Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 1206/233/2022

A05AA04 – DCI ACID OBETICHOLICUM

Actualizat la APRILIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A05AA04 – DCI ACID OBETICHOLICUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a05aa04-dci-acid-obeticholicum/

I. Indicaţie (face obiectul unui contract cost-volum)
Acidul obeticolic (Ocaliva) este indicat pentru tratamentul colangitei biliare primitive
(cunoscută și sub denumirea de ciroză biliară primitiva (CBP) în combinație cu acidul
ursodeoxicolic (UDCA) la adulți cu răspuns inadecvat la UDCA sau ca monoterapie la adulți
care nu pot tolera UDCA.
II. Criterii de includere
Pacienţi adulţi cu colangită biliară primitivă (ciroză biliară primitiva) cu răspuns inadecvat la
UDCA sau care nu tolerează UDCA (conform definitiilor de mai jos).
Diagnosticul CBP stabilit pe existenta a cel putin 2 din 3 criterii:
1. Cresterea cronica si persistenta (>6luni) a fosfatazei alcaline (ALP) la pacienti cu
examinare ecografica normala a cailor biliare
2. AMA pozitiv la imunofluorescenta cu un titru >1/40 sau AMA-M2 pozitiv sau ANA
specifici CBP (gp-210, sp-100) pozitivi
3. Histologie hepatica ce deceleaza colangita obstructivă nonsupurativă si distugerea căilor
biliare interlobulare
Definitia raspunsului inadecvat la UDCA:
– Pacientul a primit UDCA in doza 13-15mg/kg/zi timp de 12 luni in doza constanta si
stabila si prezinta una din urmatoarele caracteristici:
• ALP > 1,5 * valoarea normala
• Bilirubina totala > valoarea normala
Definitia intolerantei la UDCA: existenta reactiilor adverse ce nu permit continuarea UDCA –
de exemplu diaree incoercibila sau neexplicata; prurit sever
III. Criterii de excludere/contraindicații
1. Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții medicamentului.
2. Obstrucție biliară documentata imagistic
IV. Evaluarea preterapeutica
Înainte de inițierea tratamentului cu acid obeticolic, trebuie evaluat și cunoscut stadiul bolii
hepatice.
În acest sens pacientii trebuie sa efectueze:
1. teste de evaluare a fibrozei hepatice (una din metodele):
– Punctie biopsie hepatica
– Elastografie hepatica (evaluata prin orice tip de elastografie: tranzitorie, pSWE, 2DSWE)
2. Ecografie abdominala (pentru diagnosticul diferential colestaza intra vs extrahepatica)
3. Testarea serologica
– AMA sau ANA specific CBP (margini perinucleare, puncta nucleare, centromere)
(prin imunofluorescenta >1/40)
– AMA-M2 pozitiv prin testare ELISA
– Ac anti gp210 sau anti-sp100 sau anti-centromer pozitivi prin teste ELISA
4. Determinarea serica a IgM, fosfatazei alcaline, GGT, AST, ALT, bilirubina totala si
directa, albumina, INR, creatinina, hemograma, calculul scorului Child-Pugh in cazul
diagnosticului de ciroza hepatica
5. Colangio-IRM pentru a exclude colangita sclerozanta primitiva sau alte cauze de
colestaza
Medicul prescriptor trebuie sa evalueze si eventuala co-existenta unor afectiuni hepatice
associate care ar putea influenta raspunsul terapeutic – overlap cu hepatita autoimuna sau
colangita sclerozanta primitiva, infectii virale B/C, boala Wilson, hemocromatoza, boala
alcoolica hepatica, deficit de alpha 1 antitripsina.
V. Doze și mod de administrare
Doze
Doza inițială și stabilirea treptată a dozei în funcție de categoria de pacienți cu colangită
biliară primitivă (CBP) sunt indicate în tabelul de mai jos.

Nu este necesară nici o ajustare a dozei concomitente de UDCA la pacienții cărora li se
administrează acid obeticolic.
Gestionarea și ajustarea dozei în caz de prurit sever
Strategiile de management includ adăugarea de rășini care leagă acidul biliar sau de
antihistaminice. Pentru pacienți care prezintă intoleranță severă din cauza pruritului, se vor
lua în considerare una sau mai multe dintre următoarele:
Pentru pacienții fără ciroză sau cu scor Child-Pugh A
• Doza de acid obeticolic poate fi redusă la:
– 5 mg o dată la două zile, pentru pacienți care nu tolerează 5 mg o dată pe zi
– 5 mg o dată pe zi, pentru pacienți care nu tolerează 10 mg o dată pe zi
Schema de administrare a dozelor
în funcție de categoria de pacienți
cu CBP Stadializare/Clasificare
Pacienți fără ciroză sau
cu scor Child-Pugh A
Scor Child-Pugh B sau C sau
pacienți cu ciroză decompensată
Doza inițială 5 mg o dată pe zi 5 mg o dată pe săptămână
Stabilirea treptată a dozei Pentru pacienții care nu au obținut o
reducere adecvată a fosfatazei
alcaline (ALP) și/sau a bilirubinei
totale după 6 luni de tratament și
care tolerează acidul obeticolic,
doza trebuie crescută până la 10 mg
o dată pe zi.
Pentru pacienții care nu au obținut o
reducere adecvată a ALP și/sau a
bilirubinei totale după 3 luni de
tratament și care tolerează acidul
obeticolic, doza trebuie crescută până
la 5 mg de două ori pe săptămână (la
interval de cel puțin 3 zile) și ulterior
până la 10 mg de două ori pe
săptămână (la interval de cel puțin 3
zile), pe baza răspunsului și a
tolerabilității.
Doza maximă 10 mg o dată pe zi 10 mg de două ori pe săptămână (la
interval de cel puțin 3 zile)
• Doza de acid obeticolic poate fi întreruptă temporar timp de până la 2 săptămâni, urmată de
reluarea cu doză redusă.
• Doza poate fi crescută la 10 mg o dată pe zi, cum este tolerată, pentru a obține răspunsul
optim.
Pentru pacienții cu scor Child-Pugh B sau C sau cu ciroză decompensată
• Doza de acid obeticolic poate fi redusă la:
– 5 mg o dată pe săptămână, pentru pacienți care nu tolerează 5 mg de două ori pe
săptămână
– 10 mg o dată pe săptămână, pentru pacienți care nu tolerează 10 mg de două ori pe
săptămână
• Doza de acid obeticolic poate fi întreruptă temporar timp de până la 2 săptămâni, urmată de
reluarea cu doză redusă, dacă este cazul.
• Doza poate fi crescută la 10 mg de două ori pe săptămână, cum este tolerată, pentru a
obține răspunsul optim.
Co-administrarea de rășini care leagă acizii biliari
Pentru pacienții care iau rășini care leagă acizii biliari (de exemplu colestiramina), se va
administra acid obeticolic cu cel puțin 4 până la 6 ore înainte de sau de la 4 până la 6 ore după
luarea unei rășini care leagă acidul biliar sau la un interval cât mai mare posibil
V. Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Reacții adverse hepatotoxice
S-au observat creșteri de alanin aminotransferază (ALT) și aspartat aminotransferază (AST) la
pacienții care iau acid obeticolic. S-au observat, de asemenea, semne clinice și simptome de
decompensare hepatică. Aceste evenimente s-au produs chiar și în prima lună de tratament.
Reacțiile adverse hepatotoxice au fost observate în principal la doze mai mari decât doza
maximă recomandată de 10 mg o dată pe zi. După punerea pe piață, au fost raportate cazuri de
insuficienta hepatică gravă și deces în cazul unei frecvențe mai mari de administrare a
acidului obeticolic decât cea recomandată in cazul pacienților cu scădere moderată sau severă
a funcției hepatice.
După inițierea tratamentului, toți pacienții trebuie monitorizați pentru a depista progresia
CBP, prin teste de laborator și clinice pe baza cărora se va stabili dacă este necesară ajustarea
sau oprirea dozei. Pacienții cu risc crescut de decompensare hepatică, inclusiv cei cu rezultate
ale testelor de laborator care evidențiază agravarea funcției hepatice și/sau progresia la ciroză,
trebuie monitorizați mai atent (lunar). Frecvența de administrare trebuie redusă la pacienții
care progresează de la un scor Child-Pugh A la un scor Child-Pugh B sau C).
Pruritul
Cel mai frecvent si relevant clinic efect advers asociat cu administrarea OCA este pruritul, a
carui frecventa si severitate depinde de doza de OCA.
Strategiile de management includ adăugarea de rășini care leagă acizii biliary (colestiramina)
sau de antihistaminice, reducerea dozelor, reducerea frecvenței dozelor și/sau întreruperea
temporară a dozelor cu reluarea dozei de 5mg si ulterior cresterea la 10mg sugerand ca apare
acomodarea pruritului cu titrarea progresiva a dozei.
VI. Perioada de administrare și monitorizarea tratamentului
Tratament cronic.
Tratamentul necesită monitorizare atentă pentru ajustarea dozelor – la 3 luni pacientii cu
ciroza hepatica clasa Child Pugh A, la 6 luni pacientii cu F0-F3 si apoi anual.
Pacienții cu risc crescut de decompensare hepatică, inclusiv cei cu rezultate ale testelor de
laborator care evidențiază agravarea funcției hepatice și/sau progresia la ciroză sau cei cu
ciroza hepatica clasa Child Pugh B/C trebuie monitorizați mai atent la o luna de la initierea
terapiei cu OCA timp de 3 luni, apoi la fiecare 3 luni.
VII. Întreruperea tratamentului
Încetarea tratamentului cu acid obeticolic poate fi luată în considerare la pacienții care
continuă să prezinte prurit intolerabil persistent sau la pacientii la care insuficienta hepatica
progreseaza in ciuda administrarii OCA si necesita transplant hepatic.
VII. Prescriptori
1. Iniţierea se face de către medicii din specialităţile gastroenterologie.
2. Continuarea tratamentului se face de către medicii din specialităţile gastroenterologie
si medicina interna.”

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: