Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

N03AX17 – DCI STIRIPENTOLUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

N03AX17 – DCI STIRIPENTOLUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/n03ax17-dci-stiripentolum/

INDICAŢII: Stiripentol este indicat pentru utilizare concomitentă cu clobazam sau valproat, ca terapie de
adăugare la pacienţii cu sindrom Dravet ale căror convulsii nu sunt controlate adecvat cu clobazam sau
valproat.

1. Metodologia de includere în tratament cu Stiripentol:
• Pacienţii cu epilepsie mioclonică infantilă severă (EMIS, sindromul Dravet) ale căror convulsii nu
sunt controlate adecvat cu clobazam sau valproat.

2. Metodologia de excludere din tratamentul cu Stiripentol:
• Hipersensibilitate cunoscută la Stiripentol sau la oricare dintre excipienţi.
• Istoric de psihoză, sub formă de episoade delirante
• Insuficienţă hepatică şi/sau renală

3. Doze şi mod de administrare:
• Doza zilnică se poate administra divizată în 2 sau 3 prize.
• Iniţierea tratamentului adjuvant cu stiripentol se va efectua pe o perioadă de cel puţin 3
săptămâni, utilizând doze crescătoare până la atingerea dozei recomandate de 50 mg/kg/zi,
administrată în asociere cu clobazam sau valproat. Iniţierea se va face în spital, cel puţin atunci
când se decide iniţierea la vârsta sub 3 ani. Se începe cu 20 mg/kg/zi pentru 1 săptămână, apoi
30 mg/kg/zi pentru 1 săptămână.
Următoarele creşteri de doză sunt dependente de vârstă:
– copiii mai mici de 6 ani vor primi încă 20 mg/kg/zi în a treia săptămână, ajungând la doza
recomandată de 50 mg/kg/zi în 3 săptămâni;
– copiii cu vârsta 6 – 12 ani trebuie să primească un plus de 10 mg/kg/zi fiecare săptămână,
ajungând la doza recomandată de 50 mg/zi în 4 săptămâni;
– copiii şi adolescenţii > 12 ani trebuie să primească un plus de 5 mg/kg/zi în fiecare săptămână, iar
doza optimă se atinge pe baza judecăţii clinice a medicului prescriptor.
• Studiile clinice nu furnizează date care să susţină administrarea stiripentolului ca monoterapie în
sindromul Dravet.
• Vârste de administrare: la copiii în vârstă de 3 ani şi peste, diagnosticaţi cu EMIS (Sindrom Dravet).
• Decizia clinică de administrare a stiripentol la copiii cu EMIS sub vârsta de 3 ani trebuie luată pe baza
datelor individuale ale fiecărui pacient, luând în considerare beneficiile clinice şi riscurile potenţiale.
La această grupă de pacienţi cu vârstă mai mică, tratamentul adjuvant cu stiripentol trebuie iniţiat
numai dacă diagnosticul de EMIS a fost confirmat clinic.
• Nu există suficiente date de eficacitate şi siguranţa privind utilizarea stiripentol sub vârsta de 12 luni.
La aceşti copii, administrarea de stiripentol se va face sub atenta supraveghere a medicului
prescriptor.
• Pacienţi cu vârsta >/= 18 ani: Nu au fost strânse date pe termen lung de la un număr suficient de
adulţi pentru a confirma menţinerea efectului la această populaţie. Tratamentul trebuie continuat la
adulţi pe durata în care se observă eficacitatea acestuia.
• Capsula trebuie înghiţită întreagă, cu un pahar cu apă, în timpul mesei.
• Stiripentolul trebuie luat întotdeauna împreună cu alimentele, deoarece se degradează rapid în
mediu acid (de exemplu expunerea la aciditatea gastrică pe nemâncate).
• Stiripentolul nu trebuie să fie luat cu lapte sau produse lactate (iaurt, cremă de brânză etc.), băuturi
carbogazoase, suc de fructe sau alimente şi băuturi care conţin cafeină sau teofilină.

4. Efectuarea investigaţiilor la pacienţii care primesc stiripentol
• La iniţiere se evaluează hemograma, funcţia hepatică şi renală (transaminaze, uree, creatinină).
Dacă acestea sunt în limite normale se iniţiază tratamentul cu Stiripentol. Până la atingerea dozei
de întreţinere, aceste investigaţii se efectuează săptămânal. Ajustarea dozelor altor
medicamente se poate face în funcţie de reacţia clinică sau de nivelurile sanguine ale acestor
medicamente.
• Evaluări în dinamică – la fiecare 6 luni se efectuează: Hemograma şi testarea funcţiei hepatice.

5. Monitorizarea terapeutică a medicamentului
• Monitorizarea se va face în prima lună – săptămânal, apoi la 3 luni, apoi odată la 3 – 6 luni de
către medicul curant al pacientului.
• Ajustarea dozelor altor antiepileptice utilizate în asociere cu stiripentol
Cu toate că nu există date farmacologice ample despre potenţialele interacţiuni medicamentoase,
următoarele recomandări referitoare la modificarea dozelor şi schemelor de tratament pentru alte
medicamente anti-epileptice administrate în asociere cu stiripentol sunt furnizate pe baza experienţei
clinice.
– Clobazam. În studiile pivot, când s-a iniţiat administrarea de stiripentol, doza zilnică de clobazam
a fost de 0,5 mg/kg pe zi administrat de obicei în doze divizate, de două ori pe zi. La copiii cu
sindrom Dravet s-au raportat creşteri ale valorilor concentraţiilor plasmatice de aproximativ
două până la trei ori pentru clobazam şi, respectiv, de cinci ori pentru norclobazam asociate cu
administrarea concomitentă de stiripentol. În eventualitatea apariţiei semnelor clinice de reacţii
adverse sau supradozaj la clobazam (de exemplu, somnolenţă, hipotonie şi iritabilitate la copiii
mici), această doză zilnică a fost redusă cu 25% săptămânal.
– Valproat. Posibilitatea interacţiunii metabolice dintre stiripentol şi valproat este considerată
redusă, astfel încât nu este necesară modificarea dozei de valproat când se adaugă stiripentol,
exceptând raţiunile de siguranţă clinică. În studiile pivot, în cazul apariţiei de reacţii adverse
gastro-intestinale precum scăderea apetitului alimentar, scădere ponderală, doza zilnică de
valproat a fost redusă cu aproximativ 30% săptămânal.
• Se recomandă precauţie când se combină stiripentolul cu alte substanţe care au un caracter inhibitor
sau care induc una sau mai multe dintre enzimele: CYP1A2, CYP2C19 şi CYP3A4.
• La concentraţii terapeutice, stiripentol inhibă semnificativ câteva izoenzime CYP450 (de exemplu,
CYP2C19, CYP2D6 şi CYP3A4): se pot anticipa interacţiuni farmacocinetice de origine metabolică cu
alte medicamente, care pot duce la intensificarea efectelor farmacologice şi la amplificarea reacţiilor
adverse.
• Se va acţiona cu precauţie atunci când circumstanţele clinice impun asocierea cu substanţe
metabolizate de CYP2C19 sau CYP3A4 datorită riscului crescut de apariţie al reacţiilor adverse. Se
recomandă monitorizarea concentraţiilor plasmatice sau a reacţiilor adverse. Poate fi necesară
ajustarea dozei.
• Administrarea concomitentă cu substraturi ale CYP3A4 care au un indice terapeutic îngust trebuie
evitată, datorită riscului semnificativ crescut de apariţie a reacţiilor adverse severe.
• Datele despre potenţialul inhibitor asupra CYP1A2: nu este recomandată (avertisment şi pentru
alimente şi produse nutritive cu conţinut semnificativ de cafeină şi teofilină).
• Deoarece stiripentol inhibă CYP2D6 in vitro, la concentraţiile plasmatice care se obţin clinic, în cazul
substanţelor metabolizate de CYP2D6 poate fi necesară ajustarea dozelor care se va realiza individual.
• Asocieri nerecomandate (de evitat, dacă nu sunt strict necesare):
– Alcaloizi din secară cornută (ergotamină, dihidroergotamină): Ergotism cu posibilitate de necroză
a extremităţilor (inhibiţia eliminării hepatice a alcaloizilor din secară cornută).
– Cisaprid, halofantrin, pimozid, chinidină, bepridil: Risc crescut de aritmii cardiace în special
torsada vârfurilor/pusee subite de aritmie.
– Imunosupresive (tacrolim, ciclosporină, sirolim): Concentraţii sanguine crescute ale
imunosupresivelor (prin diminuarea metabolizării hepatice).
– Statine (atorvastatin, simvastatin etc.): Risc crescut de reacţii adverse dependente de doză, ca
rabdomioliza (metabolizare hepatică diminuată a agentului de scădere a colesterolului).
• Asocieri care impun prudenţă:
– Midazolam, triazolam, alprazolam: concentraţii plasmatice crescute ale benzodiazepinelor pot
apare prin diminuarea metabolizării hepatice, conducând la sedare excesivă.
– Clorpromazină: Stiripentol intensifică efectul depresor central al clorpromazinei.
– Efecte asupra altor MAE: se recomandă monitorizarea clinică a concentraţiilor plasmatice ale
altor anticonvulsivante, atunci când sunt asociate cu stiripentol, cu posibilitatea de ajustare a
dozelor.
– Topiramat: necesitatea modificării dozei de topiramat şi a schemei de tratament, dacă acesta
este administrat concomitent cu stiripentol.
– Levetiracetam: nu se anticipează interacţiuni farmacocinetice metabolice medicamentoase între
stiripentol şi levetiracetam.
• forma pulbere pentru suspensie orală are o concentraţie Cmax uşor mai mare decât cea pentru
capsule, motiv pentru care formulele nu sunt bioechivalente. Se recomandă ca, dacă este necesară
schimbarea formulelor, aceasta să se facă sub supraveghere clinică, în caz de probleme legate de
tolerabilitate.

6. Monitorizarea răspunsului la tratament:
• Răspunsul la tratament a fost definit ca o reducere a frecvenţei convulsiilor clonice (sau tonicoclonice), comparativ cu perioada de referinţă.
• Se recomandă monitorizarea atentă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani, aflaţi în
tratament cu stiripentol

7. Criterii de întrerupere a tratamentului:
• Lipsa eficacităţii clinice
• Reacţii adverse severe sau contraindicaţii
• Lipsa de complianţă a pacientului la terapie/monitorizare
• În eventualitatea unor rezultate anormale ale hemogramei sau ale probelor funcţionale
hepatice, decizia clinică de a se continua administrarea sau de a se ajusta doza de stiripentol,
concomitent cu ajustarea dozelor de clobazam şi valproat, trebuie luată pe baza datelor
individuale ale fiecărui pacient, luând în considerare beneficiile clinice şi riscurile potenţiale.

8. Reluare tratament (condiţii): Urmând criteriile prezentului protocol

9. Prescriptori:
STIRIPENTOL poate fi iniţiat numai de medici din specialitatea neurologie pediatrică cu experienţă în
diagnosticul şi controlul terapeutic al epilepsiei la sugari şi copii, respectiv de către medicii din
specialitatea neurologie cu experienţă în diagnosticul şi controlul terapeutic al epilepsiei la adulţi.
Prescrierea poate fi continuată şi de medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea
medicală valabilă emisă de medicul care a iniţiat tratamentul.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: