Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

L01XC11 – DCI IPILIMUMAB

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

L01XC11 – DCI IPILIMUMAB

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc11-dci-ipilimumabum/

Indicaţie: Melanomul malign avansat (metastatic sau nerezecabil)

I. Indicaţii:
Ipilimumab este indicat pentru tratamentul melanomului în stadiu avansat (nerezecabil sau
metastazat).

II. Criterii de includere
• pacienţi adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani sau peste
• Melanom avansat local şi/sau regional, inoperabil, sau metastazat, confirmat histologic
• Evaluarea extensiei bolii locale, regionale şi la distanţă (imagistica standard) pentru a
certifica încadrarea în stadiile avansate de boală, cu leziuni prezente, documentate clinic
(fotografie) sau imagistic
• Este permis tratamentul imunoterapic anterior cu alte medicamente decât modulatori ai
CTLA4 (de ex inhibitori PD1 sau PDL1)
• Status de performanţă ECOG 0-2*) (*vezi observaţia de mai jos)
• Este permisă prezenţa metastazelor cerebrale, cu condiţia ca acestea să fie tratate şi
stabile, fără corticoterapie de întreţinere mai mult de echivalentul a 10 mg prednison (ca
doză de întreţinere)*) (*vezi observaţia de mai jos)

III. Criterii de excludere pentru terapia cu ipilimumab
• Hipersensibilitate la substanţă activă sau la oricare dintre excipienţi
• Pacienta însărcinată sau care alăptează
• Tratament anterior cu un alt medicament cu mecanism similar (modulator al CTLA4).
Este permisă administrarea anterioară a altor modulatori ai imunităţii, de exemplu
inhibitori PD1 sau PDL1.
• Prezenţa unei afecţiuni auto-imune, inclusiv diabet zaharat prin mecanism auto-imun;
afecţiunile cutanate autoimune (vitiligo, psoriazis) care nu necesită tratament sistemic
imunosupresor nu reprezintă contraindicaţie pentru ipilimumab*) (*vezi observaţia de mai
jos)
• Boala interstiţială pulmonară simptomatică*) (*vezi observaţia de mai jos)
• Insuficienţă hepatică severă*) (*vezi observaţia de mai jos)
• Hepatita virală C sau B în antecedente (boală prezentă, evaluabilă cantitativ – determinare
viremie)*) (*vezi observaţia de mai jos)
• Pacientul urmează tratament imunosupresiv pentru o afecţiune concomitentă (inclusiv
corticoterapie în doză zilnică mai mare decât echivalentul a 10 mg de prednison)*) (*vezi
observaţia de mai jos)
_____________
*) Observaţie: pentru pacienţii cu status de performanţă ECOG > 2, determinări secundare cerebrale netratate sau
instabile neurologic, boala inflamatorie pulmonară pre-existentă, afecţiuni autoimune pre-existente, tratamente
imunosupresoare anterioare, necesar de corticoterapie în doză mai mare de 10 mg de prednison pe zi sau echivalent,
hepatită cronică cu virus B sau C tratată, controlată, cu viremie redusă semnificativ sau absentă după tratamentul
specific, insuficienţă hepatică severă.
Ipilimumab poate fi utilizat cu precauţie, chiar şi în absenţa datelor, pentru aceste grupe de pacienţi, după o analiză
atentă a raportului risc potenţial-beneficiu, efectuată individual, pentru fiecare caz în parte.
IV. Tratament
Evaluare pre-terapeutică:
• Evaluare clinică şi imagistică pentru certificarea stadiilor avansate de boală
• Confirmarea histologică a diagnosticului
• Evaluare biologică: hemoleucograma, GOT, GPT, lipaza, amilaza, TSH, T3, T4, glicemie,
creatinina, uree, ionograma serică, şi alţi parametri în funcţie de decizia medicului curant

Doze, monitorizarea tratamentului, întreruperea tratamentului:
• doza recomandată este de 3 mg/kg administrat intravenos pe durata a 90 de minute la
fiecare 3 săptămâni, 4 cicluri.
Regimul de inducţie recomandat pentru ipilimumab este de 3 mg/kg administrate intravenos pe
durata a 90 de minute la fiecare 3 săptămâni, în total 4 doze. Pacienţilor trebuie să li se
administreze regimul complet de inducţie (4 doze) în funcţie de tolerabilitate, indiferent dacă apar
leziuni noi sau dacă leziunile existente progresează. Evaluarea răspunsului tumoral trebuie
efectuată doar după finalizarea terapiei de inducţie.
Testele funcţiei hepatice (TFH) şi testele funcţiei tiroidiene trebuie evaluate la momentul iniţial şi
înaintea fiecărei doze de ipilimumab. În plus, orice semne sau simptome de reacţii adverse
mediate imun, inclusiv diaree şi colită, trebuie evaluate în timpul tratamentului cu ipilimumab.
Conduita terapeutică în cazul reacţiilor adverse mediate imun poate necesita reţinerea unei doze
sau întreruperea definitivă a terapiei cu ipilimumab şi iniţierea corticoterapiei sistemice în doze
mari. În unele cazuri, poate fi luată în considerare asocierea altei terapii imunosupresoare.
Nu se recomandă reducerea dozelor.
Recomandările pentru întreruperea definitivă sau reţinerea dozelor sunt prezentate în R.C.P-ul
produsului.
Doza necesară de metilprednisolon, administrat intravenos, este de 1 – 4 mg/kgc, în funcţie de
tipul efectului secundar şi de intensitatea acestuia.
Se va adăuga terapie specifică fiecărui tip de efect secundar: anti-diareice uzuale (loperamid,
Smecta®), hidratare intravenoasă, substituţie de săruri (per os sau intravenos – soluţie Ringer) –
pentru sindrom diareic, antibiotice – pentru pneumonita interstiţială, hepato-protectoare – pentru
reacţia hepatitică, etc.
Se va adăuga terapie cu rol imunosupresiv diferită de corticoterapie în cazul în care se constată
o agravare sau nu se observă nicio ameliorare în pofida utilizării corticosteroizilor.

V. Monitorizarea tratamentului:
• Examen imagistic – examen CT sau RMN, scintigrafie osoasă, PET-CT, în funcţie de
decizia medicului curant. Prima evaluare a răspunsului la ipilimumab se va efectua după
finalizarea celor 4 cicluri de tratament de inducţie. Ulterior, monitorizarea imagistică va fi
efectuată la intervale de 8 – 16 săptămâni, în funcţie de decizia medicului curant.
• Pentru a confirma etiologia, reacţiile adverse mediate imun suspectate sau a exclude alte
cauze, trebuie efectuată o evaluare adecvată şi se recomandă consult interdisciplinar.
• Pacienţii trebuie monitorizaţi continuu (timp de cel puţin 5 luni după administrarea
ultimei doze) deoarece o reacţie adversă la imunoterapie poate apărea în orice moment în
timpul sau după oprirea terapiei.

VI. Criterii de întrerupere a tratamentului
• Evoluţia bolii pe parcursul celor 4 cicluri de tratament nu trebuie să conducă la
întreruperea tratamentului cu ipilimumab, cu excepţia cazurilor care evoluează cu
deteriorare simptomatică (apariţia simptomelor care nu pot fi explicate prin efecte
secundare la tratament şi care sunt, foarte probabil, cauzate de leziunile de boală
existente)
• Tratamentul cu ipilimumab trebuie oprit definitiv în cazul reapariţiei oricărei reacţii
adverse severe mediată imun cât şi în cazul unei reacţii adverse mediată imun ce
pune viaţa în pericol – în funcţie de decizia medicului curant, după informarea
pacientului.
• Decizia medicului sau a pacientului

VII. Prescriptori
Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului
se face de către medicul oncolog.

Autor: Anca Rusen

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: