Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 1206/233/2022

L01XX46 – DCI OLAPARIBUM

Actualizat la APRILIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XX46 – DCI OLAPARIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xx46-dci-olaparibum/

1. Indicaţia terapeutică – Carcinom ovarian
1. in monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian epitelial de grad
înalt, recidivat cu neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară recidivată, sensibile
la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de
platină.
2.a. tratament de întreținere (monoterapie) la paciente adulte cu carcinom ovarian epitelial de grad
înalt, neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară în stadiu avansat (stadiile FIGO
III și IV) cu mutație BRCA1/2 (germinală și/sau somatică), care prezintă răspuns (complet sau
parțial) după finalizarea chimioterapiei pe bază de platină în prima linie.
2.b. în asociere cu bevacizumab ca tratament de întreținere la pacientele adulte cu carcinom ovarian
epitelial de grad înalt în stadiu avansat (stadiile III și IV FIGO), neoplazie de trompă uterină sau
neoplazie peritoneală primară, care prezintă răspuns (complet sau parțial) după finalizarea primei linii
de tratament cu chimioterapie pe bază de platină în combinație cu bevacizumab și tumori cu status
pozitiv pentru deficitul de recombinare omologă (DRO), definit fie ca mutație BRCA1/2și/sau
instabilitate genomică
I. Criterii de includere:
a. Vârstă peste 18 ani;
b. ECOG 0-2; ECOG 2-4 pentru situaţiile particulare în care beneficiul depăşeşte riscul.
c. diagnostic de carcinom ovarian epitelial de grad înalt inclusiv neoplazie de trompă uterină şi
neoplazie peritoneală primară
d. stadiile III sau IV de boală conform clasificării FIGO
e. mutaţia BRCA (germinală şi/sau somatică) prezentă in cazul raspunsului (complet sau
parțial) după finalizarea chimioterapiei pe bază de platină în prima linie. (indicatia 2a)
f. confirmarea statusului DRO pozitiv, definit fie prin mutație patogenă sau potențial
patogenă BRCA1/2 și/sau instabilitate genomică pentru tratamentul de intretinere in
asociere cu bevacizumab (indicatia 2b)
g. boală sensibilă la sărurile de platină-in caz de recidiva (indicatia 1)
h. obţinerea unui răspuns terapeutic (complet sau parţial) după administrarea regimului
chimioterapic pe bază de platina (indicatiile 1 si 2a) – criterii RECIST sau GCIG (CA125)
i. obţinerea unui răspuns terapeutic (complet sau parţial) după administrarea regimului
chimioterapic pe bază de platina în combinație cu bevacizumab (indicatia 2b) – criterii
RECIST sau GCIG (CA125)
j. Probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă
II. Criterii de excludere/întrerupere:
a. persistenţa toxicităţilor de grad ≥ 2 CTCAE induse de administrarea precedentă a terapiei
antineoplazice (cu excepţia alopeciei sau a altor efecte secundare considerate a nu influenta
calitatea de viață, prognosticul afecțiunii sau răspunsul la tratamentul cu olaparib)
b. sindrom mielodisplazic sau leucemie mieloidă acută
c. tratament anterior cu inhibitori PARP – daca s-a instalat lipsa de răspuns la aceștia
d. efectuarea radioterapiei (cu excepţia celei efectuate în scop paleativ), în ultimele 2 săptămâni
e. metastaze cerebrale necontrolate terapeutic (simptomatice)
f. intervenţie chirurgicală majoră în ultimele două săptămâni
g. infarct miocardic acut, angină instabilă, aritmii ventriculare necontrolate, în ultimele 3 luni sau
b. alte afecţiuni cardiace necontrolate
a. hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare din excipienţi
b. sarcină sau alăptare
III. Durata tratamentului:
Pentru indicația 1- până la progresia bolii de bază sau toxicitate inacceptabilă
Pentru indicațiile 2a si 2b până la progresia radiologică a bolii, toxicitate inacceptabilă sau până la 2
ani dacă nu există dovada radiologică a bolii. Pacientele cu dovezi ale bolii la 2 ani, care în opinia
medicului curant pot beneficia de continuarea tratamentului, pot fi tratate mai mult de 2 ani.
IV. Forma de administrare:
Comprimate filmate de 100 si 150 mg. Doza recomandată de olaparib
– în monoterapie
– sau în asociere cu bevacizumab
este 300 mg (doua comprimate de 150 mg) de două ori pe zi, echivalentul unei doze zilnice totale de
600 mg. La nevoie doza se scade la 250 mg (un comprimat de 150 mg și un comprimat de 100 mg) de
două ori pe zi (echivalent cu o doză zilnică totală de 500 mg) si ulterior la 200 mg (două comprimate
de 100 mg) de două ori pe zi (echivalent cu o doză zilnică totală de 400 mg).
Atunci cand Olaparibum este utilizat in asociere cu bevacizumab, doza de bevacizumab este 15
mg/kg la intervale de 3 săptămâni (pentru durata globală de tratament de maxim 15 luni,
inclusiv perioadele în combinație cu chimioterapie sau ca tratament de întreținere).
V. Monitorizare:
a. imagistic prin examen CT/RMN
b. hemoleucograma – lunar
VI. Situaţii particulare (analizate individual) în care beneficiul clinic al administrării
medicamentului depășește riscul:
a. utilizarea concomitentă a inhibitorilor puternici şi moderaţi ai izoenzimei CYP3A
b. insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei< 30 ml/min)
c. status de performanţă ECOG 2-4
d. persistenţa toxicităţii hematologice cauzate de tratamentul citotoxic anterior (valorile
hemoglobinei, trombocitelor şi neutrofilelor de grad > 1 CTCAE)
VII. Prescriptori: Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea
tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de
familie desemnaţi.
2. Indicatia terapeutica – Neoplasm mamar (face obiectul unui contract cost-volum )
Olaparibum în monoterapie este indicat la pacienți adulți cu neoplasm mamar în stadiul local
avansat sau metastatic, cu mutații germinale ale genei BRCA1/2 și status triplu negativ (HR-
/HER2-) la pacienții tratați anterior cu antraciclină și taxan în context (neo)adjuvant sau
metastatic, cu excepția situației în care pacienții nu aveau indicație pentru aceste tratamente.
Acesta indicație se codifică la prescriere prin codul 124 (conform clasificării internaționale a
maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
I. Criterii de includere:
a. Vârstă peste 18 ani;
b. ECOG 0-2; ECOG 2-4 pentru situațiile particulare în care beneficiul depăşeşte riscul.
c. Neoplasm mamar la pacienții tratați anterior cu antraciclina și taxan în context (neo)adjuvant
sau metastatic, cu excepția situației în care pacienții nu aveau indicație pentru aceste
tratamente.
d. Stadiu local avansat sau metastatic.
e. Status triplu negativ (HR-/HER2-).
f. Mutație germinală a genei BRCA1/2, prezentă.
g. Probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă.
Nota: pot beneficia de olaparib pacienții cu aceasta indicație terapeutica care au primit anterior
olaparib, din surse de finanțare diferite de Programul National de Oncologie si nu au prezentat boala
progresivă la medicamentul respectiv.
II. Criterii de excludere/întrerupere:
a. Persistenţa toxicităţilor de grad ≥ 2 CTCAE induse de administrarea precedentă a terapiei
oncologice (cu excepţia alopeciei sau a altor efecte secundare considerate a nu influenta
calitatea de viață, prognosticul afecțiunii sau răspunsul la tratamentul cu olaparib).
b. Sindrom mielodisplazic sau leucemie mieloidă acută.
c. Efectuarea radioterapiei (cu excepţia celei efectuate în scop paleativ), în ultimele 2 săptămâni
d. Metastaze cerebrale necontrolate terapeutic (simptomatice).
e. Intervenţie chirurgicală majoră în ultimele două săptămâni.
f. Infarct miocardic acut, angină instabilă, aritmii ventriculare necontrolate, în ultimele 3 luni sau
alte afecţiuni cardiace necontrolate.
g. Hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.
h. Sarcină sau alăptare.
III. Durata tratamentului:
Se recomandă ca tratamentul să continue până la progresia bolii de bază sau toxicitate inacceptabilă.
IV. Forma de administrare:
Comprimate filmate de 100 și 150 mg. Doza recomandată de olaparib este 300 mg (două comprimate
de 150 mg) de două ori pe zi, echivalentul unei doze zilnice totale de 600 mg. La nevoie
doza se scade la 250 mg (un comprimat de 150 mg și un comprimat de 100 mg) de două ori pe zi
(echivalent cu o doză zilnică totală de 500 mg) si ulterior la 200 mg (două comprimate de 100 mg) de
două ori pe zi (echivalent cu o doză zilnică totală de 400 mg).
V. Monitorizare:
a. imagistic prin examen CT/RMN.
b. hemoleucograma – lunar.
VI. Situaţii particulare (analizate individual) în care beneficiul clinic al administrării
medicamentului depășește riscul:
a. Utilizarea concomitentă a inhibitorilor puternici şi moderaţi ai izoenzimei CYP3A.
b. Insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min).
c. Status de performanţă ECOG 2-4.
d. Persistenţa toxicităţii hematologice cauzate de tratamentul citotoxic anterior (valorile
hemoglobinei, trombocitelor şi neutrofilelor de grad > 1 CTCAE).
VII. Prescriptori: Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea
tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de
familie desemnaţi.”
C. Indicatia terapeutica – cancer de prostată
Olaparibum este indicat în monoterapie la pacienți adulți cu cancer de prostată rezistent la
castrare în stadiu metastatic și mutație BRCA1/2 (germinală și/sau somatică), care prezintă
progresie după tratamentul anterior care a inclus un agent hormonal nou.
Acesta indicație se codifică la prescriere prin codul 134 (conform clasificării internaționale
a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală)
I. Criterii de includere:
• Vârstă peste 18 ani;
• ECOG 0-2; ECOG peste 2 în situații particulare în care beneficiul depășește riscul.
• cancer de prostată rezistent la castrare care prezintă progresie după tratamentul anterior,
care a inclus un agent hormonal nou
• Stadiu metastatic.
• Mutație BRCA1/2 germinală si/sau somatica prezentă.
• Probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiții de siguranță, in
opinia medicului curant.
Nota: pot beneficia de olaparib pacienții cu aceasta indicație terapeutica care au primit anterior
olaparib, din surse de finanțare diferite de Programul National de Oncologie si nu au prezentat
boala progresivă la medicamentul respectiv.
II. Criterii de excludere/întrerupere:
• Persistenţa toxicităţilor de grad ≥ 2 CTCAE induse de administrarea precedentă a terapiei
oncologice (cu excepţia alopeciei sau a altor efecte secundare considerate a nu influenta
calitatea de viață, prognosticul afecțiunii sau răspunsul la tratamentul cu olaparib).
• Efectuarea radioterapiei (cu excepţia celei efectuate în scop paleativ), în ultimele 2 săptămâni*
• Metastaze cerebrale necontrolate terapeutic (simptomatice).
• Intervenţie chirurgicală majoră în ultimele două săptămâni*.
• Infarct miocardic acut, angină instabilă, aritmii ventriculare necontrolate, în ultimele 3 luni
sau alte afecţiuni cardiace necontrolate.*
• Hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.
* Medicamentul poate fi inițiata in condiții de siguranță după aceste intervale
III. Durata tratamentului:
Se recomandă ca tratamentul să continue până la progresia bolii de bază sau toxicitate
inacceptabilă.
IV. Forma de administrare:
Comprimate filmate de 100 și 150 mg. Doza recomandată de olaparib este 300 mg (două
comprimate de 150 mg) de două ori pe zi, echivalentul unei doze zilnice totale de 600 mg. La
nevoie doza se scade la 250 mg (un comprimat de 150 mg și un comprimat de 100 mg) de două ori pe zi
(echivalent cu o doză zilnică totală de 500 mg) si ulterior la 200 mg (două comprimate de 100
mg) de două ori pe zi (echivalent cu o doză zilnică totală de 400 mg).
V. Monitorizare:
• imagistic prin examen CT/RMN, la intervale stabilite de către medicul curant.
• hemoleucograma si alte analize considerate a fi oportune de către medicul curant– lunar.
VI. Situații particulare (analizate individual) în care beneficiul clinic al administrării
medicamentului depășește riscul:
• Utilizarea concomitentă a inhibitorilor puternici şi moderați ai izoenzimei CYP3A.
• Insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min).
• Status de performanță mai mare decât ECOG 2.
• Persistența toxicităţii hematologice cauzate de tratamentul citotoxic anterior (valorile
hemoglobinei, trombocitelor şi neutrofilelor de grad > 1 CTCAE).
VII. Prescriptori: Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală.
Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de
către medicii de familie desemnaţi.”

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: