Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

B02BX05 – DCI ELTROMBOPAG

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

B02BX05 – DCI ELTROMBOPAG

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/dci-eltrombopag/

1. Adulţi
I. Indicaţia terapeutică
Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, cu trombocitopenie imună primară
(TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte
tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline).
II. Criterii de includere în tratament
Pacienți adulți cu TIP care sunt refractari la alte tratamente ( de exemplu corticoizi,
imunoglobuline).
III. Criterii de excludere
Hipersensibilitate la eltrombopag sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament.
Eltrombopag nu trebuie administrat pacienţilor cu TIP şi cu insuficienţă hepatică (scor ChildPugh ≥5) cu excepţia cazului în care beneficiul aşteptat depăşeşte riscul identificat de tromboză
portală venoasă.
IV. Tratament
Tratamentul cu eltrombopag trebuie iniţiat şi monitorizat de către un medic cu experiență în
tratamentul afecțiunilor hematologice.
1. Mod de administrare:
Administrare orală. Comprimatele trebuie administrate cu cel puţin două ore înainte sau patru ore
după orice produse precum antiacidele, produsele lactate (sau alte produse alimentare care conţin
calciu) sau suplimentele cu minerale care conţin cationi polivalenţi (de exemplu fier, calciu,
magneziu, aluminiu, seleniu şi zinc)
2. Doze:
• Dozele de eltrombopag trebuie individualizate în funcţie de numărul de trombocite ale
pacientului.
• Scopul tratamentului cu eltrombopag nu trebuie să fie de normalizare a numărului de
trombocite.
• Se recomandă utilizarea celei mai mici doze de eltrombopag pentru a atinge şi menţine un
număr de trombocite ≥50000/µl.
• Doza iniţială recomandată de eltrombopag este de 50 mg o dată pe zi.
• Ajustările dozei se fac în funcţie de răspunsul trombocitar. Eltrombopag nu trebuie utilizat
pentru normalizarea numărului de trombocite. În cadrul studiilor clinice, numărul de
trombocite a crescut în general în decurs de 1 până la 2 săptămâni după iniţierea
tratamentului cu eltrombopag şi a scăzut în decurs de 1 până la 2 săptămâni după
întreruperea tratamentului.
Ajustarea dozelor:
• După iniţierea tratamentului cu eltrombopag, doza trebuie ajustată pentru a obţine şi a
menţine un număr de trombocite ≥50000/µl, necesar pentru a se reduce riscul de
hemoragie.
• Nu trebuie depăşită o doză zilnică de 75 mg.
• Ajustarea standard a dozei de eltrombopag, fie creştere, fie reducere, este de 25 mg o dată
pe zi.
• Tabloul clinic hematologic şi analizele hepatice trebuie monitorizate în mod regulat în
cursul tratamentului cu eltrombopag şi dozele de eltrombopag trebuie modificate în
funcţie de numărul de trombocite (conform tabelului de mai jos). În cursul tratamentului
cu eltrombopag, trebuie evaluată săptămânal hemograma (HLG) completă, inclusiv
numărul de trombocite şi frotiuri din sângele periferic până la obţinerea unui număr de
trombocite stabil (≥50000/µl timp de cel puţin 4 săptămâni). Ulterior, trebuie monitorizată
lunar HLG, inclusiv numărul de trombocite şi frotiuri din sângele periferic.

Asociere
Eltrombopag poate fi asociat altor medicamente pentru TIP. Doza medicamentelor pentru TIP
administrate concomitent trebuie modificată, conform necesităţilor medicale, pentru a evita
creşterile excesive ale numărului de trombocite în timpul tratamentului cu eltrombopag.
3. Monitorizarea tratamentului:
• Înainte de iniţierea tratamentului cu eltrombopag, trebuie examinat cu atenţie frotiul din
sângele periferic pentru a stabili nivelul iniţial al anomaliilor morfologice celulare.
• După identificarea unei doze fixe de eltrombopag, trebuie efectuată lunar o
hemoleucogramă (HLG) completă cu formulă leucocitară.
• Dacă se observă celule imature sau displazice, frotiurile din sângele periferic trebuie
examinate pentru anomalii morfologice noi sau agravate (de exemplu hematii nucleate şi
în picătură, leucocite imature) sau citopenie (citopenii).
• Dacă pacientul prezintă anomalii morfologice noi sau agravate ori citopenie (citopenii),
tratamentul cu eltrombopag trebuie întrerupt şi trebuie luată în considerare o biopsie
medulară, inclusiv coloraţia pentru fibroză.
• Nivelurile serice ale alanin aminotransferazei (ALT), aspartat aminotransferazei (AST) şi
ale bilirubinei trebuie determinate înainte de iniţierea tratamentului cu eltrombopag, la
interval de 2 săptămâni în cursul fazei de ajustare a dozei şi lunar, după stabilirea unei
doze fixe.
• Se recomandă monitorizarea oftalmologică de rutină a pacienţilor.
V. Criterii pentru întreruperea tratamentului cu Eltrombopag
• Tratamentul cu eltrombopag trebuie întrerupt dacă numărul de trombocite nu creşte până la
un nivel suficient pentru a preveni sângerarea importantă clinic după 4 săptămâni de
tratament cu o doză de eltrombopag 75 mg o dată pe zi.
• Eşecul menţinerii răspunsului plachetar cu tratament administrat în intervalul de doze
recomandate
• Tratamentul cu eltrombopag trebuie întrerupt dacă valorile de ALT cresc (≥3 ori limita
superioară a valorii normale x [LSVN] la pacienţi cu funcţie hepatică normală sau ≥3 x faţă
de valorile iniţiale, sau >5 x LSVN, oricare dintre acestea este mai mică, la pacienţi cu
creşteri ale valorilor transaminazelor înainte de tratament) şi sunt:
– progresive sau
– persistente timp de ≥4 săptămâni sau
– însoţite de creşterea bilirubinei directe sau
– însoţite de simptome clinice de leziune hepatică sau dovezi de decompensare
hepatică
• Prezența de anomalii morfologice noi sau agravate ori citopenie (citopenii)
• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
VI. Consideratii speciale
• Pacienţii trebuie evaluaţi periodic din punct de vedere clinic şi continuarea tratamentului
trebuie decisă individualizat de către medicul curant.
• În cazul pacienţilor originari din Asia de Est/Asia de Sud-Est, eltrombopag trebuie iniţiat
cu o doză scăzută de 25 mg o dată pe zLa întreruperea tratamentului, este posibilă
reapariţia trombocitopeniei.
• Dacă utilizarea de eltrombopag este considerată necesară pentru pacienţii cu TIP cu
insuficienţă hepatică, doza iniţială trebuie să fie de 25 mg o dată pe zi. După iniţierea
tratamentului cu eltrombopag la pacienţii cu insuficienţă hepatică trebuie respectat un
interval de 3 săptămâni înainte de a creşte doza
• In cazul pacienţilor cu insuficienţă renală nu este necesară ajustarea dozei si trebuie să
utilizeze eltrombopag cu precauţie şi sub monitorizare atentă, de exemplu prin
determinarea creatininei serice şi/sau prin analize de urină
VII. Prescriptori
Tratamentul cu eltrombopag trebuie iniţiat şi monitorizat de către un medic hematolog.
2. Copii
I. Indicaţia terapeutică
Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie
imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari
la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline).
II. Criterii de includere în tratament
Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste care sunt refractari
la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)
III. Criterii de excludere
Hipersensibilitate la eltrombopag sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament
Eltrombopag nu trebuie administrat pacienţilor cu TIP şi cu insuficienţă hepatică (scor ChildPugh ≥5) cu excepţia cazului în care beneficiul aşteptat depăşeşte riscul identificat de tromboză
portală venoasă.
IV. Tratament
Tratamentul cu eltrombopag trebuie iniţiat şi monitorizat de către un medic cu experienţă în
tratamentul afecţiunilor hematologice.
1. Mod de administrare:
Administrare orală. Comprimatele trebuie administrate cu cel puţin două ore înainte sau patru ore
după orice produse precum antiacidele, produsele lactate (sau alte produse alimentare care conţin
calciu) sau suplimentele cu minerale care conţin cationi polivalenţi (de exemplu fier, calciu,
magneziu, aluminiu, seleniu şi zinc)
2. Doze:
• Dozele de eltrombopag trebuie individualizate în funcţie de numărul de trombocite ale
pacientului.
• Scopul tratamentului cu eltrombopag nu trebuie să fie de normalizare a numărului de
trombocite.
• Se recomandă utilizarea celei mai mici doze de eltrombopag pentru a atinge şi menţine un
număr de trombocite ≥50000/µl.
• Doza iniţială recomandată de eltrombopag este de 50 mg o dată pe zi (Pacienți copii
și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 17 ani).
• Doza iniţială recomandată de eltrombopag este de 25 mg o dată pe zi (Pacienți copii
cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani ).
• Ajustările dozei se fac în funcţie de răspunsul trombocitar. Eltrombopag nu trebuie utilizat
pentru normalizarea numărului de trombocite. În cadrul studiilor clinice, numărul de
trombocite a crescut în general în decurs de 1 până la 2 săptămâni după iniţierea
tratamentului cu eltrombopag şi a scăzut în decurs de 1 până la 2 săptămâni după
întreruperea tratamentului.
Ajustarea dozelor:
• După iniţierea tratamentului cu eltrombopag, doza trebuie ajustată pentru a obţine şi a
menţine un număr de trombocite ≥50000/µl, necesar pentru a se reduce riscul de
hemoragie.
• Nu trebuie depăşită o doză zilnică de 75 mg.
• Ajustarea standard a dozei de eltrombopag, fie creştere, fie reducere, este de 25 mg o dată
pe zi.
• Tabloul clinic hematologic şi analizele hepatice trebuie monitorizate în mod regulat în
cursul tratamentului cu eltrombopag şi dozele de eltrombopag trebuie modificate în
funcţie de numărul de trombocite (conform tabelului de mai jos). În cursul tratamentului
cu eltrombopag, trebuie evaluată săptămânal hemograma (HLG) completă, inclusiv
numărul de trombocite şi frotiuri din sângele periferic până la obţinerea unui număr de
trombocite stabil (≥50000/µl timp de cel puţin 4 săptămâni). Ulterior, trebuie monitorizată
lunar HLG, inclusiv numărul de trombocite şi frotiuri din sângele periferic.

Asociere
Eltrombopag poate fi asociat altor medicamente pentru TIP. Doza medicamentelor pentru TIP
administrate concomitent trebuie modificată, conform necesităţilor medicale, pentru a evita
creşterile excesive ale numărului de trombocite în timpul tratamentului cu eltrombopag.
3. Monitorizarea tratamentului:
• Înainte de iniţierea tratamentului cu eltrombopag, trebuie examinat cu atenţie frotiul din
sângele periferic pentru a stabili nivelul iniţial al anomaliilor morfologice celulare.
• După identificarea unei doze fixe de eltrombopag, trebuie efectuată lunar o
hemoleucogramă (HLG) completă cu formulă leucocitară.
• Dacă se observă celule imature sau displazice, frotiurile din sângele periferic trebuie
examinate pentru anomalii morfologice noi sau agravate (de exemplu hematii nucleate şi
în picătură, leucocite imature) sau citopenie (citopenii).
• Dacă pacientul prezintă anomalii morfologice noi sau agravate ori citopenie (citopenii),
tratamentul cu eltrombopag trebuie întrerupt şi trebuie luată în considerare o biopsie
medulară, inclusiv coloraţia pentru fibroză.
• Nivelurile serice ale alanin aminotransferazei (ALT), aspartat aminotransferazei (AST) şi
ale bilirubinei trebuie determinate înainte de iniţierea tratamentului cu eltrombopag, la
interval de 2 săptămâni în cursul fazei de ajustare a dozei şi lunar, după stabilirea unei
doze fixe.
• Se recomandă monitorizarea oftalmologică de rutină a pacienţilor.
V. Criterii pentru întreruperea tratamentului cu Eltrombopag
• Tratamentul cu eltrombopag trebuie întrerupt dacă numărul de trombocite nu creşte până
la un nivel suficient pentru a preveni sângerarea importantă clinic după 4 săptămâni de
tratament cu o doză de eltrombopag 75 mg o dată pe zi.
• Eşecul menţinerii răspunsului plachetar cu tratament administrat în intervalul de doze
recomandate
• Tratamentul cu eltrombopag trebuie întrerupt dacă valorile de ALT cresc (≥3 ori limita
superioară a valorii normale x [LSVN] la pacienţi cu funcţie hepatică normală sau
≥3 x faţă de valorile iniţiale, sau >5 x LSVN, oricare dintre acestea este mai mică, la
pacienţi cu creşteri ale valorilor transaminazelor înainte de tratament) şi sunt:
– progresive sau
– persistente timp de ≥4 săptămâni sau
– însoţite de creşterea bilirubinei directe sau
– însoţite de simptome clinice de leziune hepatică sau dovezi de decompensare
hepatică
• Prezența de anomalii morfologice noi sau agravate ori citopenie (citopenii)
• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
VI. Consideratii speciale
• Pacienţii trebuie evaluaţi periodic din punct de vedere clinic şi continuarea tratamentului
trebuie decisă individualizat de către medicul curant.
• În cazul pacienţilor originari din Asia de Est/Asia de Sud-Est, eltrombopag trebuie iniţiat
cu o doză scăzută de 25 mg o dată pe zi
• La întreruperea tratamentului, este posibilă reapariţia trombocitopeniei.
• Dacă utilizarea de eltrombopag este considerată necesară pentru pacienţii cu TIP cu
insuficienţă hepatică, doza iniţială trebuie să fie de 25 mg o dată pe zi. După iniţierea
tratamentului cu eltrombopag la pacienţii cu insuficienţă hepatică trebuie respectat un
interval de 3 săptămâni înainte de a creşte doza
• In cazul pacienţilor cu insuficienţă renală nu este necesară ajustarea dozei si trebuie să
utilizeze eltrombopag cu precauţie şi sub monitorizare atentă, de exemplu prin
determinarea creatininei serice şi/sau prin analize de urină
VII. Prescriptori
Tratamentul cu eltrombopag trebuie iniţiat şi monitorizat de medicii pediatri, cu
atestat/specializare oncologie pediatrica/hematologie si oncologie pediatrica, medicii din
specialitatea hematologie-oncologie pediatrica.”

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: