L01XC16 DCI DINUTUXIMAB BETA

05/08/2020

L01XC16 DCI DINUTUXIMAB BETA

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc16-dci-dinutuximab-beta/

DCI DINUTUXIMAB BETA
INDICATII :
• Tratamentul neuroblastomului cu grad mare de risc la pacienții cu vârsta
peste 12 luni, cărora li s-a administrat anterior chimioterapie de inducție și
care au obținut cel puțin un răspuns parțial, urmat de terapie mieloablativă
și transplant de celule stem
• Pacienții cu antecedente de neuroblastom recurent sau rezistent, cu sau
fără boală reziduală.
Înaintea tratamentului pentru neuroblastom recurent, orice boală activă care
progresează trebuie stabilizată prin alte măsuri adecvate.
În cazul pacienților cu antecedente de boală recurentă/rezistentă și al pacienților
care nu au obținut un răspuns complet după terapia de primă linie, Dinutuximab
Beta trebuie administrat în asociere cu interleukină-2 (IL-2).
Doze și mod de administrare
Tratamentul constă din 5 cicluri consecutive, fiecare ciclu având durata de 35 de
zile.
Doza individuală se stabilește în funcție de suprafața corporală și trebuie să fie
de100 mg/m2 per ciclu, în total.
Tratamentul se administrează de personal medical specializat, pregătit să abordeze
terapeutic reacțiile alergice severe, inclusiv anafilaxie, într-un mediu în care să fie
disponibile imediat facilități complete de resuscitare.
Sunt posibile două moduri de administrare:
• perfuzie continuă pe durata primelor 10 zile ale fiecărui ciclu (un total de 240 ore),
cu doza zilnică de 10 mg/m2
• sau cinci perfuzii zilnice a câte 20 mg/m2, administrate pe o durată de 8 ore în
primele 5 zile ale fiecărui ciclu.
Când se asociază IL-2 cu Dinutuximab Beta, acesta trebuie administrat sub forma de
injecții subcutanate a câte 6×106 UI/m2 pe zi, pentru 2 perioade a câte 5 zile
consecutive, rezultând o doză totală de 60×106 UI/m2 per ciclu. Primul ciclu de 5 zile
trebuie să înceapă cu 7 zile înaintea primei perfuzii cu dinutuximab beta, iar al doilea
ciclu de 5 zile trebuie să înceapă simultan cu perfuzia cu Dinutuximab Beta (zilele 1
până la 5 din fiecare ciclu de terapie cu dinutuximab beta).
Înaintea începerii fiecărui ciclu de tratament, trebuie evaluați următorii parametric clinici,
iar tratamentul trebuie amânat până când sunt atinse aceste valori:
• pulsoximetrie > 94% în mediul ambient al camerei
• funcție adecvată a măduvei osoase: număr absolut de neutrofile ≥ 500/μl, număr
de plachete ≥ 20000/μl, hemoglobin > 8,0 g/dl
• funcție hepatică adecvată: valori serice ale alanin aminotransferazei
(ALT)/aspartat aminotranferazei (AST) < 5 ori limita superioară a valorilor
normale (LSVN)
• funcție renală adecvată: clearance-ul creatininei sau rata de filtrare glomerulară
(RFG) > 60 ml/min/1,73 m2
Modificarea dozei de Dinutuximab Beta
În funcție de evaluarea medicului referitoare la severitatea reacțiilor adverse la
Dinutuximab Beta, pacienților li se poate reduce doza cu 50% sau li se poate întrerupe
temporar perfuzia. Ca urmare, perioada de perfuzare este prelungită sau, dacă pacientul
tolerează, ritmul perfuziei poate fi mărit până la 3 ml/oră (perfuzie continuă) pentru a
administra doza totală.
Recomandări privind modificarea dozei de Dinutuximab Beta

Tratamentul cu Dinutuximab Beta trebuie întrerupt definitiv dacă apare una dintre
următoarele reacții toxice:
• anafilaxie de gradul 3 sau 4
• neuropatie motorie periferică de gradul 2 prelungită
• neuropatie periferică de gradul 3
• toxicitate oculară de gradul 3
• hiponatremie de gradul 4 (<120 mEq/l) în ciuda abordării adecvate a balanței
hidrice
• sindrom de scurgere capilară recurent sau de gradul 4 (necesită suport ventilator)
Insuficiență renală și insuficiență hepatică
Nu sunt disponibile date privind pacienții cu insuficiență renală și insuficiență hepatică
Mod de administrare
Dinutuximab Beta este indicat pentru perfuzie intravenoasă. Soluția trebuie
administrată prin intermediul unei linii intravenoase periferice sau centrale. Pentru alte
medicamente administrate intravenos concomitent trebuie utilizată o linie de perfuzare
separată .
Pentru perfuzia continuă, soluția se administrează într-un ritm de 2 ml pe oră (48 ml pe
zi), cu ajutorul unei pompe de perfuzie.
Pentru perfuzia cu durata de 8 ore zilnic, soluția este administrată într-un ritm de
aproximativ 13 ml pe oră. Pre-medicația trebuie luată întotdeauna în considerare înainte
de începerea unei perfuzii .
Contraindicații
Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați
Boala grefă-contra-gazdă (BGCG) de gradul 3 sau 4 sau cronică extensivă.
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Durere
Durerea neuropată apare de obicei la începutul tratamentului și este necesară
premedicația cu analgezice, inclusiv opioide cu administrare intravenoasă, înainte de
fiecare perfuzie cu dinutuximab beta. Pentru tratamentul durerii se recomandă o terapie
triplă, care include analgezice non-opioide (conform recomandărilor OMS), gabapentină
și opioide. Doza individuală poate varia mult.
Analgezice non-opioide
Analgezicele non-opioide, de exemplu paracetamol sau ibuprofen, trebuie utilizate
permanent în cursul tratamentului.
Gabapentină
Pacientul trebuie pregătit prin administrarea dozei de 10 mg/kg pe zi, începând cu 3 zile
înainte de perfuzia cu Dinutuximab Beta. Doza zilnică de gabapentină se mărește la
2×10 mg/kg pe zi, administrată oral în ziua următoare și la 3×10 mg/kg pe zi,
administrată oral în ziua dinaintea începerii perfuziei cu Dinutuximab Beta și în
continuare. Doza unică maximă de gabapentină este de 300 mg.
Acestă schemă terapeutică trebuie menținută atât timp cât este necesar pentru pacient.
Doza de gabapentină administrată oral trebuie redusă după oprirea perfuziei
intravenoase cu morfină, cel mai târziu după întreruperea tratamentului perfuzabil cu
Dinutuximab Beta.
Opioide
Tratamentul cu opioide este standard în cazul terapiei cu Dinutuximab Beta. Prima zi și
primul ciclu de perfuzii necesită, de obicei, o doză mai mare decât cea utilizată în zilele
și ciclurile ulterioare.
• Înainte de inițierea unei perfuzii intravenoase continue de morfină, trebuie începută
o perfuzie cu morfină administrată în bolus a 0,02 până la 0,05 mg/kg pe oră, cu 2
ore înainte de perfuzia cu Dinutuximab Beta.
• Ulterior, se recomandă o schemă terapeutică cu 0,03 mg/kg pe oră, administrată
concomitent cu perfuzia cu Dinutuximab Beta.
• În cazul perfuziilor zilnice cu Dinutuximab Beta, perfuzia cu morfină trebuie
continuată într-un ritm redus (de exemplu 0,01 mg/kg pe oră) timp de 4 ore după
încheierea perfuziei cu Dinutuximab Beta.
• În cazul perfuziei continue, ca răspuns la percepția durerii de către pacient, este
posibilă eliminarea utilizării de morfină în decurs de 5 zile, prin reducerea treptată
a ritmului schemei terapeutice (de exemplu 0,02 mg/kg pe oră, 0,01 mg/kg pe oră,
0,005 mg/kg pe oră).
• Dacă perfuzia continuă de morfină este necesară mai mult de 5 zile, tratamentul
trebuie redus treptat cu 20% pe zi, după ultima zi de perfuzie cu Dinutuximab Beta.
După eliminarea administrării intravenoase de morfină, în caz de durere neuropată
severă, se poate administra oral, la cerere, sulfat de morfină (0,2 până la 0,4 mg/kg la
interval de 4 până la 6 ore). Pentru durere neuropată moderată, se poate administra oral
tramadol.
Reacții de hipersensibilitate
Reacțiile severe asociate cu perfuzia, inclusiv sindromul de eliberare a citokinelor
(CES), reacțiile anafilactice și de hipersensibilitate pot apărea chiar dacă se utilizează
premedicație. Apariția unei reacții severe asociate cu perfuzia (inclusiv CES) necesită
oprirea imediată a tratamentului cu Dinutuximab Beta și poate necesita tratament de
urgență.
Sindromul de eliberare a citokinelor se manifestă frecvent la câteva minute până la
câteva ore după inițierea primei perfuzii și se caracterizează prin simptome sistemice
cum sunt febra, hipotensiunea arterială și urticaria.
Reacțiile anafilactice pot apărea după câteva minute de la inițierea primei perfuzii cu
Dinutuximab Beta și sunt asociate, de obicei, cu bronhospasm și urticarie.
Premedicație
Trebuie administrată premedicație antihistaminică (de exemplu difenhidramină) prin
injecție intravenoasă, cu aproximativ 20 de minute înainte de începerea fiecărei perfuzii
cu Dinutuximab Beta. Se recomandă ca administrarea de antihistaminice să fie repetată
la interval de 4 până la 6 ore, după caz, în cursul perfuziei cu Dinutuximab Beta.
Pacienții trebuie monitorizați cu atenție pentru reacții anafilactice și alergice, în special în
cursul primului și celui de-al doilea ciclu de tratament.
Tratamentul reacțiilor de hipersensibilitate
Antihistaminice cu administrare intravenoasă, epinefrină (adrenalină) și prednisolon
pentru administrare intravenoasă trebuie să fie disponibile imediat lângă pat în timpul
administrării Dinutuximab Beta, pentru a aborda terapeutic reacțiile alergice cu risc vital.
Se recomandă ca tratamentul pentru astfel de reacții să includă prednisolon administrat
în bolus intravenos și epinefrină administrată în bolus intravenos, la interval de 3 până la
5 minute, după caz, conform răspunsului clinic. În cazul unei reacții de hipersensibilitate
bronșică și/sau pulmonară, se recomandă inhalații cu epinefrină (adrenalină) și acestea
trebuie repetate la interval de 2 ore, conform răspunsului clinic.
Sindromul de scurgere capilară (CLS)
Sindromul de scurgere capilară se caracterizează prin pierderea tonusului vascular și
extravazarea proteinelor plasmatice și a plasmei în spațiul extravascular. Sindromul de
scurgere capilară apare de obicei în câteva ore de la inițierea tratamentului, în timp ce
simptomele clinice (de exemplu hipotensiune arterială, tahicardie) sunt raportate ca
apărând după 2 până la 12 ore. Este necesară monitorizarea atentă a funcției circulatorii
și respiratorii.
Tulburări neurologice ocular
Pot apărea tulburări oculare, deoarece Dinutuximabul Beta se leagă de celulele
nervului optic. Nu este necesară nici o modificare a dozei în cazul unei acomodări
vizuale afectate, care poate fi corectată cu ajutorul ochelarilor, atât timp cât este
considerată acceptabilă.
Tratamentul trebuie întrerupt la pacienții care prezintă o reacție optică toxică de gradul 3
(de exemplu pierdere aproape totală a vederii pe scara de toxicitate). În cazul oricăror
probleme oculare, pacienții trebuie trimiși imediat la un specialist oftalmolog.
Neuropatie periferică
Au fost raportate recurențe ocazionale ale neuropatiei periferice în cazul administrării
de Dinutuximab Beta. Cazurile de neuropatie motorie sau senzorială care persistă mai
mult de 4 zile trebuie evaluate și trebuie excluse cauzele non-inflamatorii, cum sunt
progresia bolii, infecțiile, sindroamele metabolice și medicația concomitentă.
Tratamentul trebuie oprit definitiv la pacienții care prezintă orice fel de slăbiciune
obiectivă, prelungită, atribuibilă administrării de Dinutuximab Beta. Pentru pacienții cu
neuropatie moderată (gradul 2) (neuropatie motorie cu sau fără neuropatie senzorială),
tratamentul trebuie întrerupt și poate fi reluat după rezolvarea simptomelor neurologice.
Infecții sistemice
Este posibil ca pacienții să fie imunocompromiși din cauza terapiilor anterioare. Pacienții
au de obicei inserat un cateter venos central in situ și, prin urmare, prezintă risc de
dezvoltare a unei infecții sistemice. Pacienții nu trebuie să prezinte semne de infecție
sistemică, iar orice infecție diagnosticată trebuie să fie sub control în momentul începerii
tratamentului.
Toxicități hematologice
A fost raportată apariția unor toxicități hematologice, cum sunt eritropenia,
trombocitopenia sau neutropenia, asociate cu administrarea de Dinutuximab Beta.
Toxicitățile hematologice de gradul 4, care se ameliorează până la cel puțin gradul 2 sau
până la valorile de referință până la începerea ciclului următor de tratament, nu necesită
modificarea dozei.
Rezultate anormale ale analizelor de laborator
Se recomandă monitorizarea regulată a funcției ficatului și a electroliților.
Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile. Nu poate fi exclus un risc de reducere
indirectă a activității CYP indus de valorile mai mari de TNF-α și IL-6 și, prin urmare, de
interacțiuni cu medicamente utilizate concomitent.
Corticosteroizi
Din cauza activității lor imunosupresoare, tratamentul concomitent cu corticosteroizi nu
este recomandat cu 2 săptămâni înainte de primul ciclu de tratament și până la 1
săptămână după ultimul ciclu de tratament cu Dinutuximab Beta, cu excepția afecțiunilor
cu risc vital.
Vaccinările
Vaccinările trebuie evitate în timpul administrării de Dinutuximab Beta până la 10
săptămâni după ultimul ciclu de tratament, din cauza stimulării imunitare induse de
administrarea de Dinutuximab Beta și a riscului posibil de toxicități neurologice rare.
Imunoglobuline administrate pe cale intravenoasă
Nu se recomandă utilizarea concomitentă a imunoglobulinelor intravenoase, deoarece
acestea pot interfera cu toxicitatea celulară asociată cu Dinutuximab Beta.
Reacții adverse: pot fi consultate in RCP
PRESCRIPTORI:
• Initierea si continuarea tratamentului la copii si adolescenti <18 ani se face de
catre medici pediatri cu supraspecializare in hemato-oncologie
pediatrica/oncologie pediatrica sau competenta in oncopediatrie, sau atestat de
studii complementare in oncologie si hematologie pediatrica sau sau medic de
specialitate oncologie medicala cu supraspecializare in hemato-oncologie
pediatrica/oncologie pediatrica sau competenta in oncopediatrie, sau atestat de
studii complementare in oncologie si hematologie pediatrica sau medic cu
specialitatea oncologie si hematologie pediatrica.
• Initierea si continuarea tratamentului la adulti se face de catre medicii din
specialitatea oncologie medicală.”

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Senatul a respins proiectul privind obligativitatea certificatului Covid la locul de munca

Solidaritatea Sanitara: 23% din munca unui medic dintr-un spital Covid este neplatita

Managerul SJU Bistrita: Dati drumul la tratamentul antiviral din zona de prespital

ECDC: Sezonul gripal ar putea fi unul sever

Arafat: Solidaritatea pe care o vedem ne face sa simtim ca suntem cu prietenii alaturi