Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

Abrogat prin pct. 30 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016

Ultima actualizare: 27.07.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

Indicaţii
Azathioprinum este recomandat ca:
1.    terapie de linia I sau a II-a (după lipsă de răspuns, recăderi frecvente sau efecte adverse) în sindromul nefrotic primitiv (proteinurie > 3.5 g/24 ore; albumine serice < 3 g/dL), eRFG > 30 mL/min şi diagnostic anatomo-histologic precizat al leziunii renale [nefropatia glomerulară membranoasă (GM), nefropatia cu leziuni glomerulare minime (NLGM), glomerulocleroza focală şi segmentară (GSFS) sau glomerulonefrita membranoproliferativă(GNMP)].
2.    terapie medicamentoasă de linia I sau a II-a (după lipsă de răspuns, recăderi frecvente sau efecte adverse) în sindromul nefritic [hematurie (hematii dismorfe) superioară leucocituriei, cilindrurie (cilindri hematici, granuloşi) ± reducerea eRFG ± HTA ± edeme] din:
a.    Glomerulonefrite rapid progresive (GNRP) documentate clinic, paraclinic (sindrom nefritic + reducerea rapidă a eRFG >= 50% în trei luni) şi anatomopatologic (formare de semilune > 60% dintre glomerulii examinaţi) şi:
i.    Sindrom Goodpasture – anticorpi anti-membrană bazală glomerulară circulanţi (ELISA >= 2UI/mL) sau imunofluorescenţă  indirectă;
ii.    Vasculite pauciimune – anticorpi circulanţi anti-mieloperoxidază (>= 6 UI/mL) şi sau anti-proteinaza C (>= 9 UI/mL).
iii.    Glomerulonefrite prin complexe imune: NIgA, nefropatie lupică; glomerulonefrită crioglobulinemică.
b.    Nefropatie cu depozite mezangiale de IgA (NgIgA) documentată histologic, cu:
i.    proteinurie > 1 g/24 ore şi eRFG > 60 mL/min, în ciuda terapiei antiproteinurice sau
ii.    degradare rapidă a funcţiei renale (reducerea eRFG > 15% pe an).
c.    Nefropatie glomerulară lupică [(cel puţin 4 dintre criteriile ARA) + (anticorpi antinucleari >= 1:80 şi/sau anti-dsDNA >= 30 UI/mL) + sindrom nefritic/nefrotic] clasele III, IV sau V [documentate histopatologic, conform clasificării ISN/RPS].
d.    Glomerulonefrită  membrano-proliferativă  (documentată  histopatologic   –  tip  I)  crioglobulinemică (crioglobuline ±; factor reumatoid >= 30 UI/mL; C4 < 0.2 g/dL) asociată infecţiei cu virusul hepatitei C (titruri
> 100 ARN VHC copii/mL) cu:
i.    degradare rapidă a funcţiei renale (reducerea eRFG > 15% pe an) sau
ii.    sindrom nefrotic.

Tratament
Ţinta tratamentului
1.    În funcţie de răspunsul la terapie al sindromului nefrotic, sunt definite: remisiunea completă (proteinuria scade la < 0.2 g/24 ore şi albumina serică creşte > 3.5 g/dL); remisiunea parţială (proteinuria rămâne între 0.2-3.4 gr/24 ore sau scade cu > 50% faţă de valoarea iniţială); recăderea (reapariţia proteinuriei după ce remisia completă a durat > 1 lună); recăderi frecvente (mai mult de 2 recăderi în 6 luni); corticorezistenţa (persistenţa proteinuriei după 4 luni administrarea de prednison, în doză de 1 mg/kg corp-zi) şi corticodependenţa (reapariţia proteinuriei nefrotice la scăderea sau oprirea tratamentului cortizonic).
Ţinta tratamentului este remisiunea completă sau parţială.
2.    Remisia sindromului nefritic: reducerea hematuriei, proteinuriei şi stoparea reducerii/redresarea eRFG. Doze
Vasculite pauciimune
Terapie de linia I: (i) Atac: Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scădere progresivă pînă la 10 mg/zi la 6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni. (ii) Întreţinere: Prednisonum 10 mg/zi, 24 luni, în asociere cu azathioprinum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scăderea după 12 luni, 24 luni în total.
Glomerulonefrite prin complexe imune cu evoluţie subacută
Terapie de linia I: (i) Atac: Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scădere progresivă pînă la 10 mg/zi la 6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni. (ii) Întreţinere: Prednisonum 10 mg/zi, 24 luni, în asociere cu azathioprinum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scăderea după 12 luni, 24 luni în total.
Nefropatie cu depozite mezangiale de IgA
Terapia de linia a III-a (indicată dacă proteinuria nu scade sub 1 g/24 ore, după 6 luni de terapie de linia a II- a sau la scăderea eRFG): prednisonum 0.5 mg/kg corp-zi, în asociere cu cyclophosphamidum 2 mg/kg corp- zi, 3 luni, apoi azathioprinum, 2 mg/kg corp zi, 2 ani.

Monitorizare
La bolnavii aflaţi sub tratament vor fi monitorizate lunar:
1.    proteinuria (determinare cantitativă);
2.    sedimentul urinar (hematurie);
3.    eRFG (determinarea creatininei serice);
4.    albuminele serice;
5.    hemogramă;
6.    glicemie.

Prescriptori
Prescrierea şi monitorizarea tratamentului cu azathioprinum va fi efectuată de către medicii nefrologi.