Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A005E – DCI PARICALCITOLUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A005E – DCI PARICALCITOLUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/protocol-a005e-dci-paricalcitolum/

 1. 1. Indicaţii

  Paricalcitolum este recomandat în:
  1. BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă, pentru tratamentul
  hiperparatiroidismului secundar: cu iPTH crescut peste de două ori faţă de limita superioară a
  valorilor normale ale laboratorului, după corectarea calcemiei, fosfatemiei şi/sau a
  carenţei/deficienţei de vitamină D [25(OH)D serică > 30 ng/mL, în cazul în care determinarea
  vitaminei D se poate realiza].
  2. BCR stadiul 5 tratat prin dializă, pentru tratamentul hiperparatiroidismului sever cu: iPTH
  seric persistent peste 500 pg/mL (peste 7 x limita superioară a valorii normale a laboratorului)*)
  care persistă sub tratament cu derivaţi activi neselectivi ai vitaminei D şi optimizarea terapiei de
  reducere a fosfatemiei (dietă, chelatori intestinali ai calciului, adecvarea dializei).
  _____________
  *) Acest criteriu nu se aplică bolnavilor ajunşi în stadiul 5, care erau deja trataţi cu paricalcitolum din stadiile
  anterioare.
  3. Alegerea medicamentului pentru iniţierea tratamentului hiperparatiroidismului secundar este
  influenţată de calcemie, fosfatemie şi alte aspecte ale tulburărilor metabolismului mineral şi osos:
  – la majoritatea pacienţilor care au indicaţie de tratament cu activatori ai receptorilor
  vitaminei D pentru hiperparatiroidismul secundar, derivaţii neselectivi (alfacalcidolum,
  calcitriolum) sunt prima opţiune, din cauza costului mai redus;
  – tratamentul poate fi iniţiat cu derivaţi selectivi (paricalcitolum) în cazurile cu tendinţă la
  hipercalcemie şi hiperfosfatemie, cu calcificări vasculare extinse sau cu proteinurie
  nefrotică.

  2. Tratament

  Obiectivul tratamentului
  Controlul hiperparatiroidismului sever (vezi mai sus), calcemiei şi fosfatemiei (vezi mai sus).

  Doze
  Doza de iniţiere:
  1. BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă:
  a. iPTH > 500 pg/mL: 2 μg/zi sau 4 μg x 3/săptămână;
  b. iPTH ≤ 500 pg/mL: 1 μg/zi sau 2 μg x 3/săptămână.

  2. BCR stadiul 5 hemodializă, pe cale intravenoasă (bolus, la şedinţa de hemodializă):
  a. raportat la greutatea corporală: 0,04 – 0,1 μg/kg x 3/săptămână,
  sau
  b. raportat la severitatea hiperparatiroidismului: iPTH/80 sau iPTH/120 (doza în μg) x 3 pe
  săptămână.
  Doza iPTH/120 este preferabilă, mai ales la bolnavii cu valori mult crescute ale parathormonului
  (> 500 pg/mL sau > 8 x limita superioară a valorii normale a laboratorului), pentru a reduce riscul
  apariţiei hipercalcemiei şi hiperfosfatemiei;
  3. BCR stadiul 5 dializă peritoneală, pe cale orală:
  a. raportat la greutatea corporală: 0,04 – 0,1 μg/kg x 3/săptămână,
  sau
  b. raportat la severitatea hiperparatiroidismului: iPTH/105 (doza în μg) x 3/săptămână.

  Ajustarea dozei:
  1. BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă, la 2 – 4 săptămâni interval
  în faza de iniţiere a terapiei şi, apoi, trimestrial în funcţie de iPTH seric:
  a. dacă scade cu 30 – 60% din valoarea precedentă iniţierii terapiei – se menţine aceeaşi
  doză;
  b. dacă scade cu < 30% – se creşte doza cu 1 μg/zi sau cu 2 μg x 3/săptămână;
  c. dacă scade cu > 60% – se reduce doza cu 1 μg/zi sau cu 2 μg x 3/săptămână; La bolnavii
  care erau pe doza minimă, este indicată creşterea frecvenţei între administrări (aceeaşi
  doză la două zile interval), astfel încât doza săptămânală să fie cu 50% mai mică;
  d. dacă scade sub sub limita inferioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat –
  se întrerupe temporar administrarea paricalcitolum şi se repetă dozarea iPTH peste 4
  săptămâni. Paricalcitolum poate fi reluat în doză redusă cu 30% dacă iPTH creste din nou,
  persistent. La bolnavii care erau pe doza minimă, este indicată creşterea frecvenţei între
  administrări (aceeaşi doză la două zile interval).

  2. BCR stadiul 5 dializă, în funcţie de nivelul iPTH seric:
  a. dacă scade cu 30 – 60% din valoarea precedentă iniţierii terapiei – se menţine aceeaşi
  doză;
  b. dacă scade cu < 30% – se creşte doza cu 0,04 μg/kg la fiecare administrare până se obţine
  reducerea iPTH cu 30%, fără a induce hipercalcemie sau hiperfosfatemie. Doza maximă
  indicată este 16 μg x 3/săptămână;
  c. dacă scade cu > 60% – se reduce doza cu 0,04 µg/kg la fiecare administrare;
  d. dacă scade sub 3 x limita superioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat
  (< 200 pg/mL) – se întrerupe administrarea paricalcitolum. Dozarea iPTH trebuie repetată
  după 4 săptămâni, iar în cazul creşterii peste 7 x limita superioară a valorilor normale
  pentru testul de laborator utilizat, terapia cu paricalcitolum va fi reluată în doză redusă cu
  50%.

  Întreruperea administrării

  Este recomandată:
  1. în BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă:
  a. iPTH seric scade sub limita inferioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat;
  b. calcemia totală sau calciul ionic seric cresc peste valorile normale ale laboratorului;
  c. fosfatemia creşte persistent peste valorile normale ale laboratorului;
  d. este atins obiectivul terapeutic definit drept menţinerea constantă a iPTH seric între limitele
  de referinţă normale ale testului de laborator utilizat (vezi mai sus).
  2. în BCR stadiul 5 dializă când:
  a. iPTH seric sub 3 x limita superioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat
  (< 200 pg/mL);
  b. calcemia totală sau calciul ionic seric cresc peste valorile normale ale laboratorului;
  c. fosfatemia creşte persistent peste valorile normale ale laboratorului (> 5,5 mg/dL);
  d. apar dovezi de boală osoasă adinamică sau intoxicaţie cu aluminiu;
  e. absenţa răspunsului terapeutic definită prin:
  – persistenţa iPTH peste 10 x limita superioară a valorii normale a laboratorului după
  ajustarea corectă a dozelor de paricalcitolum şi utilizarea adecvată a celorlalte
  mijloace terapeutice recomandate;
  – apariţia complicaţiilor clinice ale hiperparatiroidismului secundar sever sau
  autonom (calcifilaxie, fracturi în os patologic, ruptura tendonului muşchiului
  cvadriceps, calcificări metastatice).
  În toate cazurile de întrerupere a administrării din cauza apariţiei hipercalcemiei, hiperfosfatemiei
  sau scăderii excesive a iPTH seric este recomandată monitorizare (repetarea determinărilor după
  4 săptămâni).
  Dacă valorile calcemiei/fosfatemiei se normalizează şi iPTH creşte din nou peste 7 x limita
  superioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat, terapia cu paricalcitolum poate fi
  reluată în doză redusă cu 50%.

  Monitorizare

  1. în BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă:
  a. calcemie (calcemia totală sau calciu ionic seric măsurat direct cu electrod specific) –
  bilunar în prima lună, lunar în primele 3 luni ale terapiei de întreţinere şi, apoi, trimestrial;
  b. fosfatemie – bilunar în prima lună, lunar până la 3 luni şi, apoi, trimestrial;
  c. iPTH seric – la 1 lună după iniţierea terapiei şi, apoi, trimestrial;

  2. în BCR stadiul 5 dializă:
  a. calcemie (calcemia totală sau calciu ionic seric măsurat direct cu electrod specific) –
  bilunar în prima lună, lunar în primele 3 luni ale terapiei de întreţinere şi, apoi, trimestrial;
  b. fosfatemie – bilunar în prima lună, lunar până la 3 luni şi, apoi, trimestrial;
  c. iPTH seric – la 1 lună după iniţierea terapiei şi, apoi, trimestrial;
  d. aluminemie – în cazul apariţiei semnelor de boală osoasă adinamică şi la pacienţii trataţi
  prelungit cu săruri de aluminiu drept chelatori intestinali de fosfaţi semestrial.

  Prescriptori
  Medici din specialitatea nefrologie.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: