Abrogat prin pct. 30 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016

21/07/2014

Abrogat prin pct. 30 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l029n-dci-azathioprinum/

Indicaţii
Azathioprinum este recomandat ca:
1.    terapie de linia I sau a II-a (după lipsă de răspuns, recăderi frecvente sau efecte adverse) în sindromul nefrotic primitiv (proteinurie > 3.5 g/24 ore; albumine serice < 3 g/dL), eRFG > 30 mL/min şi diagnostic anatomo-histologic precizat al leziunii renale [nefropatia glomerulară membranoasă (GM), nefropatia cu leziuni glomerulare minime (NLGM), glomerulocleroza focală şi segmentară (GSFS) sau glomerulonefrita membranoproliferativă(GNMP)].
2.    terapie medicamentoasă de linia I sau a II-a (după lipsă de răspuns, recăderi frecvente sau efecte adverse) în sindromul nefritic [hematurie (hematii dismorfe) superioară leucocituriei, cilindrurie (cilindri hematici, granuloşi) ± reducerea eRFG ± HTA ± edeme] din:
a.    Glomerulonefrite rapid progresive (GNRP) documentate clinic, paraclinic (sindrom nefritic + reducerea rapidă a eRFG >= 50% în trei luni) şi anatomopatologic (formare de semilune > 60% dintre glomerulii examinaţi) şi:
i.    Sindrom Goodpasture – anticorpi anti-membrană bazală glomerulară circulanţi (ELISA >= 2UI/mL) sau imunofluorescenţă  indirectă;
ii.    Vasculite pauciimune – anticorpi circulanţi anti-mieloperoxidază (>= 6 UI/mL) şi sau anti-proteinaza C (>= 9 UI/mL).
iii.    Glomerulonefrite prin complexe imune: NIgA, nefropatie lupică; glomerulonefrită crioglobulinemică.
b.    Nefropatie cu depozite mezangiale de IgA (NgIgA) documentată histologic, cu:
i.    proteinurie > 1 g/24 ore şi eRFG > 60 mL/min, în ciuda terapiei antiproteinurice sau
ii.    degradare rapidă a funcţiei renale (reducerea eRFG > 15% pe an).
c.    Nefropatie glomerulară lupică [(cel puţin 4 dintre criteriile ARA) + (anticorpi antinucleari >= 1:80 şi/sau anti-dsDNA >= 30 UI/mL) + sindrom nefritic/nefrotic] clasele III, IV sau V [documentate histopatologic, conform clasificării ISN/RPS].
d.    Glomerulonefrită  membrano-proliferativă  (documentată  histopatologic   –  tip  I)  crioglobulinemică (crioglobuline ±; factor reumatoid >= 30 UI/mL; C4 < 0.2 g/dL) asociată infecţiei cu virusul hepatitei C (titruri
> 100 ARN VHC copii/mL) cu:
i.    degradare rapidă a funcţiei renale (reducerea eRFG > 15% pe an) sau
ii.    sindrom nefrotic.

Tratament
Ţinta tratamentului
1.    În funcţie de răspunsul la terapie al sindromului nefrotic, sunt definite: remisiunea completă (proteinuria scade la < 0.2 g/24 ore şi albumina serică creşte > 3.5 g/dL); remisiunea parţială (proteinuria rămâne între 0.2-3.4 gr/24 ore sau scade cu > 50% faţă de valoarea iniţială); recăderea (reapariţia proteinuriei după ce remisia completă a durat > 1 lună); recăderi frecvente (mai mult de 2 recăderi în 6 luni); corticorezistenţa (persistenţa proteinuriei după 4 luni administrarea de prednison, în doză de 1 mg/kg corp-zi) şi corticodependenţa (reapariţia proteinuriei nefrotice la scăderea sau oprirea tratamentului cortizonic).
Ţinta tratamentului este remisiunea completă sau parţială.
2.    Remisia sindromului nefritic: reducerea hematuriei, proteinuriei şi stoparea reducerii/redresarea eRFG. Doze
Vasculite pauciimune
Terapie de linia I: (i) Atac: Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scădere progresivă pînă la 10 mg/zi la 6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni. (ii) Întreţinere: Prednisonum 10 mg/zi, 24 luni, în asociere cu azathioprinum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scăderea după 12 luni, 24 luni în total.
Glomerulonefrite prin complexe imune cu evoluţie subacută
Terapie de linia I: (i) Atac: Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scădere progresivă pînă la 10 mg/zi la 6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni. (ii) Întreţinere: Prednisonum 10 mg/zi, 24 luni, în asociere cu azathioprinum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scăderea după 12 luni, 24 luni în total.
Nefropatie cu depozite mezangiale de IgA
Terapia de linia a III-a (indicată dacă proteinuria nu scade sub 1 g/24 ore, după 6 luni de terapie de linia a II- a sau la scăderea eRFG): prednisonum 0.5 mg/kg corp-zi, în asociere cu cyclophosphamidum 2 mg/kg corp- zi, 3 luni, apoi azathioprinum, 2 mg/kg corp zi, 2 ani.

Monitorizare
La bolnavii aflaţi sub tratament vor fi monitorizate lunar:
1.    proteinuria (determinare cantitativă);
2.    sedimentul urinar (hematurie);
3.    eRFG (determinarea creatininei serice);
4.    albuminele serice;
5.    hemogramă;
6.    glicemie.

Prescriptori
Prescrierea şi monitorizarea tratamentului cu azathioprinum va fi efectuată de către medicii nefrologi.

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Dr. G. Dumitra: Nu exista argument impotriva vaccinarii simultane anti-Covid cu alt vaccin

Compania Gilead Sciences anunta numirea directorului general pentru Romania

Octavian Jurma: In Romania, minorii sunt mai vulnerabili la COVID-19 decat media europeana

Arafat, despre certificatul verde Covid: Aceasta hotarare n-a impus restrictii

Secretar de stat MS: Nu vom mai avea spitale Covid si spitale non-Covid