Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 702/133/2022

L04AA25-SHUa – DCI ECULIZUMABUM

Actualizat la MARTIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L04AA25-SHUa – DCI ECULIZUMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l04aa25-shua-dci-eculizumabum/

Introducere
Sindroamele de microangiopatie trombotică (MAT) reunesc un spectru larg de afecțiuni cu
manifestări clinice și histologice comune . Odată cu elucidarea mecanismelor patogenice,
clasificarea clinică a MAT a fost treptat înlocuită de clasificarea etiologică, fapt ce a permis
dezvoltarea unor terapii specifice.
Sindromul hemolitic uremic atipic (SHUa), mediat de defecte ale activității căii alterne a
cascadei complementului, este o afecțiune genetică rară, cronică, caracterizată prin injurie
endotelială severă și tromboză microvasculară, la nivel capilar și arteriolar. Din punct de
vedere clinic, tromboza microvasculară determină trombocitopenie, anemie hemolitică
microangiopatică și injurie de organ. Deși afectarea renală este întâlnită în majoritatea
cazurilor, tabloul clinic poate fi dominat de afectare multiorgan (pulmonară, digestivă,
neurologică, cardiacă).
În aproximativ 60-70% din cazuri, hiperactivarea cascadei complementului este determinată
de mutații ale proteinelor reglatoare ale căii alterne sau formarea unor autoanticorpi împotriva
acestor proteine. Identificarea anomaliei genetice subiacente are importanță diagnostică și
prognostică (permițând evaluarea răspunsului la tratament, riscul de recădere la oprirea
tratamentului și riscul de recădere post-transplant renal)(Tabel 1).
Tabel 1.Anomaliile genetice și prognosticul pacienților cu SHUa asociat cu defecte ale
cascadei complementului

Adaptat după Noris et al. AtypicalHemolytic Uremic Syndrome. NEJM 2009
Abrevieri: CFHR, complement factor H related proteins; MCP, membrane cofactor protein.
Prognosticul pacienților cu SHUa depinde de anomalia genetică subiacentă, 60-70% dintre
pacienții cu mutația genei care codifică factorul H dezvoltă boală cronică de rinichi stadiul
final în primul an de la diagnostic, iar până la 90% dintre aceștia prezintă recăderea bolii pe
grefa renală. Comparativ, pacienții cu un defect izolat al genei ce codifică MCP (CD46, o
proteină atașată suprafețelor celulare) obțin o remisiune clinică fără plasmafereză și prezintă o
rată mică de recădere pe grefa renală. În plus, mortalitatea acestor pacienților cu SHUa este de
aproximativ 2-4% în rândul populației adulte și de 8-14% în rândul populației pediatrice.
Deși în ultimele trei decenii, terapia cu plasmă (plasmafereza sau administrarea de plasmă
proaspătă congelată-PPI) a reprezentat prima linie de tratament în această afecțiune,
variabilitatea răspunsului la tratament, prognosticul sever al acestor pacienți și rata mare de
complicații au impus identificarea unor ținte terapeutice specifice. În anul 2011, FDA (Food
and Drug Administration) a aprobat Eculizumab pentru tratamentul SHUa mediat de defecte
ale activității cascadei complementului.

Eculizumab- Molecula
Eculizumab-ul este un anticorp monoclonal umanizat, de tipul IgG2/4κ, ce conține o regiune
de complementaritate murină inclusă într-un cadru format din lanțuri grele și ușoare umane.
Eculizumab este un inhibitor al cascadei complementului prin legarea cu o afinitate crescută
de proteina C5, blocarea clivării acesteia în C5a și C5b și prevenirea formării complexului de
atac al membranei (C5b-9).
La pacienții cu SHUa, activitatea farmacodinamică a eculizumab-ului se corelează direct
proporțional cu nivelul seric al acestuia, iar blocarea completă a activității cascadei
complementului se produce la niveluri serice cuprinse între 50-100 μg/mL. Pentru un pacient
de 70 kg, eculizumab-ul are un clearance de 14.6 mL/h, ce corespunde unui timp de
înjumătățire de aproximativ 12 zile. La pacienți care efectuează plasmafereză, clearence-ul
medicamentului crește la 3660 mL/h și timp de înjumătățire scade la 1.26 ore. Eculizumab
este metabolizat de către enzimele lizozomale din celulele sistemului reticuloendotelial.
I. Indicaţia terapeutică
Eculizumab este indicat pentru tratarea adulților și copiilor cu:
• Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)
II. Criterii de eligibilitate pentru tratament
1. Criterii de includere
Pacienți cu microangiopatie trombotică mediată de defecte ale cascadei complementului
dovedită prin:
• Anemie hemolitică microangiopatică (scăderea hemoglobinei, a haptoglobinei,
creșterea LDH, prezența reticulocitozei și a schistocitelor pe frotiul sangvin periferic).
De menționat că sunt cazuri de MAT care nu întrunesc toate criteriile pentru anemia
hemolitică microangiopatică (ex: forme limitate renal).
• Trombocitopenie
• Afectare de organ
– Rinichi: injurie renală acută, HTA, oligoanuria, proteinurie, hematurie, dovada
histologică a microangiopatiei trombotice formă acută/cronică (criteriul nu este
obligatoriu)
– Afectare extrarenală: neurologică, digestivă, pulmonară, cardiacă, cutanată,
oculară.
• Excluderea altor cauze de microangiopatie trombotică (Figura 1)
– Dozarea activității proteazei ADAMTS13

– Excluderea cauzelor infecțioase (sindrom hemolitic uremic secundar infectiei
cu Escherichia coli (E.coli) entero-patogen (SHU-STEC)
– Excluderea cauzelor medicamentoase, bolilor autoimune/neoplaziilor, sepsis.
• Confirmarea dereglării căii alterne a complementului (Tabel 2, Figura 2). Începerea
tratamentului cu Eculizumab nu trebuie sa fie condiționată de rezultatul acestor
teste (greu accesibile, rezultat disponibil după perioade lungi de timp)
– Dozarea nivelului seric al componentelor complementului (C3 și C4)
– Teste funcționale (CH50 și AP50)
– Cuantificarea produșilor de degradare: C3d, Bb, C5b-C9.
– Determinarea autoanticorpilor anti-factor I sau H.
– Teste genetice (criteriul este recomandat pentru evaluarea prognosticului, dar
nu este obligatoriu; mutații vor fi identificate la 60-70% dintre pacienți).

Figura 1. Algoritmul de diagnostic și management al unui pacient cu tablou clinic de
microangiopatie trombotică. Algoritm adaptat după Brocklebank et al și Goodship et al.
Abrevieri: MAT, microangiopatie trombotică; Hb, hemoglobină; IRA, injurie renală acută;
LDH, lactat dehidrogenaza; CID, coagulare intravasculară diseminată; MER, masă
eritrocitară; TSFR, terapie de substituție a funcției renale; PTT, purpura trombotică
trombocitopenică; SHU, sindrom hemolitic uremic; PE, plasmafereză; STEC, ShigatoxinE.Coli; HIV, virusul imunodeficienței umane; LES, lupus eritematos sistemic; CRS,
criză renală sclerodermică.
Tratamentul este recomandat să fie inițiat cât mai precoce (<24-48 ore) pentru remiterea
fenomenelor de microangiopatie trombotică și prevenirea recăderilor pe termen lung. În
populația pediatrică, se recomandă inițierea de primă intenție a tratamentului cu eculizumab.
La adult, se recomandă terapie inițială cu plasmă pentru o durată maximă de 5 zile, în scopul
efectuării screening-ului pentru purpura trombotică trombocitopenică și excluderea cauzelor
secundare de microangiopatie trombotică (Figura 1).
Tabel 2. Screening-ul pentru formele de SHU asociat defectului căii alterne a
complementului

Figura 2. Algoritm de screening al anomaliilor genetice la un pacient cu SHU mediat de
dereglarea activității sistemului complement. Evaluarea paraclinică a activității cascadei
complementului la un pacient cu SHU începe prin teste funcționale (CH50, AP50) și
cantitative (C3, C4). Evidențierea unei hiperactivări a căii alterne trebuie urmată de teste
genetice pentru a identifica anomalia/anomaliile genetice patogenice. Screening-ul secvențial
în funcție de frecvența mutațiilor genetice optimizează raportul cost-eficiență în ceea ce
privește diagnosticul SHU mediat de dereglarea sistemului complement. Abrevieri:CH50,
complementul hemolitic total; AP50, activitatea hemolitică a căii alterne a complementului;
SHU, sindrom hemolitic uremic; FH, factor H; FI, factor I; MCP, membrane cofactorprotein,
sMAC, complexul de atac al membranei solubil. Adaptat după Brenner&Rector’s The Kidney.
2. Criterii de excludere/contraindicatii :
• ADAMTS13 < 10%
• Test scaun pozitiv pentru Escherichia coli (E.coli) enteropatogen
• Confirmarea unui tip de microangiopatie trombotica secundara (cauze
medicamentoase, boli autoimune/neoplazii, transplant medular, sepsis)
• Hipersensibilitate la eculizumab, proteine murinice sau la oricare dintre excipienții
produsului.
• Tratamentul cu Eculizumab nu trebuie inițiat la pacienții:
– cu infecție netratată cu Neisseria meningitidis.
– nevaccinați recent împotriva Neisseria meningitidis, cu excepția cazului în care li se
administrează tratament antibiotic profilactic adecvat timp de 2 săptămâni după vaccinare.
III. Tratament
Tratamentul suport este esențial în managementul oricărei microangiopatii trombotice
(reechilibrare hidroelectrolitică, transfuzii de masă eritrocitară, terapie de supleere a funcției
renale, evitarea administrării de masă trombocitară). După confirmarea MAT, investigațiile
ulterioare trebuie orientate pentru identificare etiologiei subiacente. În faza acută, urgența o
constituie confirmarea/infirmarea unei PTT, astfel încât dozarea activității proteazei
ADAMTS13 trebuie efectuată înainte de începerea plasmaferezei. La pacientul adult, până la
obținerea tuturor investigațiilor, trebuie considerat diagnosticul de PTT și inițiată
plasmafereza în primele 24 de ore de la diagnostic datorită mortalității ridicate în absența
tratamentului. La copii, PTT este rară, iar tratamentul de primă intenție este eculizumab-ul.
La iniţierea tratamentului consimţământul informat al pacientului sau apartinatorilor
legali/parintelui (anexa nr 1) este obligatoriu.
Obiectivele tratamentului
• Normalizarea parametrilor hematologici (normalizarea trombocitelor, corectarea
hemoglobinei, normalizarea LDH/haptoglobinei)
• Normalizarea funcției renale și ameliorarea manifestărilor extrarenale
• Prevenirea necesității terapiei cu plasmă (PE/PPI).
• Prevenirea recăderilor
• Prevenirea complicațiilor infecțioase
Mod de administrare. Doze
Regim standard
Adulți (>18 ani)
• Regim de inducție: 900 mg/săptămână,administrate prin perfuzie intravenoasă cu
durata de 25 – 45 minute (35 minute ± 10 minute), săptămânal, în primele 4
săptămâni.

Regim de menținere: 1200 mg/săptămână în săptămână 5, administrate prin perfuzie
intravenoasă cu durata de 25 – 45 minute (35 minute ± 10 minute), apoi 1200 mg la
fiecare 2 săptămâni (14 ±2 zile).
• Regim de administrare: administrare intravenoasă pe parcursul a 25-45 min.
• Durată: pe toată durata vieții sau dacă există criterii clinice de oprire a tratamentului.
Copii (<18 ani)
• Pacienții cu o greutate de peste 40 kg vor primi un regim identic cu cel al adulților
• Pacienții cu o greutate de sub 40 kg vor primi un regim ajustat în funcție de greutatea
corporală
Tabel 3. Ajustare dozelor de eculizumab în funcție de greutatea corporală la pacienții
pediatrici

Pacientii care primesc terapii cu plasma (plasmafereza sau tranfuzie cu plasma) necesita
suplimentarea dozei cu Eculizumab
Regimuri alternative
Deși nu există studii care să adreseze problema duratei tratamentului cu eculizumab, este
recomandat ca administrarea acestuia să fie făcută pe toată durata vieții, datorită riscului de
recădere odată cu oprirea tratamentului. Cu toate acestea, există puține dovezi care să susțină
utilitatea menținerii tratamentului pe tot parcursul vieții pentru toți pacienții, în timp ce riscul
infecțios este semnificativ (in special în cazul infecțiilor cu germeni încapsulați, ex: Neisseria
meningitidis). În plus, există date de farmacocinetică și farmacodinamică care arată că, în
majoritatea cazurilor, dozele de inducție și întreținere folosite în cadrul regimului standard
determină niveluri serice ale eculizumab-ului de peste 100 μg/mL (nivelul țintă pentru
blocarea completă a activității complementului fiind de 50-100 μg/mL).
Studii care au urmărit evoluția pacienților cu SHUa după oprirea eculizumab-ului au
identificat o rată de recădere de aproximativ 30%, recăderile fiind mai frecvent întâlnite la
pacienții care prezentau mutații patogenice (Factor H, MCP), iar reintroducerea rapidă a
tratamentului cu eculizumab (<48 ore) a determinat remiterea completă a MAT, fără a
determina sechele pe termen lung. Aceste observații susțin posibilitatea opririi tratamentului
cu eculizumab, cel puțin în cazul anumitor pacienți, cu monitorizarea strictă a pacienților
pentru eventualele recăderi.
Tabel 4. Propuneri de regimuri de administrare a eculizumab-ului cu oprirea sau reducerea
dozelor:

Legendă:
1. Regimul standard se administrează pentru o perioadă de 3 luni cu oprirea ulterioară a
eculizumab-ului (ex: pacienți cu un prim episod de SHUa pe rinichi nativ, cu
remisiune clinică/paraclinică completă la 3 luni de zile).
2. Regimul standard se va administra pentru o perioadă de 3 luni, apoi dozele vor fi
scăzute pentru obținerea unui nivel țintă de 50-100 μg/mL, iar după o perioadă de
monitorizare tratamentul va fi oprit (ex: pacienți cu o primă recădere de SHUa pe
rinichi nativ, la mai mult de 12 luni de la oprirea tratamentului, și la care se obține o
remitere completă a fenomenelor de MAT)
3. Regimul standard se va administra pentru o perioadă de 3 luni, apoi dozele vor fi
scăzute pentru obținerea unui nivel țintă de 50-100 μg/mL, tratamentul fiind oprit după
o perioadă de tratament cu doze scăzute de eculizumab pentru o blocare incompletă
(CH50 sub 30%) a activității complementului (ex: pacienți cu o primă recădere de
SHUa pe rinichi nativ, la 3-12 luni de la oprirea tratamentului, și la care se obține o
remitere completă a fenomenelor de MAT)
4.5. Tratamentul cu eculizumab va fi continuat pe o perioadă indefinită cu o blocare
incompletă (4) sau completă (5) a activității complementului (ex: pacienți cu recăderi pe
grefa renală, pacienți cu recăderi în contextul blocării incomplete ale activității
complementului)
6. Regim standard (ex: pacienți cu recăderi multiple în contextul blocării adecvate a
activității complementului)
Recomandări privind profilaxia recurenței SHUa post-transplant renal
• Se recomandă amânarea transplantului renal timp de cel puțin 6 luni după inițierea
dializei, datorită șansei de recuperare a funcției renale în primele luni de la începerea
tratamentului cu eculizumab.
• Se recomandă efectuarea transplantului renal după remiterea fenomenelor de
renale/extrarenale de MAT.
• Indicație de utilizare a tratamentului cu eculizumab la pacienții transplantați renal se
evaluează în funcție de riscul de recădere al bolii (necesită evaluarea genetică a
cascadei complementului).
Tabel 5. Profilaxia recăderii SHUa pe grefa renală

IV. Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Măsuri adjuvante
• Profilaxia meningitei meningococice înaintea administrării tratamentului cu
eculizumab prin vaccinare pentru tulpinile A,B,C, W, Y:
a) Pacienții trebuie vaccinați cu cel puțin 2 săptămâni înaintea administrării primei
doze de eculizumab (Vaccin pentru tulpinile A, ,C, W, Y + vaccin pentru tulpina
B(mai frecventa in Europa)
b) Dacă vaccinarea se produce cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea administrării
primei doze de eculizumab, se recomandă profilaxia antibiotică în paralel.
c) În anumite situații, se recomandă continuarea profilaxiei antibiotice pe toată
durata tratamentului cu eculizumab până la 2-3 luni după oprirea acestuia.
Deoarece vaccinarea anti-meningococică poate activa suplimentar complementul, pacienții cu
boli mediate de complement, inclusiv HPN, SHUa, pot prezenta semne și simptome de
activitate crescută a bolii subiacente, cum sunt hemoliza (HPN),microangiopatie trombotică
(SHUa), de aceea aceștia trebuie monitorizați cu atenție pentru a depista aceste manifestări
după vaccinarea recomandată.
• La copii este recomandată și vaccinarea pentru pneumococ și Haemophilus Influenzae.
V. Monitorizarea tratamentului

VI. Indicații de întrerupere a tratamentului
• Lipsa de complianţă la tratament sau la evaluarea periodică;
• Reacţii adverse severe la medicament (complicații infecțioase)
• Co-morbidităţi ameninţătoare de viaţă, cu prognostic rezervat;
• Deși nu există criterii clare de oprire a tratamentului cu eculizumab, indicația poate fi
personalizată în cazul fiecărui pacient în funcție de riscul de recădere, numărul de
recăderi anterioare, răspunsul la tratament, tipul mutației și în absența oricăror
manifestări clinice sau paraclinice ale microangiopatiei trombotice (Tabel 1, 4 și 5).
VII. Prescriptori
Medici din specialităţile nefrologie, nefrologie pediatrică, pediatrie , terapie intensivă,
hematologie și onco-hematologie pediatrică.

ANEXA nr. 1
CONSIMTAMANT INFORMAT PENTRU ADMINISTRAREA TERAPIEI
BIOLOGICE DE BLOCARE A COMPLEMENTULUI (ECULIZUMAB)
INTRODUCERE
Acest consimtamant este adresat adultilor care sufera de Sindromul hemolitic uremic atipic
(SHUa) si parintilor ai caror copii au SHUa. Documentul ofera informatii despre Eculizumab,
cum va fi administrat si informatii importante de siguranta pe care trebuie cunoscute.
CE ESTE ECULIZUMAB?
Eculizumab este un medicament folosit pentru a trata pacientii cu Sindrom Hemolitic Uremic
atipic si hemoglobinurie paroxistica nocturna in care sistemul imun al complmentului are un
rol central. Este un tip de anticorp monoclonal uman. Anticorpii sunt substante care in sange
pot lega tinte specifice. Uman se refera la faptul ca au fost fabricati pentru a fi cat mai
asemanatori cu anticorpii umani. Monoclonal inseamna ca toata medicatia provine dintr-o
singura clona de anticorp si toate moleculele produse sunt identice.
SHUa este o boala in care o parte specifica a sistemului imun, numita sistemul
complementului, este hiperactiva, de obicei datorata unui defect genetic in reglarea normala a
sistemului complementului. Sistemul complementului este intotdeauna activ si atunci cand
este hiperactiv poate distruge tesuturile si organele propriului corp. Produce aceasta prin
afectarea vaselor mici de sange si prin formarea de trombi care pot impiedica circulatia
sangelui spre tesuturi si organe. Acest proces poarta denumirea medicala de Microangiopatie
Trombotica (MAT). MAT in SHUa poate cauza distrugeri in multe organe, incluzand rinichii,
creierul, inima, intestine, pancreas, ficat, ochi, piele.
Eculizumab este un anticorp care leaga una din partile sistemului complementului si o face
inactiva. Asadar Eculizumab previne/reduce distrugerea vaselor de sange mici si formarea
cheagurilor de sange, reduce simptomatologia si distrugerea de organe in cadrul acestei
afectiuni. Cum SHUa este o boala cronica, Eculizumab este prevazut ca tratament pentru
termen-lung.
Intrebari frecvente
Care sunt datele de siguranta referitoare la Eculizumab?
INFORMATII DE SIGURANTA IMPORTANTE

Ca o masura de siguranta :

Medicul dumneavoastra curant sau asistenta vor avea grija sa primiti acest vaccin cu cel putin
2 saptamani inaintea primei administrari intravenoase, sau daca nu e posibil, veti primi un
antibiotic pentru cel putin 2 saptamani, pentru a reduce riscul infectiei pe durata tratamentului.
Copii si adolescentii cu varsta mai mica de 18 ani, vor fi vaccinati impotriva haemophilus
influenza si infectiei pneumococice, conform programului national de vaccinare, cu cel putin
2 saptamani inainte de a incepe terapia cu Eculizumab si vor urma recomandarile nationale de
vaccinare pentru fiecare grupa de varsta. Daca vaccinarea nu este posibila datorita urgentei
necesitatii initierii tratamentului cu Eculizumab, terapia antibiotica profilactiva va fi
administrata
Care sunt simptomele care ar trebui sa ma alerteze in timpul tratamentului?
Vaccinarea reduce riscul de a devolta infectia, dar nu elimina riscul complet.
Va trebui sa fiti constienti de semnele si simptomele infectiei si sa informati imediat medical
dumneavoastra currant, daca aveti una din urmatoarele simptome:

Daca nu puteti contacta medicul dumneavoastra, mergeti la departamentul de Urgente si
descrieti sutiatia medicala si terapia primita.
Care sunt pasii pe care ar trebui sa-I urmez inainte de a incepe tratamentul?
Inainte inceperii tratamentului cu Eculizumab, medicul curant va discuta importanta
urmatoarelor aspecte:
• Primirea vaccinului impotriva meningitei pentru a reduce riscul infectiei cu bacteria
Neisseria meningitidis
• Intelegerea simptomelor asociate acestei infectii si ceea ce trebuie facut daca sunt
prezente simptome
• Daca dumneavoastra sau copilul dumneavoastra este tratat cu terapia de blocare a a
complementului, intelegerea faptului ca trebuie vaccinati impotriva haemophilus
influenza si infectiei pneumococice, in conformitate cu programul national de
vaccinare, cu cel putin 2 saptamani inainte de a initia tratamentul cu Eculizumab
• Continuarea si intreruperea tratamentului cu Eculizumab trebuie sa fie monitorizata cu
grija de catre medicul curant

In plus, veti fi monitorizati cu grija, pentru depistarea infectiei meningococica si a altor
infectii, pe durata tratamentului.
Cum incep terapia cu Eculizumab?
Eculizumab trebuie prescris de catre un medic.
Veti primi un pachet de inceput care contine:
• Cardul de siguranta al pacientului: este foarte importanta identificarea rapida si
tratarea anumitor tipuri de infectie la pacientii care primesc Eculizumab; asadar veti
primi un Card de siguranta care contine simptomele specifice pe care dumneavoastra
trebuie intotdeauna sa le urmariti. Purtati cu dumneavoastra intotdeauna acest card si
aratati-l oricarui reprezentatnt al sitemului medical.
• Brosura de informare a pacientului/parintele pacientului cu SHUa
• Medicul dumneavoastra va va oferi participarea in Registrul SHUa
Medicul sau asistenta vor avea grija sa primiti vaccinul impotriva infectiei meningococice cu 2
saptamani inaintea primei administrari si in unele cazuri administrarea unui antibiotic specific
pentru a reduce riscul infectiei cu Neisseria meningitides.

Cum se administreaza Eculizumab ?
Eculizumab este administrat prin injectare intravenoasa (introducerea unei solutii iin vena).
Injectarea dureaza intre 25 si 45 minute (max 90 min). Trebuie preparata si administrata de
catre medic sau alta persoana calificata (asistenta medicala) in domeniul sanatatii. Asa cum se
intampla cu toate medicamentele administrate intravenos, Eculizumab poate cauza reactii
adverse imediate sau intarziate. Va rugam, contactati medicul daca aceasta se intampla.
Dupa fiecare injectare veti fi monitorizati pentru o ora. Veti observa cu atentie
instructiunile date de medicul dumneavoastra.
Care sunt dozele de Eculizumab folosite?

Dozele pentru copii sunt dupa cum urmeaza (in functie de greutate) :

Peste greutatea de 40 kg, se foloseste doza recomandata adultilor
Este foarte important sa nu lipsiti sau amanati oricare dintre programarile de administrare a
tratamentului, in vederea continuarii blocarii eficiente a activarii complementului si a
prevenirii/reducerii distrugerii vaselor de sange mici si formarii cheagurilor de sange.
Cat timp trebuie sa iau Eculizumab?
Deoarece SHUa este o boala cronica Eculizumab este prevazut ca un tratament de durata.
Pacientii care au inceput tratamentul cu Eculizumab trebuie sa continue sa primeasca aceasta
terapie, chiar daca se simt mai bine.
Pentru adulti :
Faza initiala:
In fiecare saptamana din primele patru saptamani, medicul va va administra o perfuzie
intravenoasa cu Eculizumab diluat. Fiecare perfuzie contine o doza de 900mg (3 flacoane a
30ml) si va dura25-45 minute (pana la 90 min)
Faza de mentinere:
In saptamana a cincea, medicul va va administra o perfuzie intravenoasa de Eculizumab
diluat, 1200mg (4 flacoane de 30ml) pe parcursul a 25-45 minute (pana la 90 min).

 

Intreruperea sau incheierea tratamentului cu Eculizumab poate cauza revenirea simptomelor
SHUa, dupa oprirea tratamentului cu Eculizumab
Unii pacienti care au intrerupt tratamentul cu Eculizumab au prezentat revenirea semnelor si
simptomelor SHUa. Nu trebuie sa intrerupeti tratamentul cu Eculizumab fara sa discutati
aceasta cu medicul dumneavoastra.

Sunt si alte consideratii pe care trebuie sa le am in vedere cat primesc Eculizumab ?
Riscurile infectioase
Datorita modului in care Eculizumabul actioneaza in organismul dumneavoastra, acesta
trebuie administrat cu precautie, daca aveti o infectie sistemica
Reactii alergice
Eculizumab contine o proteina care pot cauza reactii alergice la anumiti oameni. Daca
prezentati semne si simptome dupa ce ati primit Eculizumab, adresati-va unui medicul. Cu
toate acestea, reactiile alergice raportate au fost extrem de rare.
Alte medicatii
Este important sa intelegeti ca anumite medicamente pe care le primiti nu trebuie schimbate
fara a va consulta medicul. Va rugam, fiti siguri ca medicul dumneavoastra stie toate
medicamentele pe care le luati.
Disfunctii Renale (rinichi) si Hepatice (ficat)
Daca suferiti de insuficienta renala sau hepatica, va rog sa informati medicul inainte de
tratament.
Sarcina
Spuneti medicului inaintea inceperii tratamentului cu Eculizumab daca sunteti insarcinata sau
planuiti sa ramaneti insarcinata. Eculizumab strabate placenta si poate fi regasit in sangele
fatului sau nou-nascutului
Daca planuiti sa opriti tratamentul cu Eculizumab,inainte trebuie sa vorbiti cu medicul
dumneavoastra despre posibilele efecte secundare si riscuri .
Aceastea pot fi:
– Urinare scazuta (probleme cu rinichii),
– Confuzie sau schimbare in starea dumneavoastra de alerta.
– Modificare ale testelor de sange: o scadere semnificativa a numarului de trombocite,
deoarece ele sunt folosite in formarea cheagurilor de sange, o crestere semnificativa a
distrugerii celulelor rosii, sau o crestre a nivelului seric de creatinina (afectare renala acuta)
– Dureri de piept sau angina, scurtarea respiratiei
Alaptarea
Eculizumab poate trece in laptele pe care copilul dumneavoastra il primeste.
Copii si adolescentii
Nu exista date care sa sugereze ca sunt necesare precautii speciale la persoanele cu varsta mai
mica de 18 ani care sunt tratate cu Eculizumab.
Persoanele varstnice
Nu exista date care sa sugereze ca sunt necesare precautii speciale la persoanele varstnicedesi experienta administrarii de Eculizumab la aceasta grupa de varsta este inca limitata.
Efecte adverse
ECULIZUMAB este in general bine tolerat. Cele mai comune
reactii adverse raportate in studiile clinice au fost: dureri de cap,
ameteala, greata, febra (pirexie) si scaderea numarului de celule
albe din sange (leucopenie). Durerile de cap frecvent sunt
moderate si nu persista dupa faza initiala de administrare a
medicamentului.

Subsemnatul………………………………………………………………………..pacient / apartinator
legal/ parinte copil ……………………………….………………………………………………,
internat in sectia ……………………………………………………………………………….., in
urma parcurgerii acestor informatii despre produs (DCI: Eculizumab) precum si a
informatiilor medicale oferite de medicul curant in Sindromul hemolitic uremic atipic, declar
pe propria raspundere ca sunt de acord cu administrarea acestui medicament.
Mentionez ca mi s-au explicat si am inteles riscurile evolutiei in absenta acestui tratament,
precum si cele legate de administrarea lui, inclusive efectele lui adverse, conform rezumatului
caracteristicilor produsului.
Mentionez, de asemenea, ca mi s-a raspuns la toate intrebarile legate de boala si de schema
terapeutica si nu am neclaritati.
Am fost informat/a de obligativitatea imunizarii impotriva infectiei meningococice,
pneumococice si cu Haemophilus inluenzae si sunt de accord cu procurarea si efectuarea
acestora in cel mai scurt timp.
Nume și prenume pacient …………..……………………….… Data
…………………….…
Semnatură pacient/apartinator/parinte …………..…………….
Nume și prenume medic …..………..…………………………. Data
….………….…………
Semnatură medic …..………..……………………………………

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: