Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XE14 – DCI BOSUTINIBUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XE14 – DCI BOSUTINIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe14-dci-bosutinibum/

I. Indicaţie:
Leucemie mieloidă cronică (LMC) cu cromozom Philadelphia şi/sau BCR-ABL pozitiv

II. Criterii de includere:
– pacienţi adulţi cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia şi/sau BCR-ABL
pozitiv în fază cronică, fază accelerată sau fază blastică, trataţi anterior cu unul sau mai
mulţi inhibitori de tirozinkinază şi la care administrarea de imatinib, nilotinib şi dasatinib
nu este considerată o opţiune terapeutică adecvată.

III. Criterii de excludere de la tratament:
– Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
– Insuficienţă hepatică

IV. Tratament:
Doze:
– doza uzuală este de 500 mg/zi, în administrare continuă.
– tratamentul se continuă în mod cronic, până la o eventuală apariţie a eşecului terapeutic.

Ajustări sau modificări ale dozei:
• Manifestări toxice hematologice (neutropenie. trombocitopenie) – reduceri de doză
recomandate:
– dacă numărul absolut de neutrofile este < 1000/mmc şi/sau trombocite sub 50.000/mmc:
se opreşte bosutinibul până la creşterea neutrofilelor peste 1000/mmc şi a trombocitelor
peste 50.000/mmc.
– se reia tratamentul la aceeaşi doză dacă corecţia acestor parametri s-a realizat într-un
interval mai mic de 2 săptămâni. Dacă aceste valori rămân scăzute la mai mult de două
săptămâni, se reia bosutinib în doză redusă cu 100 mg/zi, iar dacă citopeniile recidivează,
se scade cu încă 100 mg doza de bosutinib după refacere, la reluarea tratamentului,
– dozele sub 300 mg nu au fost evaluate.
• Manifestări toxice de cauză nehematologică:
– În cazul apariţiei unei toxicităţi non-hematologice semnificativă din punct de vedere
clinic, de intensitate moderată sau severă, tratamentul cu bosutinib trebuie întrerupt şi
acesta poate fi reluat cu doza de 400 mg o dată pe zi, imediat după dispariţia toxicităţii.
Reescaladarea ulterioară la 500 mg/zi este posibilă dacă este adecvat din punct de vedere
clinic.
– Toxicitate hepatică;
– dacă transaminazele cresc la peste 5 x limita superioară a normalului, tratamentul se
întrerupe până la scăderea acestora sub 2.5 x şi poate fi reluat apoi la 400 mg.
– dacă scăderea transaminazelor sub valoarea 2.5 x durează peste 4 săptămâni, este de luat
în considerare oprirea tratamentului cu bosutinib.
– de asemenea, dacă apar creşteri ale transaminazelor ≥ 3 x faţă de limita superioară a
normalului concomitent cu o hiperbilirubinemie > 2 x limita superioară a normalului, iar
fosfataza alcalină este sub 2 x limita superioară a normalului, tratamentul cu bosutinib
trebuie întrerupt.
– Diaree severă (grad 3-4 conform Criteriilor de terminologie comună pentru reacţiile
adverse ale Institutului Naţional de Cancer (NCI CTCAE)): întrerupere şi reluare la doza
de 400 mg după scăderea toxicităţii la un grad ≤ 1.
• insuficienţă renală moderată (valoarea CrCL între 30 şi 50 ml/min, calculată pe baza
formulei Cockroft-Gault), doza recomandată de bosutinib este de 400 mg zilnic
• insuficienţă renală severă (valoarea CrCL < 30 ml/min, calculată pe baza formulei
Cockroft-Gault), doza recomandată de bosutinib este de 300 mg zilnic

Monitorizarea tratamentului:
– definirea răspunsului la tratament şi monitorizarea se face conform recomandărilor ELN
(European Leukemia Net) curente (www.leukemiaQSLQrg).
– monitorizare hepatică şi renală;
– risc de reactivare a hepatitei VHB+; testare pentru infecţie VHB înaintea începerii
tratamentului; monitorizare atentă a purtătorilor de VHB pentru depistarea de semne şi
simptome ale infecţiei active cu VHB, pe toată durata tratamentului şi apoi timp de mai
multe luni după încheierea acestuia
– precauţie la pacienţii cu tulburări cardiace relevante; monitorizare atentă pentru
evidenţierea unui efect asupra intervalului QTc; efectuarea unei ECG iniţiale înainte de
începerea tratamentului cu bosutinib precum şi ulterior, periodic, pe parcursul terapiei.
– Hipokaliemia şi hipomagneziemia trebuiesc corectate înainte de administrarea bosutinib şi
trebuiesc monitorizate periodic pe parcursul terapiei.
– Patologia gastrointestinal preexistenta poate interfera cu administrarea de bosutinib.

Criterii de întrerupere a tratamentului:
1. Intoleranţa la tratament
2. Eşec terapeutic definit conform recomandărilor ELN (European Leukemia Net) curente
(www.leukemia-net.org).

V. Prescriptori:
– iniţierea se face de către medicii din specialităţile hematologie (sau oncologie medicală,
după caz)
– continuarea tratamentului se face de către medicul hematolog sau oncolog, după caz sau
pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.

 

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: