Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

B01AC24 – DCI TICAGRELOR

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

B01AC24 – DCI TICAGRELOR

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/b01ac24-dci-ticagrelor/

I. Indicaţii
DCI Ticagrelorum este indicat pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu:
– sindrom coronarian acut, tratați prin proceduri intervenționale percutane, numai după
implantarea unei proteze endovasculare (stent) sau
– istoric de infarct miocardic (IM), tratat prin implantarea unei proteze endovasculare (stent), cu
risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic, în continuarea tratamentului cu
Brilique 90 mg sau alt inhibitor al receptorilor ADP sau în cursul unui an după oprirea
tratamentului anterior cu un inhibitor al receptorilor ADP.
II. Criterii de includere
a) Vârstă peste 18 ani;
b) Pacienți cu sindrom coronarian acut [angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de
segment ST (NSTEMI) sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST (STEMI)], tratați prin
proceduri intervenționale percutane care s-au asociat cu implantarea unei proteze
endovasculare (stent coronarian);
c) Pacienți cu istoric de IM, tratați prin implantarea unei proteze endovasculare (stent) de cel puțin
un an și risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic, când este necesară
continuarea tratamentului.
III. Contraindicaţii şi precauţii de administrare
a. Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi;
b. Sângerare patologică activă;
c. Antecedente de hemoragii intracraniene;
d. Insuficienţă hepatică severă;
e. Administrarea concomitentă a ticagrelor cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu,
ketoconazol, claritromicină, nefozodonă, ritonavir şi atazanavir), deoarece administrarea
concomitentă poate determina creşterea marcată a expunerii la ticagrelor.
IV. Durata tratamentului
Tratamentul inițiat cu ticagrelor comprimate de 90 mg se administrează timp de 12 luni de la
evenimentul coronarian acut asociat cu implantarea unei proteze endovasculare, cu excepția cazului în
care întreruperea administrării este indicată clinic.
Tratamentul cu ticagrelor comprimate de 60 mg se administrează atunci când este necesară continuarea
terapiei, după 12 luni, la pacienții cu istoric de IM și proteză endovasculară (stent), care – în urma
evaluării medicului specialist – prezintă risc crescut pentru noi evenimente aterotrombotice (de exemplu,
pacienții cu boală multivasculară, cu diabet zaharat, cu boli cronice de rinichi, cu mai mult de 1 IM sau cu
vârsta peste 65 ani). Durata recomandata a tratamentului cu ticagrelor comprimate de 60 mg este de
până la 3 ani.
V. Tratament
După inițierea cu o doză unică de încărcare de 180 mg (două comprimate de 90 mg), tratamentul cu
ticagrelor se continuă cu 90 mg de două ori pe zi, timp de 12 luni
Doza de ticagrelor recomandată pentru continuarea tratamentului la pacienții cu istoric de IM peste 12
luni, tratați prin implantarea unei proteze endovasculare (stent), este de 60 mg de două ori pe zi.
Tratamentul poate fi început, fără perioadă de întrerupere, în continuarea tratamentului inițial de un an
cu Brilique 90 mg sau cu alt inhibitor al receptorilor de adenozin difosfat (ADP), la pacienții cu istoric de
IM, cu risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic. De asemenea, tratamentul poate fi
inițiat într-o perioadă de până la 2 ani după IM sau în cursul unui an după oprirea tratamentului anterior
cu un inhibitor al receptorilor ADP.
Pacienții care utilizează ticagrelor trebuie să utilizeze zilnic și acid acetilsalicilic (AAS) în doză mică, cu
excepția cazurilor în care există contraindicații specifice ale AAS.
Tratamentul se prescrie pentru 28 de zile, conform legislației în vigoare (o cutie conține 56 comprimate,
care asigură necesarul de tratament pentru 28 de zile).
VI. Monitorizare
Tratamentul cu ticagrelor nu necesită monitorizare de laborator.
În vederea identificării riscului crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic, pacienții cu istoric
de IM vor fi reevaluați la 12 luni de la evenimentul coronarian acut asociat cu implantarea unei proteze
endovasculare (stent) sau în cursul unui an după oprirea tratamentului anterior cu un inhibitor al
receptorilor ADP.
VII. Prescriptori
Inițierea tratamentului se face de către medicii in specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi
chirurgie vasculară. Continuarea tratamentului se face de către medicii specialiști (cardiologi sau
medicină internă) sau de către medicii de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de către medicii din
specialitatile mai sus mentionate.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: