Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XC15 – DCI OBINUTUZUMAB

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XC15 – DCI OBINUTUZUMAB

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/dci-obinutuzumab/

I. Indicaţia terapeutică
1. Obinutuzumab administrat în asociere cu clorambucil este indicat pentru tratamentul
pacienţilor adulţi cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior şi cu
comorbidităţi care nu permit administrarea unui tratament pe bază de fludarabină în doză
completă.
2. Obinutuzumab administrat în asociere cu bendamustină, urmat de tratament de întreţinere
cu Obinutuzumab în monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu limfom
folicular (LF) care nu au răspuns la tratament sau au prezentat progresia bolii în timpul
sau în interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care
a inclus rituximab.
3. Obinutuzumab administrat în asociere cu chimioterapie, urmat de tratament de întreţinere
cu Obinutuzumab la pacienţii care obţin un răspuns la tratament este indicat pentru
tratamentul pacienţilor cu limfom folicular în formă avansată, netrataţi anterior.
II. Criterii de includere în tratament
– pacienţii cu LLC şi indicaţie de iniţiere a tratamentului, cărora nu li s-a administrat nici o
linie de tratament şi care au alte afecţiuni care induc intoleranţă la administrarea unei doze
complete de fludarabină.
– pacienţii cu limfom folicular cărora li s-a administrat cel puţin o linie de tratament cu
rituximab, care nu au răspuns la tratament sau care au prezentat progresia bolii în timpul
sau în interval de 6 luni după acesta.
– pacienţii cu limfom folicular în formă avansată (stadiul II bulky disease, stadiul III/IV),
netrataţi anterior
III. Criterii de excludere
– hipersensibilitate la obinutuzumab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament
– Obinutuzumab nu trebuie administrat în prezenţa unei infecţii active şi trebuie acordată
atenţie atunci când se ia în considerare utilizarea la pacienţii cu infecţii recurente sau
cronice în antecedente
– pacienţii cu hepatită B activă nu trebuie trataţi cu Obinutuzumab
– Obinutuzumab nu trebuie administrat la femeile gravide decât dacă beneficiul potenţial
depăşeşte riscul potenţial
– nu se administrează Obinutuzumab copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani,
deoarece nu există informaţii privind utilizarea sa la aceste grupe de vârstă

IV. Tratament
A. Leucemie limfocitară cronică (LLC): se vor administra 6 cicluri de tratament cu
Obinutuzumab în asociere cu un alt medicament pentru tratamentul cancerului, numit
clorambucil. Fiecare ciclu de tratament durează 28 de zile. Doza recomandată de obinutuzumab
în asociere cu leukeran este de 1000 mg.

O schemă standard de tratament este prezentată mai jos.
• Ciclul 1 de tratament – acesta va include trei doze de Obinutuzumab în intervalul celor 28 de
zile:
– Ziua 1:
o în ziua 1 din primul ciclu de tratament, se va administra, foarte lent, o parte a primei
doze, de 100 miligrame (mg) de Obinutuzumab; se va monitoriza cu atenţie pentru a
putea depista reacţiile adverse legate de administrarea perfuziei (RAP).
o dacă nu apare vreo reacţie legată de administrarea perfuziei după administrarea
acestei mici părţi din prima doză, restul primei doze (900 mg) va fi administrat în
aceeaşi zi.
o dacă apare o reacţie legată de administrarea perfuziei după administrarea acestei
mici părţi din prima doză, restul primei doze va fi administrat în ziua 2.
– Ziua 8 – doză completă (1000 mg)
– Ziua 15 – doză completă (1000 mg)
• Ciclurile de tratament 2, 3, 4, 5 şi 6 – o singură doză de Obinutuzumab în intervalul celor 28 de
zile:
• Ziua 1 – doză completă (1000 mg).

B. Limfom folicular (LF):
a. Pacienţi cu limfom folicular în formă avansată, netrataţi anterior – în combinaţie cu
chimioterapie
• Inducţie:
– 6 cicluri de tratament de 21 zile în combinaţie cu CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina,
vincristina, prednison) urmate de 2 cicluri suplimentare cu Obinutuzumab în monoterapie
sau,
– 8 cicluri de tratament de 21 zile în combinaţie cu CVP (ciclofosfamida, vincristina,
prednison)
– Menţinere: pacienţii care au obţinut un răspuns complet sau parţial la tratamentul de
inducţie cu Obinutuzumab în combinaţie cu chimioterapie (CHOP sau CVP) trebuie să
continue administrarea de Obinutuzumab 1000 mg ca monoterapie la fiecare 2 luni timp
de până la 2 ani, sau până la progresia bolii (în funcţie de care survine primul).

O schemă standard de tratament este prezentată mai jos:
• Terapie de inducţie (Obinutuzumab + CHOP sau CVP)
– Ciclu 1 de tratament – aceasta va include trei doze de Obinutuzumab în intervalul celor 21
de zile:
o Ziua 1 – doză completă (1000 mg)
o Ziua 8 – doză completă (1000 mg)
o Ziua 15 – doză completă (1000 mg).
– Ciclurile de tratament 2, 3, 4, 5 şi 6 – o singură doză de Obinutuzumab în intervalul celor
21 de zile:
o Ziua 1 – doză completă (1000 mg).
• Terapie de menţinere
Doză completă (1000 mg) la fiecare 2 luni timp de până la 2 ani, în condiţiile în care boala nu
avansează (în funcţie de care survine primul).

b. Pacienţi cu limfom folicular care nu au răspuns sau au progresat în timpul sau în
interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care a
inclus rituximab.
• Inducţie:
– 6 cicluri de tratament de 28 zile în combinaţie cu bendamustina
– Menţinere: pacienţii care au obţinut un răspuns complet sau parţial la tratamentul de
inducţie cu Obinutuzumab sau care au boala stabilă trebuie să continue administrarea de
Obinutuzumab 1000 mg ca monoterapie la fiecare 2 luni timp de până la 2 ani, sau până la
progresia bolii (în funcţie de care survine primul).

O schemă standard de tratament este prezentată mai jos:
• Terapie de inducţie
– Ciclu 1 de tratament – aceasta va include trei doze de Obinutuzumab în intervalul celor 28
de zile:
o Ziua 1 – doză completă (1000 mg)
o Ziua 8 – doză completă (1000 mg)
o Ziua 15 – doză completă (1000 mg).
– Ciclurile de tratament 2, 3, 4, 5 şi 6 – o singură doză de Obinutuzumab în intervalul celor
28 de zile:
o Ziua 1 – doză completă (1000 mg).
– Bendamustina se administrează în zilele 1 şi 2 ale ciclurilor 1 – 6, în perfuzie intravenoasă
în doza de 90 mg/m2
/zi
• Terapie de menţinere
Doză completă (1000 mg) la fiecare 2 luni timp de până la 2 ani, în condiţiile în care boala nu
avansează.

Profilaxia şi premedicaţia în cazul sindromului de liză tumorală (SLT)
Se consideră că pacienţii cu încărcătură tumorală mare şi/sau cu un număr mare de limfocite
circulante [> 25 x 109
/l] şi/sau insuficienţă renală [Clcr < 70 ml/min]) au risc de SLT şi trebuie să
primească tratament profilactic. Profilaxia:
a. hidratare corespunzătoare
b. uricostatice (de exemplu, alopurinol) sau
c. urat-oxidază (de exemplu, rasburicază) începând cu 12 – 24 de ore înainte de iniţierea
tratamentului.

Profilaxia şi premedicaţia în cazul apariţiei reacţiilor legate de administrarea perfuziei
(RAP)
• Ziua 1, ciclul 1:
– corticosteroizi i.v: recomandat la pacienţii cu LF şi obligatoriu pentru pacienţii cu
LLC – cu o ora înainte de Obinutuzumab (100 mg prednison/prednisolon sau 20 mg
dexametazonă sau 80 mg metilprednisolon)
– analgezic/antipiretic oral – cu minim 30 minute înainte de Obinutuzumab (1000 mg
acetaminofen/paracetamol)
– antihistaminic – cu 30 minute înainte de Obinutuzumab (50 mg difenhidramină)
• Ziua 2, ciclul 1:
– corticosteroizi i.v. – cu o oră înainte de Obinutuzumab (100 mg
prednison/prednisolon sau 20 mg dexametazonă sau 80 mg metilprednisolon)
– analgezic/antipiretic oral – cu 30 minute înainte (1000 mg
acetaminofen/paracetamol)
– antihistaminic – cu 30 minute înainte (50 mg difenhidramină)
– se va avea în vedere întreruperea tratamentului cu antihipertensive cu 12 ore înainte
de şi pe durata administrării fiecărei perfuzii cu Obinutuzumab şi în decursul primei
ore după administrare, datorită posibilităţii de apariţie a hipotensiunii arteriale în
urma tratamentului cu Obinutuzumab.

V. Monitorizarea tratamentului
Înainte de iniţierea tratamentului:
– hemoleucogramă cu formulă leucocitară
– biochimie: funcţia renală (creatinina, uree), valorile serice ale potasiului seric (ionograma)
şi acidului uric, transaminaze (TGO, TGP), fosfataza alcalină.
– evaluare cardiologică (EKG, ecocardiografie)
– evaluare imagistică (CT toraco-abdomino-pelvin)
Periodic:
– hemoleucograma cu formulă leucocitară
– biochimie: funcţie renală (creatinină, uree, ac uric), transaminaze (TGO, TGP), fosfataza
alcalină
– ionograma: potasiu seric
– reevaluare cardiologică (EKG, ecocardiografie)
– evaluare imagistică (CT toraco-abdomino-pelvin)

VI. Criterii pentru întreruperea tratamentului cu Obinutuzumab:
– lipsă de răspuns sau intoleranţă

VII. Prescriptori: Iniţierea şi continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea
hematologie clinică.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: