Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A10BD10 – DCI COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) – concentraţia 2,5 mg/1000 mg

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A10BD10 – DCI COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) – concentraţia 2,5 mg/1000 mg

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a10bd10-dci-combinatii-saxagliptinum-metforminum-concentratia-25-mg1000-mg/

I. Criterii de includere în tratamentul specific:
Combinaţia (saxagliptina+metformin) este indicată la pacienţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste,
diagnosticaţi cu diabet zaharat tip 2 în vederea ameliorării controlului glicemic la cei inadecvat
controlaţi cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie sau la cei care sunt deja trataţi
cu combinaţia de saxagliptin şi metformin sub formă de comprimate separate.

II. Doze şi mod de administrare
Doza din combinaţia (saxagliptină+metformin) trebuie să asigure doza de saxagliptină 2,5 mg de
două ori pe zi (o doză zilnică totală de 5 mg).

III. Monitorizarea tratamentului:
a. de către medicul prescriptor, în funcţie de fiecare caz în parte, pe baza parametrilor clinici
şi paraclinici;
b. clinic: toleranţa individuală, semne şi simptome de reacţie alergică, evaluarea funcţiei
renale sau alte evaluări clinico-biochimice, acolo unde situaţia clinică o impune;
c. prin determinarea valorii glicemiei bazale şi postprandiale în funcţie de fiecare caz în
parte şi evaluarea HbA1c la iniţierea tratamentului şi ulterior periodic, la 6 şi 12 luni.

IV. Contraindicaţii
Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, antecedente de reacţie de
hipersensibilitate gravă,inclusiv reacţie anafilactică, şoc anafilactic şi angioedem la administrarea
oricărui inhibitor de DDP-4, cetoacidoză diabetică, pre-comă diabetică, insuficienţă renală
moderată şi severă (clearance la creatinină< 60 ml/min), condiţii medicale acute cu potenţial de
afectare a funcţiei renale (deshidratare, infecţie severă, şoc), suferinţă acută sau cronică ce poate
determina hipoxie tisulară, insuficienţă hepatică, intoxicaţie acută cu alcool etilic, alcoolism,
alăptare.

V. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Generale: Combinaţia (saxagliptină+metformin) nu trebuie utilizat la pacienţii cu diabet zaharat
de tip 1 sau în tratamentul cetoacidozei diabetice.
Pancreatită: După punerea pe piaţă a saxagliptinului s-au raportat spontan cazuri de reacţii
adverse de tipul pancreatitei acute. Pacienţii trebuie informaţi cu privire la simptomul
caracteristic al pancreatitei acute: durere abdominală persistentă, severă.
Insuficienţă renală: Deoarece metforminul este excretat renal, concentraţiile serice de creatinină
trebuie determinate în mod regulat: cel puţin o dată pe an la pacienţii cu funcţie renală normală şi
de cel puţin două până la patru ori pe an la pacienţii ce au concentraţii plasmatice ale creatininei
la sau peste limita superioară a normalului şi la pacienţii vârstnici.
Este recomandată ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă.
Saxagliptinul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severă şi nu este
recomandată utilizarea la pacienţii cu boală renală în stadiul terminal.
VI. Întreruperea tratamentului: decizia de întrerupere temporară sau definitivă a tratamentului
va fi luată în funcţie de indicaţii şi contraindicaţii de către medicul specialist sau medicul cu
competenţă/atestat în diabet, la fiecare caz în parte.

VII. Prescriptori: Iniţierea se face de către medicii diabetologi, alţi medici specialişti cu
competenţa în diabet în baza protocolului terapeutic şi ghidului în vigoare, iar continuarea se
poate face şi de către medicii desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare sau medicii de
familie, în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.”

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: