Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L016C – : DCI INTERFERON ALFA 2B

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L016C – : DCI INTERFERON ALFA 2B

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l016c-dci-interferon-alfa-2b/

A. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Leucemie cu celule păroase

I. CRITERII DE INCLUDERE:
– Tratamentul pacienţilor cu leucemie cu celule păroase.

II. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament):
– Doza recomandată este de 2 milioane UI/mp, administrată subcutanat, de trei ori pe
săptămână (o dată la două zile), atât pentru pacienţii care au fost, cât şi pentru cei care nu
au fost supuşi splenectomiei.
– La majoritatea pacienţilor cu leucemie cu celule păroase, normalizarea uneia sau mai
multor variabile hematologice apare într-o perioadă de una până la două luni de tratament
cu Interferon alfa 2b.
– Ameliorarea celor trei variabile hematologice (numărul de granulocite, numărul de
trombocite şi nivelul de hemoglobină) poate necesita şase luni sau mai mult.
– Dacă boala nu prezintă o evoluţie rapidă sau dacă nu se manifestă o intolerantă severă,
trebuie menţinută această schemă de tratament.

III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul
tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al
vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se
efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.

IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
• Reacţii adverse:
o întrerupere tratament în caz de:
– afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă,
tentativă de suicid;
– reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică,
anafilaxie);
– evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia),
se întrerupe dacă este cazul;
– dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente
trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului
• Co-morbidităţi:
– Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în
antecedente este contraindicată.
– Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea
tratamentului.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică
care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.
V. PRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi

B. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Leucemie mieloidă cronică

I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
– Leucemie mieloidă cronică: monoterapie: tratamentul pacienţilor adulţi cu cromozom
Philadelphia prezent sau leucemie mieloidă cronică cu translocaţie bcr/abl pozitivă.

II. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament):
– Doza recomandată de Interferon alfa 2b este de 4 până la 5 milioane UI/mp, administrate
zilnic, subcutanat.
– S-a demonstrat că unii pacienţi obţin un beneficiu în urma tratamentului cu Interferon alfa
2b, 5 milioane UI/mp, administrat zilnic, subcutanat, în asociere cu citarabina (Ara-C), 20
mg/mp, administrată zilnic, subcutanat, timp de 10 zile pe lună (până la o doză maximă
zilnică de 40 mg).
– Când numărul de celule sanguine albe este sub control, pentru a menţine remisia
hematologică trebuie să se administreze doza maximă tolerată de Interferon alfa 2b (4 – 5
milioane UI/mp şi zi).

III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul
tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al
vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se
efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.

IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
• Reacţii adverse:
o Întrerupere tratament în caz de:
– afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă,
tentativă de suicid;
– reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică,
anafilaxie);
– evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia),
se întrerupe dacă este cazul;
– dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente
trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului
• Co-morbidităţi:
– Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în
antecedente este contraindicată.
– Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea
tratamentului.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică
care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.
Non-responder:
• Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt după 8 – 12 săptămâni, dacă nu se
realizează cel puţin o remisie hematologică parţială sau o citoreducţie relevantă din punct
de vedere clinic.

V. PRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi (dacă este cazul)

C. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Limfom folicular

I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
– Tratamentul limfomului folicular cu o încărcătură tumorală mare, ca terapie adjuvantă la
chimioterapia asociată de inducţie, cum ar fi o schemă asemănătoare schemei CHOP.
– Încărcătura tumorală mare este definită ca având cei puţin una dintre următoarele
caracteristici:
• masă tumorală mare (> 7 cm),
• apariţia unui număr de 3 sau mai multe determinări ganglionare (fiecare > 3 cm),
• simptome sistemice (pierdere în greutate > 10%, febră > 38º C, timp de peste opt
zile sau transpiraţii nocturne),
• splenomegalie depăşind zona ombilicului,
• obstrucţie majoră a organelor sau sindrom de compresie,
• afectare orbitală sau epidurală,
• efuziune seroasă sau leucemie.

II. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
– Interferon alfa-2b poate fi administrat subcutanat, ca adjuvant la chimioterapie, în doză de
5 milioane UI, de trei ori pe săptămână (o dată la două zile), timp de 18 luni.
– Sunt recomandate schemele de tratament de tip CHOP.

III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul
tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al
vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se
efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.

IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
• Reacţii adverse:
o Întrerupere tratament în caz de:
– afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă,
tentativă de suicid;
– reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică,
anafilaxie);
– evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se
întrerupe dacă este cazul;
– dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente
trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului
• Co-morbidităţi:
– Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente
este contraindicată.
– Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea
tratamentului.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică
care dezvoltă Q prelungire a markerilor de coagulare.
V. PRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi (dacă este cazul)

D. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Mielom multiplu
I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
– Ca terapie de întreţinere, la pacienţii la care s-a obţinut o remisiune obiectivă (o scădere
cu peste 50% a proteinelor mielomatoase), ca urmare a chimioterapiei iniţiale de inducţie,
reinducţie şi/ sau postautotransplant de celule stem hematopoietice.

II. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament):
– Mielom multiplu: Terapie de întreţinere: La pacienţii care se află în faza de platou (o
reducere de peste 50% a proteinei mielomatoase) după chimioterapia iniţială de inducţie,
interferon alfa-2b poate fi administrat în monoterapie, subcutanat, în doză de 3 milioane
UI/mp, de trei ori pe săptămână (o dată la două zile).

III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul
tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al
vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se
efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.

IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
• Reacţii adverse:
o întrerupere tratament în caz de:
– afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă,
tentativă de suicid;
– reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică,
anafilaxie);
– evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia),
se întrerupe dacă este cazul;
– dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente
trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului
• Co-morbidităţi:
– Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în
antecedente este contraindicată.
– Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea
tratamentului.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică
care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.

V. PRESCRIPTORI
– Medicii Hematologi, Oncologi

E. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Sindroame mieloproliferative cronice fără cromozom
Philadelphia (policitemia vera (PV), trombocitemia esenţială (ET) şi mielofibroza primara
(PMF))

I. STADIALIZAREA AFECŢIUNII:
– Diagnosticul se stabileşte conform criteriilor OMS
– Stabilirea categoriei de risc conform sistemelor de scor prognostic internaţionale
II. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici, etc):
– Policitemia vera – high risk (vârsta > 60 ani şi/sau istoric de tromboză): tratament de linia
1 şi linia a-2 a
– Trombocitemia esenţială – high risk (vârsta > 60 ani şi/sau istoric de tromboză): tratament
de linia 1 şi linia a-2 a
– Mielofibroza primară – (IPSS-Internaţional Prognostic Scoring System) – în cazuri
selecţionate (în special în stadiul hiperproliferativ).
– Sindroame mieloproliferative cronice fără cromozom Philadelphia, simptomatice, ce
necesită tratament, în sarcină.
– Intoleranţă/rezistenţă la hidroxiuree sau alte droguri
– Pacienţi tineri ce necesită tratament cu hidroxiuree pe timp îndelungat
III. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament):
– PV: se începe cu 3 MU de 1 – 2X/săptămână cu posibilitatea creşterii lente până la
maximum 3 MU/zi
– ET: se începe cu 3 MU de 1 – 2X/săptămână cu posibilitatea creşterii lente până la
maximum 3 MU/zi
– PMF: 0,5 – 1,5 MU X3/săptămână cu posibilitatea creşterii la 15 MU X3/săptămână
IV. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate):
– Este necesară efectuarea de examene hematologice complete atât la începutul, cât şi în
cursul terapiei cu Interferon alfa 2b.
– O atenţie deosebită trebuie acordată administrării de Interferon alfa 2b la pacienţii cu
depresie medulară severă, acesta având un efect supresiv asupra măduvei osoase, cu
scăderea numărului leucocitelor în special al granulocitelor, a trombocitelor, şi, mai puţin
frecvent, a concentraţiei hemoglobinei. Consecutiv poate creşte riscul infecţiilor sau
hemoragiilor.
– Este recomandată supravegherea periodică neuropsihiatrică a pacienţilor.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b produce rareori hiperglicemie şi se va controla periodic
glicemia. La pacienţii cu diabet zaharat poate fi necesară reevaluarea tratamentului
antidiabetic.

V. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
• Reacţii adverse:
o Întrerupere tratament în caz de:
– afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă,
tentativa de suicid,
– reacţii de hipersensibilitate acută(urticarie, angioderm, constricţie bronşică,
anafilaxie).
o În cazul existenţei de disfuncţii renale, hepatice sau medulare uşoare sau medii, este
necesară monitorizarea atentă funcţiilor acestor organe.
o Este recomandată supravegherea periodică neuropsihiatrică a tuturor pacienţilor. S-a
observat în cazuri rare tendinţa la suicid la pacienţii în cursul tratamentului cu
Interferon alfa 2b; în astfel de cazuri se recomandă întreruperea tratamentului.
o O atenţie deosebită trebuie acordată administrării de Interferon alfa 2b la pacienţii cu
depresie medulară severă, acesta având un efect supresiv asupra măduvei osoase, cu
scăderea numărului leucocitelor în special al granulocitelor, a trombocitelor, şi, mai
puţin frecvent, a concentraţiei hemoglobinei. Consecutiv poate creşte riscul infecţiilor
sau hemoragiilor.
o Este necesară efectuarea de examene hematologice complete atât la începutul, cât şi în
cursul terapiei cu Interferon alfa 2b.
• Co-morbidităţi:
– O atenţie deosebită trebuie acordată administrării de Interferon alfa 2b la pacienţii
cu depresie medulară severă, acesta având un efect supresiv asupra măduvei
osoase, cu scăderea numărului leucocitelor în special al granulocitelor, a
trombocitelor, şi, mai puţin frecvent, a concentraţiei hemoglobinei. Consecutiv
poate creşte riscul infecţiilor sau hemoragiilor.
– Este recomandată supravegherea periodica neuropsihiatrică a pacienţilor.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b produce rareori hiperglicemie şi se va controla
periodic glicemia. La pacienţii cu diabet zaharat poate fi necesară reevaluarea
tratamentului antidiabetic.

VI. PRESCRIPTORI:
– Medici Hematologi, Oncologi

F. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Melanom Malign

I. STADIALIZAREA AFECŢIUNII
– Interferon alfa 2b este indicat în stadiile: MB, IIC, IIIA, B, C de Melanom Malign

II. CRITERII DE INCLUDERE (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
– Interferon alfa 2b este indicat ca terapie adjuvantă la pacienţii care după intervenţia
chirurgicală nu mai prezintă tumoră, dar la care există un risc crescut de recurenţă
sistemică, de exemplu pacienţii cu interesare primară sau recurentă (clinică sau
patologică) a ganglionilor limfatici.

III. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
– Hipersensibilitate acută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii (urticarie,
angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie)
– Granulocitele < 500/mmc
– ALT/AST > 5 x limita superioară a valorii normale
– Antecedente de afecţiuni cardiace severe preexistente, de exemplu insuficienţă cardiacă
congestivă necontrolată, infarct miocardic recent, tulburări de ritm cardiac severe
– Disfuncţie renală sau hepatică severă; incluzând cea produsă de metastaze
– Epilepsie şi/sau funcţie compromisă a sistemului nervos central (SNC)
– Hepatită cronică cu ciroză hepatică decompensată
– Hepatită cronică la pacienţi care sunt sau au fost trataţi recent cu medicamente
imunosupresoare, excluzând întreruperea pe termen scurt a corticosteroizilor.
– Hepatită autoimună sau altă boală autoimună în antecedente
– Transplant cu tratament imunosupresor
– Afecţiune tiroidiană preexistentă, cu excepţia cazului în care aceasta poate fi controlată
prin tratament convenţional
– Existenţa sau antecedente de boală psihică severă, în special depresie severă, ideaţie
suicidară sau tentativă de suicide
– Alăptarea

IV. CRITERII DE ÎNTRERUPERE A TRATAMENTULUI:
– Hipersensibilitate acută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii (urticarie,
angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie)
– Granulocitele < 500/mmc (întrerupere temporară a administrării medicamentului) sau
Granulocitele < 250/mmc (întrerupere permanentă a administrării medicamentului)
– ALT/AST > 5 x limita superioară a valorii normale (întrerupere temporară a administrării
medicamentului), sau ALT/AST > 10 x limita superioară a valorii normale (întrerupere
permanentă a administrării medicamentului)
– Intoleranţa persistentă după ajustarea dozei de interferon alfa 2b
– Evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia),
– Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare)
– Prelungirea markerilor de coagulare la pacienţii cu hepatită cronică
– Afecţiuni oftalmologice noi sau agravarea cele preexistente
– Depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid
– Alăptarea

V. TRATAMENT
– Terapie de inducţie: interferon alfa-2b intravenos, 20 milioane UI/mp zilnic, timp de 5
zile/săptămână, timp de 4 săptămâni;
– Tratament de întreţinere, 10 milioane UI/mp subcutanat, de 3 ori pe săptămână (o dată la
două zile), timp de 48 săptămâni.
– Alternativa de tratament – regimul cu doze medii / mici (pentru pacienţii cu toleranţă
dificilă a dozelor mari): interferon alfa-2b subcutanat, 3 milioane UI/mp, 3 zile pe
săptămână.

VI. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate)
Testele hematologice standard şi analizele de biochimie a sângelui (numărul total şi diferenţiat de
elemente sanguine, numărul de trombocite, electroliţi, enzime hepatice, proteine serice, bilirubină
serică şi creatinină serică) trebuie efectuate la toţi pacienţii înainte şi apoi periodic în timpul
tratamentului sistemic cu interferon alfa 2b
Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze săptămânal în timpul fazei de
inducţie a terapiei şi lunar în timpul fazei de întreţinere a terapiei
Electrocardiograma trebuie efectuată înainte şi în timpul tratamentului cu interferon alfa 2b la
pacienţii cu tulburări cardiace preexistente şi/sau care sunt în stadii avansate de cancer
Înainte de iniţierea tratamentului, la toţi pacienţii trebuie efectuat un examen oftalmologie
Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al vederii,
monitorizarea nivelului lipidelor.
La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se
efectueze radiografii pulmonare.
Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.

VII. RELUAREA TRATAMENT
– După remiterea reacţiei adverse, tratamentul se va relua la 50% din doza anterioară.

IX. PRESCRIPTORI
– Medici specialişti oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicii
oncologi sau în baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi.

G. DEFINIŢIA AFECŢIUNII – Tumoră carcinoidă

I. STADIALIZAREA AFECŢIUNII
Tumoră carcinoidă
II. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
– Tratamentul tumorilor carcinoide cu metastaze limfatice ganglionare sau hepatice şi cu
sindrom carcinoid
III. TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
– Doza uzuală este de 5 milioane UI (3 – 9 milioane UI), administrată subcutanat, de trei ori
pe săptămână, (o dată la două zile). Pentru pacienţii cu boală avansată, poate fi necesară o
doză zilnică de 5 milioane UI. Tratamentul trebuie întrerupt temporar în timpul şi după
intervenţia chirurgicală. Tratamentul trebuie continuat cât timp pacientul răspunde la
tratamentul cu interferon alfa-2b.
IV. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate)
Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul tratamentului. Pe
durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al vederii,
monitorizarea nivelului lipidelor. La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome
respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare. Pacienţii cu semne sau simptome de
tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.

V. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
• Reacţii adverse
– Întrerupere tratament în caz de afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie
suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid; reacţii de hipersensibilitate acută
(urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie); evenimente adverse
pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se întrerupe dacă este
cazul; dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele
preexistente trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului
• Co-morbidităţi
– Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în
antecedente este contraindicată.
– Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea
tratamentului. Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită
cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare
o Non-responder NA
o Non-compliant NA
Reluare tratament (condiţii) – NA

VI. PRESCRIPTORI
– Medici specialişti oncologie medicală

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: