Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XE33 – DCI PALBOCICLIBUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XE33 – DCI PALBOCICLIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe33-dci-palbociclibum/

I. Indicaţii
Palbociclib este indicat în tratamentul cancerului mamar local avansat, recurent sau metastatic, în
absenţa “crizei viscerale” simptomatice*) (determinări secundare viscerale, de obicei hepatice şi/sau
pulmonare extensive, numeroase, care induc grade variate de insuficienţă de organ; determinările
secundare viscerale pot fi localizate şi la nivelul altor organe) care pune în pericol prognosticul vital
pe termen scurt, cu receptori hormonali pozitivi (estrogenici şi/sau progesteronici) şi expresie
negativă pentru receptorul HER2-neu, în următoarele situaţii:
– în asociere cu un inhibitor de aromatază;
– în asociere cu fulvestrant la pacienţi cărora li s-a administrat tratament endocrin anterior.
La femeile în pre- sau perimenopauză, tratamentul endocrin trebuie combinat cu un agonist al
hormonului de eliberare al hormonului luteinizant (LHRH).
_____________
*) În studiile clinice de înregistrare, criza viscerală a fost definită astfel: paciente cu efuziuni masive necontrolate
(pleurale, pericardice, peritoneale), limfangită pulmonară şi implicare hepatică peste 50%. Prescrierea palbociclib la
paciente cu afectare metastatică viscerală, în baza prezentului protocol terapeutic, se va face conform deciziei medicului
curant. Acesta (medicul curant) va aprecia dacă este oportună utilizarea combinaţiei hormonoterapie plus palbociclib (+/-
bisfosfonaţi pentru leziuni osoase) sau va indica utilizarea chimioterapiei sistemice.

II. Criterii de includere în tratament:
– diagnostic de cancer mamar avansat local, recurent sau metastatic, cu receptori hormonali
(estrogenici şi/sau progesteronici) şi expresie negativă pentru receptorul HER2-neu;
– vârsta peste 18 ani;
– indice al statusului de performanţă ECOG 0-2;
– probe biologice care, în opinia medicului curant, permit administrarea medicamentului în
condiţii de siguranţă.

III. Criterii de excludere din tratament:
– hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi;
– femei în pre- sau perimenopauză, fără ablaţie ovariană sau fără supresie ovariană cu un
agonist de LHRH.

IV. Tratament
Palbociclib se administrează pe cale orală. Nu se utilizează concomitent cu preparate conţinând
sunătoare.
Doza recomandată este de palbociclib 125 mg o dată pe zi timp de 21 de zile consecutive, urmate de
7 zile fără tratament (schema 3/1). Tratamentul cu palbociclib trebuie să fie continuat atât timp cât
pacientul înregistrează un beneficiu clinic sau până când apare toxicitatea inacceptabilă.
Atunci când este administrat concomitent cu palbociclib, doza recomandată de letrozol este de 2,5
mg, administrată pe cale orală, o dată pe zi, în mod continuu pe parcursul ciclului de 28 de zile.
Tratamentul femeilor în pre-/perimenopauză cu palbociclib şi inhibitor de aromatază trebuie
întotdeauna combinat cu un agonist al LHRH.
Atunci când este administrat concomitent cu palbociclib, doza recomandată de fulvestrant este de 500
mg, administrată intramuscular în zilele 1, 15, 29 şi ulterior o dată pe lună. Înainte de a începe
tratamentul cu combinaţia palbociclib plus fulvestrant şi pe parcursul acesteia, femeile la
pre/perimenopauză trebuie să fie tratate cu agonişti de LHRH.
Modificările dozei de palbociclib – conform tabelelor din Rezumatul caracteristicilor produsului
(RCP)

V. Monitorizarea tratamentului
– Hemograma completă trebuie monitorizată anterior începerii tratamentului cu palbociclib şi la
începutul fiecărui ciclu, precum şi în ziua 14 din primele 2 cicluri.
– Răspunsul terapeutic se va evalua prin metode clinice, imagistice (CT, RMN) la intervale
regulate.
– Este recomandată întreruperea dozei, reducerea dozei sau întârziere în începerea ciclurilor de
tratament pentru pacienţii care dezvoltă neutropenie de grad 3 sau 4.
– Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru semne şi simptome de infecţie deoarece palbociclib are
proprietăţi mielosupresive.

VI. Întreruperea tratamentului:
– progresia bolii (obiectivat imagistic şi/sau clinic);
– toxicităţi inacceptabile;
– dacă din cauza reacţiilor adverse este necesară reducerea dozei sub 75 mg/zi.

VII. Prescriptori: iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală.
Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către
medicii de familie desemnaţi.

Autor: Anca Rusen

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: