A16AB17 DCI CERLIPONASUM ALFA

05/08/2020

A16AB17 DCI CERLIPONASUM ALFA

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a16ab17-dci-cerliponasum-alfa/

DCI CERLIPONASUM ALFA
I. Indicații
Terapia de substituție enzimatică la pacienții cu lipofuscinoză ceroidă neuronală de
tip 2 (LCN2), afecțiune denumită și deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1).
Persoanele afectate de boala LCN2 nu au enzima numită TPP1 sau au un nivel
foarte scăzut al acestei enzime, ceea ce determină o acumulare de substanțe numite
materiale de stocare lizozomală. La persoanele cu boala LCN2, aceste materiale se
acumulează în anumite părți ale corpului, în principal în creier.
Acest medicament înlocuiește enzima lipsă, TPP1, ceea ce micșorează
acumularea materialelor de stocare lizozomală. Acest medicament acționează prin
încetinirea evoluției bolii.
Fiecare flacon de conține cerliponază alfa 150 mg în 5 ml de soluție (30 mg/ml)
II. Criterii de includere în tratament
• Pacientii care au un diagnostic de lipofuscinoză ceroidă neuronală de tip 2
(LCN2), confirmat in urma evaluării activității enzimei TPP1
• *In Europa sunt clinici unde se trateaza si la scor 0 sau 1, decizia apartinand
medicului
• Există consimțământul scris al părintelui sau tutorelui legal și acordul acestuia,
dacă este cazul.
• Parintele sau apartinatorul legal au capacitatea de a respecta cerințele
protocolului, în opinia medicului curant.
III. Criterii de excludere:
• Pacientul are o altă boală neurologică moștenită, de ex. alte forme de LCN sau
convulsii fără legătură cu LCN2
• Pacientul are o altă boală neurologică care poate fi cauza declinului cognitiv (de
exemplu, traume, meningită, hemoragie)
• Necesită suport de ventilație, cu excepția suportului neinvaziv noaptea
• Are contraindicații pentru neurochirurgie (de exemplu boli cardiace congenitale,
insuficiență respiratorie severă sau anomalii de coagulare)
• Are contraindicații pentru RMN (de exemplu stimulator cardiac, fragment de
metal sau cip în ochi, anevrism în creier)
• Pacientul are infecții severe (de exemplu, pneumonie, pielonefrită sau
meningită), administrarea tratamentului poate fi amânată
• Pacientul este predispus la complicații după administrarea de medicamente
intraventriculare, inclusiv la pacienții cu hidrocefalie sau șunturi ventriculare
• Are hipersensibilitate la oricare dintre componentele Cerliponasum alfa
• Are o afecțiune medicală sau o circumstanță care, în opinia medicului curant, ar
putea compromite capacitatea subiectului de a respecta protocolul terapeutic.
• Refuzul pacientului sau reprezentantului legal de a primi tratamentul cu
Cerliponasum alfa.
Precautii speciale
Vârsta mai mică de 2 ani. Sunt disponibile date limitate pentru copiii cu vârsta de 2
ani și nu sunt disponibile date pentru copiii cu vârsta sub 2 ani. Tratamentul trebuie
realizat în funcție de beneficiile și riscurile fiecărui pacient, așa cum sunt evaluate de
către medic.
IV. Tratament
Doze și mod de administrare
Cerliponasum alfa trebuie administrat doar de către un profesionist din domeniul
sănătății cu cunoștințe despre administrarea pe cale intracerebroventriculară, și în
cadrul unei unități medicale.
Doze
Doza recomandată este de 300 mg cerliponază alfa, administrată la interval de
două săptămâni prin perfuzie intracerebroventriculară.
În cazul pacienților cu vârsta sub 2 ani, se recomandă doze mai mici, (a se
consulta RCP produs)
Se recomandă ca în decurs de 30 până la 60 de minute înainte de inițierea
perfuziei, pacienții să primească pre-tratament cu antihistaminice, însoțite sau nu de
antipiretice.
Continuarea tratamentului pe termen lung trebuie să se producă în condițiile unei
evaluări clinice periodice, chiar dacă se consideră că beneficiile depășesc riscurile
posibile pentru anumiți pacienți.
Ajustări ale dozei
Ar putea fi necesar să fie avute în vedere ajustări ale dozei în cazul pacienților
care nu pot tolera perfuzia. Doza poate fi redusă cu 50% și/sau viteza de administrare a
perfuziei poate fi scăzută la un ritm mai lent.
Dacă perfuzia este întreruptă din cauza unei reacții de hipersensibilitate, aceasta
trebuie reluată la aproximativ jumătate din ritmul inițial al perfuziei la care s-a produs
reacția de hipersensibilitate.
Perfuzia trebuie întreruptă și/sau ritmul perfuziei trebuie încetinit în cazul
pacienților care, în opinia medicului care administrează tratamentul, prezintă o posibilă
creștere a tensiunii intracraniene în timpul perfuziei, sugerată de simptome precum
cefalee, greață, vărsături sau o stare mentală redusă. Aceste măsuri de precauție sunt
foarte importante în cazul pacienților cu vârste sub 3 ani.
Copii și adolescenți
Siguranța și eficacitatea cerliponaza alfa la copiii cu vârsta sub 3 ani nu au fost
încă stabilite. Sunt disponibile date limitate pentru copiii cu vârsta de 2 ani și nu sunt
disponibile date pentru copiii cu vârsta sub 2 ani. Dozele propuse pentru copiii sub 2 ani
au fost estimate în funcție de masa creierului.
Tratamentul cu Cerliponasum alfa a fost inițiat la copiii cu vârste cuprinse între 2
și 8 ani în cadrul studiilor clinice. Sunt disponibile date limitate despre pacienții cu vârste
mai mari de 8 ani. Tratamentul trebuie realizat în funcție de beneficiile și riscurile fiecărui
pacient, așa cum sunt evaluate de către medic.
Dozele se stabilesc în funcție de vârsta pacienților la momentul tratamentului și
trebuie ajustate în mod corespunzător (vezi Tabel 1).
Tabel 1: Doza și volumul de Cerliponasum alfa

Mod de administrare
Utilizare intracerebroventriculară.
Precauții care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea
medicamentului
O tehnică aseptică trebuie respectată cu strictețe în timpul pregătirii și
administrării.
Cerliponasum alfa și soluția de spălare trebuie administrate exclusiv pe cale
intracerebroventriculară. Fiecare flacon de Cerliponasum alfa și de soluție de spălare
este conceput ca un produs de unică folosință.
Cerliponasum alfa se administrează în lichidul cefalorahidian (LCR) sub formă de
perfuzie, prin intermediul unui rezervor și unui cateter implantat chirurgical (dispozitiv de
acces intracerebroventricular). Dispozitivul de acces intracerebroventricular ar trebui să
fie implantat înainte de administrarea primei perfuzii. Dispozitivul de acces
intracerebroventricular implantat ar trebui să fie adecvat pentru a asigura accesul la
ventriculele cerebrale în scopul administrării terapeutice.
După administrarea perfuziei de Cerliponasum alfa, trebuie utilizată o cantitate
calculată de soluție de spălare pentru spălarea componentelor perfuziei, inclusiv
dispozitivul de acces intracerebroventricular, în vederea administrării complete a soluției
de Cerliponasum alfa și pentru menținerea permeabilității dispozitivului de acces
intracerebroventricular. Flacoanele de Cerliponasum alfa și de soluție de spălare trebuie
decongelate înainte de administrare. Ritmul de administrare a perfuziei pentru
Cerliponasum alfa și soluția de spălare este de 2,5 ml/oră. Timpul total de administrare a
perfuziei, incluzând Cerliponasum alfa și soluția de spălare necesară, este de
aproximativ 2 până la 4,5 ore, în funcție de doză și de volumul administrat.
Administrarea perfuziei intracerebroventriculare cu Cerliponasum alfa
Administrați Cerliponasum alfa înainte de soluția de spălare.
1. Marcați linia de perfuzie cu eticheta „Exclusiv pentru perfuzie
intracerebroventriculară”.
2. Atașați seringa care conține Cerliponasum alfa la linia de extensie, dacă se
utilizează o linie de extensie; în caz contrar, conectați seringa la setul de
perfuzie. Setul de perfuzie trebuie să fie echipat cu un filtru de linie de 0,2 μm.
Vezi Figura 1.
3. Amorsați componentele perfuziei cu Cerliponasum alfa.
4. Inspectați scalpul pentru semne de scurgeri sau blocare a dispozitivului de acces
intracerebroventricular și pentru posibile infecții. Nu administrați Cerliponasum
alfa în cazul în care există semne sau simptome de scurgeri ale dispozitivului de
acces intracerebroventricular, probleme cu acesta sau infecții cauzate de acesta
(vezi Contraindicatii și Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).
5. Pregătiți scalpul pentru perfuzia intracerebroventriculară, utilizând o tehnică
aseptică conformă cu standardul terapeutic al instituției respective.
6. Introduceți acul portului de perfuzare în dispozitivul de acces
intracerebroventricular.
7. Conectați o seringă sterilă goală separată (nu mai mare de 3 ml) la acul portului
de perfuzare. Extrageți 0,5 ml până la 1 ml de LCR pentru a verifica
permeabilitatea dispozitivului de acces intracerebroventricular. • Nu retrageți
LCR înapoi în dispozitivul de acces intracerebroventricular. Probele de LCR
trebuie trimise ca procedură de rutină pentru monitorizarea infecțiilor (vezi
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).
8. Atașați setul de perfuzie la acul portului de perfuzare (vezi Figura 1). • Securizați
componentele conform standardului terapeutic al instituției.
9. Așezați seringa care conține Cerliponasum alfa în pompa de seringă și
programați pompa să funcționeze la un ritm de perfuzare de 2,5 ml pe oră. •
Programați alarma pompei să se declanșeze la cele mai sensibile setări pentru
limitele de presiune, ritm de perfuzare și volum. Pentru detalii, consultați
manualul utilizatorului furnizat de producătorul pompei de seringă.
• A nu se administra ca bolus sau manual.
10.Inițiați perfuzia cu Cerliponasum alfa la un ritm de perfuzare de 2,5 ml pe oră.
11.Inspectați periodic sistemul de perfuzare în timpul administrării perfuziei pentru
semne de scurgere sau întrerupere a administrării.
12.Verificați ca seringa cu „Cerliponasum alfa” din pompa de seringă să fie goală
după terminarea perfuziei. Detașați și îndepărtați seringa goală de pompă și
deconectați-o de tubulatură. Eliminați seringa goală în conformitate cu cerințele
locale.

Figura 1: Montarea sistemului de perfuzare
Perfuzie intracerebroventriculară cu soluția de spălare
Administrați soluția de spălare furnizată după finalizarea perfuziei cu Cerliponasum alfa.
1. Atașați la componentele perfuziei seringa care conține volumul calculat de soluție
de spălare.
2. Așezați seringa care conține soluția de spălare în pompa de seringă și programați
pompa să funcționeze la un ritm de perfuzare de 2,5 ml pe oră. • Programați
alarma pompei să se declanșeze la cele mai sensibile setări pentru limitele de
presiune, ritm de perfuzare și volum. Pentru detalii, consultați manualul
utilizatorului furnizat de producătorul pompei de seringă.
• A nu se administra ca bolus sau manual.
3. Inițiați perfuzia cu soluția de spălare la un ritm de perfuzare de 2,5 ml pe oră.
4. Inspectați periodic componentele sistemului de perfuzare în timpul administrării
perfuziei pentru semne de scurgere sau întrerupere a administrării.
5. Verificați ca seringa cu „soluție de spălare” din pompa de seringă să fie goală
după terminarea perfuziei. Detașați și îndepărtați seringa goală de pompă și
deconectați-o de linia de perfuzie.
6. Îndepărtați acul portului de perfuzare. Aplicați o ușoară presiune și un bandaj la
locul administrării perfuziei, conform standardului terapeutic al instituției.
7. Eliminați componentele sistemului de perfuzie, acele, soluțiile nefolosite și alte
materiale reziduale în conformitate cu cerințele locale.
Contraindicații
Reacție anafilactică, care poate pune viața în pericol, la substanța activă sau la oricare
dintre excipienții Cerliponasum alfa, dacă încercarea de reluare a administrării nu
reușește (vezi
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).
Pacienți cu LCN2 cu șunt ventriculo-peritoneal.
Cerliponasum alfa nu trebuie administrat în măsura în care există semne de scurgere
acută la nivelul dispozitivului de acces intracerebroventricular, dispozitivul este defect
sau apare o infecție asociată dispozitivului (vezi Doze și mod de administrare și
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Complicații asociate cu dispozitivul
La pacienții tratați cu Cerliponasum alfa au fost observate cazuri de apariție a
unor infecții asociate cu dispozitivul de acces intracerebroventricular, inclusiv infecții
subclinice și meningită. Meningita poate să prezinte următoarele simptome: febră,
cefalee, rigiditate la nivelul gâtului, fotosensibilitate, greață, vărsături și modificări ale
stării mentale. Probele de LCR trebuie trimise pentru analiză, ca procedură de rutină, în
vederea depistării unor infecții subclinice asociate cu dispozitivul folosit. În studiile
clinice, au fost administrate antibiotice, dispozitivul de acces intracerebroventricular a
fost înlocuit, iar tratamentul cu Cerliponasum alfa a fost continuat.
Înainte de fiecare perfuzie, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să verifice
integritatea pielii la nivelul scalpului pentru a se asigura că dispozitivul de acces
intracerebroventricular nu este compromis. Printre semnele frecvente ale scurgerilor la
nivelul dispozitivului și ale funcționării incorecte a dispozitivului se numără inflamare,
eritem la nivelul scalpului, extravazarea lichidului sau o protuberanță pe scalp în jurul
sau deasupra dispozitivului de acces intracerebroventricular. Totuși, aceste semne pot
să apară și în contextul infecțiilor asociate cu dispozitivul.
Locul administrării perfuziei trebuie examinat și permeabilitatea dispozitivului
trebuie verificată pentru a se depista dacă există scurgeri la nivelul dispozitivului de
acces intracerebroventricular și/sau dacă acest dispozitiv funcționează incorect, înainte
de inițierea perfuziei cu Cerliponasum alfa (vezi Doze și mod de administrare și
Contraindicații). Semnele și simptomele infecțiilor asociate cu dispozitivul pot să nu fie
evidente, fapt pentru care probe de LCR trebuie trimise pentru analiză, ca procedură de
rutină, în vederea depistării unor infecții subclinice asociate cu dispozitivul folosit. Pentru
confirmarea integrității dispozitivului, ar putea fi necesară consultarea cu un medic
neurochirurg. Tratamentul trebuie întrerupt în cazul în care dispozitivul nu mai
funcționează corect și poate fi necesară înlocuirea dispozitivului de acces înainte de
administrarea perfuziilor următoare.
După perioade îndelungate de utilizare apare degradarea materialelor
rezervorului dispozitivului de acces intracerebroventricular, în conformitate cu rezultatele
preliminare ale testelor realizate în laborator și conform observațiilor din studiile clinice,
la aproximativ 4 ani de utilizare.
Înlocuirea dispozitivelor de acces trebuie avută în vedere înainte de sfârșitul
perioadei de 4 ani de administrare regulată a Cerliponasum alfa și, în orice caz, trebuie
să se garanteze întotdeauna că dispozitivul de acces intracerebroventricular se
utilizează în conformitate cu prevederile producătorului dispozitivului medical respectiv.
În cazul în care apar complicații asociate cu dispozitivul de acces
intracerebroventricular, consultați recomandările producătorului pentru mai multe
instrucțiuni.
Se impune prudență în cazul pacienților predispuși la complicații în urma
administrării medicamentului intracerebroventricular, inclusiv pacienții cu hidrocefalie
obstructivă.
V. Monitorizarea tratamentului
Monitorizare clinică și paraclinică
Semnele vitale trebuie monitorizate înainte de inițierea perfuziei, periodic pe
parcursul administrării perfuziei și după terminarea perfuziei, în cadrul unei unități de
asistență medicală. După terminarea perfuziei, starea pacientului trebuie evaluată clinic
și ar putea fi necesară menținerea sub observație pentru perioade mai îndelungate de
timp dacă este clinic indicat, în special în cazul pacienților cu vârsta sub 3 ani.
Monitorizarea prin electrocardiogramă (ECG) în perioada administrării perfuziei
trebuie realizată în cazul pacienților cu antecedente de bradicardie, tulburare de
conducere sau cu o afecțiune cardiacă structurală, deoarece unii pacienți cu LCN2 ar
putea dezvolta tulburări de conducere sau boli cardiace. La pacienții cardiaci obișnuiți,
este necesar să se efectueze evaluări periodice prin ECG în 12 derivații o dată la 6 luni.
Probele de LCR trebuie trimise pentru analiză, ca procedură de rutină, în vederea
depistării unor infecții subclinice asociate cu dispozitivul folosit (vezi Doze și mod de
administrare).
Tabel 2: Scala de evaluare clinică a LCN2

Copii și adolescenți
În momentul inițierii tratamentului, nu au existat în studiile clinice pacienți cu o
evoluție avansată a bolii și nu sunt disponibile date clinice în cazul copiilor cu vârste < 2
ani. Pacienții cu o afecțiune LCN2 avansată și nou născuții ar putea prezenta o
integritate diminuată a barierei hematoencefalice. Nu sunt cunoscute efectele unei
expuneri potențial crescute la medicament asupra sistemului periferic.
Reacție anafilactică
Nu au fost raportate cazuri de reacție anafilactică în urma utilizării Cerliponasum
alfa în studiile clinice; cu toate acestea, riscul de reacție anafilactică nu poate fi exclus.
Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să aibă în vedere următoarele simptome
posibile ale unei reacții anafilactice: urticarie generalizată, prurit sau congestionare,
inflamarea buzelor, a limbii și/sau a uvulei, dispnee, bronhospasm, stridor, hipoxemie,
hipotonie, sincopă sau incontinență. Ca măsură de precauție, în timpul administrării
trebuie să existe un suport medical corespunzător în apropiere, pregătit pentru utilizare.
Dacă se produce o reacție anafilactică, este necesar să se acționeze cu prudență în
momentul reluării administrării.
Conținutul de sodiu
Acest medicament conține 44 mg de sodiu per flacon de Cerliponasum alfa și de
soluție de spălare. Acest aspect trebuie avut în vedere în cazul pacienților cu un aport
de sodiu controlat în regimul alimentar.
Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile. Cerliponaza alfa este o proteină
umană recombinantă, iar expunerea sistemică este limitată datorită administrării pe cale
intracerebroventriculară, prin urmare este puțin probabil să se producă interacțiuni între
cerliponaza alfa și medicamentele metabolizate de enzimele citocromului P450.
Fertilitatea, sarcina și alăptarea
Nu există date disponibile referitoare la utilizarea Cerliponasum alfa la femeile
gravide. În timpul tratamentului, alăptarea trebuie întreruptă.
Nu au fost efectuate studii de fertilitate cu cerliponază alfa, nici la animale nici la om.
Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje
Nu au fost efectuate studii privind efectul Cerliponasum alfa asupra capacității de a
conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
VI. Întreruperea tratamentului
• In cazul în care apar reacții alergice care pot pune viața în pericol, la cerliponază
alfa sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament, iar
reacțiile continuă să apară atunci când se administrează din nou cerliponază alfa.
• Dacă pacientul are un dispozitiv implantat pentru drenarea lichidului acumulat în
exces în zona creierului.
• Dacă pacientul prezintă la momentul administrării semne ale unei infecții asociate
cu dispozitivul sau probleme cu dispozitivul. Se poate decide continuarea
tratamentului după rezolvarea infecției sau problemelor asociate cu dispozitivul.
Reacții adverse posibile
Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):
– febră
– vărsături
– stare de iritabilitate
– convulsii (crize)
– reacții în timpul sau la scurt timp după administrarea medicamentului, precum
urticarie, mâncărimi sau congestionare, umflarea buzelor, a limbii și/sau a gâtului,
scurtarea respirației, răgușeală, învinețirea vârfurilor degetelor sau buzelor,
scăderea tonusului muscular, leșin sau incontinență
Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):
– infecții bacteriene asociate cu dispozitivul
– încetinirea bătăilor inimii
– dispozitivul nu funcționează în mod corect din cauza unui blocaj detectat în timpul
pregătirii pentru infuzie
Frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată după datele disponibile)
– dispozitivul este dislocat și nu funcționează în mod corect în timpul pregătirii
pentru infuzie
– inflamare a creierului din cauza unei infecții asociate cu dispozitivul
Acest medicament poate cauza și alte reacții adverse:
Reacții adverse foarte frecvente:
– durere de cap
– nivel crescut sau scăzut al proteinelor în lichidul din jurul creierului
– rezultate anormale ale activității electrice a inimii (ECG)
– celule mărite în lichidul spinal, detectate prin monitorizarea de laborator
– infecții ale nasului sau gâtului (răceală)
– probleme cu acul (acul de perfuzie cade din dispozitivul implantat)
Reacții adverse frecvente:
– durere
– erupție trecătoare pe piele
– urticarie
– „căderea în față” a capului (astfel că bărbia aproape că atinge pieptul)
– durere de stomac
– scurgeri ale dispozitivului
– vezicule apărute în gură sau pe limbă
– umflarea sau înroșirea pleoapelor și a albului ochilor
– stare de nervozitate
– tulburare la stomac sau în intestine
Raportarea reacțiilor adverse
Este necesară raportarea oricărei reacții adverse, inclusive reacții adverse
nemenționate în acest protocol. Reacțiile adverse se raportează direct prin intermediul
sistemului național de raportare.
VII. Prescriptori
Medici specialisti in neurologie pediatrică din unitatile de specialitate prin care se
deruleaza programul.”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: