Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A014E – DCI AGALSIDASUM BETA

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A014E – DCI AGALSIDASUM BETA

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/protocol-a014e-dci-agalsidasum-beta/

I. Criterii de eligibilitate pentru includerea în tratamentul de substituţie enzimatică

1. Principalele manifestări din boala Fabry sunt:
– Renale: proteinurie, disfuncţii tubulare, insuficienţă renală cronică până la stadiul de uremie (decadele 4 – 5);
– Cardiace: cardiomiopatie hipertrofică, aritmii, angor, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă;
– Neurologice: acroparestezii, hipo sau anhidroză, intoleranţă la frig/căldură, accidente vasculare cerebrale ischemice;
– Gastrointestinale: crize dureroase abdominale, diaree, greţuri, vomă, saţietate precoce;
– ORL: hipoacuzie neurosenzorială progresivă, surditate unilaterală brusc instalată, acufene, vertij
– Pulmonare: tuse, disfuncţie ventilatorie obstructivă;
– Cutanate: angiokeratoame;
– Oculare: opacităţi corneene (cornea verticillata), cristalininene, modificări vasculare retininene;
– Osoase: osteopenie, osteoporoză.

2. Criterii de confirmare a diagnosticului de boală Fabry:
– subiecţi de sex masculin: nivel scăzut al activităţii α-galactozidazei A în plasmă şi leucocite.
– subiecţi de sex feminin: nivel scăzut al activităţii α-galactozidazei A în plasmă şi leucocite şi/sau mutaţie la nivelul genei GLA
ce codifică α-galactozidaza A.
Sunt eligibili pentru includerea în tratamentul de substituţie enzimatică pacienţii cu diagnostic cert de boală Fabry.

3. Indicaţiile terapiei de substituţie enzimatică în boala Fabry (anexa 1):
– bărbaţi (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry;
– băieţi: în prezenţa de manifestări semnificative*) sau la asimptomatici, după vârsta de 10 – 13 ani;
– subiecţi de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezenţa de manifestări semnificative*) sau dacă
este documentată progresia afectărilor de organ.
_____________
*) manifestări semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convenţional, proteinurie persistentă peste 300 mg/24 ore,
filtrare glomerulară scăzută sub 80 ml/min/1,73 mp, afectare cardiacă semnificativă clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în
antecedente, sau modificări ischemice cerebrale la RMN.

4. Obiectivele terapiei de substituţie enzimatică: ameliorarea simptomatologiei şi prevenirea complicaţiilor tardive ale bolii
Fabry (anexa 1, anexa 2).
II. Stabilirea schemei de tratament prin substituţie enzimatică la pacienţii cu BOALĂ FABRY

Tratamentul se face cu medicamentul agalsidasum beta care se administrează în perfuzie intravenoasă lentă la fiecare 2 săptămâni (2
administrări pe lună), în doză de 1 mg/Kg corp; rata de administrare la primele perfuzii nu trebuie să depăşească 15 mg agalsidasum
beta/oră.
Durata tratamentului de substituţie enzimatică este indefinită, în principiu, pe tot parcursul vieţii.
Pacienții care au fost tratați cu terapia de înlocuire cu enzima Agalsidaza alfa (utilizând doza de 0,2 mg/kg o dată la două săptămâni)
pentru boala Fabry pot fi mutați pe tratamentul cu Agalsidaza beta, dacă opțiunea medicului pentru această decizie terapeutică este
motivată de lipsa de răspuns la tratamentul cu Agalsidasum alfa conform criteriilor din protocolul pentru acest medicament.
Pacienții care prezinta o mutatie sensibilă (’’amenable mutation”) si care au fost tratați cu saperon farmacologic, Migalastat, pentru
boala Fabry pot fi mutați pe tratamentul cu Agalsidaza alfa (utilizând doza de 0,2 mg/kg o dată la două săptămâni) sau Agalsidaza beta,
dacă opțiunea medicului pentru această decizie terapeutică este motivată de lipsa de răspuns la tratamentul cu Migalastat conform
criteriilor din protocolul pentru acest medicament.
Pacienții care prezinta o mutatie sensibilă (’’amenable mutation”) si care au fost tratați cu Agalsidaza alfa (utilizând doza de 0,2 mg/kg
o dată la două săptămâni) sau Agalsidaza beta saperon farmacologic pot fi mutați pe tratamentul cu Migalastat, pentru boala Fabry,
dacă opțiunea medicului pentru această decizie terapeutică este motivată de lipsa de răspuns la tratamentul cu Agalsidaza alfa sau
Agalsidaza beta conform criteriilor din protocoalele pentru aceste medicamente sau este motivată de preferinta medicului sau
pacientului pentru terapie orala.
III. Criterii de excludere din tratamentul de substituţie enzimatică (anexa 1, anexa 2)
1. Lipsa de complianţă la tratament sau la evaluarea periodică
2. Reacţii adverse severe la medicament
IV. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALA FABRY LA
INIŢIEREA ŞI PE PARCURSUL TERAPIEI DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

Notă
*) Evaluare necesară la modificare schemei terapeutice sau la apariţia unor complicaţii/evenimente renale, cardiovasculare
sau cerebrovasculare.
V. Evaluarea şi monitorizarea pacienţilor cu BOALĂ FABRY ce nu beneficiază de tratament de substituţie enzimatică se face
conform criteriilor şi mijloacelor expuse la punctul IV, dar cu periodicitate anuală.
VI. Măsuri terapeutice adjuvante şi preventive pentru cele mai importante manifestări ale BOLII FABRY

VII. PRESCRIPTORI
Medicii din specialităţile nefrologie, cardiologie, genetică medicală, pediatrie, neurologie.
Anexa Nr. 1
REFERAT DE JUSTIFICARE
În atenţia Comisiei Naţionale pentru aprobarea tratamentului în boala Fabry
– BOALA FABRY –
FO nr. Aflat în evidenţă din …..
Număr dosar/
Pacient
Nume ………………………………………… Prenume ……………………………………..
Data naşterii ………………………………… CNP ………………………..
Adresa …………………………………………………………..
Telefon …………………..
Casa de Asigurări de Sănătate …………………………………………
Medic curant
Nume ……………………………….. Prenume ………………………………….. CNP ………………………………
Parafa şi semnătura ……………….
Specialitatea ………………………..
Unitatea sanitară …………………..
1. Solicitare:
Iniţială: Da Nu
În continuare: Da Nu
Doza de agalzidază beta recomandată ……………………..
2. Date clinice
Talia …………….. (cm)
Greutatea …………. (Kg)
Data debutului clinic ……………..
Data confirmării diagnosticului …….
Metoda de diagnostic utilizată:
– determinarea activităţii alfa-galactozidazei plasmatice şi leucocitare – valori …………./(valori de referinţă ale
laboratorului ………..)
Se anexează în copie buletinul de analiză)
– Analiza ADN: mutaţia identificată …………..
Se anexează în copie buletinul de analiză)
3. Evaluarea renală
Data …………………..
Creatinina serică ……….
Uree serică …………….
Proteinurie …………….
Creatininurie …………..
Clearance creatininic ……
Dializă Da Nu
Transplant renal Da Nu
4. Evaluarea cardiovasculară
Data …………………..
Tensiunea arterială ……..
Cardiomiopatie hipertrofică Da Nu
Aritmii Da Nu
Angor Da Nu
Infarct miocardic Da Nu
Insuficienţă cardiacă congestivă Da Nu
Electrocardiogramă Da Nu
Ecocardiografie Da Nu
Investigaţii/intervenţii cardiace semnificative Da Nu
5. Evaluarea neurologică
Data …………………..
Perspiraţie (normală, hipohidroză, anhidroză) ……….
Toleranţa la căldură/frig ………….
Durere cronică/acută ………………
Tratament antialgic ……………….
Depresie Da Nu
Accident vascular cerebral Da Nu
Atac ischemic cerebral tranzitor Da Nu
Examinare imagistică cerebrală Da Nu
6. Evaluare ORL
Data …………………..
Hipoacuzie/Surditate Da Nu
Acufene Da Nu
Vertij Da Nu
Audiograma Da Nu
7. Evaluare gastroenterologică
Data …………………..
Dureri abdominale Da Nu
Diaree Da Nu
8. Evaluare dermatologică
Data …………………..
Angiokeratoame (prezenţă, evoluţie)
9. Evaluare respiratorie
Data …………………..
Tuse Da Nu
Sindrom de obstrucţie bronşică Da Nu
Spirometrie Da Nu
10. Evaluare oftalmologiei
Data …………………..
Acuitate vizuală Da Nu
Oftalmoscopie Da Nu
Ex. biomicroscopic Da Nu
11. Durere/calitatea vieţii (chestionare)
Data completării ………………
Chestionar “Inventar sumar al durerii”
Chestionar de sănătate mos-36 (SF-36)
Chestionar PedsQL (copii)
12. Efecte adverse ale terapiei cu agalzidază beta (până la data actualei evaluări) …………………….
13. Alte afecţiuni (în afară de boala Fabry) ……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Scurtă prezentare de către medicul curant a aspectelor esenţiale privind istoricul şi evoluţia bolii la pacientul
respectiv
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Tratamentul recomandat în boala Fabry:
Agalzidază beta
Doza recomandată: 1 mg/kg corp, la fiecare 2 săptămâni
Perioada de tratament recomandată: 26 săptămâni
Nr. total de flacoane AGALZIDAZA BETA a 35 mg …………… pentru perioada recomandată.
16. Alte observaţii referitoare la tratament
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Semnătura şi parafa medicului curant

Anexa Nr. 2
CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT
Subsemnatul ……………………………………………………………………….., CNP ………………………….., domiciliat în
………………………………………………………………………………………………………………, telefon ……………………….. suferind de boala Fabry cu
care am fost diagnosticat din data de …………………………………………………………, am fost pe deplin informat în legătură cu manifestările
şi complicaţiile posibile ale bolii.
Am fost pe deplin informat asupra beneficiilor tratamentului cu agalzidază beta privind ameliorarea simptomelor actuale şi
prevenirea complicaţiilor ulterioare.
De asemenea, am fost informat în legătură cu necesitatea administrării în perfuzie a tratamentului cu agalzidază beta tot la două
săptămâni pe termen nelimitat, precum şi în legătură cu riscurile acestui tratament.
Mă angajez să respect cu stricteţe toate prescripţiile medicale legate de tratamentul cu agalzidază beta şi măsurile adjuvante şi
profilactice.
Mă angajez să respect cu stricteţe recomandările privind evaluările medicale periodice necesare pe tot parcursul administrării
tratamentului cu agalzidază beta.
Sunt de acord să mi se aplice tratamentul cu agalzidază beta, precum şi cu condiţionările aferente menţionate mai sus.
Nume prenume pacient, Semnătura,
Nume prenume medic curant, Semnătura,
Data ……………………………………………

 

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: