Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

J02AC05 – DCI ISAVUCONAZOLUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

J02AC05 – DCI ISAVUCONAZOLUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/j02ac05-dci-isavuconazolum/

Isavuconazolul este un triazol de a doua generație cu activitate împotriva unui spectru larg
de ciuperci importante din punct de vedere clinic. Precursorul său solubil în apă, sulfatul de
isavuconazoniu, disponibil pentru administrare intravenoasa și orala, este aprobat în SUA și UE
pentru tratamentul adulților cu aspergiloză invazivă și mucormicoză.
INDICAȚIA TERAPEUTICĂ
Pacienții adulti diagnosticați cu aspergiloză invazivă sau mucormicoză in conditii particulare
CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENT
Pacienti adulti cu aspergiloza invaziva sau mucormicoza dovedita micologic si care
indeplinesc minim una din conditiile de mai jos:
– pacienti cu aspergiloză invazivă sau – mucormicoză pentru care tratamentul cu
amfotericina B si Voriconazol este contraindicat
– pacienti cu aspergiloză invazivă sau – mucormicoză care nu pot tolera opțiunile
terapeutice actuale din cauza toxicității crescute, sau datorita interactiunii cu alte
medicmente pe care acesti pacienti la iau
– pacienti cu aspergiloză invazivă sau – mucormicoză la care terapia cu Amfotericina B sau
Voriconazol a dus la esec terapeutic bine documentat.
Aspergiloza invaziva la:
– pacienți imunocompromiși
– pacienții cu transplant alogenic de celule stem hematopoietice
– pacienții cu hemopatie malignă
CRITERII DE EXCLUDERE
Pacienti la care datele clinice, si biologice, microbiologice, imagistice si histopatologice nu sustin
forma invaziva de aspergiloza
Pacienti cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii urmatori:
– Manitol (E421)
– Acid sulfuric
Pacienţi cu sindrom de QT scurt congenital
Administrare concomitentă cu ketoconazol.
Administrare concomitentă cu o doză ridicată de ritonavir (>200 mg la fiecare 12 ore).
Administrare concomitentă cu inductori puternici ai CYP3A4/5 precum rifampicină, rifabutină,
carbamazepină, barbiturice cu durată lungă de acţiune (de exemplu fenobarbital), fenitoină şi
sunătoare sau cu inductori moderaţi ai CYP3A4/5 precum efavirenz, nafcilină şi etravirină.
EVALUAREA PRETERAPEUTICĂ
Una dintre formele clinice de aspergiloza diagnosticate prin examinarile de mai jos la:
– pacienți imunocompromiși
– paciențiicu transplant alogenic de celule stem hematopoietice
– pacienții cu hemopatie malignă
Radiografia toracică ce evidențiază opacități pneumonice cu tendinţă la abcedare, infiltrate
alveolare, din ce în ce mai difuze.
CT torace ce descrie o cavitate ce conține în interior o masă cu “semnul lunei” sau semnul Monad
si la examinarea CT in dinamica, deplasarea micetomului, care „cade” în interiorul cavității la
schimbarea poziției pacientului din decubit dorsal in decubit anterior.
Lavajul bronhoalveolar, puncția- biopsie cu ac fin sau toracoscopia cu biopsie sunt procedurile
standard pentru diagnosticarea aspergilozei pulmonare invazive prin examinare microscopică
directă și însămânțare de culturi ce vor fi pozitive pentru A. fumigatus.
Examenul ORL ce decelează infecție a canalului auditiv cu secreții verzi, zone hiperemice cu
eventuale sângerări si la examenul micologic se evidenteaza aspergilus.
Examenul oftalmologic cu biopsia corpului vitros și culturi Gram și Giemsa pozitive. Este
confirmat de apariția septurilor, hife dihotomizate la analiza lichidului vitreos.
Test PCR pozitiv.
Test imunoenzimatic de depistare a antigenului galactomannan pozitiv
DOZA DE ADMINISTRARE
Tratamentul se poate administra prin perfuzie intravenoasa (PEV) sau oral, dozele putand fi
utilizate alternativ.
Doza de încărcare recomandată este de un flacon după reconstituire şi diluare (echivalent la
isavuconazol 200 mg) la fiecare 8 ore, în primele 48 de ore (în total 6 administrări), administrat
prin PEV într-un interval de timp de minimum 1 oră sau administrare orala 200 mg la 8 ore, in
primele 48 de ore.
Doza de întreţinere recomandată este de 200 mg isavuconazol o dată pe zi, administrat fie sub
forma de PEV fie oral, cu începere de la 12 până la 24 de ore după ultima doză de încărcare.
Durata tratamentului trebuie stabilită pe baza răspunsului clinic.
În cazul unui tratament de lungă durată peste 6 luni trebuie evaluat cu atenţie raportul
beneficiu/risc
Datorită biodisponibilităţii orale ridicate (98%) trecerea de la administrarea intravenoasă la cea
orală, respectiv de la administrarea orala la cea intravenoasa este adecvată în cazul în care aceasta
are indicaţii clinice.
Mod de administrare la grupe speciale de pacienți
– Vârstnici (≥ 65 ani) Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici. Cu toate
acestea, experienţa clinică la pacienţii vârstnici este limitată.
– Copii și adolescenți Siguranţa şi eficacitatea Isavuconazolla copii cu vârsta sub 18 ani nu
a fost încă stabilită. Nu sunt disponibile date.
– Insuficienţă renală Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală,
inclusiv cei cu boală renală stadiu terminal.
– Insuficienţă hepatică Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică
ușoară sau moderată (clasele ChildPugh A şi B). Isavuconazolnu a fost studiat la pacienţi
cu insuficienţă hepatică severă (clasa Child-Pugh C). Utilizarea la aceşti pacienţi nu este
recomandată, cu excepţia cazului în care se consideră că beneficiul potenţial depăşeşte
riscurile.
MONITORIZAREA RĂSPUNSULUI LA TRATAMENT ȘI A TOXICITĂȚII:
Diminuarea pana la disparitia leziunilor descrise mai sus
Monitorizarea urmatoarelor tulburari:
– Tulburări hematologice şi limfatice : Neutropenie; Trombocitopenie; Pancitopenie;
Leucopenie; Anemie
– Tulburări ale sistemului imunitar- Hipersensibilitate
– Tulburări metabolice şi de nutriţie- Hipokaliemie; Hipomagneziemie; Hipoglicemie;
Hipoalbuminemie; Malnutriţie
– Tulburări psihice – Delir – Depresie; Insomnie
– Tulburări ale sistemului nervos -Cefalee; Somnolenţă; Convulsii; Sincopă; Ameţeală ;
Parestezii; Encefalopatie; Presincopă; Neuropatie periferică; Disgeuzie; Tulburări acustice
şi vestibulare Vertij
– Tulburări cardiovasculare – Fibrilaţie atrială; Tahicardie; Bradicardie; Palpitaţii Flutter
atrial; QT scurtat pe electrocardiogramă; Tahicardie supraventriculară; Extrasistole
ventriculare; Extrasistole supraventriculare Tulburări vasculare Tromboflebită; Colaps
circulator; Hipotensiune arterială
– Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Dispnee; Insuficienţă respiratorie acută
Bronhospasm; Tahipnee; Hemoptizie;
– Tulburări gastro-intestinale – Diaree; Greaţă; Durere abdominală Dispepsie; Constipaţie;
Distensie abdominală
– Tulburări hepatobiliare -Valori ridicate ale testelor hepatice Hepatomegalie; Hepatită
– Valorile crescute ale testelor hepatice includ cazurile de valori crescute ale alanin
aminotransferazei, valori crescute ale aspartat aminotransferazei, valori crescute ale
fosfatazei alcaline din sânge, valori crescute ale bilirubinei din sânge, valori crescute ale
lactat dehidrogenazei din sânge, valori crescute ale gama-glutamiltransferazei
– Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Erupţie cutanată tranzitorie; Prurit; Peteşii;
Alopecie;
– Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv – Durere lombară
– Tulburări renale şi ale căilor urinare-Insuficienţă renală;
PRESCRIPTORI
Tratamentul se initiaza de catre medicii oncologi, hematologi, medicii specialisti din centrele
acreditate pentru activitatea de transplant şi nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii, alti
medici din specialitati clinice conform competentelor si poate fi continuat, pentru administrarea
orala in ambulatoriu de medici din specialitatile clinice, conform competentelor sau de catre
medicul de familie in baza scrisorii medicale, in dozele si pe durata indicate in aceasta.

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: