L01XC08 – DCI : PANITUMUMABUM

02/02/2017

L01XC08 – DCI : PANITUMUMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc08-dci-panitumumabum/

I. Definiţia afecţiunii – Neoplasm colorectal

    Panitumumab este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezintă gena RAS de tip sălbatic (non mutantă): 

 1. în cadrul tratamentului de primă linie în asociere cu FOLFOX sau FOLFIRI
 2. în cadrul tratamentului de linia a doua în asociere cu FOLFIRI la pacienţii la care s- a administrat în cadrul tratamentului de primă linie chimioterapie pe baza de fluoropirimidine (excluzând irinotecan si inhibitori EGFR).
 3. ca monoterapie, după eşecul schemelor de tratament chimioterapic conţinând fluoropirimidină, oxaliplatină şi irinotecan.

II. Criterii de includere:

 1. diagnostic histopatologic sau citologic de adenocarcinom la nivelul colonului sau/şi rectului
 2. stadiul metastatic, conform clasificării TNM
 3. prezenţa genei RAS (KRAS şi NRAS) de tip sălbatic (non mutantă)
 4. vârstă > 18 ani
 5. Probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă: 

      numărul absolut de neutrofile ≥ 1,5 x 109/L; 

      numărul de trombocite ≥ 100 x 109/L; 

      aspartat aminotransferază (AST) ≤ 3 x limita superioară a valorilor normale (iar în cazul prezenţei metastazelor hepatice, AST5 ≤ 5 x limita superioară a valorilor normale); 

      alanin-aminotransferază (ALT) ≤ 3 x limita superioară a valorilor normale (iar în cazul prezenţei metastazelor hepatice, ALT ≤ 5 x limita superioară a valorilor normale); 

      bilirubina totală ≤ 1,5 x limita superioară a valorilor normale; 

      clearance creatinină > 50 ml/min.; 

      magneziu, calciu, potasiu seric: valori controlabile prin tratament specific pentru a fi inclus în tratament. 

III. Criterii de excludere: 

 1. hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi
 2. pacienţi cu neoplasm colorectal metastatic şi gena RAS mutantă sau la care status-ul genei RAS este necunoscut
 3. pneumonită interstiţială
 4. fibroză pulmonară
 5. metastaze la nivelul sistemului nervos central necontrolate terapeutic
 6. administrarea precedentă a chimioterapiei sau terapiei sistemice pentru stadiul metastatic de cancer colorectal, cu excepţia pacienţilor care au primit chimioterapie (adjuvanta, neoadjuvanta sau radiosensibiliare) pe bază de fluoropirimidine în urmă cu mai putin de 6 luni:
 7. radioterapie administrată în urmă cu 14 zile
 8. persistenţa toxicităţilor determinate de administrarea radioterapiei
 9. hipersensibilitate la medicaţia ce conţine platină sau la 5 fluorouracil, sau la leucovorină
 10. infecţie prezentă ce necesită tratament sistemic sau orice infecţie necontrolată în urmă cu 14 zile
 11. boli cardiovasculare semnificative (infarct miocardic, angină instabilă, insuficienţă cardiacă congestivă, aritmie cardiacă severă, necontrolată) în urmă cu 1 an
 12. boală inflamatorie intestinală activă, sau alte afecţiuni intestinale care determină diaree cronică (diaree de grad >2 conform CTCAE versiunea 3)
 13. tratamentul unei infecţii sistemice, în ultimele 14 zile
 14. afecţiuni care cresc riscul de toxicitate (de exemplu deficienţa de dihidropirimidine, ascită semnificativă, pleurezie semnificativă, sindromul Gilbert)
 15. neuropatie periferică senzorială cu afectare funcţională de grad>3 conform CTCAE versiunea 3, indiferent de cauză
 16. intervenţie chirurgicală majoră (ce necesită anestezie) în ultima lună, sau intervenţie chirurgicală minoră în ultimele 14 zile
 17. persistenţa toxicităţii post intervenţie chirurgicală
 18. sarcină/alăptare.

    Atenţionări: 

 • Înainte de iniţierea tratamentului cu panitumumab este necesară demonstrarea existenţei statusului RAS (KRAS şi NRAS) de tip sălbatic. Status-ul mutaţional trebuie determinat de către un laborator cu experienţă care foloseşte o metodă de testare a mutaţiilor KRAS (exoni 2,3 şi 4) şi NRAS (exoni 2,3 şi 4) validată.
 • Panitumuamb nu trebuie administrat intravenos prin injectare rapidă sau în bolus.
 • La pacienţii trataţi cu panitumumab au fost observate complicaţii infecţioase care pot pune viaţa în pericol şi complicaţii infecţioase letale incluzând fasceită necrozantă şi sepsis; după punerea pe piaţă, au fost raportate cazuri rare de sindrom Stevens-Johnson şi necroliză epidermică toxică la pacienţii trataţi cu panitumumab.
 • Înaintea iniţierii tratamentului cu panitumumab, pacienţii trebuie testaţi pentru depistarea hipomagnezemiei si hipokaliemiei.
 • Au fost raportate reacţii de hipersensibilitate care au apărut la mai mult de 24 ore după perfuzie, incluzând un caz de angioedem cu evoluţie letală care a apărut la mai mult de 24 ore după perfuzare. Pacienţii trebuie să fie atenţionaţi despre posibilitatea de apariţie a unei reacţii adverse cu debut întârziat şi trebuie instruiţi să contacteze medicul dacă apar simptome ale unei reacţii de hipersensibilitate.
 • La pacienţii care prezintă diaree severă şi deshidratare a fost observată insuficienţa renală acută. Pacienţii care au diaree severă trebuie instruiţi să se adreseze imediat unui profesionist din domeniul sănătăţii.
 • Panitumumab trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu antecedente de cheratită, cheratită ulcerativă sau xeroftalmie severă.
 • La femeile cu potenţial fertil, trebuie luate măsuri contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu panitumumab şi pentru încă 2 luni de la administrarea ultimei doze; dacă panitumumab este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament, trebuie atenţionată asupra riscului potenţial de pierdere a sarcinii sau riscului potenţial asupra fătului.

IV. Tratament

    Doza recomandată şi mod de administrare: Doza recomandată de panitumumab este de 6 mg/kg administrată o dată la fiecare două săptămâni. Combinaţia acceptată a aduce economii bugetare conform raportului de evaluare a tehnologiilor medicale este cea dintre concentraţia de 100 mg şi cea de 400 mg. 

    Pacienţii vârstnici (cu vârsta ≥ 65 ani): Nu există date clinice care să susţină ajustarea dozei la persoanele vârstnice. 

    Insuficienţă renală: Siguranţa şi eficacitatea panitumumabului nu au fost studiate la pacienţii cu insuficienţă renală. 

    Insuficienţă hepatică: Siguranţa şi eficacitatea panitumumabului nu au fost studiate la pacienţii cu insuficienţă hepatică. 

V. Criterii de reducere a dozei/întrerupere temporară/definitivă a tratamentului:

 • în cazul apariţiei toxicităţii dermatologice sau apariţiei toxicităţii la nivelul ţesuturilor moi asociată cu complicaţii inflamatorii sau infecţioase grave sau care pot pune viaţa în pericol, administrarea de panitumumab trebuie întreruptă
 • în cazul apariţiei sau agravării simptomelor pulmonare, tratamentul cu panitumumab trebuie întrerupt şi trebuie realizată o investigaţie promptă a apariţiei acestor simptome; dacă se stabileşte diagnosticul de boală pulmonară interstiţială tratamentul cu panitumumab trebuie oprit definitiv şi pacientul trebuie tratat corespunzător
 • dacă apar reacţii adverse severe sau care pun în pericol viaţa în timpul perfuzării sau oricând după perfuzare (de exemplu prezenţa bronhospasmului, angioedem, hipotensiune arterială, necesitatea tratamentului parenteral sau anafilaxie), panitumumabul trebuie întrerupt definitiv; la pacienţii care prezintă o reacţie uşoară sau moderată legată de perfuzare (gradele 1 şi 2 CTCAE versiunea 4.0 ) viteza de perfuzare trebuie scăzută în timpul respectivei perfuzări; se recomandă menţinerea acestei viteze scăzute de perfuzie în cazul tuturor perfuziilor ulterioare.
 • dacă este confirmat diagnosticul de cheratită ulcerativă, tratamentul cu panitumumab trebuie întrerupt temporar sau definitiv;
 • dacă este diagnosticată cheratita, trebuie luate cu atenţie în considerare beneficiile şi riscurile continuării tratamentului.
 • apariţia evenimentelor trombotice venoase impun oprirea terapiei
 • reacţiile dermatologice de gradul 3 (CTCAE versiunea 4.0) sau mai mare sau reacţiile adverse cutanate considerate intolerabile, impun anumite modificări ale dozei de panitumumab, care sunt menţionate în tabelul de mai jos:

   1 Mai mare sau egal cu gradul 3 este definit ca sever sau care pune viaţa în pericol. 

 

    Perioada de tratament: Tratamentul va continua pana la progresia bolii sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile. 

VI. Monitorizarea tratamentului. Pacienţii vor fi monitorizaţi:

    imagistic prin ex CT/RMN 

    periodic, sau ori de câte ori este clinic indicat, pentru identificarea reacţiilor dermatologice; pacienţii cu reacţii dermatologice severe sau toxicitate la nivelul ţesuturilor moi sau la care apare agravarea reacţiilor în timpul administrării de panitumumab trebuie monitorizaţi pentru depistarea dezvoltării de sechele inflamatorii sau infecţioase (incluzând celulită şi fasceită necrozantă) şi trebuie iniţiat prompt tratamentul adecvat 

    periodic, inclusiv până la 8 săptămâni după terminarea tratamentului, pentru apariţia hipomagnezemiei, hipocalcemiei asociate, hipokaliemiei şi a hiperglicemiei 

    pentru reacţii legate de perfuzare 

    periodic pentru detectarea insuficienţei renale acute 

    periodic pentru depistarea infecţiei de tract urinar 

    periodic pentru identificarea afectării hematologice (anemie, leucopenie) 

    periodic sau de câte ori este clinic indicat pentru depistarea tulburărilor vasculare (hipertensiunii arteriale sau hipotensiunii arteriale, trombozei venoase profunde) 

    periodic sau ori de câte ori este indicat clinic, pentru identificarea afectării respiratorii (embolie pulmonară, epistaxis, brohospasm) 

    periodic, sau de câte ori este clinic indicat pentru apariţia tulburărilor gastro- intestinale 

    periodic sau ori de câte ori este indicat clinic pentru identificarea semnelor şi simptomelor sugestive de cheratită ca de exemplu apariţia sau agravarea inflamaţiei oculare, lacrimaţiei, sensibilităţii la lumină, vederii înceţoşate, durerii oculare şi/sau înroşirii ochilor 

    periodic pentru detectarea dezechilibrelor electrolitice (hipokaliemie, hipomagnezemie) 

VII. Prescriptori. 

    Iniţierea si continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală.  

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Testare pentru depistarea Covid, cu teste gratuite, in peste 100 de farmacii

CNCAV: Vaccinarea cu doza a treia si in cabinetele medicilor de familie

OMS recomanda un tratament preventiv impotriva formelor grave de Covid

Florin Citu, despre vaccinarea obligatorie: Ar trebui sa fie ultima varianta

Chestionarul de exprimare a intentiei de vaccinare pentru elevi, validat