Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XE24 – DCI PONATINIBUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XE24 – DCI PONATINIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe24-dci-ponatinib/

I. Indicaţii terapeutice
– Pacienţi cu leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată sau în
fază blastică, care prezintă rezistenţă la dasatinib sau nilotinib, care prezintă intoleranţă la
dasatinib sau nilotinib şi pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din
punct de vedere clinic, sau care prezintă mutaţia T315I
– Pacienţi cu leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+),
care prezintă rezistenţă la dasatinib, care prezintă intoleranţă la dasatinib şi pentru care
tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care
prezintă mutaţia T315I.
II. Criterii de includere în tratament
– Adulţi cu Leucemie mieloidă cronică sau limfoblastică acută, care nu mai prezintă efecte
benefice în urma tratamentului cu alte medicamente sau care prezintă o anumită mutaţie
genetică denumită mutaţie T315I:
• leucemie mieloidă cronică (LMC)
• leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+)
III. Criterii de excludere
– copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani
– alergie la ponatinib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament
– gravide – decât dacă este absolut necesar, datorita riscurilor asupra fătului (femeile trebuie
să folosească metode de contracepţie eficace pentru a evita o posibilă sarcină, iar
bărbaţilor li se va recomanda să nu procreeze pe parcursul tratamentului)
IV. Tratament
Doze
– doza iniţială recomandată de ponatinib este de 45 mg o dată pe zi (sunt disponibile
comprimate filmate de 45 mg)
– trebuie avută în vedere reducerea dozei de ponatinib la 15 mg la pacienţii cu LMC-fază
cronică care au obţinut un răspuns citogenetic major.
– doza omisă nu se reia, tratamentul continuă în ziua următoare, cu doza uzuală zilnică
– în timpul tratamentului se poate utiliza suport hematologic, cum sunt transfuziile de
trombocite şi factorii de creştere hematopoietici
– tratamentul trebuie continuat atâta timp cât pacientul nu prezintă semne de progresie a
bolii sau efecte toxice inacceptabile

Ajustări ale dozei:
Pentru abordarea terapeutică a efectelor toxice hematologice şi non-hematologice trebuie avute în
vedere modificările dozei sau întreruperea administrării:
– pentru pacienţii cu reacţii adverse atenuate în severitate, se reia administrarea ponatinib cu
creşterea treptată a dozei până la nivelul dozei zilnice utilizate iniţial, conform indicaţiilor
clinice.
– când valorile lipazei sunt crescute poate fi necesară întreruperea tratamentului sau
scăderea dozei:
• creşterea asimptomatică de gradul 3 sau 4 a concentraţiilor plasmatice ale
lipazei/amilazei (> 2,0 ori) când doza de ponatinib este de 45 mg, se întrerupe
tratamentul şi se reia tratamentul cu doza de 30 mg după recuperare la ≤ Gradul 1;
• Pancreatită de gradul 3: Apariţie la doza de 45 mg: se întrerupe tratamentul cu
ponatinib şi se reia tratamentul cu doza de 30 mg după recuperare la < Gradul 2;
• Pancreatită de gradul 4: se opreşte administrarea ponatinib.
– când număr absolut de neutrofile (NAN) < 1,0 x 109
/l sau trombocite < 50 x 109
/l sunt
necesare modificări ale dozei de ponatinib:
• prima apariţie: se întrerupe tratamentul cu ponatinib şi se reia tratamentul cu doza
iniţială de 45 mg după refacerea NAN ≥ 1,5 x 109
/l şi trombocite ≥ 75 x 109
/l
• a doua apariţie: se întrerupe tratamentul cu ponatinib şi se reia tratamentul cu doza de
30 mg după refacerea NAN ≥ 1,5 x 109
/L şi trombocite ≥ 75 x 109
/L
• a treia apariţie: se întrerupe tratamentul cu ponatinib şi se reia tratamentul cu doza de
15 mg după refacerea NAN ≥ 1,5 x 109
/l şi trombocite ≥ 75 x 109
/l
– în cazul reacţiilor adverse severe, tratamentul trebuie întrerupt (pentru pacienţii ale căror
reacţii adverse se rezolvă sau se atenuează în severitate, se poate relua administrarea
ponatinib şi se poate avea în vedere creşterea treptată a dozei până la revenirea la nivelul
dozei zilnice utilizate înainte de apariţia reacţiei adverse, conform indicaţiilor clinice).
– afectarea funcţiei hepatice: (creştere a transaminazelor hepatice > 3 ori valoarea normală;
toxicitate hepatică de gradul 2, persistentă – mai mult de 7 zile; toxicitate hepatică de
gradul 3 sau mai mare) – este recomandată modificarea dozei de ponatinib
• apariţie la doza de 45 mg: se întrerupe tratamentul cu ponatinib şi se monitorizează
funcţia hepatică. Se reia tratamentul cu ponatinib cu doza de 30 mg după recuperare
la ≤ Gradul 1 (< 3 x limita superioară a valorilor normale pentru laborator) sau după
recuperare la gradul anterior tratamentului
• apariţie la doza de 30 mg: Se întrerupe tratamentul cu ponatinib şi se reia cu doza de
15 mg după recuperare la ≤ Gradul 1 sau după recuperare la gradul anterior
tratamentului
• apariţie la doza de 15 mg: se opreşte administrarea ponatinib
• creşterea AST sau ALT ≥ 3 x VN concomitent cu creşterea bilirubinei > 2 x VN şi a
fosfatazei alcaline < 2 x VN: se opreşte administrarea ponatinib
V. Monitorizarea tratamentului
• înaintea începerii tratamentului
– evaluarea funcţiei cardiace şi vasculare.
– hemoleucogramă completă
– lipaza.
– markerii virali (Ag HBs)
– evaluarea funcţiei hepatice: AST, ALT, Bilirubina totală.
• periodic
– hemoleucograma completă (primele 3 luni de la începerea tratamentului, aceasta va fi
repetată la intervale de 2 săptămâni). Apoi, se va efectua lunar sau conform indicaţiilor
medicului.
– lipaza – la intervale de 2 săptămâni în primele 2 luni şi apoi periodic
– status-ul cardiovascular
Definirea răspunsului la tratament şi monitorizarea se face conform recomandărilor ELN
(European Leukemia Net) curente.
VI. Criterii pentru întreruperea tratamentului cu Ponatinib
– hipersensibilitate la ponatinib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament
– în cazul în care nu se produce un răspuns hematologic complet după 3 luni (90 de zile),
trebuie avută în vedere întreruperea ponatinibului
– reacţii adverse severe (pancreatita grad 4; insuficienţa hepatică severă; ocluzie vasculară
etc.)
– în cazul în care nu se produce un răspuns hematologic complet după 3 luni (90 de zile),
trebuie avută în vedere întreruperea ponatinibului
– eşecul terapeutic este definit conform recomandărilor ELN (European Leukemia Net)
curente.
VII. Prescriptori:
Iniţierea se face de către medicii din specialitatea hematologie medicală. Continuarea
tratamentului se face de către medicul hematolog.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: