doze (doza de la 10 luni de la iniţierea
tratamentului) sau ulterior, la evaluarea clinică, se constată una dintre situaţiile următoare:
a. apare o scădere a funcţiei motorii (măsurată cu Scala HINE secţiunea 2) sau respiratorie
(măsurată prin schimbări în suportul ventilator).
– Se consideră semnificativă o scădere a funcţiei motorii sau pierderea unui punct la
fiecare dintre criteriile motorii din Scala HINE – secţiunea 2 (controlul capului,
răsucire, şedere, mers târât, susţinere în picioare, mers), cu excepţia categoriei mişcare
de pedalare, la care se consideră semnificativă pierderea a două puncte.
– Se consideră semnificativă o scădere a funcţiei respiratorii dacă este necesară
instituirea ventilaţiei asistate permanente (> 16 h/zi ventilaţie continua sau
traheostomie, în absenţa unui episod acut reversibil).
Notă: Evaluarea pe baza scalelor menţionate se va face de către profesionişti în sănătate cu
experienţă în utilizarea lor (medici, kinetoterapeuţi).
b. nu s-a înregistrat nici o modificare a funcţiei motorii (nici scădere nici ameliorare, conform
criteriilor de răspuns prin aplicarea Scalei HINE – Secţiunea 2). La aceştia se vor administra încă
2 doze de nusinersen (încă 8 luni de tratament). Dacă nici după aceste două administrări nu se
remarcă nicio îmbunătăţire a scorului pe Scala HINE secţiunea 2 (pacient este stabil comparativ
cu administrarea celei de a VI-a doze) se va decide oprirea tratamentului.
Notă: Din acest moment, pacientul va continua monitorizarea clinică. Dacă se produce o
înrăutăţire a stării clinice care poate fi corelată cu întreruperea tratamentului (la 8 luni de la
oprirea tratamentului se produce pierderea unui punct la fiecare dintre criteriile motorii din Scala
HINE – secţiunea 2 – controlul capului, răsucire, şedere, mers târât, susţinere în picioare, mers, cu
excepţia categoriei mişcare de pedalare, la care se consideră semnificativă pierderea a două
puncte) se va evalua oportunitatea reintroducerii tratamentului.
În cazul ameliorării, se continuă tratamentul şi se va realiza evaluarea premergătoare
administrării nusinersen la fiecare 4 luni. Se va avea în vedere discontinuarea tratamentului în
cazul în care se înregistrează două scăderi consecutive ale funcţiei motorii faţă de evaluarea
anterioară.
B. Pacienţi cu AMS Tip II sau Tip III
Se va lua în considerare întreruperea tratamentului dacă:
1) Nu se produce o îmbunătăţire de cel puţin > 3 puncte pe scala HFMSE la doi ani de la
instituirea tratamentului. La pacienţii care au capacitatea de a merge se va lua în
considerare suplimentar dacă nu apare o creştere a distanţei parcurse la testul mersului
în 6 minute (6 MWT) de > 30 metri. La pacienţii care nu au capacitatea de a merge, se
va lua în considerare suplimentar, dacă nu apare o creştere cu > 2 puncte pe scala
adresată membrelor superioare (RULM). Testările cu cele două scale adiţionale se vor
face concomitent cu HFMSE.
2) După 8 luni de tratament (2 administrări) de la progresul funcţional obţinut la 2 ani se
constată o deteriorare până la nivelul bazal anterior ameliorării, se are în vedere
discontinuarea tratamentului în funcţie de rezultatele obţinute după încă o nouă
administrare şi o nouă evaluare la 4 luni.
3) După 8 luni de tratament (2 administrări) de la progresul funcţional obţinut la 2 ani se
constată o deteriorare parţială faţă de nivelul bazal anterior ameliorării, se are în vedere
discontinuarea tratamentului după alte două administrări.
4) După 2 ani de la iniţierea tratamentului nu se obţine niciun progres funcţional. În cazul
în care apare o înrăutăţire semnificativă a situaţiei motorii care se poate atribui
discontinuării tratamentului (la 8 luni de la oprire se constată o pierdere de > 3 puncte
pe scala HFMSE), se va evalua oportunitatea reintroducerii tratamentului;
5) În cazul deteriorării importante a funcţiei respiratorii, dacă este necesară instituirea
ventilaţiei asistate permanente (> 16 h/zi ventilaţie continuă în absenţa unui episod acut
reversibil sau traheostomia), fără existenţa unei cauze acute.
6) Pacientul prezintă efecte adverse severe asociate cu administrarea nusinersen;
7) Datorită stării clinice, riscurile induse de administrarea intratecală a nusinersen pun în
pericol viaţa pacientului;
8) Efectele adverse ale nusinersen sau ale administrării intratecale produc o deteriorare a
calităţii vieţii pacientului.
9) Lipsa complianței la tratament prin neprezentarea la administrarea tratamentului în
zilele programate, cu o întârziere de mai mult de 7 zile pentru primele trei administrări
și mai mult de 30 de zile începând cu a 4-a administrare (pentru situațiile de forță
majoră)
10) Pacientul sau reprezentantul său legal (în cazul minorilor) nu mai doreste administrarea
tratamentului și își retrage consimțământul.

C. Pacienții cu AMS presimptomatici
1) Pacientul prezintă efecte adverse severe asociate cu administrarea nusinersen;
2) Riscurile induse de administrarea intratecală a nusinersen pun în pericol viaţa
pacientului;
3) Efectele adverse ale nusinersen sau ale administrării intratecale produc o deteriorare a
calităţii vieţii pacientului;
4) Lipsa complianței la tratament prin neprezentarea la administrarea tratamentului în
zilele programate, cu o întârziere de mai mult de 7 zile pentru primele trei administrări
și mai mult de 30 de zile începând cu a 4-a administrare (pentru situațiile de forță
majoră);
5) Pacientul sau reprezentantul său legal (în cazul minorilor) nu mai doreste
administrarea tratamentului și își retrage consimțământul.
IX. PRESCRIPTORI
Tratamentul trebuie iniţiat numai de către un medic cu experienţă în gestionarea atrofiei
musculare spinale (AMS), din specialităţile neurologie pediatrică sau neurologie.
Administrarea tratamentului se va realiza în unităţi sanitare nominalizate pentru derularea
programului, în care pot fi asigurate condiţiile de asepsie/antisepsie şi unde există echipele
multidisciplinare necesare şi specializate în îngrijirea pacienţilor cu AMS.
Injectarea intratecală se va face de către profesionişti în domeniul sănătăţii cu experienţă în
efectuarea puncţiilor lombare.

ANEXA 1
FISA EVALUARE INITIALA
AMIOTROFIE SPINALA
Data:
Nume:
Prenume:
CNP:
Tip AMS:
1. Date generale:
Data apariției simptomelor:
Data diagnosticului:
Diagnostic genetic:
– deletie homozigota /mutatie heterozigota compusa gena SMNI
– numar copii SMN2
Status-ul vaccinărilor conform schemei Ministerului Sănătății:
Date antropometrice: G= L= IMC=
Temperatura:
FR:
AV: TA:
Curbele de creștere (WHO)
– ascendenta/stationara/descendenta
Respirație paradoxală:
– DA/NU
Scolioză
– DA/UN
– unghi Cobb:
Interventie chirurgicala pentru scolioza:
– DA/NU
– DATA
– INSTITUTIA
Retractii musculare:
– DA/NU
– Localizare
2. Date despre îngrijirile de suport:
Modul de alimentație:
– oral
– sondă nasogastrică
– gastrostomă
Fizioterapie respiratorie:
– DA / NU
Kinetoterapie
– DA/NU
– Nr zile/sapatamana
Dispositive ortotice
– Da/nu
– Descriere
Utilizare cough-assist:
– DA/NU
Ventilaţie asistată:
– DA/NU
– cu caracter non-invaziv/invaziv
– diurnă / nocturnă

3. Teste de laborator :
Se recomandă efectuarea lor la inițierea tratamentului, la 6 luni și la fiecare a doua prezentare
pentru continuarea tratamentului
– hemoleucogramă completă
– teste de coagulare: INR, TTPa
– teste ale funcției hepatice: ALT, AST, bilirubina
– teste ale funcției renale: creatinina, uree, proteinurie
– ASTRUP
– proteina C reactiva
4. Criterii de evaluare a eficacității a tratamentului
a. Evaluarea funcției musculare:
• Criteriile de evaluare conform standardelor pentru dezvoltarea copilului ale Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (susţine capul da/nu, stă aşezat da/nu; se deplasează da/nu) (WHO)
• mers
– DA/NU
– independent/dispozitive mecanice (ortotice)
• numărul de ore petrecute în scaunul rulant
• numarul de puncte aferente Scalei Hammersmith Infant Neurological Examination
(HINE) Secțiunea 2
• numarul de puncte aferente scalei Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for
Neuromuscular Disease (CHOP-INTEND)
• numarul de puncte aferente Scalei Hammersmith FunctionalMotor Scale – Expanded
(HFMSE)
• numarul de puncte aferente scalei Clasificarii Egen Versiuea a 2-a (EK 2)
• distanta obtinuta in metri la testul de mers – 6 Minutes Walking Test (6MWT)
• numărul de puncte obținut la testul pentru funcționalitatea membrului superior – Upper
Limb Module (RULM), versiunea revizuită.
b. Evaluarea funcției respiratorii
• numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator:
• spirometría (> 4 ani):
– FVC:
– FEV1:
c. Alte criterii:
• numărul episoadelor de infecții ale căilor respiratorii inferioare in ultimele 3 luni:
• necesitatea internărilor pentru infecții respiratorii – in ultimele 3 luni : NU/DA (de câte
ori)
• necesitatea internărilor pentru alte motive in ultimele 3 luni: NU/DA (de câte ori)

FISA EVALUARE FOLLOW-UP
AMIOTROFIE SPINALA
Data:
Nume
Prenume
CNP:
Tip AMS:
Numar injectare:
Reactii adverse :
– DA/NU
– Descriere
1. Date generale:
Data apariției simptomelor:
Data diagnosticului:
Status-ul vaccinărilor conform schemei Ministerului Sănătății:
Date antropometrice: G= L= IMC=
Temperatura:
FR:
AV: TA:
Curbele de creștere (WHO)
– ascendenta/stationara/descendenta
Respirație paradoxală:
– DA/NU
Scolioză
– DA/UN
– unghi Cobb:
Interventie chirurgicala pentru scolioza:
– DA/NU
– DATA
– INSTITUTIA
Retractii musculare:
– DA/NU
– Localizare
2. Date despre îngrijirile de suport:
Modul de alimentație:
– oral
– sondă nasogastrică
– gastrostomă
Fizioterapie respiratorie:
– DA / NU
Kinetoterapie
– DA/NU
– Nr zile/sapatamana

Dispositive ortotice
– Da/nu
– Descriere

Utilizare cough-assist:
– DA/NU

Ventilaţie asistată:
– DA/NU
– cu caracter non-invaziv/invaziv
– diurnă / nocturnă
3. Teste de laborator :
– Se recomandă efectuarea lor la inițierea tratamentului, la 6 luni și la fiecare a doua
prezentare pentru continuarea tratamentului
– hemoleucogramă complete
– teste de coagulare: INR, TTPa
– teste ale funcției hepatice: ALT, AST, bilirubina
– teste ale funcției renale: creatinina, uree, proteinuria
– ASTRUP
– proteina C reactiva
4. Criterii de evaluare a eficacității a tratamentului
a. Evaluarea funcției musculare:
• Criteriile de evaluare conform standardelor pentru dezvoltarea copilului ale Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (susţine capul da/nu, stă aşezat da/nu; se deplasează da/nu) (WHO)
• mers
– DA/NU
– independent/dispozitive mecanice (ortotice)
• numărul de ore petrecute în scaunul rulant
• numarul de puncte aferente Scalei Hammersmith Infant Neurological Examination
(HINE) Secțiunea 2
• numarul de puncte aferente scalei Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for
Neuromuscular Disease (CHOP-INTEND)
• numarul de puncte aferente Scalei Hammersmith FunctionalMotor Scale – Expanded
(HFMSE)
• numarul de puncte aferente scalei Clasificarii Egen Versiuea a 2-a (EK 2)
• distanta obtinuta in metri la testul de mers – 6 Minutes Walking Test (6MWT)
• numărul de puncte obținut la testul pentru funcționalitatea membrului superior – Upper
Limb Module (RULM), versiunea revizuită.
b. Evaluarea funcției respiratorii
• numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator:
• spirometría (> 4 ani):
– FVC:
– FEV1
c. Alte criterii:
• numărul episoadelor de infecții ale căilor respiratorii inferioare in ultimele 3 luni:
• necesitatea internărilor pentru infecții respiratorii – in ultimele 3 luni : NU/DA (de câte
ori)
• necesitatea internărilor pentru alte motive in ultimele 3 luni: NU/DA (de câte ori)
ANEXA 2
Scala dezvoltare motorie pe etape (WHO)

SCALA CHOP INTEND

Nume: Diagnostic:
RM: Varsta gestationala:
Data examinarii: Ora examinarii: Timpul de la ultima
masa:
Data nasterii: Starea de sanatate actuala: IACRS □ Sonda nazogastrica □
BIPAP □ SHR/zi ____ SHR fara BIPAP la testare ____

*Adaptat dupa Test of Infant Motor Performance, Campbell, SK; et al. 2001.

Contracturi
Stg. □ Dr □ Flexia genunchiului
Stg. □ Dr. □ Flexia plantară a gleznei (Genunchiul se extinde <20 de grade)
Stg. □ Dr. □ Miscarea de adductie a soldului Stg. □ Dr. □ Contractura BIT
(Notati daca piciorul nu se poate roti si adduce pentru a atinge suprafata in pozitie de decubit
dorsal)
Stg. □ Dr. □ Elongarea umarului
Stg. □ Dr. □ Flexia cotului
Stg. □ Dr. □ Rotatia gatului
Stg. □ Dr. □ Flexia laterala a gatului
□ Plagiocefalie □ Curbatura fixa a coloanei vertebrale
Evaluarea starii comportamentale (Brazelton, TB. Neonatal Behavioral Assessment Scale, 2nd
ed.,1984):
Starea 1 Somn profund
Starea 2 Somn usor
Starea 3 Somnoros sau semi-adormit
Starea 4 Alert, cu privirea vie
Starea 5 Ochii deschisi, activ
Starea 6 Plans

SCALA HAMMERSMITH EXTINSA (HFMSE)
Nume:
Data nasterii:
Data evaluarii:
Timpul pt completarea testului:
Data chirurgiei spinale:
Evaluator:
Incercuiti cel mai mare nivel de mobilitate independenta
LDC = limitat de contracture
Nici unul – Se roteste – Se taraste pe fese – Se taraste/Merge in patru labe – Merge cu carje/
cadru/ cadru cu roti – Merge cu OGGP/OGP – Merge independent
Comentariu:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

TESTUL DE MERS 6 MINUTE (6MWT)

MODELUL REVIZUIT DE EVALUARE A MEMBRELOR SUPERIOARE PENTRU
AMS
(RULM )

 

Autor: Anca Rusen

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: