Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

D11AH05-A DCI DUPILUMABUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

D11AH05-A DCI DUPILUMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/d11ah05-a-dci-dupilumabum/

I. Indicaţii terapeutice
Dupilumab este indicat la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, ca tratament add-on pentru
astm sever de tip T2 – caracterizat conform GINA, care este inadecvat controlat cu doze mari de
corticosteroizi inhalatori plus un alt medicament utilizat ca tratament de întreținere.
Inflamatia de tip T2 este o componenta importanta in mecanismul fiziopatologic al astmului.
Dupilumab este un anticorp monoclonal umanizat de tip IgG4 care exercită o acțiune inhibitorie asupra
semnalizării celulare a interleukinei-4 (IL-4) și interleukinei-13(IL-13).
Dupilumab inhibă semnalizarea celulară a IL-4 prin intermediul receptorului de tip I (IL-4 Rα/γc),
precum și semnalizarea celulară a IL-4 și IL-13 prin intermediul receptorului de tip II (IL-4 Rα/IL13Rα). IL-4 și IL-13 sunt factorii principali implicați în afecțiunile inflamatorii de tip T2 la om, cum
este astmul de tip T2.
La pacientii tratati cu Dupilumab asistam la blocarea timpurie a inflamatiei de tip T2, accesand
receptorii specifici pentru IL-4 si IL-13 impactand in cascada un numar mare de mediatori
proinflamatori.
II. Criterii de includere a pacientilor cu astm sever in tratament cu Dupilumab
a) Criterii de includere:
1. Adulti si adolescenti cu astm sever cu varsta de 12 ani si peste;
2. Pacienti cu astm sever inadecvat controlat cu doze mari de CSI sau controlati doar cu CSO
(fie cea mai mica doza posibila de CSO in cure intermitente, fie pacienti corticodependenti)
care la evaluarea fenotipului de astm sever de tip T2, conform recomandărilor Strategiei
Globale pentru Managementul și Prevenirea Astmului (GINA 2021) inca prezinta:
• Eozinofile in sange ≥ 150 elemente/μL sau
• FeNO ≥ 20 ppb sau
• Eozinofile in sputa ≥ 2% sau
• Elemente ale astmului alergic (inclusiv IgE crescut >30UI) sau
• Necesitatea mentinerii CSO pentru a asigura controlul si lipsa exacerbarilor frecvente:
frecvente (≥ 2/an) care necesită corticoseroizi orali sau exacerbări severe (≥ 1/an) care
necesită spitalizare.
(Se recomanda repetarea eozinofilelor din sange sau FeNO pana la 3x, cu cea mai mica doza
posibila de CSO)
3. Management al astmului prescris de către medicul specialist, cu durată de urmărire de
minimum 6 luni, care să includă:
a. tratament cu corticosteroizi inhalatori în doză mare, conform recomandărilor GINA
(Anexa 1), în asociere cu beta-2 agonist cu durată lungă de acţiune (tehnică inhalatorie
corectă şi aderenţă la tratament confirmată de medicul curant);
b. managementul corect al comorbidităţilor (rinosinuzită cronică, reflux gastroesofagian,
tulburări psihice etc.) sau al altor condiţii (fumatul de ţigarete);
4. Lipsa de control al astmului, conform ghidului GINA 2021, definită prin una dintre:
a. control redus al simptomelor (simptome frecvente sau utilizarea frecventă a terapiei de
ameliorare a simptomelor, activitate limitată de astm, treziri nocturne cauzate de
astm);
b. exacerbări frecvente (≥ 2/an) care necesită corticoseroizi orali sau exacerbări severe (≥
1/an) care necesită spitalizare.
*CSO – corticoterapie orala
*CSI – corticoterapie inhalatorie
*FeNO – fractia de oxid nitric in aerul exhalat
b) Criterii de excludere din tratamentul cu Dupilumab
Hipersensibilitate/intoleranță la dupilumab sau la unul din excipienţi
III. Tratament
1. Posologie
Doza recomandată la adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste):
• la urmatoarele categorii de pacienti se recomanda o doză inițială de 600 mg (două injecții de 300
mg), urmată de administrarea a 300 mg ca injecție subcutanată la interval de 2 săptămâni
– pacienți cu astm sever și care se află în tratament de mentinere cu corticosteroizi orali
– pacienți cu astm sever și dermatită atopică moderată până la severă concomitentă
– adulți cu astm sever și cu rinosinuzită cronică severă concomitentă, însoțită de polipoză
nazală
• Pentru toți ceilalți pacienți, se recomanda o doză inițială de 400 mg (două injecții de 200 mg),
urmată de administrarea a 200 mg ca injecție subcutanată la interval de 2 săptămâni.
2. Durata terapiei: dupilumab este indicat în tratamentul pe termen lung. Decizia de a continua
terapia trebuie stabilită cel puțin anual, în funcție de severitatea afecțiunii și controlul exacerbărilor.
3. Mod de administrare
Dupilumab se administrează injectabil subcutanat la nivelul coapsei sau abdomenului, cu excepția unei
zone circulare cu o rază de 5 cm situată periombilical. Dacă injecția este administrată de o altă
persoană, poate fi utilizată și regiunea superioară a brațului.
Pentru doza inițială de 600 mg se administrează consecutiv două injecții de Dupixent 300 mg, în două
locuri de administrare diferite.
Se recomandă utilizarea alternativă a locurilor de administrare a injecției, la fiecare injecție în parte.
Dupilumab nu trebuie administrat injectabil la nivelul pielii sensibile, lezate sau care prezintă
echimoze ori cicatrici.
Un pacient își poate autoadministra injectabil dupilumab sau persoana care îngrijește pacientul poate
administra dupilumab dacă medicul curant stabilește că acest lucru este adecvat.
Se recomanda ca prima doza sa se administreze sub supraveghere medicala.
Pacienţilor și/sau persoanelor care îngrijesc pacienții trebuie să li se asigure instruirea corespunzătoare
privind pregătirea și administrarea dupilumab, anterior utilizării,
Stiloul injector (pen-ul) preumplut de dupilumab nu este destinat utilizării la copii cu vârsta sub
12 ani.
4. Reacții adverse posibile
Reacții de hipersensibilitate: Dacă apare o reacție de hipersensibilitate sistemică (imediată sau
întârziată), administrarea dupilumab trebuie întreruptă imediat și trebuie inițiată terapia adecvată. Au
fost raportate cazuri de reacție anafilactică, angioedem și boală a serului/reacții asemănătoare cu boala
serului. Cazurile de reacție anafilactică și angioedem au debutat în decurs de câteva minute până la
șapte zile după administrarea injectabilă a dupilumab
Alte reacții adverse frecvente pot fi: reacții la locul de administrare al injecției (includ eritem, edem,
prurit, durere și inflamație), conjunctivită, artralgie, herpes oral și eozinofilie. Au fost raportate cazuri
rare de boală a serului, reacții asemănătoare cu boala serului, reacție anafilactică și keratită ulcerativă
Raportarea reacțiilor adverse. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție
adverse suspectată prin intermediul sistemului national de raportare (https://adr.anm.ro).
IV. Atentionari si precautii speciale pentru utilizare
1. Pacienții care prezintă infestări cu helminți preexistente trebuie tratați înainte de inițierea
tratamentului cu dupilumab. Dacă pacienții se infestează în timpul tratamentului cu dupilumab și nu
răspund la tratamentul antihelmintic, administrarea dupilumab trebuie întreruptă până la eliminarea
infestării.
2. Vaccinurile vii și vaccinurile vii atenuate nu trebuie administrate concomitent cu dupilumab,
întrucât siguranța și eficacitatea clinică nu au fost încă stabilite. Se recomandă ca imunizarea
pacientului cu vaccinuri vii și vaccinuri vii atenuate să fie adusă la zi, în conformitate cu ghidurile în
vigoare privind imunizarea, înainte de administrarea tratamentului cu dupilumab.
3. Dupilumab nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care beneficiul potential
justifică riscul posibil pentru făt. Se recomanda si opinia medicului ginecolog Nu se cunoaște dacă
dupilumab se excretă în laptele uman sau se absoarbe sistemic după ingestie. Trebuie luată decizia fie
de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe tratamentul cu dupilumab, având în vedere beneficiul
alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie. Se recomanda si opinia medicului
pediatru/neonatolog
4. Administrarea corticosteroizilor pe cale sistemică, topică sau inhalatorie nu trebuie întreruptă
brusc la inițierea tratamentului cu dupilumab. Scăderea dozei de corticosteroizi, dacă este cazul,
trebuie efectuată progresiv și sub directa supraveghere a unui medic.
5. Pacienții trebuie instruiți să solicite asistență medicală în cazul în care astmul nu este controlat
sau dacă se agravează după inițierea tratamentului.
6. Intercurentele respiratorii aparute pe perioada tratamentului cu dupilumab nu necesita
întreruperea tratamentului cu dupilumab, și trebuie manageriate conform practicii curente de tratament
al exacerbarilor.
V. Monitorizarea tratamentului cu dupilumab
Evaluarea tintei terapeutice de către medicul specialist curant privind severitatea bolii şi a gradului de
control al exacerbărilor se va face cel putin la 12 luni de la initierea tratamentului, prin următorii
parametri (comparative cu valorile preexistente initierii tratamentului cu dupilumab):
1. controlul astmului princhestionar ACT sau ACQ (Anexele 2 și 3);
2. frecvenţa exacerbărilor severe;
3. spirometrii minim 3 pe an.
Pe baza acestor parametri medicul specialist cuant va clasifica răspunsul la tratament ca:
1. răspuns favorabil complet toate criteriile:
• ameliorarea scorului simptomatic ACT cu minimum 3 pct sau a scorului simptomatic ACQ cu
minimum 0.5 pct;
• ameliorarea sau menținerea funcției pulmonare;
• reducerea frecventei exacerbărilor severe în ultimul an;
2. răspuns parțial favorabil (cel puțin 1 criteriu de răspuns favorabil);
3. răspuns nefavorabil (niciun criteriu de raspuns favorabil) sau agravare.
Tratamentul va fi continuat numai pentru pacienţii la care se menţine raspunsul favorabil (complet sau
parțial) pe perioada nedeterminata, in baza evaluarii anuale.
VI. Criterii pentru întreruperea tratamentului
Oprirea tratamentului cu dupilumab se face prin:
1. Decizia unilaterala a pacientului de a întrerupe tratamentul;
2. Decizia medicală de întrerupere a tratamentului în cazul intoleranţei la tratament sau raspunsului
nefavorabil (lipsa raspunsului)
VII. Prescriptori
Medicii din specialităţile pneumologie, alergologie şi imunologie clinică, pneumologie pediatrica.
Anexa 1. Dozele zilnice mici, medii și mari de corticosteroizi inhalatori. GINA 2021

Anexa 2. Chestionar privind controlul asupra astmului (ACT™)

Interpretare:
1 – total necontrolat
2 – slab controlat
3 – relativ controlat
4 – bine controlat
5 – total controlat
Anexa 3. Asthma Control Questionnaire®(ACQ)

Interpretare
0.0 – 0.75 – total controlat
0.75 – 1.5 – partial controlat
>1.5 – necontrolat”

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: