Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XE23 – DCI DABRAFENIBUM

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XE23 – DCI DABRAFENIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe23-dci-dabrafenibum/

I. Indicaţii:
Dabrafenib este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienţilor adulţi cu melanom inoperabil sau
metastatic, pozitiv pentru mutaţia BRAF V600.

II. Criterii de includere
• Melanom malign avansat local şi sau regional inoperabil sau metastazat confirmat histologic şi
testat genetic pentru depistarea mutaţiei BRAF V600 E sau K (prezenţa)
• Evaluarea extensiei bolii locale, regionale şi la distanţa (imagistica standard) pentru a certifica
încadrarea în stadiile IIIC sau IV de boală
• Funcţie hepatică adecvată

III. Criterii de excludere
• Metastaze cerebrale simptomatice (necontrolate terapeutic)
• Pacienţi în curs de radioterapie sau la mai puţin de 2 săptămâni de la încheierea acesteia
• Sindrom de alungire a intervalului QT
• Interval QT mai mare de 480 msec (ECG)
• Sindrom coronarian acut, angioplastie coronariană sau stenturi cardiovasculare, aritmii cardiace
(altele decât aritmiile sinusale) în ultimele 24 de săptămâni înainte de iniţierea tratamentului cu
Dabrafenib
• Anomalii funcţionale valvulare cardiace (ecografie cardiacă) sau metastaze la nivelul cordului
• Pacienta însărcinată sau care alăptează
• Alergie la excipienţii Dabrafenib
• Insuficienţă renală

IV. Tratament
Evaluare pre-terapeutică:
• hemoleucograma cu formula, biochimie, ionograma (natremie, kaliemie, cloremie, calcemie,
magnezemie), fosfataza alcalină, creatinină serică, ECG (QTc)
• evaluare imagistică pentru certificarea stadiilor III C şi IV (CT de regiune toracică nativ+substanţă
de contrast şi CT abdomen nativ+substanţă de contrast)
Doze
Doza recomandată de dabrafenib este de 150 mg (două capsule de 75 mg) de două ori pe zi (echivalentul
unei doze zilnice totale de 300 mg). Dabrafenib trebuie luat cu minimum o oră înaintea unei mese sau la
minimum două ore după masă.

În caz de toxicitate dozele se pot reduce în următorul mod:
• Prima reducere 100 mg de două ori pe zi
• A doua reducere 75 mg de două ori pe zi
• A treia reducere 50 mg de două ori pe zi
Modificarea dozei în în funcţie de gradul (CTC-AE*) oricăror evenimente adverse (EA)
• Grad 1 sau Grad 2 (tolerabil)
Continuaţi şi monitorizaţi tratamentul conform indicaţiilor clinice.
• Grad 2 (intolerabil) sau Grad 3
Întrerupeţi tratamentul până la gradul de toxicitate 0 -1 şi reduceţi cu un nivel doza la reluarea acestuia.
• Grad 4
Opriţi permanent tratamentul sau întrerupeţi-l până la gradul de toxicitate 0 -1 şi reduceţi cu un nivel
doza la reluarea acestuia.
Notă
*) Intensitatea evenimentelor adverse clinice, clasificate conform Criteriilor de Terminologie Comună pentru
Evenimente Adverse (CTC-AE) v4.0

V. Monitorizarea tratamentului:
• hemolecograma cu formula, ionograma (natremie, kaliemie, cloremie, calcemie, magneziemie),
fosfataza alcalină, creatinină serică, înaintea fiecărui ciclu lunar de tratament şi ori de câte ori
este indicat din punct de vedere clinic
• ECG (QTc) (după primele 12 de săptămâni de tratament şi apoi din 12 în 12 săptămâni)
• examen clinic şi imagistic – CT torace şi abdomen nativ şi cu substanţa de contrast
• monitorizare în vederea depistării unor eventuale neoplazii noi cutanate şi/sau non-cutanate
• evaluare dermatologică a tuturor pacienţilor înaintea iniţierii tratamentului cu dabrafenib, apoi
ori de câte ori este necesar, inclusiv până la 6 luni de la finalizarea tratamentului, pentru
depistarea precoce a carcinomului cutanat cu celule scuamoase sau a oricăror alte leziuni
cutanate.
• consult oftalmologie şi monitorizare dacă în timpul tratamentului se constata tulburări de
vedere, fotofobie şi dureri la nivelul ochilor
• în cazul unui episod de pancreatită, la reluarea tratamentului cu dabrafenib, pacienţii trebuie,
ulterior, monitorizaţi (amilaza şi lipaza serică)
• monitorizarea suplimentară a INR la pacienţii care primesc tratament cu dabrafenib şi warfarină
• monitorizarea suplimentară a digoxinei, când digoxina (substrat transportor) este utilizată
concomitent cu dabrafenib inclusiv la întreruperea tratamentului cu dabrafenib.

VI. Criterii de întrerupere a tratamentului
• Decesul pacientului
• Progresia obiectivă a bolii (examene imagistice şi clinice)
• Toxicităţi inacceptabile (de exemplu uveita care nu răspunde la terapia locală oftalmice,
creatinină >1,5 x LSN) (la latitudinea medicului curant)
• Temperatura este ≥ 38,5° C (la latitudinea medicului curant)
• Decizia medicului sau a pacientului

VII. Prescriptori:
Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face
de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: