Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

A16AX07 – DCI PLERIXAFOR

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

A16AX07 – DCI PLERIXAFOR

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a16ax07-dci-plerixafor/

Indicaţie
În asociere cu G-CSF (factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite) pentru creşterea
mobilizării de celule stem hematopoietice în sângele periferic pentru recoltarea în vederea transplantului
autolog ulterior la pacienţii cu limfom şi mielom multiplu ai căror celule se mobilizează greu.

Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)

Doza recomandată de plerixafor este de 0,24 mg/kg şi zi. Trebuie administrată prin injecţie subcutanată
cu 6 – 11 ore înainte de iniţierea fiecărei afereze, după administrarea în prealabil, timp de 4 zile, a
factorului de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite (G-CSF). Având în vedere creşterea
expunerii odată cu creşterea greutăţii corporale, doza de plerixafor nu trebuie să depăşească 40 mg pe
zi.
Se administrează timp de 2 – 4 (şi până la 7) zile consecutive.

Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
• Efecte hematologice
– Hiperleucocitoză
Administrarea de plerixafor în asociere cu G-CSF creşte numărul de leucocite circulante, precum şi
populaţiile de celule stem hematopoietice. În timpul tratamentului trebuie monitorizat numărul
leucocitelor din sânge. Administrarea la pacienţii cu numărul de neutrofile din sângele periferic peste 50
x 109
/l trebuie efectuată pe baza evaluării clinice.
– Trombocitopenie
Trombocitopenia este o complicaţie cunoscută a aferezei şi a fost observată la pacienţii trataţi cu
plerixafor. Numărul de plachete trebuie monitorizat la toţi pacienţii trataţi şi supuşi aferezei.
• Reacţii alergice
Plerixafor a fost mai puţin frecvent asociat cu potenţiale reacţii sistemice legate de injectarea
subcutanată, cum sunt urticarie, tumefacţie periorbitară, dispnee sau hipoxie. Simptomele au răspuns la
tratament (de exemplu cu antihistaminice, corticosteroizi, hidratare sau oxigen suplimentar) sau s-au
remis spontan. Trebuie luate măsuri de precauţie adecvate din cauza riscului de apariţie a acestor reacţii.
• Reacţii vasovagale
După injectarea subcutanată, pot apărea reacţii vasovagale, hipotensiune arterială ortostatică şi/sau
sincopă. Trebuie luate măsuri de precauţie adecvate din cauza riscului de apariţie a acestor reacţii.
• Splenomegalie
Posibilitatea ca plerixaforul în asociere cu G-CSF să provoace mărirea splinei nu poate fi exclusă. Din
cauza apariţiei foarte rare a rupturilor de splină după administrarea de G-CSF, persoanele tratate cu
plerixafor în asociere cu G-CSF, care raportează dureri abdominale superioare stângi şi/sau dureri
scapulare sau în umăr trebuie evaluate din punct de vedere al integrităţii splinei.
• Sodiu
Mozobil conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) pe doză, adică practic “nu conţine sodiu”.

Criterii de excludere din tratament
Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Prescriptori: medicii din specialităţile hematologie sau oncologie medicală, după caz.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: