Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01BC07 – DCI AZACITIDINUMUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01BC07 – DCI AZACITIDINUMUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01bc07-dci-azacitidinum/

I. Indicaţie:
– leucemie acută mieloidă (LAM)
– leucemie mielomonocitară cronică (LMMC)
– sindroame mielodisplazice cu risc intermediar-2 şi mare

II. Criterii de includere:
1. Tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili pentru transplantul de celule stem
hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20 – 30% blaşti şi linii multiple de
displazie, conform clasificării OMS.
2. Tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili pentru transplantul de celule stem
hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu > 30% blaşti medulari conform
clasificării OMS.
3. Tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 10 –
19% blaşti medulari, fără boală mieloproliferativă şi neeligibili pentru transplantul de
celule stem hematopoietice.
4. Tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili pentru transplantul de celule stem
hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice cu risc intermediar-2 şi mare, conform
sistemului internaţional de punctaj referitor la prognostic (IPSS clasic, Greenberg
1997/98)

III. Criterii de excludere de la tratament:
– sarcină, alăptare,
– tumori maligne hepatice,
– hipersensibilitate la produs.

IV. Tratament:

A. Dozare şi mod de administrare:
Azacitidina a fost demonstrat că obţine răspunsuri terapeutice hematologice, prelungeşte timpul
până la transformarea în LAM (unde este cazul) şi creşte calitatea vieţii.

Doza iniţială recomandată pentru primul ciclu de tratament, pentru toţi pacienţii, indiferent de
valorile iniţiale ale parametrilor hematologici de laborator, este de 75 mg/m2 de suprafaţă
corporală, injectată subcutanat, zilnic, timp de 7 zile, urmată de o perioadă de pauză de 21 zile
(ciclu de tratament de 28 zile).
Pacienţilor trebuie să li se administreze antiemetice ca premedicaţie împotriva greţurilor şi a
vărsăturilor.

B. Durata tratamentului:
Se recomandă ca pacienţilor să li se administreze cel puţin 6 cicluri. Întrucât răspunsul se poate
instala lent, o evaluare a răspunsului sau eşecului mai devreme de trei luni nu e recomandată.
Tratamentul trebuie continuat atât timp cât pacientul beneficiază de pe urma tratamentului sau
până la progresia bolii.

C. Monitorizarea tratamentului:
a. Înaintea iniţierii tratamentului şi înaintea fiecărui ciclu terapeutic trebuie investigate:
– hemoleucograma completă trebuie efectuată înaintea iniţierii tratamentului şi ori de câte
ori este necesar pentru monitorizarea răspunsului şi toxicităţii, dar cel puţin înaintea
fiecărui ciclu terapeutic deoarece tratamentul cu azacitidină este asociat cu citopenii, mai
ales pe perioada primelor două cicluri.
– evaluarea cardiopulmonară înainte de tratament şi pe durata tratamentului este necesară
la pacienţii cu antecedente cunoscute de boală cardiovasculară sau pulmonară.
– funcţia hepatică
– funcţia renală
– semnele şi simptomele de hemoragie (gastrointestinală şi intracraniană) trebuie
monitorizate la pacienţi, în special la cei cu trombocitopenie preexistentă sau asociată
tratamentului.
b. Investigaţii pe parcursul tratamentului
– hematologie – sânge periferic
– hemograma la 2 – 3 zile (sau la indicaţie)
– tablou sanguin – la sfârşitul perioadei de aplazie (L > 1000), sau la indicaţie
– hematologie – măduvă osoasă
– aspirat medular – la sfârşitul perioadei de aplazie, în caz de hemogramă normală, tablou
sanguin normal (fără blaşti) pentru evaluarea răspunsului
– biochimie
– uzuale, LDH, acid uric – o dată pe săptămână sau mai des, la indicaţie
– ionogramă – o dată pe săptămână sau mai des, la indicaţie
– procalcitonină în caz de febră cu culturi negative
– hemostază – la indicaţie
– imagistică – Rx, Eco, CT, RMN – la indicaţie
– bacteriologie
– hemoculturi – ascensiune febrilă > 37,8º C (temperatură periferică corespunzând unei
temperaturi centrale de 38,3º C), repetat dacă persistă febra > 72 ore sub tratament
antibiotic
– exudat faringian, examen spută, coproculturi, etc. la indicaţie
– cultură cateter – recomandată ca sistematică la suprimarea cateterului
– test Galactomannan în caz de suspiciune de aspergiloză
c. La sfârşitul tratamentului de inducţie
– hematologie: hemogramă, citologie periferică, medulograma, uneori imunofenotipare
– citogenetică – cariotipul poate fi util în cazul în care criteriile periferice şi medulare de
remisiune completă sunt îndeplinite, în cazul în care au fost documentate modificări
citogenetice anterior începerii tratamentului
– biologie moleculară – în caz că există un marker iniţial cuantificabil – de exemplu BCRABL, care să permită evaluarea bolii reziduale.
d. La sfârşitul tratamentului
– hematologie: hemogramă, citologie, imunologie, medulogramă
– citogenetică – cariotip – în cazul în care au fost documentate modificări citogenetice
anterior începerii tratamentului
– biologie moleculară – dacă există un marker iniţial (cuantificabil sau necuantificabil). În
cazul anomaliilor cuantificabile (de exemplu BCR-ABL, se poate face determinare şi pe
parcursul tratamentului (la 3 luni)

D. Criterii de evaluare a eficacităţii terapeutice
Răspunsul la terapie este monitorizat prin examinarea clinică, hemograme şi medulograme
repetate.
În timpul aplaziei post chimioterapie de inducţie, efectuarea unui aspirat medular este utilă pentru
a monitoriza răspunsul medular timpuriu sau persistenţa celulelor blastice.
Parametrii de evaluare a remisiunii complete ce trebuie monitorizaţi sunt cei standard pentru
leucemii acute (hematopoieza normală, blaşti sub 5% în măduvă, fără corpi Auer, absenţa
imunofenotipului de celulă stem leucemică, eventual a modificărilor citogenetice sau/şi
moleculare, unde este cazul).

E. Criterii de întrerupere a tratamentului
S-au raportat cazuri de fasciită necrozantă, inclusiv letale, la pacienţii trataţi cu azacitidina. La
pacienţii care dezvoltă fasciită necrozantă, tratamentul cu azacitidina trebuie întrerupt şi trebuie
iniţiat în cel mai scurt timp tratamentul adecvat.
La pacienţii cărora li s-a administrat azacitidină s-au raportat reacţii grave de hipersensibilitate. În
cazul reacţiilor de tip anafilactic, tratamentul cu azacitidină trebuie întrerupt imediat şi se va
iniţia un tratament simptomatic adecvat.

F. Prescriptori
Medici specialişti hematologi (sau, după caz, specialişti de oncologie medicală, dacă în judeţ nu
există hematologi).

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: