Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

J05AP56 – DCI SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

J05AP56 – DCI SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/j05ap56-dci-sofosbuvirumvelpatasvirumvoxilaprevirum/

Indicaţie – Pacienţi adulţi cu infecţie cronică cu virusul hepatitic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienţi
adulţi cu ciroză compensată – Child – Pugh A, trataţi anterior cu agenţi antivirali cu acţiune directă DAA
(oricare din moleculele (OMBITASVIR + PARITAPREVIR + RITONAVIR)+DASABUVIR, LEDIPASVIR +
SOFOSBUVIR, ELBASVIR + GRAZOPREVIR) şi fără răspuns terapeutic.
1. Criterii de includere
Pacienţi adulţi cu infecţie cronică cu virusul hepatitic C (VHC), fără răspuns la oricare din tratamentele
antivirale DAA efectuate anterior (tratament corect şi complet confirmat de către medicul
gastroenterolog/infecţionist care a monitorizat terapia anterioară) cu o viremie VHC pozitivă (peste
limita de detecţie) (a se vedea criteriile de evaluare preterapeutică).
Comentarii:
1. Pacienţii cu hepatocarcinom pot primi tratament cu condiţia ca hepatocarcinomul să fi fost tratat,
iar investigaţiile imagistice efectuate la cel puţin 24 săptămâni să arate lipsa recurenţei bolii.
Medicul curant va analiza beneficiile comparativ cu riscurile în decizia sa privind iniţierea
tratamentului antiviral având în vedere rata mare de recidivă a bolii neoplazice şi evoluţia
nefavorabilă.
2. Pacienții cu afecțiuni maligne extrahepatice tratați curativ, cu rata de recidivă redusă necesită şi
consultul şi acordul medicului curant (hematolog, oncolog).
3. Pacienţii cu co-infecţie B – dacă pacientul îndeplineşte criteriile de terapie VHB (conform
protocolului LB01B CNAS/MS), se începe concomitent şi tratamentul cu analogi
nucleotidici/nucleozidici pentru VHB utilizându-se aceleaşi criterii de monitorizare, iar dacă are
AgHBs pozitiv dar nu întruneşte criteriile standard de tratament VHB, trebuie tratat cu analogi
nucleozidici/nucleotidici în dozele standard pentru VHB pe parcursul terapiei anti VHC plus încă 12
săptămâni după finalizarea terapiei VHC
4. Pentru coinfecţia VHC+HIV, tratamentul va fi recomandat şi monitorizat în centrele regionale HIV.
5. Tratamentul şi monitorizarea infecţiei VHC la pacienţii post-transplant hepatic sau post-transplant
de organe solide se va efectua în Centrul de transplant unde s-a efectuat transplantul/ Centrul de
transplant care a luat în evidenţă pacientul (pentru pacienţii care au efectuat transplantul în afara
României) în colaborare cu medicul specialist gastroenterolog/infecţionist din centru, deoarece
este necesară asigurarea în permanenţă a imunosupresiei şi ajustarea dozelor de
imunosupresoare.
Eficacitatea și siguranța nu au fost evaluate la pacientii post transplant hepatic. În consecință utilizarea
medicamentului la această categorie se face numai după corecta evaluare a riscurilor și beneficiilor , iar
medicul prescriptor şi pacientul îşi asumă personal responsabilitatea administrării terapiei.
2. Evaluarea pre-terapeutică
a) Determinarea cantitativă a ARN-VHC (ARN VHC peste limita de detecție ≥15UI/ml). Tratamentul
este indicat indiferent de valoarea ARN VHC . Dacă viremia este mai veche de 6 luni faţă de
momentul evaluării în vederea includerii în tratament, se recomandă repetarea viremiei VHC.
b) Transaminazele serice (ALT, AST)
c) Hemograma
d) Albumina serică
e) Bilirubina totală
f) TP (INR) pentru fibroza F4 se calculează scorul Child-Pugh care trebuie să fie ≤6
g) Alfa-fetoproteina; în cazul în care nivelul seric al AFP depăşeşte 50 ng/ml, se recomandă examen
CT sau IRM abdomen cu substanţă de contrast i.v. pentru excluderea hepatocarcinomului
h) Creatinina serică și clearance la creatinină
i) Ecografia abdominală (suspiciunea de HCC impune CT și/sau RMN cu substanţă de contrast)
j) Test de sarcină (pentru femeile de vârstă fertilă)
k) Ag HBs, Ac anti-HBc, iar în cazul în care cel puţin unul din aceşti parametri este pozitiv se
efectuează viremia VHB
l) Ac anti citomegalovirus IGM – la pacienţii cu transplant
m) Bolile asociate (pulmonare, cardiace, renale etc) impun consultarea și evaluarea contraindicațiilor
din punct de vedere al specialității respective pentru introducerea tratamentului antiviral.
n) Evaluarea și înregistrarea corectă şi completă a medicamentelor utilizate de pacient în vederea
evitării contraindicațiilor sau interacțiunilor medicamentoase (vezi Rezumatul Caracteristicilor
Produselor sau http//www.hepdruginteractions.org).
3. Criterii de excludere/contraindicaţii
a) Pacienţii adulţi cu infecţie cronică cu virusul hepatitic C (VHC), care au avut răspuns viral sustinut
(RVS) la oricare din tratamentele antivirale DAA efectuate anterior şi cu o viremie VHC recentă
(în ultimele 6 luni), pozitivă (peste limita de detecţie)
b) Cirozele decompensate (ascită, icter, hemoragie digestivă, encefalopatie hepatică, peritonită
bacteriană spontană, sindrom hepato-renal) actual sau în antecedente, având scorul Child-Pugh>
6 puncte
c) Cancerele hepatice tratate prin rezecție, ablație, TACE la mai puţin de 6 luni de la procedură sau
dacă sunt semne (CT/IRM) de activitate/recidivă post procedură.
d) Afecţiuni maligne extrahepatice care nu beneficiază de tratament cu potenţial curativ
e) Pacienţi cu insuficienţă renală cronică severă (e GFR < 30ml/min/1,73 m2 ) sau pacienţi cu
insuficienţă renală cronică în stadiul terminal care necesită hemodializă.
În RCP-ul produsului este specificat faptul că „nu există suficiente date legate de tratamentul
pacienţilor cu insuficienţă renală în stadiul terminal şi nu a fost studiat la pacienţii cu dializă
cronică. Medicamentul poate fi utilizat la aceşti pacienţi în absenţa altor opţiuni terapeutice”.
Deci această contraindicaţie poate fi considerată o contraindicaţie relativă. Medicul prescriptor şi
pacientul îşi asumă personal responsabilitatea administrării terapiei.
f) Contraindicaţiile medicamentoase specifice pentru opțiunea terapeutică aleasă: Toate
interacţiunile medicamentoase trebuie corect documentate prin accesarea site-ului hep-druginteractions.com, RCP-ul produsului şi listarea graficului de interacţiuni posibile.
4. Tratament – posologie:
Combinatii (SOFOSBUVIR 400 mg +VELPATASVIR 100 mg +VOXILAPREVIR 100 mg) – 1cp/zi
5. Durata tratamentului:
– 12 săptămâni
6. Monitorizarea tratamentului
La terminarea tratamentului:
– Transaminazele serice, Hemograma, albumina, INR.
La 12 săptămâni de la terminarea tratamentului:
– Viremia cantitativă (RVS-12) : ARN VHC
Pacienţii cu infecţie ocultă VHB (Ac anti HBc pozitiv, AgHBs negativ) vor fi monitorizaţi lunar pe parcursul
tratamentului cu medicamente cu acţiune antivirală directă: ALT, AST lunar. Dacă pe parcursul
monitorizării se constată creșterea transaminazelor , se va repeta Ag HBs şi ADN VHB. Dacă una dintre
ele este pozitivă (indiferent de nivel) se începe tratamentul pentru VHB conform recomandărilor
anterioare.
7. Criterii de evaluare a rezultatului terapiei
a) Răspuns virusologic susţinut (RVS-12):
– ARN-VHC nedetectabil la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului.
b) Eșec terapeutic:
– ARN-VHC detectabil indiferent de nivelul de detecţie la 12 săptămâni de la terminarea
tratamentului.
8. Prescriptori
Medicii din specialitatea gastroenterologie şi medici din specialitatea boli infecţioase aflaţi în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate: Bucureşti, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi,
Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi CASAOPSNAJ.

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: