L008C – DCI : IMATINIBUM

17/07/2014

L008C – DCI : IMATINIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/protocol-l008c-dci-imatinibum/

A. PRESCRIEREA ŞI MONITORIZAREA TRATAMENTULUI ÎN TUMORILE SOLIDE

I. Indicaţii

1. Tratamentul pacienţilor adulţi cu tumori stromale gastrointestinale (GIST) maligne inoperabile şi/sau metastatice cu Kit (CD 117) pozitiv.

2. Tratamentul adjuvant al pacienţilor adulţi cu risc semnificativ (risc mare sau intermediar) de recidivă în urma rezecţiei tumorilor GIST cu Kit (CD117) pozitiv. Pacienţilor cu risc mic sau foarte mic de recidivă nu trebuie să li se administreze tratament adjuvant.

3. Tratamentul pacienţilor adulţi cu Dermatofibrosarcom Protuberans (PDFS) inoperabile şi pacienţilor adulţi cu PDFS recidivante şi/sau metastatice, care nu sunt eligibili pentru tratamentul chirurgical.

II. Criterii de includere

 • Boala extinsă (avansată loco-regional sau metastatică)
 • Boala localizată (operabilă)
 • Tumori stromale gastro-intestinale inoperabile şi/sau metastatice kit (CD117+) pozitive
 • Tumori stromale gastro-intestinale operate radical cu risc crescut sau intermediar de recidivă/metastazare

    Dimensiune peste 3 cm, index mitotic crescut, localizare extra-gastrică, marginile chirurgicale microscopic pozitive sau ruptură tumorală spontană sau în cursul intervenţiei 

 • Vârsta peste 18 ani
 • Indice de performanţă ECOG 0-2
 • Probe biologice care să permită administrarea tratamentului în condiţii de siguranţă:

    Hb > 9 g/dl, Le > 3000/mm3, N > 1500/mm3, Tr > 100000/mm3 

    Probe hepatice: bilirubina totală < 1,5 ori limita superioară a normalului (LSN), transaminaza (AST/SGOT, ALT/SGPT) şi fosfataza alcalină < 3 ori LSN pentru pacienţii fără metastaze hepatice; transaminaza (AST/SGOT şi ALT/SGPT) şi fosfataza alcalină < 5 ori LSN dacă există metastaze hepatice 

    Probe renale: clearance al creatininei > 45 ml/min (sau echivalent de creatinină serică) 

III. Criterii de excludere: 

 • Reacţii adverse grave determinate de tratament, care fac imposibilă continuarea acestuia
 • Boala progresivă
 • Necomplianta pacientului

IV. Modalitatea de administrare:

    Doza zilnică recomandată: 400 mg. 

    În cazuri refractare, doza de Imatinib poate fi crescută la 800 mg sau se va trece la terapie cu sunitinib. 

    Pentru dermatofibrosarcom protuberans doza recomandată de Imatinib este de 800 mg pe zi (în două prize de 400 mg). 

    În studiile clinice efectuate la pacienţii cu GIST sau dermatofibrosarcom protuberans, recidivate şi/sau metastatice tratamentul a fost continuat până la progresia bolii. 

    Pentru tratamentul adjuvant al cazurilor de GIST operate cu risc de recidiva, durata tratamentului cu Imatinib este de 36 luni. 

V. Criterii de înterupere a tratamentului (temporară/definitivă la latitudinea medicului curant):

 • reacţie adversă non-hematologică severă
 • deces

VI. Monitorizarea răspunsului la tratament:

    Evaluarea eficacităţii va fi efectuată prin explorări imagistice la 3 luni. La majoritatea pacienţilor activitatea antitumorală se evidenţiază prin scăderea dimensiunilor tumorii, dar la unii pacienţi se pot observa doar modificări ale densităţii tumorale evidenţiate prin tomografie computerizată (TC), sau aceste modificări pot preceda o scădere întârziată a dimensiunilor tumorale. De aceea, atât dimensiunile tumorale cât şi densitatea tumorală evidenţiate prin TC, sau modificările persistente, evidenţiate prin IRM, trebuie să fie considerate ca fiind criterii pentru răspunsul tumoral. Explorarea FDG-PET s-a dovedit a fi foarte sensibilă în cazul evaluării precoce a răspunsului tumoral şi poate fi utilă în cazurile incerte. 

 • Monitorizarea nivelului de TSH la pacienţii cu tireidectomie şi tratament de substituţie hormonal
 • funcţia hepatică (trasaminazele, blirubina şi fosfataza alcalină) trebuie monitorizată periodic
 • hemograma completă trebuie efectuată periodic

VII. Reluare tratament (condiţii): N/A 

VIII. Modalităţi de prescriere: 

 • Pentru pacienţii nou diagnosticaţi tratamentul se iniţiază cu oricare dintre medicamentele corespunzătoare DCI Imatinibum care au această indicaţie, medicul prezentând pacientului cea mai bună opţiune atât din punct de vedere medical, cât şi financiar;
 • În cazul iniţierii tratamentului cu medicamente generice la pacienţii nou diagnosticaţi, switch-ul terapeutic cu un alt medicament generic nu se va realiza mai devreme de 3 luni de tratament cu medicamentul iniţial;

IX. Prescriptori: iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.

B. PRESCRIEREA ŞI MONITORIZAREA TRATAMENTULUI ÎN PATOLOGIILE HEMATOLOGICE

    Indicatii: 

 1. Leucemia mieloida cronica (LGC/LMC) Ph1+
 2. Leucemia limfoida acuta (LAL) Ph1+
 3. SMD/SMPC + recombinarea genei factorului de crestere derivate din trombocit (FCDP-R)
 4. Sindrom hipereozinofilic avansat (SHE) şi/sau leucemie eozinofilica cronica (LEC) + recombinare FIP1L1-FCDP-Rα

    Criterii de includere: 

A. La pacienţii adulti:

 1. LMC Ph1+ – faza cronica, nou diagnosticata, la care TMO nu este considerat tratament de prima linie sau după esecul tratamentului cu alfa-interferon
 2. LMC Ph1+ – faza accelerata, nou diagnosticata, la care TMO nu este considerat tratament de prima linie sau după esecul tratamentului cu alfa- interferon
 3. LMC Ph1+ – faza blastica
 4. LAL Ph1+ recent diagnosticata (asociat cu chimioterapie)
 5. LAL Ph1+ recidivanta/refractara (monoterapie)
 6. SMD/SMPC + recombinarea genei factorului de crestere derivate din trombocit (FCDP-R)
 7. Sindrom hipereozinofilic avansat (SHE) şi/sau leucemie eozinofilica cronica (LEC) + recombinare FIP1L1-FCDP-Rα

B. La pacienţii copii şi adolescenti:

 1. LMC Ph1+ – faza cronica, nou diagnosticata, la care TMO nu este considerat tratament de prima linie sau după esecul tratamentului cu alfa-interferon

2. LMC Ph1+ – faza accelerata

3. LMC Ph1+ – faza blastica

4. LAL Ph1+ recent diagnosticata (asociat cu chimioterapie)

    Modalităţi de prescriere: 

    Pentru pacienţii nou diagnosticaţi tratamentul se iniţiază cu oricare dintre medicamentele corespunzătoare DCI Imatinibum care au această indicaţie, medicul prezentând pacientului cea mai bună opţiune atat din punct de vedere medical, cât şi financiar; 

    În cazul initierii tratamentului cu medicamente generice la pacienţii nou diagnosticaţi se recomanda continuarea terapiei cu acelasi tip de medicament generic; în caz de necesitate, switch-ul terapeutic cu un alt medicament generic nu se va realiza mai devreme de 3 luni de tratament cu medicamentul iniţial; 

    pentru pacienţii adulti la care tratamentul a fost iniţiat şi continuat cu medicamentul inovator, se realizeaza switch-ul terapeutic cu medicamentele generice în acord cu recomadarile anterioare. 

    Tratament: 

A. Doze:

1. Pacienţi adulti:

    LMC faza cronică – 400 mg/zi cu posibilitatea cresterii la 600 mg/zi sau 800 mg/zi 

    LMC faza accelerata şi criza blastica – 600 mg/zi cu posibilitatea cresterii la 800 mg/zi 

    Leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+)- 600 mg/zi 

    Boli mielodisplazice/mieloproliferative (SMD/SMPC) – 400 mg/zi 

    sindrom hipereozinofilic avansat (SHE) şi/sau leucemie eozinofilică cronică (LEC) cu recombinare a FIP1L1-FCDP-Ra. – 100 mg/zi; o creştere a dozei de la 100 mg la 400 mg poate fi avută în vedere în absenţa reacţiilor adverse dacă evaluările demonstrează un răspuns insuficient la tratament. 

   * modificarea dozelor ramane la aprecierea medicului curant 

 

 1. copii şi adolescenţi:

    LMC faza cronica şi faze avansate – doza zilnica 340 mg/mp şi poate fi crescuta pana la 570 mg/mp (a nu se depasi doza totala de 800 mg); 

    LAL Ph1+ doza zilnica 340 mg/mp (a nu se depasi doza totala de 600 mg); 

B. Durata tratamentului: până la progresia bolii sau până când pacientul nu îl mai tolerează

C. Ajustari sau modificari ale dozei:

    Toxicitate hematologica (mielosupresie): 

    în cazul apariţiei neutropeniei şi trombocitopeniei severe, se recomandă reducerea dozei sau intreruperea tratamentului, conform recomandărilor RCP-ului produsului. 

    Toxicitate nehematologica: 

    reacţie adversă non-hematologică severă – tratamentul trebuie întrerupt până când aceasta dispare; tratamentul poate fi reluat, dacă este cazul, în funcţie de severitatea iniţială a reacţiei adverse. 

    Toxicitate hepatica: 

    cand concentraţiile plasmatice ale bilirubinei sunt > 3 x limita superioară stabilită a valorilor normale (LSSVN) sau valorile serice ale transaminazelor hepatice sunt > 5 x LSSVN, tratamentul cu Imatinib trebuie întrerupt până când concentraţiile plasmatice ale bilirubinei revin la valori < 1,5 x LSSVN şi concentraţiile plasmatice ale transaminazelor revin la valori < 2,5 x LSSVN. 

    tratamentul poate fi continuat la o doză zilnică redusă 

    Monitorizarea tratamentului: 

    definirea raspunsului la tratament şi monitorizarea se face conform recomandarilor ELN (European Leukemia Net) curente. 

    în cazul pacientilor cu insuficienta hepatica (usoara, moderata sau severa) sau cu insuficienta renala se administreaza doza minima = 400 mg; doza poate fi redusa în funcţie de toleranta; monitorizare hepatica şi renala 

    înaintea începerii tratamentului trebuie efectuata testarea pentru infectia cu virusul hepatitei B – risc de reactivare a hepatitei; ulterior monitorizarea purtatorilor VHB 

    monitorizarea atenta a pacientilor cu afectiuni cardiace, mai ales în cazul SMD/SMPC + recombinarea genei factorului de crestere derivate din trombocit (FCDP-R) şi al sindromului hipereozinofilic avansat (SHE) şi/sau leucemie eozinofilica cronica (LEC) + recombinare FIP1L1-FCDP-Rα 

    Întreruperea tratamentului: 

    reactii adverse inacceptabile 

    intoleranta la tratament 

    esec terapeutic definit conform recomadarilor ELN (European Leukemia Net) curente. 

    Prescriptori: iniţierea se face de către medicii din specialităţile hematologie sau oncologie medicală, după caz iar continuarea tratamentului se face de către medicul hematolog sau oncolog, după caz, sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi. 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: