J05AX12 – DCI : DOLUTEGRAVIRUM

15/02/2016

J05AX12 – DCI : DOLUTEGRAVIRUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/j05ax12-dci-dolutegravirum/

  I. Definiţia afecţiunii

    Infecţia HIV/SIDA este o infecţie cu virusul imunodeficienţei umane, cronică, progresivă, care afectează şi elimină celulele sistemului imun responsabil de apărarea nespecifică, dar mai ales specifică. În lipsa unui tratament antiviral, evoluţia este spre deces prin boli infecţioase cu germeni oportunişti. Evoluţia bolii grefată de infecţiile secundare reprezintă o presiune permanentă asupra sistemului de sănătate. 

  II. Stadializarea afecţiunii

    Conform definiţiei CDC revizuite în 2003, infecţia HIV/SIDA recunoaşte: 

 • stadiul I, când limfocitele CD4 sunt > 500/ml sau procentual ≥ 29% şi nu sunt manifestări clinice;
 • stadiul II, când limfocitele CD4 sunt între 200 şi 499/ml sau procentual între 14 şi 28%;
 • stadiul III, când limfocitele CD4 < 200/ml sau < 14% din nr. total.

    Manifestările clinice pot sugera stadiul imunologic, dar nu sunt obligatorii pentru încadrarea într-unul din stadii. 

    Terapia antivirală produce o supresie a replicării virusului, transformând infecţia cronică progresivă într-o infecţie cronică inactivă, eliminând numeroasele morbidităţi. 

    În acest sens, în prezent se foloseşte o asociere de medicamente antivirale din mai multe clase, care să asigure efectul antiviral şi să prevină apariţia rezistenţei – asociere şi secvenţiere conform ghidurilor naţionale şi internaţionale. 

    Dolutegravir aparţine unei clase noi de medicamente ARV (inhibitori de integrază), fiind, cronologic, al doilea produs recomandat la noi în ţară. 

III. Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico- paraclinici etc.): 

 • pacienţi adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste, infectaţi cu HIV-1, fără rezistenţă documentată sau suspectată clinic la clasa inhibitorilor de integrază;
 • naivi la terapia ARV – fără scheme anterioare de tratament;
 • experimentaţi la terapia ARV – dar nu la clasa inhibitorilor de integrază şi fără rezistenţă documentată la această clasă.

    Grupe speciale de pacienţi 

    Copii şi adolescenţi 12-18 ani 

    Farmacocinetica dolutegravirum la această categorie de pacienţi infectaţi cu HIV-1 şi expuşi tratamentului cu antiretrovirale a indicat că o doza orală de 50 mg dolutegravirum o dată pe zi a condus la o expunere la dolutegravirum comparabilă cu cea observată la adulţii trataţi cu dolutegravirum 50 mg pe cale orală, o dată pe zi. 

    Vârstnici 

    Analiza farmacocinetică populaţională a dolutegravirum în care s-au folosit date obţinute de la adulţi infectaţi cu HIV-1 a demonstrat că nu a existat niciun efect clinic relevant din punct de vedere al vârstei asupra expunerii la dolutegravirum. 

    Insuficienţă renală 

    Clearance-ul renal al substanţei active nemodificate este o cale minoră de eliminare pentru dolutegravirum. Nu este considerată necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. 

    Dializa: dolutegravirum nu a fost studiat la pacienţii care fac dializă. 

    Insuficienţă hepatică 

    Dolutegravirum este metabolizat şi eliminat în principal de ficat. Nu este considerată necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. 

    Sarcina 

    Nu sunt date despre riscul fetal la femeia HIV+ sub terapie cu dolutegravirum. Testele de laborator nu au arătat scăderea fertilităţii sau risc mutagen. 

    Sex 

    Analizele de farmacocinetică populaţională care au folosit datele farmacocinetice cumulate din studiile de fază IIb şi de fază III pentru adulţi nu au evidenţiat efecte clinic relevante din punct de vedere al sexului asupra expunerii dolutegravirum. 

    Rasă 

    Analizele de farmacocinetică populaţională nu au evidenţiat efecte clinic relevante din punct de vedere al rasei asupra expunerii dolutegravirum. 

IV. Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)

    Doza recomandată de dolutegravirum este de 50 mg (un comprimat) oral o dată pe zi, pentru pacienţii infectaţi cu HIV-1. 

    Modificarea dozelor: 

    Administrarea concomitentă cu etravirină plus inhibitorii de protează bustaţi (Darunavir/r; Atazanavir/r; Lopinavir/r;) nu necesită ajustarea dozei de dolutegravirum. 

    Administrarea concomitentă cu etravirină fără inhibitori de protează bustaţi nu se face în doza de 50 mg/zi. 

    Administrarea concomitentă cu Tipranavir/r; Fosamprenavir/r şi Nevirapine nu se poate face în doza de 50 mg/zi. 

    Asocierea cu alte clase de medicamente impune verificarea interacţiunilor conform datelor cunoscute. Acest lucru este de altfel valabil pentru toate medicamentele antiretrovirale şi nu numai. 

    Durata tratamentului ARV este pe toată durata vieţii, în condiţiile în care se menţine supresia virală ca urmare a eficienţei schemei şi a complianţei pacientului. 

    În condiţiile apariţiei eşecului virusologic, conduita va fi dată de rezultatele testelor de rezistenţă şi conform ghidurilor în vigoare. 

V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico- paraclinici şi periodicitate)

    Clinic: se impune în primele 2 săptămâni posibilitatea apariţiei sindromului de reconstrucţie imună sau a reacţiilor de hipersensibilizare necunoscute. 

    Parametrii biochimici: 

 • creatinina serică şi enzimele hepatice: ALT, AST, GGTP
 • de verificat după 2 săptămâni de la iniţierea dolutegravirum, apoi la 6 luni conform ghidurilor în vigoare.

    Ambele situaţii nu necesită neapărat oprirea schemei în întregime a dolutegravirumului, medicul specialist fiind cel care va acţiona conform practicii locale şi RCP-ului produselor. 

    Parametrii imunologici şi virusologici: 

 • HIV-RNA, CD4;
 • la 6 luni de la iniţierea schemei de tratament care conţine şi dolutegravirum.

    Obţinerea supresiei virale permite continuarea schemei respective. Lipsa unui răspuns virusologic după 9-12 luni de la iniţierea terapiei impune reevaluarea schemei, conform ghidului naţional. 

  VI. Criterii de excludere din tratament

 • pacienţii cu hipersensibilizare cunoscută la substanţa de bază sau la excipienţi;
 • concomitenţa unei suferinţe hepatice cu valori TGP, TGO de 5 ori mai mari decât valorile normale;
 • pacienţii cu dializă, la care nu sunt date asupra nivelurilor serice de dolutegravirum.

 VII. Reluare tratament (condiţii) 

    Dolutegravirum se poate relua în schema terapeutică, dacă: 

 • nu a fost anterior oprit pentru alergie şi/sau hipersensibilizare;
 • testele de rezistenţă nu documentează mutaţii specifice care să crească FC (fold change).

 VIII. Prescriptori 

    Medicii specialişti în boli infecţioase din centrele regionale HIV şi din spitalele de boli infecţioase din ţară care au dreptul de a prescrie tratament specific în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Testare pentru depistarea Covid, cu teste gratuite, in peste 100 de farmacii

CNCAV: Vaccinarea cu doza a treia si in cabinetele medicilor de familie

OMS recomanda un tratament preventiv impotriva formelor grave de Covid

Florin Citu, despre vaccinarea obligatorie: Ar trebui sa fie ultima varianta

Chestionarul de exprimare a intentiei de vaccinare pentru elevi, validat