Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

J009N – DCI ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

J009N – DCI ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/protocol-j009n-dci-adefovirum-dipivoxilum/

Indicaţii
Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerulară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I
(crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomopatologic şi infecţie virală
cu virusul hepatitei B, cu replicare activă [AgHbe pozitiv şi > 104 copii VHB ADN/mL].
Tratament
Ţinta Reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe.
Doze Adefovirum dipivoxilum, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

După 3 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni la cei AgHBe pozitiv şi nedefinit la cei AgHBe
negativ cu monitorizare la 6 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.
Monitorizare Răspunsul la terapia anti-virală iniţial la 3 luni (titru copii ADN VHB), apoi la 6 luni. Apariţia rezistenţei impune utilizarea altui antiviral (entecavirum).
Prescriptori: Medici în specialitatea nefrologie

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: