L01XX27 DCI ARSENICUM TRIOXIDUM

05/08/2020

L01XX27 DCI ARSENICUM TRIOXIDUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xx27-dci-arsenicum-trioxidum/

DCI ARSENICUM TRIOXIDUM
INDICAŢII: leucemie acută promielocitară (LAP)
CRITERII INCLUDERE ÎN TRATAMENT:
• inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă:
o leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar, nou
diagnosticată (număr de leucocite ≤10 x 103/μl) în asociere cu acidul alltrans-
retinoic (AATR)
o leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară (tratamentul anterior
trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie)
caracterizată prin prezența translocației t (15;17) și / sau prezența genei
leucemiei promielocitare / receptorului-alfa al acidului retinoic (PML/RAR-alfa)
CONTRAINDICAŢII:
– Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
– Alăptare (arsenul se excretă în laptele uman; din cauza riscului de reacții
adverse grave determinate la sugari și la copii, alăptarea trebuie întreruptă
înainte și pe parcursul întregii perioade de administrare a medicamentului).
TRATAMENT
– Tratamentul se administrează sub supravegherea unui medic specializat în
abordarea terapeutică a leucemiilor acute și trebuie respectate proceduri
speciale de monitorizare a bolilor hematologice
Doze si mod de administrare:
a. Leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar,
nou
diagnosticată
 Schema tratamentului de inducție:
o intravenos, în doză de 0,15 mg/kg și zi, în fiecare zi, până la obținerea
remisiunii complete.
o dacă remisiunea completă nu apare după 60 de zile de tratament,
tratamentul trebuie întrerupt.
 Schema tratamentului de consolidare:
o intravenos, în doză de 0,15 mg/kg și zi, 5 zile pe săptămână.
o se continua timp de 4 săptămâni, cu 4 săptămâni de pauză, pentru un
total de 4 cicluri.
b. Leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară
 Schema tratamentului de inducție:
o intravenos, în doză fixă de 0,15 mg/kg și zi, în fiecare zi, până la
obținerea remisiunii complete (mai puțin de 5% blaști în măduva
osoasă, fără prezența de celule leucemice).
o dacă remisiunea completă nu apare după 50 de zile de tratament,
tratamentul trebuie întrerupt.
 Schema tratamentului de consolidare:
o trebuie să înceapă la 3-4 săptămâni după terminarea tratamentului de
inducție
o intravenos, în doză de 0,15 mg/kg și zi, 25 de doze, administrate
astfel: 5 zile pe săptămână, urmate de 2 zile de pauză;
o tratamentul se va repeta timp de 5 săptămâni
 Mod de administrare:
o perfuzie intravenoasă cu durata de 1-2 ore; durata perfuziei poate fi mărită
până la 4 ore în caz de reacții vasomotorii.
o nu este necesară montarea unui cateter venos central.
o pacienții trebuie internați la începutul tratamentului din caza simptomelor
bolii și pentru asigurarea unei supravegheri adecvate.
Amânarea, modificarea și reinițierea dozei
– tratamentul trebuie întrerupt temporar, înainte de termenul programat, în orice
moment când se observă o toxicitate de gradul 3 sau mai mare (conform
Criteriilor Comune de Toxicitate ale Institutului Național de Oncologie), care se
consideră a fi posibil legată de tratamentul cu trioxid de arsen
– tratamentul trebuie reluat numai după dispariția evenimentului toxic sau după
revenirea la starea inițială, dinainte de tulburarea care a determinat întreruperea;
tratamentul trebuie reluat cu 50% din doza zilnică anterioară.
– dacă evenimentul toxic nu reapare în decurs de 7 zile de la reînceperea
tratamentului cu doza redusă, doza zilnică poate fi crescută din nou la 100% din
doza inițială.
– pacienților care prezintă o recurență a toxicității nu trebuie să li se mai
administreze tratamentul.
MONITORIZARE DE LABORATOR:
 determinare:
o hemoleucograma
o probe hepatice
o probe renale
o glicemie
o electroliți
o coagulare
de cel puțin două ori pe săptămână și mai frecvent la pacienții instabili clinic, în
timpul fazei de inducție și cel puțin săptămânal în timpul fazei de consolidare.
ATENŢIONĂRI şi PRECAUŢII
 Sindromul de activare a leucocitelor (sindromul de diferențiere LAP; sindrom de
acid retinoic):
• caracterizat prin febră, dispnee, creștere ponderală, infiltrate pulmonare și
revărsate pericardice și pleurale, cu sau fără leucocitoză
• de la apariția primelor semne care ar putea sugera prezența sindromului (febră
inexplicabilă, dispnee și/sau creștere ponderală, zgomote anormale la auscultația
pulmonară sau anomalii radiografice), tratamentul cu trioxid de arsen trebuie
întrerupt temporar și trebuie administrate imediat doze mari de corticosteroizi
(dexametazonă, pe cale intravenoasă, 10 mg de două ori pe zi), indiferent de
numărul de leucocite; acest tratament trebuie continuat timp de cel puțin 3 zile
sau mai mult, până la reducerea semnelor și simptomelor; dacă se justifică/este
necesar din punct de vedere clinic, se recomandă, de asemenea, tratament
diuretic concomitent
• imediat după remiterea semnelor și simptomelor, tratamentul poate fi reluat la
50% din doza anterioară, în primele 7 zile; ulterior, în absența înrăutățirii toxicității
anterioare, administrarea trioxidlui de arsen poate fi reluată cu doza completă; în
cazul reapariției simptomelor, administrarea trebuie redusă la doza utilizată
anterior.
• pentru a preveni apariția sindromului de diferențiere LAP în timpul tratamentului
de inducție, se poate administra prednison (0,5 mg/kg de greutate corporală și zi,
pe tot parcursul tratamentului de inducție), începând cu ziua 1 de administrare a
trioxidului de arsen, până la sfârșitul terapiei de inducție la pacienții cu LAP.
• nu se recomandă adăugarea chimioterapiei la tratamentul cu corticosteroizi – nu
există experiență în ceea ce privește administrarea combinată de corticosteroizi
și chimioterapie în sindromul de activare leucocitară determinat de trioxidul de
arsen.
 Modificări ale electrocardiogramei (ECG)
• trioxidul de arsen poate determina prelungirea intervalului QT și bloc
atrioventricular complet; prelungirea intervalului QT poate duce la apariția unei
aritmii ventriculare, potenţial fatală, de tip torsada vârfurilor
• înainte de inițierea tratamentului cu trioxid de arsen:
o trebuie efectuat un ECG cu 12 derivații
o trebuie determinați electroliții serici (potasiu, calciu și magneziu) și
creatinina serică;
o anomaliile electrolitice preexistente trebuie corectate
o dacă este posibil, trebuie întreruptă administrarea medicamentelor despre
care se știe că prelungesc intervalul QT.
o pacienții cu factori de risc pentru prelungirea intervalului QTc sau factori de
risc pentru torsada vârfurilor trebuie supuși monitorizării cardiace continue
(ECG).
o în caz de interval QTc mai mare de 500 milisecunde:
 dacă este disponibil, trebuie solicitat sfatul unui medic specialist
înainte de a se lua în considerare administrarea trioxidului de arsen
 trebuie adoptate măsuri de corectare
 QTc trebuie reevaluat prin efectuarea de ECG seriate
• în timpul tratamentului cu trioxid de arsen:
o concentrațiile de potasiu trebuie menținute la valori mai mari de 4 mEq/l
o concentrațiile de magneziu trebuie menținute la valori mai mari de 1,8
mg/dl.
o pacienții la care valoarea absolută a intervalului QT este > 500
milisecunde trebuie reevaluați și trebuie luate măsuri imediate pentru
corectarea eventualilor factori de risc asociați; de asemenea, va fi
evaluat raportul risc/beneficiu al continuării tratamentului
• în cazul apariției sincopei, ritmului cardiac accelerat sau neregulat:
o pacientul trebuie internat și monitorizat continuu,
o trebuie evaluați electroliții serici,
o tratamentul cu trioxid de arsen trebuie oprit temporar, până când
intervalul QTc scade sub 460 milisecunde, anomaliile electrolitice sunt
corectate și sincopa și ritmul cardiac neregulat se remit.
o după recuperare, tratamentul trebuie reluat la 50% din doza anterioară
zilnică; dacă nu reapare prelungirea intervalului QTc în interval de 7
zile de la reînceperea tratamentului cu doza redusă, tratamentul poate
fi reluat cu o doză de 0,11 mg/kg de greutate corporală și zi, pentru o a
doua săptămână; doza zilnică poate fi crescută din nou la 100% din
doza inițială dacă nu apare nicio prelungire.
• În timpul tratamentului de inducție și de consolidare, electrocardiograma
trebuie efectuată de două ori pe săptămână, iar la pacienții instabili clinic mai
frecvent.
 Hepatotoxicitatea
• s-au înregistrat reacţii hepatotoxice de gradul 3 sau 4 în timpul tratamentului
de inducție sau consolidare cu trioxid de arsen în asociere cu AATR; efectele
toxice s-au remis la întreruperea temporară fie a trioxidului de arsen, fie a
AATR, fie a ambelor
• tratamentul cu trioxid de arsen trebuie întrerupt înainte de sfârșitul programat
al terapiei, la orice moment la care se observă hepatotoxicitate de gradul 3
sau mai mare (conform Criteriilor comune privind toxicitatea ale Institutului
Național pentru Cancer).
• imediat ce concentrațiile bilirubinei și/sau ale TGO, și/sau ale fosfatazei
alcaline scad sub o valoare mai mică decât un nivel de 4 ori mai crescut față
de limita superioară a valorilor normale, tratamentul cu trioxid de arsen trebuie
reluat la un nivel de 50% din doza anterioară, în timpul primelor 7 zile; ulterior,
în absența înrăutățirii toxicității anterioare, administrarea trioxidului de arsen
trebuie reluată cu doza completă.
• în cazul reapariției hepatotoxicității, administrarea trioxidului de arsen trebuie
oprită definitiv.
 Hiperleucocitoza
• poate apărea în timpul tratamentului de inducție
• cazurile cu leucocitoză susţinută pot fi gestionate cu succes cu ajutorul
tratamentului cu hidroxiuree; administrarea hidroxiureei trebuie continuată la
o anumită doză pentru a menține numărul de leucocite în sânge ≤ 10 x 103/μl
și ulterior redusă treptat.
Recomandare pentru inițierea administrării de hidroxiuree

 Apariția unei a doua patologii maligne
• trioxidul de arsen prezintă potențial carcinogen la om; pacienții trebuie
monitorizați din punct de vedere al apariției unei a doua patologii maligne.
 Encefalopatie
• la pacienți cu deficit de vitamina B1 a fost raportată encefalopatia Wernicke
după tratamentul cu trioxid de arsen; unele cazuri s-au remis în urma
administrării de suplimente cu vitamina B1.
• pacienții cu risc de deficit de vitamina B1 trebuie monitorizați îndeaproape
pentru depistarea semnelor și simptomelor de encefalopatie după inițierea
tratamentului cu trioxid de arsen
 Fertilitatea, sarcina și alăptarea
• femeile aflate la vârsta fertilă şi bărbații trebuie să utilizeze măsuri
contraceptive eficace în timpul tratamentului cu trioxid de arsen
• trioxidul de arsen este embriotoxic și teratogen în studii la animale; dacă acest
medicament este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă
în timpul tratamentului cu acest medicament, pacienta trebuie informată în
legătură cu riscurile posibile pentru făt.
• arsenul se excretă în laptele uman; alăptarea trebuie întreruptă înainte și pe
parcursul întregii perioade de administrare a medicamentului
 Supradozaj
• în cazul apariției simptomelor sugestive de toxicitate acută gravă a arsenului
(de exemplu: convulsii, slăbiciune musculară și confuzie), trebuie oprit imediat
tratamentul cu trioxid de arsen și administrată terapie de chelare cu
penicilamină în doză zilnică ≤1 g pe o durată ce trebuie stabilită ținând cont
de valorile arsenului urinar.
• la pacienții care nu pot lua medicamente pe cale orală, poate fi luată în
considerare administrarea intramusculară de dimercaprol, în doză de 3
mg/kg, la intervale de 4 ore până la dispariția oricărui efect toxic care ar putea
pune în pericol viața; ulterior, poate fi administrată penicilamină în doză
zilnică ≤1 g.
• în prezența unei coagulopatii, se recomandă administrarea orală a agentului
chelator numit succimer sau acid dimercaptosuccinic (DCI) 10 mg/kg sau 350
mg/m2 la intervale de 8 ore, timp de 5 zile și apoi la intervale de 12 ore timp
de 2 săptămâni.
• la pacienții cu supradozaj acut, sever cu arsen, trebuie luată în considerare
dializa.
PRESCRIPTORI:
• Iniţierea şi continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea
hematologie.”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Studiu: Vaccinarea anti-Covid este sigura pentru femeile gravide

OMS: E nevoie de cateva saptamani pentru a intelege virulenta noii variante

Ministerul Sanatatii suplimenteaza numarul locurilor de la Rezidentiat

Ministrul Sanatatii: Aceasta boala va deveni la un moment dat endemica

Varianta SARS-CoV-2 detectata in Africa de Sud starneste ingrijorare la nivel mondial