Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

N012F – DCI LAMOTRIGINUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

N012F – DCI LAMOTRIGINUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/n012f-dci-lamotriginum/

I. Clasa de medicamente:
Antiepileptice/Timostabilizatoare

II. Forme farmaceutice:
Cu administrare orală

III. Indicaţii
Neurologice
a. Principale
– Epilepsia copilului, adultului
– Pacienţi peste 18 ani
– Tratament în monoterapie, monoterapie de înlocuire sau tratament de asociere în crizele cu
debut focal cu/fără evoluţie bilateral tonico-clonică, în crizele generalizate de la debut, incluzând
crizele tonico-clonice. Poate fi recomandat atât în epilepsia nou diagnosticată, cât şi în epilepsia
rezistentă la medicaţie în combinaţii terapeutice. De asemenea. poate fi indicat în sindromul
Lennox Gastaut în combinaţii terapeutice.
b. Secundare
– Poate fi indicat în monoterapie în crizele generalizate non-motorii (absenţe), unde este a treia
alegere după etosuximid şi valproat.
– Se recomandă prudenţă în crizele mioclonice care pot fi agravate.

Psihiatrice (conform codurilor ICD-10)
a. Principale
– Tratamentul de prevenire a episoadelor depresive din tulburarea afectivă bipolară (320).
b. Secundare (de a doua sau a treia intenţie, dacă tratamentul de primă intenţie nu s-a dovedit eficace;
ca tratament adjuvant sau de augmentare în condiţiile unei justificări clinice riguroase şi pe durată
scurtă de timp)
– 312 – Schizofrenie (adjuvant, la anumite grupe de pacienţi)
– 320 – Tratamentul episodului depresiv din tulburarea afectivă bipolară (monoterapie şi adjuvant)

IV. Tratament:
Dozare:
Pentru indicaţiile neurologice:
– Doza zilnică recomandată 200 – 400 mg/zi, în două administrări sau în administrare unică pe zi (în
monoterapie); Doza maximă în monoterapie poate fi crescută până la niveluri de 600 mg/zi în
cazuri selecţionate, bazat pe dozarea nivelului plasmatic de medicaţie. 100 mg/zi, maxim 200
mg/zi (în asociere cu valproat); 300 – 500 mg/zi (în asociere cu antiepileptice inductoare
enzimatic). Iniţierea începe cu doze de 25 mg/zi, cu titrare lentă până la doza eficace.

Pentru indicaţiile psihiatrice:
– Doza zilnică recomandată 100 – 200 mg/zi, maxim 400 mg/zi (în monoterapie); 100 mg/zi, maxim
200 mg/zi (în asociere cu valproat); 400 mg/zi (în asociere cu antiepileptice inductoare
enzimatic). Iniţierea începe cu doze de 25 mg/zi, cu titrare lentă până la doza eficace.

Durată:
În funcţie de forma, severitatea şi stadiul tulburării, pe baza argumentelor clinice şi a raportului riscbeneficiu.

V. Monitorizare:
Eficacitate, toleranţă, comorbidităţi, interacţiuni medicamentoase, contraindicaţii.

VI. Evaluare:
1 – 3 luni

VII. Prescriptori:
Iniţiere: medic din specialitatea neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie.
Continuare: medic din specialitatea neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie sau medic de familie
care poate continua prescrierea pe o perioadă de 3 – 6 luni, pe baza scrisorii medicale eliberate de
medicul de specialitate.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: