Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 702/133/2022

A04AA55 – DCI COMBINAŢII (NETUPITANTUM + PALONOSETRONUM)

Actualizat la MARTIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A04AA55 – DCI COMBINAŢII (NETUPITANTUM + PALONOSETRONUM)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a04aa55-dci-combinatii-netupitantum-palonosetronum/

I. Indicaţie terapeutică:
– prevenirea senzaţiei de greaţă şi a vărsăturilor acute şi tardive induse de chimioterapia
antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conţine cisplatină
II. Stadializarea afecţiunii: EMESIS-UL
– Anticipator (înainte de instituirea chimioterapiei)
– Acut (apărut în primele 24 h postchimioterapie)
– Cu debut tardiv (apărut între 24 h şi 120 h postchimioterapie
III. Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
– vârsta: peste 18 ani
– tratamentul poate fi administrat oricărui pacient care se află în regim terapeutic cu
antineoplazice/chimioterapice înalt emetogene
IV. Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
Doza: Trebuie să se administreze o capsulă de 300 mg/0,5 mg cu aproximativ o oră înainte de
începerea fiecărui ciclu de chimioterapie.
Doza recomandată de dexametazonă administrată oral trebuie redusă cu aproximativ 50% atunci
când se utilizează concomitent cu capsulele de netupitant/palonosetron
V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
– parametrii clinici:
• răspuns complet (fără emeză şi fără medicaţie de urgenţă)
• control complet (răspuns complet şi nu mai mult de greaţă uşoară)
• fără greaţă (conform Scala Likert)
– parametrii paraclinici: În timpul tratamentului cu palonosetron/netupitant nu s-au
înregistrat modificări ale testelor de laborator, semnelor vitale şi EKG
– periodicitate: respectă periodicitatea chimioterapiei instituite
VI. Criterii de excludere din tratament:
– Reacţii adverse severe – nu este cazul
– Comorbidităţi – nu este cazul
– Non-responder: nu există criterii de excludere/renunţare la medicaţie antiemetică la
pacienţii care prezintă emeză refractară la tratament şi necesită medicaţie de urgenţă
VII. Reluare tratament (condiţii) – NA
VIII. Prescriptori: Medici din specialităţile oncologie medicală şi oncologie hematologică.”

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: