Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

B06AC01 – DCI INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

B06AC01 – DCI INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/b06ac01-dci-inhibitor-de-esteraza-c1-umana/

1. INDICAȚII TERAPEUTICE
Inhibitorul de esterază C1, umană (pdC1-INH) este un produs derivat din plasmă umană, indicat pentru
tratamentul și prevenția pre-procedurală al episoadelor de angioedem la pacienții adulți, adolescenți și
copii (cu vârsta de 2 ani și peste) cu angioedem ereditar (AEE).
2. DEFINIȚIE
AEE este o boală genetică, rară, debilitantă și cu potențial letal. Este cauzat, în marea majoritate a
cazurilor de deficiența de C1-inhibitor esterază (AEE tipul 1 și 2), o serin protează cu rol în inhibarea
sistemului complement și de contact. În tipul 3 de AEE valorile de C1-inhibitor esterază (C1-INH) sunt
normale. În această formă a bolii, simptomele, identice cu cele din tipul 1 și 2, sunt cauzate de mutațiile
genetice de la nivelul genei factorului de coagulare FXII, a angiopoietinei1, a plasminogenului sau a
kininogenului1. În unele cazuri etiologia rămâne necunoscută.
Clinic, AEE se manifestă prin episoade recurente de edem subcutanat dureros localizat, atacuri dureroase
abdominale recurente și obstrucție a căilor respiratorii superioare. Atacurile recurente dureroase
abdominale mimează abdomenul acut chirurgical.
Edemul facial se complică în 30% din cazuri cu edem al căilor respiratorii superioare și risc de asfixiere
prin edem laringian. Mortalitatea pacienților netratați cu AEE este de aproximativ 30%.
Atacurile de AEE apar imprevizibil și au localizare aleatoare. Numărul atacurilor poate varia de la un atac
pe an la 2-4 atacuri pe lună. Netratate, atacurile durează 2-8 zile. Între atacuri pacientul este
asimptomatic.
3. DIAGNOSTIC
Diagnosticul de AEE se suspicionează pe baza anamnezei familiale, a simptomelor caracteristice bolii și
este confirmat prin modificările specifice de laborator.
Anamneza familială: este pozitivă în 75% din cazuri. În 25% din cazuri apar mutații de novo (spontane).
Simptomele caracteristice bolii sunt: a) episoade recurente de angioedem fără urticarie și/sau b) dureri
abdominale colicative asociate cu grețuri, vărsături și/sau diaree și/sau c) edem de căi respiratorii
superioare.
Scăderea nivelului seric de C4 și C1-INH dozare proteică și/sau activitate confirmă diagnosticul de AEE tip
1și 2. În subtipurile de AEE cu valori normale de C1-INH (tipul 3) diagnosticul este stabilit prin testare
genetică.
4. CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENT
În programul de tratament cu pdC1-INH (tratament și prevenție pre-procedurală) pot fi incluși pacienții
adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 2 ani și peste), cu diagnosticul confirmat de AEE de către Centrul
de Expertiză de AEE și înregistrați la Centrul de Expertiză de AEE. Inițierea tratamentului se va face pe
baza scrisorii medicale eliberate de acesta, care va fi reînnoită anual.
În cazul tratamentului curativ de lungă durată, în primul an de tratament acesta va fi reevaluat și reavizat
de către Centrul de Expertiză de AEE, inițial la 3 luni după începerea tratamentului, apoi la 6 luni și apoi
anual sau ori de căte ori este nevoie.
5. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT
Nu beneficiază de tratament cu pdC1-INH pacienții cu hipersensibilitate la substanța activă sau
excipienții produsului.
Deoarece există doar un număr limitat de cazuri cu administrarea pdC1-INH în perioada de sarcină, dar
care nu au indicat reacții adverse asupra sarcinii sau asupra sănătății fătului/nou-născutului,
administrarea acestuia la gravide și în perioada de alăptare trebuie să se facă numai dacă există o
indicație clară în acest sens.
În rarele cazuri în care răspunsul la pdC1-INH nu este satisfăcător și necesită repetarea exagerată a
dozelor, este necesară revizuirea indicației.
6. MOD DE ADMINISTRARE
pdC1-INH se prezintă sub formă de pulbere și solvent pentru soluție injectabilă, sub 2 denumiri
comerciale , respectiv Cinryze (pdC1-INH 10mg/ml) si Berinert (pdC1-INH 500UI). Un flacon de pdC1-INH
soluție reconstituită corespunde unei doze de 500 UI.
După reconstituire medicamentul trebuie utilizat imediat.
pdC1-INH se administrează prin injecție intravenoasă, cu un debit de 1ml/minut.
Se recomandă notarea numărului lotului medicamentului utilizat în jurnalul pacientului.
Fiind un derivat de plasmă umană, la pacienții cu administrări repetate/regulate, se va lua în considerare
vaccinarea adecvată antihepatită A și B.
Temperatura de păstrare a medicamentului este între 15 și 250
C.
pdC1-INH(10mg/ml, 500UI) poate fi administrat de medicul specialist alergolog, pediatru, dermatolog, de
medicină internă sau medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de către Centrul de
Expertiză de AEE.
Decizia de utilizare a tratamentului la domiciliu și/sau de auto-administrare pentru un anumit pacient
trebuie luată de către medicul expert în tratamentul AEE, care trebuie să se asigure că este oferit
instructajul adecvat, și să verifice la intervale regulate, modul de administrare al tratamentului.
7. DOZE:
A. Tratamentul atacurilor de angioedem ereditar:
a. Adulți și adolescenți (12-17 ani):
pdC1-INH 10mg/ml: 1000 UI, administrat prin injecție intravenoasă la primele semne de atac. În caz de
răspuns inadecvat, o a doua doză de 1000 UI se poate administra la 60 minute de la prima administrare
sau mai devreme în caz de edem de căi respiratorii superioare.
pdC1-INH 500UI: 20 UI/kg masă corporală, administrat prin injecție intravenoasă la primele semne de
atac.
b.Copii (2-11 ani):
Greutate > 25 kg:
– pdC1-INH 10mg/ml: 1000UI, administrat prin injecție intravenoasă, la primele semne de
atac. În caz de răspuns inadecvat, o a doua doză de 1000 UI se poate administra la 60
minute de la prima administrare
– pdC1-INH 500UI: 20 UI/kg masă corporală, administrată prin injecție intravenoasă
– Greutate 10–25 kg:
– pdC1-INH 10mg/ml: 500UI, administrat prin injecție intravenoasă, la primele semne de
atac. În caz de răspuns inadecvat, o a doua doză de 500 UI se poate administra la 60
minute de la prima administrare
– pdC1-INH 500UI: 20UI/kg masă corporală, administrată prin injecție intravenoasă
B. Tratamentul pre-procedural:
Indicații: intervenții/proceduri medicale, chirurgicale și stomatologice
a. Adulți:
– pdC1-INH 10mg/ml:1000UI, administrat prin injecție intravenoasă în decurs de 24 de ore
înaintea procedurii
– pdC1-INH 500 UI: 1000UI, administrat prin injecție intravenoasă cu mai puțin de 6 ore
înaintea procedurii
b. Adolescenți (12-17 ani):
– pdC1-INH 10mg/ml: 1000UI, administrat prin injecție intravenoasă în decurs de 24 de ore
înaintea procedurii
– pdC1-INH 500UI: 15-30 UI/kg masă corporală, administrat prin injecție intravenoasă, cu
mai puțin de 6 ore înaintea procedurii
c. Copii (2-11ani):
Greutate > 25 kg:
– pdC1-INH 10mg/ml: 1000UI, administrat prin injecție intravenoasă în decurs de 24 de ore
înaintea procedurii sau
– pdC1-INH 500UI: 15-30 UI/kg masă corporală, administrat prin injecție intravenoasă, cu
mai puțin de 6 ore înaintea procedurii
– Greutate 10 – 25kg
– pdC1-INH 10mg/ml: 500UI, administrat prin injecție intravenoasă în decurs de 24 de ore
înaintea procedurii sau
– pdC1-INH 500UI: 15-30 UI/kg masă corporală, administrat prin injecție intravenoasă, cu
mai puțin de 6 ore înaintea procedurii
C. Tratamentul curativ de lungă durată (prevenția de rutina a atacurilor):
Indicații: recomandarea se va stabili individualizat în funcție de severitatea bolii
a. Adulți și adolescenți (12-17 ani):
– pdC1-INH 10mg/ml: 1000UI, administrat prin injecție intravenoasă la interval de 3-4 zile,
cu posibilitatea ajustării dozei în funcție de răspunsul individual.
b. Copii (6-11 ani):
– pdC1-INH 10mg/ml: 500UI, administrat prin injecție intravenoasă o dată la 3 sau 4 zile
este doza inițială recomandată. Este posibil ca intervalul de dozare și doza să trebuiască să
fie ajustate în funcție de răspunsul individual.
În primul an de tratament Centrul de Expertiză de AEE va reevalua eficiența tratamentului și va decide
continuarea acestuia, inițial la 3 luni de la începerea utilizării medicației, apoi la 6 luni și ulterior anual
sau ori de căte ori este nevoie.
OBSERVAȚIE!
Pe tot parcursul tratamentului de preventie de rutina a atacurilor precum și în cazul administrării
tratamentului pre-procedural, pacientul trebuie să aibă la dispoziție medicație de urgență/de tratament
al atacurilor (Icatibant, C1-INH derivat din plasmă sau recombinant) și acesta va fi administrat la nevoie.
În caz de indisponibilitate al acestora se va administra plasma proaspăt congelată.
În caz de edem de căi respiratorii superioare (laringian) pacientul necesită supraveghere medicală atentă
într-un serviciu de urgență timp de 24 de ore datorită impredictibilității evoluției severității obstrucției. În
cazul edemului progresiv al căilor aeriene superioare care nu răspunde la tratamentul specific utilizat, se
va lua în considerare intubarea traheală sau traheotomia.
8. PRESCRIERE ȘI MONITORIZAREA TRATAMENTULUI
– pdC1-INH (10mg/ml, 500UI) poate fi prescris de medicul specialist alergolog, pediatru,
dermatolog, de medicină internă su medicul de familie, pe baza scrisorii medicale
eliberate de către Centrul de Expertiză de AEE.
În caz de tratament pre-procedural, se va prescrie o doză de medicație, în funcție de vârsta pacientului.
Pentru tratamentul curativ de lungă durată, inițial se va prescrie doza de pdC1-INH necesară pentru 1
lună de tratament, in functie de varsta pacientului, cu prelungirea acesteia în funcție de durata
tratamentului (din 3 în 3 luni).
Pentru tratamentul atacului (de urgență): pe prima rețetă se va prescrie doza necesară tratamentului a
două atacuri, in functie de varsta pacientului. Prescripțiile ulterioare se vor efectua individualizat, prin
dovedirea utilizării medicației în jurnalul pacientului și numai după verificarea de către medicul
prescriptor a notării de către pacient în jurnal, a datei și orei administrării, localizării atacului și numărul
lotului medicației utilizate.
O dată pe an tratamentul fiecărui pacient va fi reevaluat și reavizat de către Centrul de Expertiză de AEE.
În cazul tratamentului curativ de lungă durată, în primul an de tratament, Centrul de Expertiză de AEE va
reevalua eficiența tratamentului și va indica continuarea/intreruperea acestuia, inițial la 3 luni de la
începerea utilizării medicației, apoi la 6 luni și apoi anual sau ori de cîte ori este nevoie.

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: