Protocol terapeutic

conform ordin MS/CNAS NR 564/499/2021

B03XA03M – DCI METOXI-POLIETILENEGLICOL EPOETIN BETA

Actualizat la FEBRUARIE 2022 | Vezi lista tuturor protocoalelor terapeutice

B03XA03M – DCI METOXI-POLIETILENEGLICOL EPOETIN BETA

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/b03xa03-dci-metoxy-polyethylene-glycol-epoetin-beta/

Indicaţii
Tratamentul anemiei (hemoglobină sub 11 g/dL) din Boala cronică de rinichi, atât la pacienţii în faza
predializă cât şi la pacienţii supuşi dializei dacă au fost excluse alte cauze ale anemiei şi a fost atins
echilibrul fierului optim pentru eritropoieză (feritină serică peste 200 ng/mL şi indice de saturare a
transferinei peste 20%).
Tratament
Obiectivul tratamentului
Obiectivul tratamentului este menţinerea hemoglobinei pacientului între 10 şi 12 g/dL, pentru a reduce
simptomatologia asociată anemiei, a evita transfuziile, minimalizând în acelaşi timp riscul reacţiilor
adverse (accident vascular cerebral, tromboza căii de abord vascular).
Doze
1. Doza iniţială
a. la pacienţii în faza predializă doza recomandată este de 1,2 micrograme/kg, administrată o dată
pe lună în injecţie unică subcutanată sau 0.6 mcg/kg odată la două săptămâni în injecţie unică
intravenoasă sau subcutanat
b. la pacienţii dializaţi 0.6 mcg/kg odată la două săptămâni (bolnavii cu transplant sau cu diabet
zaharat pot necesita doze mai mari), în injecţie unică intravenoasă sau subcutanat
Ajustarea dozei se face în funcţie de valorile hemoglobinei determinate din două în două săptămâni,
până la atingerea hemoglobinei ţintă, dar nu mai frecvent de o dată pe lună:
a. dacă Hb creşte cu mai mult de 1 g/dL la 2 săptămâni sau valoarea Hb se apropie de 12 g/dl
(7,45 mmol/l), se reduce doza cu 25%;
b. dacă Hb creşte cu mai puţin de 0,5 g/dL la 2 săptămâni, se creşte doza cu 25%;
c. dacă Hb creşte cu 0,5-1 g/dL la 2 săptămâni, doza de ASE (agenţi de stimulare a eritropoezei)
nu se modifică.
2. După atingerea Hb ţintă, doza de metoxipolietilenglicol epoietin beta se reduce cu 25% pe lună până la
doza de întreţinere, respectiv doza minimă care asigură menţinerea nivelului ţintă al Hb. Administrarea
se face pe cale subcutanată sau intravenoasă, o dată la două săptămâni sau subcutanat o dată pe lună.
La pacienţii trataţi o dată la fiecare 2 săptămâni, a căror valoare a hemoglobinei este de peste 10 g/d
(6,21 mmol/l), se poate administra MPGE o dată pe lună, în doză de 2 ori mai mare decât doza
administrată anterior o dată la fiecare 2 săptămâni.

Doza de întreţinere este continuată nedefinit, atât timp cât hemoglobina se menţine între 11 – 12 g/dL.
Tratamentul cu MPGE este întrerupt dacă:
a. media ultimelor trei determinări lunare ale hemoglobinei la bolnavi trataţi cu
metoxipolietilenglicol epoietin beta este mai mare de 13,5 g/dL, iar bolnavul va fi monitorizat
apoi lunar;
b. este diagnosticată anemie aplazică asociată epoetin: anemie severă (scăderea bruscă a
hemoglobinei 0,5-1 g/dL pe săptămână, neexplicată, în pofida continuării tratamentului cu ASE
sau necesitatea administrării a 1-2 unităţi de masă eritrocitară pentru menţinerea nivelului Hb),
hiporegenerativă (scăderea numărului de reticulocite sub 10 x 109/L) şi hipoplazie sau aplazie
exclusivă a seriei roşii (sub 5% eritroblaşti, fără infiltrare la examenul măduvei osoase,
celularitate medulară normală, cu dovada blocării maturării precursorilor seriei roşii) şi
evidenţierea anticorpilor serici blocanţi anti-eritropoietină.

Monitorizare
1. Hemoglobina trebuie monitorizată la două săptămâni până la atingerea dozei de întreţinere şi
lunar după stabilirea dozei de întreţinere.
2. Indicele de saturare a transferinei şi feritina serică trebuie monitorizate la trei luni, pe toată
durata tratamentului cu metoxipolietilenglicol epoetinum beta.

Prescriptori
Medici din specialitatea nefrologie.

Autor: FormareMedicala.ro

Lista tuturor protocoalelor terapeutice actualizate
Cele mai noi stiri: