Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A008E – DCI IMIGLUCERASUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A008E – DCI IMIGLUCERASUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/protocol-a008e-dci-imiglucerasum/

Boala Gaucher este o boală monogenică autosomal recesivă, cauzată de deficitul unei enzime (βglucocerebrozidaza), deficit datorat unor mutaţii la nivelul genei acesteia; enzima este necesară
pentru metabolizarea glucocerebrozidelor, substanţe de natură lipidică care se acumulează în
celule macrofage din organism, înlocuind celulele sănătoase din ficat, splină şi oase.
Manifestările bolii pot fi: anemie, trombocitopenie, splenomegalie, hepatomegalie, afectare
osoasă (crize osoase, fracturi patologice) şi retard de creştere, dacă debutul clinic survine în
copilărie.
Boala Gaucher are 3 forme:
1. tip 1;
2. tip 2 (formă acută neuronopată);
3. tip 3 (formă cronică neuronopată).

Pacienţii cu boala Gaucher au o scădere semnificativă a calităţii vieţii, abilităţile sociale şi fizice
putând fi grav afectate. La pacienţii cu tipul 2 sau tipul 3 de boală, la tabloul clinic menţionat se
adaugă semne şi simptome care indică suferinţa neurologică cu debut la sugar şi evoluţie infaustă
(tipul 2) sau sugar-adult (tipul 3).
Diagnosticul specific se stabileşte pe baza următoarelor criterii:
– valoare scăzută a β glucocerebrozidazei < 15 – 20% din valoarea martorilor (diagnostic
enzimatic)
– prezenţa unor mutaţii specifice bolii, în stare de homozigot sau heterozigot compus la
nivelul genei β glucocerebrozidazei (localizată 1q21) – diagnostic molecular.
Tratamentul specific bolii Gaucher este tratamentul de substituţie enzimatică (TSE) şi cel
de reducere a substratului (TRS). Tratamentul cu Imiglucerasum este un tratament specific de
substituţie enzimatică.

A. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN TRATAMENT
Sunt eligibili pentru includerea în tratament de substituţie enzimatică cu Imiglucerasum numai
pacienţii cu diagnostic cert (specific) de boală Gaucher.
Criteriile de includere în tratament sunt următoarele:

I. Criterii de includere în tratament cu Imiglucerasum pentru pacienţii sub 18 ani –
prezenţa a cel puţin unuia dintre următoarele criterii:
1. Retard de creştere
2. Organomegalie simptomatică sau disconfort mecanic
3. Citopenie severă:
a. Hb < 10 g/dl (datorată bolii Gaucher)
b. Trombocite < 60.000/mmc sau
c. Neutropenie < 500/mmc sau leucopenie simptomatică cu infecţie
4. Boală osoasă: a) simptomatică: episoade recurente de dureri osoase, crize osoase, fracturi
patologice; b) modificări specifice la RMN osos: infiltrare medulară, leziuni osteolitice, infarcte
osoase, necroză avasculară; c) scăderea densităţii minerale osoase: osteopenie, osteoporoză
5. Agravare progresivă cel puţin a uneia dintre următoarele componente ale tabloului clinic al
bolii: organomegalia, anemia, trombocitopenia sau boala osoasă (chiar dacă parametrii care
definesc aceste suferinţe nu ating valorile menţionate mai sus)
6. Prezenţa formei neuronopate cronice (tipul 3) sau existenţa în fratrie a unui pacient cu această
formă de boală

II. Criterii de includere în tratament cu Imiglucerasum pentru adulţi – prezenţa a cel puţin
unuia dintre următoarele criterii:

1. Creştere viscerală masivă care conduce la disconfort mecanic sau infarcte
2. Citopenie severă:
a. Hb < 9 g/dl (datorată bolii Gaucher şi nu unor alte cauze)
b. Trombocite < 60.000/mmc sau
c. Neutropenie < 500/mmc sau leucopenie simptomatică cu infecţie
3. Boală osoasă activă definită prin: a) episoade osoase recurente: fracturi patologice, crize
osoase; b) modificări specifice la RMN osos: infiltrare medulară, leziuni osteolitice, infarcte
osoase, necroza avasculară; c) scăderea densităţii minerale osoase: osteopenie, osteoporoză
4. Agravare progresivă cel puţin a uneia dintre următoarele componente ale tabloului clinic al
bolii: organomegalia, anemia, trombocitopenia sau boala osoasă (chiar dacă parametrii care
definesc aceste suferinţe nu ating valorile menţionate mai sus)

III. Pacienţii cu boala Gaucher tip 1 care au urmat anterior tratament cu Velaglucerase
Alfa, la care nu s-a înregistrat un răspuns adecvat după 6 luni de tratament cu doza de 60
UI/kilocorp la fiecare 2 săptămâni, conform criteriilor din protocolul pentru acest
medicament.

B. STABILIREA SCHEMEI TERAPEUTICE cu IMIGLUCERASUM A PACIENŢILOR CU
BOALĂ GAUCHER

Tratamentul cu Imiglucerasum se administrează în perfuzie intravenoasă la fiecare două
săptămâni, de obicei în doză de 30 – 60 U/kgcorp, în funcţie de severitate, pentru tipul 1 de boală
Gaucher şi 60 – 80 U/kgcorp pentru tipul 3 de boală Gaucher.
Tratamentul de substituţie enzimatică este necesar toată viaţa.

C. MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALĂ GAUCHER

În monitorizarea bolii Gaucher se vor avea în vedere următoarele obiective*):
1. Anemia*):
– hemoglobina trebuie să crească după 1 – 2 ani de TSE la:
• 11 g/dl (la femei şi copii);
• > 12 g/dl (la bărbaţi)

2. Trombocitopenia*):
– fără sindrom hemoragipar spontan;
– trombocitele trebuie să crească după 1 an de TSE:
• de cel puţin 1,5 ori (la pacienţii nesplenectomizaţi);
• la valori normale (la pacienţii splenectomizaţi)

3. Hepatomegalia*)
– obţinerea unui volum hepatic = 1 – 1,5 x N1
)
– reducerea volumului hepatic cu:
• 20 – 30% (după 1 – 2 ani de TSE)
• 30 – 40% (după 3 – 5 ani de TSE)

4. Splenomegalia*)
– obţinerea unui volum splenic ≤ 2 – 8 x N2
)
– reducerea volumului splenic cu:
• 30 – 50% (după primul an de TSE)
• 50 – 60% (după 2 – 5 ani de TSE)

5. Dureri osoase*)
– absente după 1 – 2 ani de tratament

6. Crize osoase*)
– absente

7. Ameliorare netă a calităţii vieţii

8. La copil/adolescent: – normalizarea ritmului de creştere
– pubertate normală
Recomandări pentru evaluarea pacienţilor cu boala Gaucher tip 1:
– la stabilirea diagnosticului ………………….. tabel I
– în cursul monitorizării ……………………….. tabel II

Recomandări suplimentare minime pentru monitorizarea pacienţilor cu boala Gaucher tip 3
tabel III
_____________
*) International Collaborative Gaucher Group (ICGG): Gaucher Registry Annual Report 26.06.2014
1
) multiplu vs normal (raportare la valoarea normală; valoarea normală = [Gr. pacientului (gr) x 2,5]/100
2
) multiplu vs normal (raportare la valoarea normală; valoarea normală = [Gr. pacientului (gr) x 0,2]/100

D. CRITERII DE EXCLUDERE A PACIENŢILOR DIN TRATAMENT:

1. Lipsă de complianţă la tratament;

2. Eventuale efecte adverse ale terapiei (foarte rare/excepţionale): prurit şi/sau urticarie (raportate
la 2,5% dintre pacienţi), dispnee, tahicardie, dureri precordiale, angioedem (excepţional); în acest
caz, se indică evaluarea pacientului în vederea trecerii la terapia specifică de reducere a
substratului (TRS).
Recomandări pentru monitorizarea pacienţilor cu Boala Gaucher Tip I
Tabelul I
Evaluare la stabilirea diagnosticului

1) markeri sensibili ai activităţii bolii
*) organomegalia se va exprima atât în cmc cât şi în multiplu faţă de valoarea normală corespunzătoare pacientului:
pentru ficat = [Gr. pacientului (gr) x 2,5]/100; pentru splină = [Gr. pacientului (gr) x 0,2]/100
**) IRM osos va preciza prezenţa şi localizarea următoarelor modificări: infiltrare medulară; infarcte osoase; necroză
avasculară; leziuni litice.
***) A se vedea în tabelul I
Recomandări suplimentare minime pentru monitorizarea pacienţilor cu Boală Gaucher tip III
Tabelul III

Prescriptori: iniţierea, continuarea şi monitorizarea tratamentului se realizează de medicii din
specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică şi pediatrie
NOTĂ: Monitorizarea copiilor şi adulţilor cu boală Gaucher se face semestrial de medicul curant
al pacientului şi cel puţin o dată pe an în Centrul Regional de Genetică Medicală din Cluj pentru
copii şi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă – Clinica Medicală II – din Cluj, pentru adulţi.

 

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: